Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоКонституційне право → 
« Попередня Наступна »
А.А. МІШИН. Конституційне (державне) право зарубіжних країн, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Законодавча влада

. Роль парламенту в постсоціалістичних державах неоднозначна. В окремих країнах (переважно Центральної і Східної Європи) діє традиційна модель парламентаризму: законодавча влада наділена в них не просто вагомими повноваженнями, фактично вона має статус першої влади в ряду інших розділених влади. Про це можна судити, зокрема, по тому факту, що в текстах конституцій цих країн на перше місце поставлені розділи, присвячені парламенту, і тільки потім конституції звертаються до питань організації та повноважень президента, уряду та судової влади (в країнах СНД таким чином побудована тільки Конституція Азербайджану).
Особливості цієї моделі парламентаризму можна розкрити на прикладі Литовської Республіки. Парламент Литви - Сейм - є вищим представницьким і постійно діючим законодавчим органом. У його склад входить 141 депутат, що обирається на основі загального, рівного, прямого виборчого права за допомогою таємного голосування. Конституція закріплює за Сеймом широке коло повноважень: він обговорює і приймає поправки до Конституції; видає закони; приймає постанови про проведення референдумів; призначає вибори Президента; стверджує передбачені законом державні органи, а також призначає та звільняє з посади їх керівників; схвалює кандидатуру Прем'єр-міністра , представлену Президентом; розглядає і схвалює подану Прем'єр-міністром програму Уряду; за пропозицією Уряду створює чи ліквідує міністерства; здійснює контроль за діяльністю Уряду, може виражати недовіру Прем'єр-міністрові або міністрові; призначає суддів Конституційного суду, суддів Верховного суду, а також голів зазначених судів; призначає і звільняє з посади Державного контролера, голови правління Банку Литви; призначає вибори Рад самоврядувань; утворює Головну виборчу комісію та вносить зміни до її складу; затверджує державний бюджет і здійснює контроль за його виконанням; встановлює державні податки та інші обов'язкові платежі; ратифікує і денонсує міжнародні договори, розглядає інші питання зовнішньої політики; встановлює адміністративний поділ Республіки; засновує державні нагороди; видає акти про амністію; вводить пряме правління, воєнний та надзвичайний стан, оголошує мобілізацію та приймає рішення про використання Збройних сил (ст. 67).
Не менш широкими повноваженнями наділені парламенти Болгарії, Угорщини, Македонії, Словаччини, Хорватії, Естонії, ряду інших держав.
Інша модель парламентаризму представлена конституціями держав - учасниць СНД. Як правило, функції законодавчої влади в них обмежені. Так, наприклад, за Конституцією Казахстану Парламент може видавати тільки ті закони, які стосуються питань правосуб'єктності фізичних та юридичних осіб, цивільних прав і свобод, зобов'язань і відповідальності фізичних та юридичних осіб; режиму власності та інших речових прав; основ організації та діяльності державних органів і органів місцевого самоврядування, державної та військової служби; оподаткування, встановлення зборів та інших обов'язкових платежів; республіканського бюджету; питань судоустрою та судочинства; освіти, охорони здоров'я та соціального забезпечення; приватизації підприємств та їх майна; охорони довкілля; адміністративно-територіального устрою Республіки; забезпечення оборони і безпеки держави. Всі інші відносини мають регулюватися підзаконними актами (ст. 61).
Як вже було сказано, конституції багатьох зарубіжних держав - учасниць СНД обмежують права парламенту щодо формування уряду та контролю за діяльністю органів виконавчої влади.
Окремими конституціями допускається можливість підміни представницьких органів влади. Так, згідно з Конституцією Туркменістану Меджліс (парламент) може передати своє право на прийняття законів Президенту, втім, делегування не поширюється на питання зміни і доповнення Конституції, кримінального та адміністративного законодавства, а також судочинства. Закони, видані Президентом в порядку делегування, повинні бути затверджені Меджлісом. Крім Меджлісу, до складу якого входять 50 депутатів, законодавча влада належить Халк Маслахати (Народному зібранню) - вищому представницькому органу Республіки. До складу Халк Маслахати входять народні депутати від кожного адміністративного центру, представники від усіх гілок влади: Президент, депутати Меджлісу, члени Кабінету міністрів, голови Верховного суду, Вищого Господарського суду, Генеральний прокурор, глави адміністративно-територіальних утворень середньої та низової ланки. До компетенції Халк Маслахати відносяться: розгляд питань про внесення поправок до Конституції або прийняття нової конституції; заслуховування звітів Президента про виконану роботу; вирішення питань про проведення референдумів; вироблення рекомендацій щодо основних напрямів соціально-економічного та суспільно-політичного розвитку країни; вирішення питання про зміну державного кордону та адміністративно-територіальному поділі Республіки; ратифікація і денонсація договорів про міждержавних союзах та інших міжнародно-правових утвореннях; оголошення війни і миру; вирішення інших питань, віднесених до його відання Конституцією та законами Республіки. Роботою Халк Маслахати керує Президент Туркменістану або інший обирається для цієї мети член цього органу.
На закінчення слід зазначити, що для конституційного розвитку постсоціалістичних держав загалом характерна тенденція до недооцінки цінностей парламентаризму і відносного зниження ролі парламенту.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Законодавча влада "
 1. § 2. Джерела комерційного права
  законодавчий акт, який би норми приватного права, включаючи ті з них, які відображають особливості регулювання підприємницької діяльності. Тут ми маємо справу з нормативним актом, що належать до основної галузі законодавства - цивільному. Однак навіть у Цивільному кодексі можна виявити ряд норм публічного права, розпорядчих суб'єктам приватного права враховувати суспільні
 2. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. Від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної сільськогосподарської продукції. Разом з тим не можна не бачити перспективність цієї форми господарювання, широко
 3. § 2. Фінансові ресурси муніципальних утворень
  законодавчої влади. Але одночасно в теорії конституційного права говорять і про інститут законодавчого процесу, хоча складові його норми є складовою частиною інституту законодавчої влади. Термін "бюджет" вживається у двох значеннях. З одного боку, це економічна категорія, а з іншого - правова. Бюджет як економічна категорія має також дві сторони -
 4. § 1. Загальні положення про транспортних зобов'язаннях
  законодавчої влади ";" з розвитком рейкового шляху законодавства звернули увагу на залізничне перевезення ";" пізніше удосконалення суднобудівної техніки порушило інтерес і до повідомлення по річках і озерах "* (508) . Договір автомобільного перевезення і договір повітряного перевезення отримали належне нормативне закріплення в результаті розвитку автомобільного та повітряного сполучення в XX
 5. § 2. Сімейне право і сімейне законодавство
  законодавчої влади нормативних правових актів - законів, що містять сімейно-правові норми. Мінімальною одиницею системи права є правова норма, а мінімальної одиницею системи сімейного законодавства є нормативний правовий акт - закон. Як для радянського, так і для сучасного російського цивільного законодавства закони, які складаються виключно з цивільно- правових
 6. 1.5. Виконавча влада: поняття і ознаки
  законодавча; виконавча і судова. Виконавча влада - гілка державної влади, діяльність з управління справами держави і суспільства, здійснювана системою державних органів, які наділені виконавчо-розпорядчими повноваженнями та підконтрольні органам законодавчої та судової влади. Ознаки виконавчої влади: - є самостійною
 7. 7.6. Органи виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації (на прикладі Нижегородської області)
  законодавчу, виконавчу і судову з метою забезпечення збалансованості повноважень і виключення зосередження всіх повноважень або більшої їх частини у віданні одного органу державної влади чи посадової особи; 6) розмежування предметів ведення і повноважень між органами державної влади Російської Федерації і органами державної влади суб'єктів РФ; 7)
 8. 12.9. Вимоги, що пред'являються до правових актів управління. Дія правових актів управління
  законодавчої влади суб'єктів РФ можуть призупиняти до розгляду судом або Урядом РФ дії актів федеральних органів виконавчої влади, що суперечать законодавству. Принесення протесту прокурором на постанову про накладення адміністративного стягнення зупиняє виконання деяких стягнень до розгляду протесту. Подача скарги на постанову про
 9. 21.4. Державний контроль: поняття і види
  законодавчої) влади і контроль органів виконавчої влади. Контроль Президента РФ може бути безпосереднім і опосередкованим. Контрольні повноваження Президента РФ: 1) призначає за згодою Державної Думи Голови Уряду РФ; 2) призначає на посаду та звільняє з посади за пропозицією Голови Уряду РФ його заступників і федеральних
 10. 1. Поняття джерела цивільного права
  законодавче відображення. Таким чином, по суті, відродився ще одне джерело цивільного права . --- Детальніше про це див: Зикін І.С. Звичаї і звичаю в міжнародній торгівлі . М., 1983. Разом з тим визнання джерелом права інших, крім нормативних актів, явищ несе в собі певну небезпеку. Адже норми права передбачаються формалізованими,
© 2014-2022  yport.inf.ua