Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай , Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 7. Видача осіб, які вчинили злочин


Під видачею (екстрадицією) розуміється видача особи, вдосконалення-
шівшего злочин, державою, на території якого
воно
знаходиться, іншій державі, де було скоєно пре-
ступление, або громадянином якої вона є, для залу-чення останнього до кримінальної відповідальності або для приведе- ня вироку у виконання.
У частині 2 ст. 13 КК встановлено, що іноземні громадяни та особи без громадянства, які вчинили злочини поза межами Російської Федерації і перебувають на її території, можуть бути видані іноземній державі для притягнення до кримі-ловной відповідальності або відбування покарання відповідно до міжнародного договору РФ.
До таких міжнародних договорів можна віднести: Європей-
ську конвенцію про видачу 1957 р.; Типовий договір про видачу
1990 г ., затверджений резолюцією Генеральної Асамблеї ООН; Конвенція СНД про правову допомогу та правові відносини у цивільних, сімейних і кримінальних справах 1993 р. та ін
Видача злочинця відноситься до компетенції Генеральної прокуратури РФ.
Частина 1 ст. 13 КК конкретизує положення ст. 61 Конститу-ції РФ про те, що громадянин РФ, який учинив злочин на території іноземної держави, не може бути виданий цій державі. Однак це не означає звільнення російських громадян від відповідальності і покарання за вчинення злочини ний на території інших держав; питання про злочинність і нака-зуемості діяння вирішується відповідно до норм КК.
Згідно ч. 2 ст. 63 Конституції РФ не допускається також видача іншим державам осіб: а) переслідуваних за политиче-
ські переконання і б) за дії (бездіяльність), не визнані
в Російській Федерації злочином.
Положення про порядок надання в Російській Федера-
ції політичного притулку, затверджене Указом Президента
РФ від 21 липня 1997 р. № 746, передбачає правило предос-

тавления політичного притулку особам, які шукають притулок і захист від переслідування чи реальної загрози стати жертвою переслідування в країні своєї громадянської належності або в країні свого звичайного місця проживання за суспільно-політичну діяльність і переконання , що не суперечать чат демократичним принципам, визнаним світовим спільнота-ством, і нормам міжнародного права.
Особа, якій надано політичний притулок, поль-зуется на території РФ правами і свободами і несе зобов'язане-сті нарівні з громадянами РФ, крім випадків, встановлених для іноземних громадян та осіб без громадянства федеральним зако-ном або міжнародним договором РФF.
F
1 СЗ РФ. 1997. № 30. Ст. 3601.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 7. Видача осіб, які вчинили злочин "
 1. Стаття 13. Видача осіб, які вчинили злочин Коментар до статті 13
  видача осіб, які скоїли злочин, може бути здійснена тільки щодо іноземних громадян та осіб без громадянства, які вчинили злочин поза межами Російської Федерації і знаходяться на її території. Видача осіб, які вчинили злочин, являє собою передачу особи, яка вчинила злочин, іншій державі для притягнення його до кримінальної відповідальності або для
 2. 1. Предмет і поняття кримінального права
  видачі осіб, які вчинили злочини, приведення кримінального закону у відповідність до міжнародних договорів, кодифікації злочинів і злочинів міжнародного характеру (так звані конвенційні норми кримінального права).
 3. 2. Дія кримінального закону в просторі
  видачі (екстрадиції) осіб, які вчинили злочини поза території Росії. Під видачею розуміється передача однією державою знаходяться на його території осіб іншій державі, в якому вони скоїли злочин, для притягнення їх до кримінальної відповідальності або для відбування покарання. У 1995 р. до Генеральної прокуратури РФ надійшло 1400 клопотань іноземних держав про видачу
 4. 13. Обчислення строків покарань та зарахування покарання
  видачі особи на підставі ст. 13 КК РФ. У цих випадках залік часу утримання під вартою і час відбування позбавлення волі проводиться з розрахунку один день за один день. Питання про видачу осіб, які вчинили злочин за межами Російської Федерації та засуджених в інших країнах, вирішується на підставі міжнародних договорів і угод. З країнами СНД це питання вирішується відповідно
 5. § 6. Дія кримінального закону в просторі
  видачі осіб, які вчинили злочин. Згідно ч. 1 ст. 4 Конституції РФ суверенітет Російської Федерації поширюється на всю її територію. Це означа-ет, що державна територія є просторовим межею поширення державної влади РФ. У зв'язку з цим основним принципом дії кримінального закону в про-просторі є принцип територіальності. Згідно
 6. § 1. Загальні положення
  видачу ліцензії або ухилення в її видачі, право підприємця на отримання ліцензії на певний вид діяльності має захищатися так само, як і право на державну реєстрацію. [17] Завдяки державній реєстрації конституюється правовий статус підприємця ; отримання необхідних кваліфікаційних сертифікатів і ліцензій розширює обсяг праводееспособності підприємця.
 7. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  видачі патентів на винаходи, промислові зразки і корисні моделі, реєстрацією товарних знаків з фірмовими найменуваннями, знаків обслуговування і найменувань місць походження товару, обліком та реєстрацією виконаних науково-дослідних розробок. Згідно ч. 2 ст. 138 ГК використання результатів інтелектуальної діяльності і засобів індивідуалізації, які є об'єктом
 8. § 2. Вимоги, що пред'являються до професійних учасників страхового ринку
  видачу справляється збір у розмірі 50-кратного мінімального розміру оплати праці. При цьому, крім заяви за встановленою формою, необхідно додати документи, які можна розділити на дві групи: 1) документи, що характеризують саму страхову організацію, в тому числі її фінансові можливості (статут, копія свідоцтва про реєстрацію, довідка про розмір сплаченого статутного капіталу, а також
 9. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  видача згоди на угоду являє собою також угоду незалежно від того, чи розглядати її як самостійної односторонньої угоди або в якості складової частини угоди неповнолітнього. Дана згода відповідно до імперативною вимогою п. 1 ст. 26 ЦК має бути виражене у письмовій формі незалежно від того, в якій формі відбувається сама операція. У разі порушення
 10. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  видача та відкликання довіреності, обрання делегатів кооперативної організації для участі в роботі вищого кооперативного органу); в) контрольні, що дозволяють одному суб'єкту цивільних правовідносин контролювати іншого (контроль замовника , авторський нагляд проектних організацій і т.д.); г) інформаційні, в силу яких сторони зобов'язані обмінюватися певною інформацією (обов'язок
© 2014-2022  yport.inf.ua