Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
В. Н. Кудрявцев. Загальна теорія кваліфікації злочинів, 1972 - перейти до змісту підручника

Запитання і вправи


1. Вкажіть, які саме ознаки складу злочину, передбаченого ст. 223 («Забруднення водойм і повітря»), характеризують суспільну небезпеку цього діяння, а які - винність особи. Які з цих ознак є постійними? Змінними (бланкетним Я оціночними)? Чи є в цій статті негативні ознаки? Чи не є деякі з ознак даного складу похідними від інших?
2. Вкажіть на прикладі ст. 223, які ознаки можуть змінюватися в кількісному відношенні, перетворюючи діяння в малозначне, а які - ні. Відповідне вправу виконайте стосовно до ст. 226 («Зміст кубел і звідництво»), ст. 230 («Умисне знищення, руйнування чи псування пам'яток культури»), ст. 221 («Незаконне загоїтись»).
3. Роз'ясніть зміст таких ознак, максимально їх деталізуючи: «недбале зберігання» вогнепальної зброї (ст. 219); «залучення» неповнолітніх у злочинну діяльність (ст. 210); «підйом» Державного прапора СРСР або союзної республіки (ст. 203). На які правові норми Ви можете послатися на підтвердження своєї думки з приводу змісту цих ознак?
4. Які нормативні акти, крім Кримінального кодексу, будуть потрібні Вам для того, щоб усвідомити зміст ознак таких складів злочинів: «Незаконне користування знаками Червоного Хреста і Червоного Півмісяця» (ст. 202); «Ненадання допомоги при зіткненні суден або неповідомлення назви судна» (ст . 204); «Порушення правил зберігання, використання, обліку, перевезення вибухових та радіоактивних речовин або піротехнічних виробів (ст. 217)? Які саме ознаки цих складів Ви віднесли б до бланкетним, які - до оціночних? Чи є в цих складах постійні ознаки?
5. Назвіть альтернативні ознаки наступних складів злочинів: «Порушення паспортних правил» (ст. 198); ухилення військовозобов'язаного від учбових зборів при обтяжуючих йдуть-
. тельствах (ч. 2 ст. 198 '); «Розголошення даних попереднього слідства або дізнання» (ст. 184); «Завідомо незаконний арешт або затримання» (ст. 178). Чим відрізняється альтернативний ознака складу від опису (розкриття) змісту ознаки? Чи є в перерахованих статтях випадки опису змісту ознак складу?
6. Якими критеріями Ви керувалися б при з'ясуванні змісту наступних оціночних ознак: вчинення «будь-яких суспільно небезпечних» дій (ст. 194); відсутність «серйозної небезпеки» (ст. 204); «тяжкі» наслідки (ст. 220); «злісне »порушення правил адміністративного нагляду (ст. 1982)?
7. Чи є наступні ознаки бланкетним або оціночними: «неприйняття належних заходів» капітаном судна (ст. 204); «розповсюдження» заразних захворювань (ст. 222); примус до дачі показань шляхом «інших незаконних» дій (ст. 179)?
Якщо ці ознаки є бланкетним, на які нормативні акти слід посилатися при залученні особи до кримінальної
144
відповідальності за передбачені цими статтями злочину?
8. Не зраджуючи змісту кримінально-правової норми, спробуйте замінити наступні негативні ознаки на відповідні їм позитивні: «за відсутності ознак зради Батьківщині або шпигунства» (ст. 75); «за відсутності ознак розкрадання» (ст. 94) 5 «безпечне для життя »(ст. 109);« не терпить зволікання »(ст. 127). Вкажіть негативні ознаки в цих або інших складах злочинів, які, на Вашу думку, не піддаються заміні на позитивні ознаки без спотворення «Чи втрати сенсу закону.
10 Замовлення 3846
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Питання і вправи"
 1. П РЕДІСЛОВ І Е
  питань правильного застосування норм кримінального законодавства має важливе теоретичне і практичне значення . У резолюції XXIV з'їзду КПРС по звітній доповіді ЦК КПРС підкреслюється: «Необхідно і далі зміцнювати соціалістичну законність, покращувати діяльність міліції, прокуратури та судів». Суворе дотримання законності - непорушний принцип діяльності органів радянського
 2. Запитання і упражненія1
  питань є прямий відповідь у тексті книги; деякі з них складені таким чином, щоб звернути увагу читача на ще не розроблені і спірні проблеми, що заслуговують подальшого вивчення. У ряді питань і вправ зачіпаються проблеми, розглянуті у наступних розділах книги. На думку автора, це стимулюватиме читача до самостійних
 3. Запитання і вправи
  1. Чи мається, на Вашу думку, склад злочину в разі приготування до злочину? При замаху? При співучасті? У разі добровільної відмови від доведення злочину до кінця? Якщо так, то де містяться ознаки цих складів? - 2. Вкажіть склади злочинів, що розрізняються між собою тільки по одній ознаці об'єктивної сторони; суб'єктивної сторони;
 4. Запитання і вправи
  питання, таким чином, щоб вони починалися з інших вихідних ознак . Чи існують, на Вашу думку, найбільш економні способи побудови цих схем?
 5. Запитання і вправи
  питань, відповідаючи на які словами: «так» чи «ні», можна провести розмежування між навмисним і необережним вбивством. Розташуйте ці питання в найбільш економною послідовності. Чи відповідає ця послідовність того порядку отримання та фіксації доказів, який зазвичай зустрічається в справах про вбивство? 5. З якими способами розкрадання посадовцями державного
 6. Запитання і вправи
  1. Що таке конкуренція норм і чим вона відрізняється від колізії? Які види конкуренції існують? Що таке повна і неповна конкуренція? 2. Що є підставою для переваги спеціальної норми загальної: диспозиція або санкція і чому? Як визначити, яка з двох норм є спеціальною, яка - загальною? 0. Розгляньте наступні пари статей КК: «Зловживання владою або
 7. § 4. Повторність і рецидив
  питання досить виразно вирішено в літературе1. Коли в даній статті КК немає пункту (частини) про повторність, то слід обмежитися кваліфікацією за сукупністю злочинів. Так, якщо скоєно шахрайство (ч. 1 ст. 93), а потім вимагання (ст. 95), то хоча другий злочин і можна вважати повторним (в сенсі загальної повторності), але у кваліфікації цього відобразити не вдасться і треба
 8. Запитання і вправи
  1. IB яких випадках допустима перекваліфікація на новий закон злочину, вчиненого до його видання? Які вимоги, що ставляться до диспозиції і санкції, при цьому повинні бути дотримані? 2. У 1966 році до Кримінального кодексу РРФСР були включені нові статті 190 * («Поширення завідомо неправдивих вигадок, що ганьблять радянський державний і суспільний лад»), 1902 («Наруга
 9. Глава XX. ДОГОВОРИ ПРО ІГРАХ І ПАРІ
  питання про саме поняття ризику. Значна частина з них спирається на уявлення про ризик як підставі цивільно-правової відповідальності сторін. --- --- Див: Ойгензіхт В.А. Проблема ризику в цивільному праві (частина друга). Душанбе, 1972. С. 47. Деякі автори вкладали в це ж поняття і більш широке зміст. Прикладом могли служити висловлювання А.А.
 10. Стаття 12. Отримання громадянами початкових знань у галузі оборони
  питань обов'язкової та добровільної підготовки громадян до військової служби. Встановлюється, що в освітніх установах середньої (повної) загальної освіти, освітніх установах початкової професійної та середньої професійної освіти відповідно до державних освітніх стандартів здійснюється отримання учнями початкових знань про оборону
© 2014-2022  yport.inf.ua