Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоФінансове право → 
« Попередня Наступна »
Президент Російської Федерації. Бюджетний кодекс Російської Федерації (чинна редакція від 14.07.2013), 2013 - перейти до змісту підручника

Стаття 93.3. Надання бюджетних кредитів бюджетам суб'єктів Російської Федерації, місцевим бюджетам

(введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ)
1. Бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету можуть надаватися бюджетні кредити на строк до трьох років, за винятком бюджетних кредитів, що видаються за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень), та випадків реструктуризації зобов'язань (заборгованості), в межах бюджетних асигнувань, затверджених федеральним законом про федераль-ном бюджеті на черговий фінансовий рік і плановий період, а також за винятком бюджетних кредитів, що надаються в відповідності зі статтею 93.6 цього Кодексу.
(В ред. Федеральних законів від 30.12.2008 N 310-ФЗ, від 07.05.2013 N 104-ФЗ)
Підстави, умови надання, використання і повернення зазначених бюджетних кредитів встановлюються федеральним за-Коном про федеральний бюджет та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами Уряду Російської Фе-ської Федерації.
У разі, якщо надані бюджетні кредити не погашені у встановлені терміни, залишок непогашених кредитів, вклю-чаю відсотки, штрафи і пені, стягується в порядку, встановленому Міністерством фінансів Російської Федерації, за рахунок між-бюджетних трансфертів (за винятком субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації з федерального бюджету), а також за рахунок відрахувань від федеральних податків і зборів, податків, передбачених спеціальними податковими режимами, що підлягають зараховується лению до бюджету суб'єкта Російської Федерації.
2. Місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації можуть надаватися бюджетні кредити на строк до трьох років.
(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
Підстави, умови надання, використання і повернення зазначених кредитів встановлюються законами суб'єктів Росій-ської Федерації про бюджети суб'єктів Російської Федерації та прийнятими відповідно до них нормативними правовими актами вищих виконавчих органів державної влади суб'єктів Російської Федерації.
У разі, якщо надані місцевим бюджетам з бюджету суб'єкта Російської Федерації бюджетні кредити не погаше-ни у встановлені терміни, залишок непогашеного кредиту, включаючи відсотки, штрафи і пені, стягується за рахунок дотацій місцевому бюджету з бюджету суб'єкта Російської Федерації, а також за рахунок відрахувань від федеральних і регіональних податків і зборів, на-логів, передбачених спеціальними податковими режимами, що підлягають зарахуванню до місцевого бюджету.
3. Бюджетам поселень з бюджетів муніципальних районів можуть надаватися бюджетні кредити на строк до трьох років.
(В ред. Федерального закону від 30.12.2008 N 310-ФЗ)
Підстави, умови надання, використання та повернення бюджетних кредитів встановлюються муніципальними правовими-ми актами представницького органу муніципального району та прийнятими відповідно до них муніципальними правовими акта-ми місцевої адміністрації муніципального району.
У разі, якщо надані бюджетам поселень з бюджетів муніципальних районів бюджетні кредити не погашені у встановлені терміни, залишок непогашеного кредиту, включаючи відсотки, штрафи і пені, стягується за рахунок дотацій бюджетам посе-лений з бюджету муніципального району (у разі передачі муніципальному району повноваження суб'єкта Російської Федерації на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень), а також за рахунок доходів від федеральних податків і зборів, податків, передбачений-них спеціальними податковими режимами, регіональних податків, що підлягають зарахуванню до бюджетів поселень.
4. Фінансові органи суб'єктів Російської Федерації і муніципальних районів встановлюють відповідно до загальних вимогами, обумовленими Міністерством фінансів Російської Федерації, порядок стягнення залишків непогашених кредитів, включаючи відсотки, штрафи і пені.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Стаття 93.3. Надання бюджетних кредитів бюджетам суб'єктів Російської Федерації, місцевим бюджетам "
 1. Стаття 93.6. Бюджетні кредити на поповнення ос-залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів)
  (введена Федеральним законом від 07.05.2013 N 104-ФЗ) 1. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках бюджетів суб'єктів Російської Федерації (місцевих бюджетів) надається Російською Федерацією суб'єкту Російської Федерації (муніципального утворення) за рахунок залишку коштів на оди-ном рахунку федерального бюджету. 2. Бюджетний кредит на поповнення залишків коштів на рахунках
 2. Стаття 93.5. Бюджетні кредити за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень)
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Бюджетні кредити за рахунок коштів цільових іноземних кредитів (запозичень) можуть надаватися Російської Феде-рацією суб'єктам Російської Федерації, муніципальних утворень і юридичним особам. 2. Надання бюджетних кредитів, зазначених у пункті 1 цієї статті, здійснюється відповідно до програми
 3. 51. Бюджетний кредит
  Бюджетний кредит - це форма фінансування бюджетних витрат, яка передбачає надання коштів юридичним особам або іншому бюджету на поворотній і платній основах (ст. 76 БК РФ). Бюджетний кредит може бути наданий юридичній особі, яка не є державним або муніципальним унітарним підприємством, на підставі договору, укладеного відповідно до цивільного
 4. 44. Надання міжбюджетних трансфертів з регіональних бюджетів
  Міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів РФ місцевим бюджетам надаються за умови дотримання відповідними органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства РФ і законодавства РФ про податки і збори. Бюджетні кредітиіз бюджетів суб'єктів РФ місцевим бюджетам надаються за умови відсутності простроченої заборгованості відповідних органів місцевого
 5. Стаття 99. Структура державного боргу суб'єктів незалежно єкта Російської Федерації, види і терміновість боргових зобов'язаннях суб'єкта Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Структура державного боргу суб'єкта Російської Федерації являє собою угруповання боргових зобов'язань суб'єкта Російської Федерації за встановленими цією статтею видів боргових зобов'язань. 2. Боргові зобов'язання суб'єкта Російської Федерації можуть існувати у вигляді зобов'язань по: 1) державних цінних паперів
 6. Стаття 135. Форми міжбюджетних трансфертів, які надаються з бюджетів суб'єктів Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з бюджетів суб'єктів Російської Федерації бюджетам бюджетної системи Російської Федерації надаються у формі: дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості поселень і дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості муніципальних районів (міських округів); субсидій місцевим бюджетам; субвенцій місцевим
 7. 41. Надання міжбюджетних трансфертів з федерального бюджету
  Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету надаються за умови дотримання органами державної влади суб'єктів РФ і органами місцевого самоврядування бюджетного законодавства РФ і законодавства РФ про податки і збори (ст. 130 БК РФ) . Бюджетні кредити з федерального бюджету бюджетам суб'єктів РФ надаються за умови відсутності заборгованості відповідних органів
 8. 41. Поняття і форми міжбюджетних трансфертів.
  Міжбюджетні трансферти - кошти, надані одним бюджетом бюджетної системи Російської Федерації іншому бюджету бюджетної системи Російської Федерації; 1) дотації бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду фінансової підтримки суб'єктів Російської Федерації; 2) субсидії бюджетам суб'єктів Російської Федерації з Федерального фонду регіонального розвитку; 3)
 9. Стаття 93.4. Особливості виконання грошових ви-мог за зобов'язаннями перед Російською Федерацією
  (введена Федеральним законом від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) 1. Кошти від повернення наданих на поворотній і платній основі коштів федерального бюджету, в тому числі бюджет-них позик та бюджетних кредитів, а також плата за користування ними підлягають перерахуванню до федерального бюджету. 2. При порушенні термінів повернення і (або) використанні не за цільовим призначенням коштів
 10. Стаття 264.2. Складання бюджетної звітності
  1. Головні розпорядники бюджетних коштів, головні адміністратори доходів бюджету, головні адміністратори джерел фінансування дефіциту бюджету (далі - головні адміністратори бюджетних коштів) складають зведену бюджетну звітність на підставі поданої ним бюджетної звітності підвідомчими одержувачами (розпорядниками) бюджетних коштів, ад-міністраторамі доходів бюджету,
 11. Стаття 10. Структура бюджетної системи Російської Федерації
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) До бюджетам бюджетної системи Російської Федерації ставляться: федеральний бюджет і бюджети державних позабюджетних фондів Російської Федерації; бюджети суб'єктів Російської Федерації і бюджети територіальних державних позабюджетних фондів; місцеві бюджети, в тому числі: бюджети муніципальних районів, бюджети міських округів,
 12. Стаття 168.6. Порядок виконання бюджету суб'єкта Російської Федерації (місцевого бюджету) та здійснення контролю за його виконанням при введенні тимчасової фінансовим-вої адміністрації
  1. Тимчасова фінансова адміністрація здійснює фінансовий контроль за виконанням бюджету суб'єкта Російської Феде-рації (місцевого бюджету), включаючи контроль за використанням бюджетних коштів головними розпорядниками, розпорядниками та одержувачі бюджетних коштів, а також одержувачами державних (муніципальних) гарантій. Положення пункту 2 статті 168.6 (у редакції Федерального
 13. Стаття 74. Надання коштів з бюджетів при виконанні умов
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63 - ФЗ) 1. У законі (рішенні) про бюджет можуть встановлюватися умови надання коштів з бюджету, відповідно до яких надання таких коштів здійснюється у порядку, встановленому відповідно Урядом Російської Федерації, вищим виконавчим органом державної влади суб'єкта Російської Федерації, місцевої
 14. Стаття 9. Бюджетні повноваження муніципальних утворень
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. До бюджетних повноважень муніципальних утворень відносяться: (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) встановлення порядку складання і розгляду проекту місцевого бюджету, затвердження і виконання місцевого бюджету, шляхи виконання контролю за його виконанням і затвердження звіту про виконання місцевого бюджету; складання та
 15. Стаття 129. Форми міжбюджетних трансфертів, пре-доставляються з федерального бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Міжбюджетні трансферти з федерального бюджету бюджетам бюджетної системи Російської Федерації надаються в формі: дотацій на вирівнювання бюджетної забезпеченості суб'єктів Російської Федерації; субсидій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; субвенцій бюджетам суб'єктів Російської Федерації; інших міжбюджетних трансфертів бюджетам
 16. Стаття 96. Джерела фінансування дефіциту ме-стного бюджету
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ (ред. 01.12.2007)) В склад джерел внутрішнього фінансування дефіциту місцевого бюджету включаються: різниця між коштами, що надійшли від розміщення муніципальних цінних паперів, номінальна вартість яких зазначена у валюті Російської Федерації, і засобами, спрямованими на їх погашення; різниця між отриманими і погашеними
© 2014-2022  yport.inf.ua