Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.Д. Ішков, А.В. Степанов. Оформлення заявки на видачу патенту на винахід, 2012 - перейти до змісту підручника

10. ЕТАПИ РОБОТИ НАД ЗАЯВКОЮ


Досвідчені винахідники і патентознавці рекомендують придержи-
тися наступного порядку роботи над матеріалами заявки.
1. Сформулювати: а) конкретне завдання, на вирішення якої
направлено розроблене рішення, і б) суть винаходу в
вигляді сукупності істотних ознак, що забезпечують до-
стіженія технічного результату.
2. Вибрати об'єкт винаходу (пристрій, спосіб, речовина і
т.д.) і уточнити майбутній об'єкт промислової власності
(винахід або корисна модель).
3. Провести патентно-інформаційний пошук за рівнем техні-
ки (як мінімум, в реєстрі зареєстрованих у РФ винаходів
і корисних моделей) з метою виявлення аналогів і найближчого
аналога (прототипу) винаходи.
4. Уточнити за результатами патентного пошуку сукупність су-
суспільних ознак винаходу і за результатами зіставивши-
тельного аналізу розробленого рішення з прототипом скласти
формулу винаходу, яка є найважливішою частиною за-
явки, визначальною патентоспроможність і ефективність захисту
Ваших інтелектуальних прав.
5. Перевірити відповідність отриманого рішення критеріям па-
тентоспособності винаходу (новизна, винахідницький уро-
вень, промислова придатність). У разі необхідності пе-
реработанние формулу винаходу, оцінити доцільність пода-
чі заявки і зробити остаточний вибір об'єкта промислової
власності, на який буде заявлений правова охорона
(винахід або корисна модель).
6. Оформити опис, креслення, реферат, заяви і, при
необхідності, інші юридичні документи. Не забути все не-
обхідні підпису і печатки. Оплатити патентну мито.
7. Направити заявочні матеріали в Роспатент (Бережковській
наб., 30, к. 1, Москва, Росія, Г-59, МСП-5, 123 995, телефон:
(499) 240-60-15, факс: (495) 531-63-18) одним з варіантів:
? поштою;
? безпосередньо;
? по факсу (з наступним поданням їх оригіналу).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 10. ЕТАПИ РОБОТИ НАД ЗАЯВКОЮ "
 1. § 1. Поняття приватизації державного та муніципального майна і законодавство про приватизацію
  Поняття приватизації. Загальновідомо, що проведення економічної реформи з неминучістю вимагало вирішення ряду завдань: корінний ломки існуючої адміністративно-командної системи, демонополізації народного господарства, створення шару приватних власників, розвитку конкурентного середовища, поступового перетворення більшої частини державної власності в приватну. На жаль, названі
 2. § 3. Правові форми інноваційної діяльності
  Загальна характеристика. Розглядаючи ознаки інноваційної діяльності та аналізуючи її особливості, ми мали можливість переконатися в тому, що створення, виробництво і реалізація інноваційного продукту вимагають участі широкого кола суб'єктів: від винахідників, конструкторів і технологів до професійних підприємців і спеціалізованих організацій. Всі вони є учасниками єдиного
 3. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  Передача речі за договором про її відчуження. Одним з найбільш типових похідних підстав набуття права власності є передача речі за договором про її відчуження (традиція). Суб'єктом, в особі якого виникає право власності у вказаний момент, є сторона договору. ЦК прямо не визначає коло відповідних договорів. Однак він встановлює, що мова йде про такі
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. 6. Порядок укладення та форма договорів найму житлових приміщень
  Чинне законодавство містить принципові відмінності в порядку укладання кожного з двох типів договорів житлового найму. Водночас вимоги до форми договорів для того й іншого єдині. Це і дало можливість присвятити обом типам договорів одну і ту ж ст. 674 ГК. Вона обмежується вказівкою на те, що договори найму житлового приміщення укладаються в письмовій формі. Якщо врахувати,
 6. 4. Порядок укладення державного контракту і його зміст
  Відповідно до ст. 765 ЦК підстави укладення державного контракту на виконання підрядних робіт визначаються ст. 527, а порядок його укладення - ст. 528 ГК. Так, зокрема, це відноситься до питання про умови, за яких висновок державного контракту є обов'язковим для сторін. Крім випадків, спеціально зазначених у законі, особливо виділена обов'язок укладення
 7. 7. Форма договору буксирування та порядок його укладення
  КТМ (п. 1 ст. 227) обмежується загальним для договорів буксирування вимогою - укладення їх повинно відбуватися письмово. При порушенні цієї вимоги вступає в дію п. 1 ст. 162 ЦК ("Наслідки недотримання простої письмової форми"). Не роблячи договір недійсним, подібне порушення позбавляє сторони можливості на підтвердження договору і його умов посилатися на показання свідків
 8. КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ
  Метою створення концепції розвитку є створення механізмів управління, які повинні гнучко реагувати на можливі зміни ситуації в суспільстві, тобто стратегія повинна адаптувати розвиток до зовнішніх змін. Внутрішні процеси повинні орієнтуватися на цілі концепції, а не на вирішення поточних місцевих завдань. Для реалізації концепції виділяються певні етапи розвитку та
 9. 2.4. Сертифікація товарів і послуг. Законодавство про стандартизацію і сертифікацію товарів і послуг
  Федеральний закон від 27 грудня 2002 р. N 184-ФЗ "Про технічне регулювання" (в ред. Від 9 травня 2005 р.) регламентує основні поняття в галузі сертифікації, види сертифікації та інші аспекти діяльності з сертифікації. Відповідно до зазначеного Закону під сертифікацією розуміється форма здійснюваного органом з сертифікації підтвердження відповідності об'єктів вимогам технічних
 10. Глава 9. ДОГОВІР ПРО ВИКОНАННЯ НАУКОВО-ДОСЛІДНИХ, ДОСЛІДНО-конструкторських і технологічних робіт
  1. За договором на виконання науково-дослідних робіт виконавець зобов'язується провести зазначені в завданні замовника наукові дослідження, а за договором на виконання дослідно-конструкторських і технологічних робіт - розробити зразок нового виробу, конструкторську документацію на нього або нову технологію; замовник, в свою чергу, зобов'язується прийняти роботу та оплатити її (п. 1 ст. 769 ЦК).
© 2014-2022  yport.inf.ua