Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

ВИСНОВОК


надійдуть в Роспатент заявці присвоюється реєстраційний
номер і фіксується дата її надходження, про що направляється уве-
лення заявнику. Потім заявка на винахід проходить фор-
мальную експертизу, яка включає перевірку змісту заявки,
оплати мита за подачу заявки, наявність необхідних документів,
а також відповідності їх оформлення встановленим вимогам.
Термін проведення формальної експертизи становить 2 місяці.
Якщо заявка на винахід пройшла формальну експертизу, то
після цього проводиться експертиза заявки по суті, що включає в
себе інформаційний пошук в відношенні заявленого рішення для
визначення рівня техніки і перевірку відповідності заявленого
винаходу умовам патентоспроможності. Терміни проведення експер-
тизи по суті становить, як правило, 12-15 місяців.
Підставою для відмови у видачі патенту є рішення про від-
Казея у видачі патенту, прийняте за наступними обставинами:
1. Заявлена пропозиція ставиться до пропозицій, які
не є винаходами, тобто відноситься до:
? відкриттів;
? науковим теоріям і математичним методам;
? рішеннями, що стосуються тільки зовнішнього вигляду виробів і
спрямованих на задоволення естетичних потреб-
стей;
? правилам і методам ігор, інтелектуальної або госпо-
жавної діяльності;
? програмам для ЕОМ;
? рішеннями, заключающимся тільки в уявленні ін-
формації.
2. Заявлена пропозиція ставиться до пропозицій, яким
не надається правова охорона як винахід,
тобто відноситься до:
? сортам рослин, породам тварин і біологічним спо-
собам їх отримання, за винятком мікробіологічних
способів і продуктів, отриманих такими способами;
? топологиям інтегральних мікросхем.
3. Заявлений винахід не відповідає умовам патенто-
здібності, тобто не є новим, не має винахідник-
ського рівня або промислово застосовується.
При встановленні відповідності заявленого винаходу всім
умовам патентоспроможності виноситься рішення про видачу патенту.
Протягом 2-3 місяців Роспатент вносить винахід до Державного
ний реєстр винаходів Російської Федерації і видає патент на
винахід. Термін розгляду заявки на видачу патенту на изоб-
бання складає в середньому 1,5-2 роки.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " ВИСНОВОК "
 1. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Поряд з розглянутими вище формами безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі населення у здійсненні місцевого самоврядування громадяни вправі брати участь у здійсненні місцевого самоврядування в інших формах, що не суперечать Конституції Російської Федерації, федеральним і регіональним законам. У вітчизняній літературі з місцевому самоврядуванню в числі
 2. § 2. Система муніципальних правових актів
  Згідно ст. 43 Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" в систему муніципальних правових актів входять: 1) статут муніципального освіти; 2) правові акти, прийняті на місцевому референдумі (сході громадян), нормативні та інші правові акти представницького органу муніципального освіти; 3) правові акти глави муніципального освіти,
 3. § 5. Правотворческий процес.
  При здійсненні правотворчої діяльності надзвичайно важливе дотримання встановлених правил і послідовності підготовки та розгляду проекту муніципального правового акта на кожній стадії. Основними стадіями правотворчого процесу є: підготовка і внесення проекту правового акту в представницький орган; розгляд проекту правового акту в комітетах або комісіях;
 4. § 1. Муніципальне майно.
  У власності муніципальних утворень може перебувати: майно, призначене для вирішення встановлених Федеральним законом "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації" питань місцевого значення; майно, призначене для здійснення окремих державних повноважень, переданих органам місцевого самоврядування, у випадках, встановлених федеральними та
 5. § 2. Муніципальна посаду. Муніципальний службовець.
  Муніципальна посаду - це посада, передбачена статутом муніципального освіти відповідно до закону суб'єкта Федерації, з встановленими повноваженнями на вирішення питань місцевого значення та відповідальністю за здійснення цих повноважень, а також посаду в органах місцевого самоврядування, утворених відповідно до статуту муніципального освіти, з встановленими колом
 6. § 2. Взаємовідносини органів місцевого самоврядування з органами державної влади суб'єктів Російської Федерації
  Федеративний характер Російської держави, система поділу влади на регіональному рівні визначають важливе місце і повноваження органів державної влади суб'єктів Російської Федерації, в тому числі вищої посадової особи суб'єкта Федерації у сфері забезпечення координації діяльності та організації взаємодії органів влади суб'єктів Федерації з органами місцевого самоврядування.
 7. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  Згідно п. "до" ч. 1 ст. 72 Конституції Російської Федерації у спільному віданні Російської Федерації і її суб'єктів перебуває адміністративне законодавство. До складу адміністративного законодавства входить і законодавство про адміністративні правопорушення. Конституцією Російської Федерації (ч. 2 ст. 76) встановлено, що з предметів спільного ведення Російської Федерації і
 8. § 2. Повноваження органів місцевого самоврядування у сфері економіки.
  У сфері економіки органи місцевого самоврядування наділяються повноваженнями, з одного боку, не дозволяють втручатися в господарську діяльність суб'єктів підприємницької діяльності, а з іншого - створювати умови для їх розвитку. Наприклад, органи місцевого самоврядування не можуть брати участь в установі біржі або бути її членом, а також втручатися в діяльність роботи
 9. § 5. Повноваження органів місцевого самоврядування в галузі містобудування, житла, транспорту та зв'язку.
  У сфері містобудування повноваження органів місцевого самоврядування мають і управлінський, і дозвільний характер. Особливістю в цих повноваженнях є обов'язки органів місцевого самоврядування збирати, аналізувати, поширювати і зберігати певного роду інформацію в розглянутих областях управління. При цьому повноваження поселень і міських округів в розглянутій
 10. § 6. Повноваження органів місцевого самоврядування в інших сферах і галузях управління.
  До окремих повноважень органів місцевого самоврядування можна віднести повноваження, які не настільки об'ємні, щоб утворити окремий блок норм або положення. Наприклад, органи місцевого самоврядування мають право здійснювати окремі нотаріальні дії. Однак таке право є лише фрагментом у самостійній сфері регулювання. До повноважень органів виконавчої влади належить і право
© 2014-2022  yport.inf.ua