Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Реферат. Адміністративне право, 2011 - перейти до змісту підручника

Завдання

При Перевірці фінансово-господарської ДІЯЛЬНОСТІ приватного підп-ріємства "Моноліт", что займається виготовленя та обробка будівельних матеріалів, виявлено, что окремі види робіт віконуваліся бригадою найманами робітніків з п'яти мужчина. Бригада виконан за угідь весь ОБСЯГИ робіт, Отримала обумовлену суму заробітної плати. Про виплату грошей членам брига-ді Не було повідомлено в Податкові органи за місцем їх проживання.
1. Які Порушення податкового законодавства допущені Посадовими осо-бами ПП "Моноліт".
2. Які Адміністративні Стягнення передбачені за Такі Порушення.
Відповідь.
Відповідно до п.п. 8.1.1.-8.1.2. ст. 8 Закону України "Про податок з до-ходів фізічніх ОСІБ" податковий агент (юридична особа (ее філія, відді-лення, Інший ВІДОКРЕМЛЕНИЙ ПІДРОЗДІЛ) або фізична особа чи нерезидент або его представництво, Які Незалежності від їх організаційно-правового статусу та способу оподаткування іншімі податками зобов'язані нара-ховуваті, утрімуваті та доповідна цею податок до бюджету від имени та за рахунок платника податку, вести податковий облік та подаваті подат-кову звітність податковим органам відповідно до закону, а такоже нести відповідальність за Порушення норм цього Закону), Який нараховує (ві-плачує) оподатковуваний дохід на возбудить уголовное платника податку, утрімує податок від суми такого доходу за его рахунок, вікорістовуючі ставку податку, визначених у відповідніх пунктах статьи 7 цього Закону (а самє 15%).
Податок підлягає сплаті (Перерахування) до бюджету во время ві-плати оподатковуваного доходу Єдиним Платіжним документом. Банки не мают права прійматі Платіжні документи на виплату доходу, Які НЕ передбачають надалі вважає (Перерахування) цього податку до бюджету. Если оподатковуваний дохід нараховується, альо НЕ віплачується платнику податку особою, что его нараховує, то податок, Який підлягає утримано-ню з такого нарахованого доходу, підлягає сплаті (Перерахування) до бюджету у строки, встановлені законом для місячного податкового Пері-оду.
Згідно ст. 11 Закону України "Про державний податковий службу в Україні" органи ДЕРЖАВНОЇ податкової служби в установленому законом порядку мают право накладаті Адміністративні штрафи на посадових ОСІБ предприятий, уста-нов и організацій, а такоже на громадян - суб'єктів підпріємніцької ДІЯЛЬНОСТІ, Які віплачувалі доходи, вінніх у неутріманні, неперерахуванні до бюджету сум податку на доходи фізічніх ОСІБ, перерахуванні податку за рахунок коштів підпріємств, установ и організацій (крім віпадків, коли таке Перерахування до-Зволен законодавством), у перекрученні Даних, у неповідомленні або несвоє-чесних Повідомленні ДЕРЖАВНА ПОДАТКОВА інспекціям за встановленного фо-рмою відомостей про доходи громадян, - у розмірі трьох неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, а за ті Самі Дії, вчінені особою, якові ПРОТЯГ року Було піддано адміністратівному стягнених за Одне Із зазначеніх правопору-шень, - у розмірі п'яти неоподатковуваних мінімумів доходів грома-дян.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Завдання "
 1. ВСТУП
  завдань: формування активного громадянина, який усвідомлює свої власні та суспільно-державні інтереси; створення ресурсних передумов - коштів, соціально-політичних і професійних знань; упорядкування і розширення організаційно-правових форм участі та ін, але форми взаємодії органів виконавчої влади і громадян диференціюються залежно від цілей залучення в механізм
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  Завдання, а також вимог ефективності та економії; надаються органам місцевого самоврядування повноваження повинні бути, як правило, повними і виключними. Вони можуть бути поставлені під сумнів або обмежуватися іншим центральним або регіональним органом влади тільки в межах, встановлених законом; при делегуванні повноважень небудь центральним або регіональним органом влади
 3. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
  Завданням була підготовка необхідних матеріалів щодо реформи місцевого самоврядування. 15 липня 1917 було затверджено Положення про селищній управлінні, яке мало вводитися в залізничних, фабрично-заводських, рудничних, дачних та інших населених пунктах за умови наявності там необхідних місцевих потреб у благоустрої. Постановою Тимчасового уряду від 21 травня 1917
 4. § 1. Місцеве самоврядування в системі народовладдя.
  Завдання проведення широкого кола реформ у всіх сферах життя. На порядку денному стоїть завдання сформувати сучасне громадянське суспільство і побудувати правову державу. Успішна реалізація названих завдань залежатиме від сукупності різних факторів і в першу чергу від участі в цих процесах громадян Російської Федерації. Одним з головних умов стабільного розвитку громадянського
 5. § 2. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Росії.
  Задач проводиться в країні реформи федеративних відносин та місцевого самоврядування було встановлення такого розмежування повноважень, при якому інтереси громадян були б на першому місці, а публічні послуги були б максимально доступні для них. Це дозволяє говорити про наступної конструкції взаємовідносин громадянина і всіх рівнів публічної влади. Питання, що мають загальфедеральне значення,
 6. § 3. Організація місцевого самоврядування в наукогради Російської Федерації та інших територіях інноваційного розвитку.
  Завдання, права та обов'язки, порядок прийняття рішення про доцільність розвитку даного муніципального освіти як наукового міста, порядок включення юридичних осіб до складу науково-виробничого комплексу. Таким чином, встановлення статусу наукового міста Російської Федерації муніципального утворення збільшує обсяг прав і обов'язків, пов'язаних з реалізацією державної політики з
 7. § 1. Форми і принципи безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення в його здійсненні.
  Завдань і напрямів діяльності органів місцевого самоврядування. За допомогою інститутів безпосередньої демократії посилюється і контроль громадян за діяльністю цих органів. Однак навіть найдетальніше правове регулювання інститутів безпосередньої демократії саме по собі не є гарантією активного використання таких інститутів громадянами. У Федеральному законі "Про загальні принципи
 8. § 8. Територіальне громадське самоврядування.
  Завдання, форми і основні напрямки діяльності територіального громадського самоврядування; порядок формування, припинення повноважень, права і обов'язки, термін повноважень органів територіального громадського самоврядування; порядок прийняття рішень; порядок придбання майна, а також порядок користування і розпорядження зазначеним майном і фінансовими засобами; порядок
 9. § 5. Організація діяльності представницького органу
  завдання і (або) на певний строк. Рішення про утворення чи про ліквідацію комітету (комісії) оформляється рішенням представницького органу муніципального утворення. Засідання представницького органу муніципального утворення. Засідання є основною формою діяльності представницького органу муніципального утворення. Вони скликаються головою представницького органу, як
 10. § 1. Форми взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної влади Російської Федерації
  завдання. В ході проведення моніторингу зазначеного законодавства органи державної влади Російської Федерації повинні аналізувати динаміку досягнення певних результатів у ході застосування законів про місцеве самоврядування, накопичувати інформацію, необхідну для оцінки ефективності законодавства та подальшого його вдосконалення. При цьому органи місцевого самоврядування
© 2014-2022  yport.inf.ua