Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоСімейне право → 
Наступна »
Нечаєва А.М.. Коментар до Сімейного кодексу Російської Федерації, 2011 - перейти до змісту підручника

Вступна стаття


Сімейний кодекс Російської Федерації 1995 накопичив чималий досвід правозастосування. Він також ввібрав в себе багато (але не всі) положення Конвенції про права дитини. Однак відрізняє його стабільність не може бути перешкодою для подальшого удосконалення, викликаного складається практикою. Враховуючи те, що Сімейний кодекс по-своєму виконує виховну функцію, важливо донести до відома учасників сімейних правовідносин, правозастосовних органів зміст мають місце новел, роз'яснити їх зміст і значення. Тому коментування Сімейного кодексу було предметом уваги багатьох авторів в минув з дня його прийняття період часу, а що побачили світ коментарі в основному відображають погляди їх авторів. Те ж можна сказати і про цьому виданні. До того ж воно поповнено новими законами та підзаконними актами, до яких дані необхідні пояснення для розуміння їхнього змісту і призначення.
Це науково-практичний коментар. Він містить аналіз останніх нововведень, а також відображає авторську позицію його укладачів. Причому кожен сімейно-правовий інститут коментує той автор - фахівець у галузі сімейного права, - який присвятив обраній темі свої наукові пошуки, складові головний його інтерес. Так, кандидат юридичних наук Є.В. Кулагіна зосередила свою увагу на правах і обов'язках подружжя; кандидат юридичних наук Н.В. Лєтова коментувала питання усиновлення; доктор юридичних наук М.І. Маришева - питання застосування сімейного законодавства Російської Федерації до сімейних відносин за участю іноземних громадян та осіб без громадянства; доктор юридичних наук А.М. Нечаєва - питання укладення та припинення шлюбу, а також права та обов'язки батьків і дітей, форми виховання дітей, які залишилися без піклування батьків; доктор юридичних наук А.М. Рабець - аліментні зобов'язання членів сім'ї.
Особливе місце в коментарі займають Загальні положення Сімейного кодексу (доктор юридичних наук А.М. Нечаєва). Однак треба визнати, що вони існують поза тісному зв'язку з конкретними сімейно-правовими нормами. Взаємодія і тих і інших у правозастосовчій практиці простежується слабо, хоча основні засади сімейного законодавства служать своєрідним фундаментом більшості конкретних статей Сімейного кодексу, що підкреслити в дозволеної судом конкретної правової ситуації тільки корисно.
Таким чином, автори справжнього коментаря прагнули бути корисними як у законопроектної роботі, так і в правозастосовчій практиці.

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна" Вступна стаття "
 1. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  Система і функції арбітражних судів. У судову систему Російської Федерації входять згідно Закону «Про судову систему Російської Федерації» спеціалізовані судові установи - Федеральні арбітражні суди. [1] У п. 2 ст. 118 Конституції Російської Федерації не виділено як самостійного виду судового процесу арбітражне судочинство. Отже, з точки зору
 2. СПИСОК
  Нормативні акти Конституція Російської Федерації від 12 грудня 1993 р. / / Російська газета. 1993. 25 грудня. N 237. Арбітражний процесуальний кодекс Російської Федерації. Федеральний закон від 24 липня 2002 р. N 95-ФЗ (в редакції Федеральних законів від 28 липня 2004 р. N 80-ФЗ, від 2 листопада 2004 р. N 127-ФЗ, від 31 березня 2005 р. N 25-ФЗ, від 27 грудня 2005 р. N 197-ФЗ) / / Збори законодавства
 3. 5. Зміст договору
  Під змістом цивільно-правового договору розуміється сукупність всіх його умов. У цьому сенсі можна говорити про зміст конкретного договору (сукупності всіх умов, включених сторонами в договір) та про зміст ідеального договору, передбаченого законодавством і віднесеного останнім до того чи іншого типу договірних зобов'язань. Законодавством передбачаються лише
 4. Література
  Адміністративне право зарубіжних країн. М., 1996. 2. Берман Г. Дж. Західна традиція права: епоха формування. М., 1994. 3. Боботов СВ. Адміністративна юстиція Франції: Доктрина і прак тика / / Рад. держава і право. 1981. 4. Боботов СВ. Конституційна юстиція. М., 1994. 5. Вишневський А.А. Канонічне право в Західній Європі. М., 1994. 6. Газьє Ф. Роль судової практики в
 5. Література
  Боботов СВ. Конституційна юстиція. М., 1994. 2. Боботов СВ., Жигачев І.Ю. Введення в правову систему США. М., 1997. 3. Богданівська І.Ю. Закон в англійському праві. М., 1987. 4. Богданівська І.Ю. Прецедентне право. М., 1993. 5. Гольдман Р., Лентовський Е., Франковськи С. Верховний суд США. Права і свободи громадян. Варшава, б.г. 6. Гуценко К.Ф. Кримінальна юстиція США. М., 1979. 7. Давид
 6. Література
  Лнсел' М. Методологічні проблеми порівняльного права / / Нариси порівняльного права / Відп. ред. В.А. Туманов. М., 1981. 2. Головкін Р.Б. Сучасне право Росії в системі релігійно-традиційного регулювання. Володимир, 1998. 3. Гурова Т.В. Джерела російського права: Автореф. дис ... канд. юрид. наук. Саратов, 1998. 4. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи
 7. § 1. Поняття «інтелектуальної власності» та «промислової власності» в МПП
  В умовах світової інтернаціоналізації економіки однією з важливих складових цього процесу є співробітництво держав у сфері охорони промислової та інших складових інтелектуальної власності. Термін «інтелектуальна власність» як правова категорія отримав легальне закріплення в Стокгольмської конвенції, що засновує в 1967 р. Всесвітню організацію інтелектуальної
 8. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  Виникнення права на житлову площу в будинках державного і муніципального житлового фонду, що надається за договорами соціального найму. З прийняттям нового ЖК умови та порядок надання громадянам житлової площі, що входить до складу державного та муніципального фондів, істотно змінилися. Протягом багатьох десятиліть житлова площа зі складу цих фондів надавалася всім
 9. 11. Порядок утворення кооперативу
  Порядок утворення кооператіварегуліруется статтею 8 ФЗ «Про сільськогосподарську кооперацію». Головним чином, зазначена стаття передбачає порядок утворення кооперативів не так на місці іншого сільськогосподарського підприємства, а зовсім нових. З метою освіти кооперативу громадяни та юридичні особи, які виявили бажання створити кооператив, формують організаційний комітет, до
 10. 2.3. Регіональна уніфікація колізійних норм
  Вихід російських підприємств на зовнішній ринок і реалізація ними міжнародних комерційних контрактів, що укладаються з іноземними фірмами, створення ними в європейських країнах підприємств з іноземними інвестиціями, введення в країнах Європейського союзу правил, спрямованих на захист прав споживача і внутрішнього ринку та обов'язкових для іноземних експортерів товарів і послуг, обумовлюють
© 2014-2022  yport.inf.ua