Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Виникнення домагання на неустойку

. Домагання на договірну неустойку виникає з фактичного складу, що включає в себе два елементи: 1) договір про неустойку і 2) настання умови права (condicio juris), в якості якого виступає невиконання або неналежне виконання боржником забезпеченого неустойкою зобов'язання * (1246).
Договір про неустойку є каузальний договір, так як його дійсність залежить від дійсності угоди, що лежить в основі забезпеченого неустойкою зобов'язання (п. 3 ст. 329 ЦК). Він може бути укладений як до, так і після виникнення основного зобов'язання. Оскільки договір про неустойку спрямований на встановлення охоронного зобов'язання, він входить в розряд охоронних договорів.
Істотними умовами договору про неустойку є встановлення розміру неустойки * (1247), вказівка на основне зобов'язання і вид несправності боржника. Цей договір під страхом його недійсності має здійснюватися у письмовій формі (ст. 331 ЦК). Він може бути оформлений тим же документом, що й основна угода, або окремим документом.
Попереднє дію договору про неустойку настає в момент його укладення і у появі у кредитора умовного домагання на неустойку * (1248), яке відноситься до числа прав очікування і являє собою право придбати при невиконанні чи неналежному виконанні боржником основного зобов'язання домагання на неустойку * (1249).
Умовне домагання на неустойку є акцессорное право по відношенню до основної вимоги. Його акцессорность виявляється в наступному: 1) воно не може виникнути без основної вимоги, 2) воно змінюється зі зміною основної вимоги; 3) воно припиняється з припиненням основного вимоги.
Невиконання або неналежне виконання забезпеченого неустойкою зобов'язання виступає по відношенню до договору про неустойку в якості condicio juris, якщо боржник несе відповідальність за порушення цього зобов'язання (п. 2 ст. 330 ЦК), тобто якщо допущена ним несправність здійснена за наявності її вини. У деяких випадках condicio juris може полягати і в невиновном поведінці несправного боржника (див., наприклад, п. 3 ст. 401 ЦК). З настанням condicio juris договір про неустойку набирає чинності, що виражається в перетворенні умовного домагання кредитора в домагання на неустойку.
На відміну від домагання на договірну неустойку домагання на законну неустойку виникає не з фактичного складу, а з одного факту невиконання або неналежного виконання боржником основного зобов'язання.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Виникнення домагання на неустойку "
 1. § 2. Неустойка
  Поняття і значення неустойки. Неустойка є визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредитору в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання (п. 1 ст. 330 ЦК). Забезпечувальне дію неустойки полягає в тому, що обов'язок до сплати неустойки спонукає боржника до належного виконання зобов'язання. При його невиконанні
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 3. Домагання на неустойку
  . Домагання на неустойку відноситься до числа охоронних суб'єктивних цивільних прав. Будучи зобов'язальним суб'єктивним правом, воно складається з: 1) правомочності на свою поведінку і 2) правомочності на чужу поведінку (правомочності вимоги) * (1243). Слід визнати помилковим твердження Е.А. Суханова, ніби домагання на неустойку є складова частина забезпечуваного неустойкою
 4. § 4. Суб'єкти зобов'язання
  Сторони зобов'язання. Сторонами зобов'язання є кредитор і боржник. В якості кожної з сторін можуть брати участь одна або одночасно кілька осіб (п. 1 ст. 308 ЦК) * (1118). Як і всяке відносне правовідношення, зобов'язання встановлюється між строго певними особами. Зобов'язання не створює обов'язків для осіб, що не беруть участь в ньому в якості сторін (для третіх осіб)
 5. § 5. Зміна і розірвання договору
  Поняття зміни та розірвання договору. Одним з найважливіших почав, що лежать в основі регулювання динаміки договірних зобов'язань, є принцип незмінності договору - pacta sunt servanda. Це означає, що укладені договори повинні виконуватися на тих умовах, на яких було досягнуто згоди сторін, і не повинні змінюватися. Разом з тим можливі ситуації, коли послідовне
 6. § 1. Загальні положення про забезпечення виконання зобов'язань
  Поняття забезпечення виконання зобов'язань. Невиконання або неналежне виконання боржником зобов'язання, як правило, спричиняє виникнення у кредитора домагання на відшкодування збитків (п. 2 ст. 396 ЦК) або домагань на відшкодування збитків та на виконання зобов'язання в натурі (п. 1 ст. 396 ЦК). Проте в деяких випадках, незважаючи на несправність боржника, кредитор ніяких збитків не
 7. § 3. Застава
  Поняття і предмет застави. Застава є цивільні правовідносини, в силу якого кредитор (заставодержатель) у разі невиконання або неналежного виконання боржником забезпеченого заставою зобов'язання вправі одержати задоволення з вартості заставленого майна переважно перед іншими кредиторами. Заставне правовідношення встановлюється між заставодержателем і заставодавцем. В
 8. § 5. Порука
  Поняття поруки. Порука являє собою охоронне зобов'язання, в силу якого поручитель повинен вчинити на користь кредитора ті дії, до вчинення яких зобов'язаний боржник, який відповідає за порушення зобов'язання, як-то: відшкодувати збитки, судові витрати по стягненню боргу, сплатити неустойку, відсотки за порушення грошового зобов'язання і т.д., а кредитор має право
 9. § 6. Банківська гарантія
  Поняття банківської гарантії. Під банківською гарантією розуміється зобов'язальний договір, в силу якого гарант зобов'язується у разі невиконання або неналежного виконання принципалом забезпеченого гарантією зобов'язання сплатити бенефіціару обумовлену грошову суму * (1296). Спираючись на припис ст. 368 ГК, деякі вітчизняні цивілісти стверджують, що банківська гарантія є
 10. § 3. Окремі способи припинення зобов'язань
  Виконання зобов'язання. Виконання - основний і найбільш поширений спосіб припинення зобов'язання. Саме в результаті виконання досягається та мета, заради якої зобов'язання було встановлено. Припинення зобов'язання обумовлено не всяким, а лише належним виконанням, тобто таким, яке відповідає умовам зобов'язання, вимогам закону та інших правових актів, звичаїв
© 2014-2022  yport.inf.ua