Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 93.1. Зарахування коштів від продажу акцій та інших форм участі в капіталі, що перебувають у державній або муніципальній власності, від реалізації державних-них запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63 - ФЗ)
Засоби, одержувані від продажу акцій та інших форм участі в капіталі, що перебувають у федеральній власності, власне-сти суб'єктів Російської Федерації, муніципальної власності, підлягають зарахуванню відповідно до федерального бюджету, бюджетів суб'єктів Російської Федерації , місцеві бюджети за нормативом 100 відсотків.
Засоби, одержувані від реалізації державних запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння, підлягають зарахуванню до федерального бюджету за нормативом 100 відсотків.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 93.1. Зарахування коштів від продажу акцій та інших форм участі в капіталі, що перебувають у державній або муніципальній власності, від реалізації державних-них запасів дорогоцінних металів і дорогоцінного каміння "
 1. 18. Підстави, порядок і правові наслідки припинення права участі в аграрних підприємствах (товариствах).
  Продажу або іншого відчуження акцій, частки в статутному капіталі підприємства. Припинення участі в аграрному підприємстві корпор типу явл наслідком відчуження акцій АТ або всієї частки у статутному капіталі ТОВ. Припинення участі громадянина в АТ або ТОВ тягне за собою позбавлення його прав
 2. 36. Поняття і характеристика неподаткових доходів бюджетів.
  Кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, в тому числі штрафи, конфіскації, компенсації, а також кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації , муніципальних утворень, і інші суми примусового вилучення; кошти самооподаткування громадян; інші неподаткові
 3. 47. Бюджетний дефіцит: поняття, причини утворення і допустимі межі. Ненафтогазовий дефіцит федерального бюджету.
  Коштів із джерел фінансування дефіциту бюджету для фінансування витрат бюджету в межах видатків на погашення боргу. Поточні витрати бюджету суб'єкта РФ, місцевого бюджету, затверджені відповідно законом про бюджет суб'єкта РФ або нормативним актом представницького органу місцевого самоврядування, не можуть перевищувати обсяг доходів бюджету суб'єкта РФ, обсяг доходів місцевого
 4. 1. Продаж підприємств і інші форми їх придбання
  продажу становить його майна, так і за допомогою інших правових форм. У першу чергу мова йде про такі форми реорганізації комерційних юридичних осіб, як злиття або приєднання. При злитті новостворена юридична особа, по суті, набуває у власність колишні самостійними підприємства, які припинили своє існування в результаті злиття. Аналогічні наслідки виникають
 5. Стаття 92.1. Дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації, дефіцит місцевого бюджету
  коштів на рахунках з обліку коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, в тому числі коштів Резервного фонду суб'єкта Російської Федерації, дефіцит бюджету суб'єкта Російської Федерації може переви-сить обмеження, встановлені цим пунктом, в межах суми зазначених надходжень і зниження залишків коштів на рахунках з обліку коштів бюджету суб'єкта Російської Федерації, в тому числі
 6. Стаття 115. Заміщення активів боржника
  коштів для відновлення платоспроможності боржника. 6. Продаж на відкритих торгах акцій створеного на базі майна боржника відкритого акціонерного товариства або відкритих акціонерних товариств здійснюється в порядку, передбаченому статтею 110 цього Закону. Планом зовнішнього управління може бути передбачено продаж акцій створеного на базі майна боржника відкритого
 7. Стаття 41. Види доходів бюджетів
  кошти, отримані в результаті застосування заходів цивільно-правової, адміністративної та кримінальної відповідальності, в тому числі штрафи, конфіскації, компенсації, а також кошти, отримані на відшкодування шкоди, заподіяної Російської Федерації, суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень, і інші суми примусового вилучення; кошти самооподаткування громадян; інші неподаткові
 8. Стаття 106. Залежне господарське товариство
  акцій акціонерного товариства або двадцяти відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю. 2. Господарське товариство, яке придбало більше двадцяти відсотків голосуючих акцій акціонерного товариства або двадцяти відсотків статутного капіталу товариства з обмеженою відповідальністю, зобов'язана негайно публікувати відомості про це в порядку, передбаченому законами про
 9. Стаття 96. Джерела фінансування дефіциту ме-стного бюджету
  зарахованими на єдиний рахунок з обліку коштів місцевого бюджету, при проведенні операцій з управління залишками коштів на єдиному рахунку з обліку коштів місцевого бюджету. (Абзац запроваджено Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) Залишки коштів місцевого бюджету на початок поточного фінансового року в обсязі, визначеному правовим актом представник-ного органу муніципального утворення, можуть
 10. Стаття 303. Недотримання обов'язковості зараховані-ня доходів бюджетів
  зарахування або несвоєчасне зарахування коштів, що підлягають обов'язковому зарахуванню до доходів відповідних бюджетів, тягне за собою накладення штрафів на керівників державних органів, органів місцевого самоврядування відповідно до Кодексу України про адміністративні правопорушення, вилучення в безспірному порядку бюджетних коштів, що підлягають зарахуванню до відповідних бюджетів, а також при
 11. Стаття 62. Неподаткові доходи місцевих бюджетів
  статтями 41, 42 і 46 цього Кодексу, у тому числі за рахунок: доходів від використання майна, що знаходиться в муніципальній власності, за винятком майна муніципальних бюджетних і автономних установ, а також майна муніципальних унітарних підприємств, у тому числі казенних, - за нормати-ву 100 відсотків; (в ред. Федерального закону від 08.05.2010 N 83-ФЗ) доходів від продажу
 12. 4.3. Доходи бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  зарахуванню податкові доходи від федеральних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами, що підлягають відповідно до Бюджетного кодексу РФ зарахуванню до місцевих бюджетів і бюджетів суб'єктів Російської Федерації. Податкові доходи від регіональних податків, встановлених органами державної влади краю (області), до складу якого входить автономний округ, підлягають
 13. Д
  акцій в Д. в. як спосіб приватизації IV, 21, § 2 (5) - с. 114 Довірчий характер відносин - Д. х. о. і "довірча власність" IV, 19, § 1 (5) - с. 35 - 36; - Д. х. о. спільної сумісної власності IV, 22, § 3 (1) - с. 133 Договір - шлюбний Д. IV, 22, § 3 (2) - с. 135 - Д. про спадкування V, 25, § 1 (3) - с. 198 - Д. про передачу ноу-хау VI, 32, § 2 (2 - 3) - с. 397, 401
 14. Стаття 213. Розгляд та затвердження федераль-ного закону про внесення змін у федеральний закон про федеральному бюджеті
  коштами Резервного фонду і Фонду національного добробуту) і збільшен-ня надходжень від продажу акцій та інших форм участі в капіталі, знаходяться у власності Російської Федерації, порівняно з обсягами, врахованими в складі затверджених на поточний фінансовий рік загального обсягу доходів федерального бюджету і загального обсягу джерел фінансування дефіциту федерального бюджету
 15. Стаття 51. Неподаткові доходи федерального бюд-жету
  статтями 41, 42 і 46 цього Кодексу, у тому числі за рахунок: (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) доходів від використання майна, перебуває у державній власності Російської Федерації (за винятком майна федеральних бюджетних і автономних установ, майна, переданого в довірче управління юридичним чи-ЦАМ, створеним в організаційно-правовій
© 2014-2022  yport.inf.ua