Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

16.3. Договір поставки


Договір поставки - це угода сторін, за яким постачальник - продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, - зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням (ст. 506 ГК РФ).
Договір є консенсуальним, оплатним, двостороннім.
Даний договір має ряд характерних ознак.
По-перше, слід відзначити особливість в суб'єктному складі даного договору, яка полягає в тому, що в якості постачальника може виступати тільки особа, яка здійснює підприємницьку діяльність: індивідуальний підприємець або комерційна організація.
По-друге, одним з істотних умов договору поставки є обов'язковість постачальника передати товари в обумовлений термін чи строки. Тому договір поставки передбачає як одноразову оптовий продаж товарів у строк, так і оптовий продаж товарів окремими партіями протягом тривалого часу (обумовлені терміни), а також передачу будь-якої певної речі в обумовлений термін.
По-третє, має істотне значення, для якої мети покупцем купуються товари у постачальника, бо за договором поставки покупець придбаває товари для використання у підприємницькій діяльності (для промислової переробки і споживання, для подальшого продажу та іншої професійної діяльності) або для діяльності, не пов'язаної з особистим, сімейним, домашнім використанням товару.
Сторонами договору поставки є постачальник і покупець. На стороні постачальника, як правило, виступають комерційні організації та індивідуальні підприємці, а покупці - будь-які особи, але найчастіше юридичні особи та індивідуальні підприємці.
Договір поставки укладається у письмовій формі. Він може полягати таким способом, як обмін документами між сторонами. Якщо сторонами договору є два громадянина (підприємці), а загальна сума поставлених товарів не перевищує 10 мінімальних заробітних плат, то договір може бути укладений в усній формі.
Процес укладання договору складається з наступних дій:
1) пропозицію оферента укласти договір (оферту), який повинен містити істотні умови договору;
2) прийняття оферентом пропозиції (акцепту) від акцептанта;
3) доведення акцепту до відома оферента.
Тому датою укладення договору буде дата отримання акцепту оферентом.
При укладанні договору поставки шляхом складання одного документа перша сторона готує проект договору і передає його другій стороні.
Укладаючи договір поставки, важливо звернути увагу на той факт, що, якщо оферент (сторона, що запропонувала укласти договір) отримає на свою пропозицію зустрічну оферту, то він зобов'язаний протягом 30 днів з дня її отримання прийняти заходи щодо узгодження відповідних умов договору з контрагентом, або повідомити про відмову укласти договір на нових умовах. Якщо ж оферент не виконає дані обов'язки, тобто не погодить остаточних умов або не повідомить партнера про відмову від договору, він повинен буде відшкодувати завдані цим збитки.
Після підписання друга сторона повертає один примірник договору першій стороні.
До істотних умов договору поставки відносять предмет договору, терміни поставки.
До несуттєвим умов можна віднести порядок розрахунків і ціну товару, порядок поставки товару, транспорт, вимоги до тари й упаковки, страхування та інші умови.
Предметом договору можуть бути будь-які речі, за винятком єдиних майнових комплексів, будівель, споруд, іншого нерухомого майна, цінних паперів, валюти, енергетичних та інших ресурсів, постачання якими здійснюється через приєднану мережу. У більшості предмети визначаються родовими ознаками, проте закон не виключає поставку (продаж) індивідуально визначених речей. Предмет договору поставки визначається найменуванням поставленого товару і кількістю.
Слід зазначити, що договір поставки є двостороннім. Таким чином, можна зробити висновок, що і постачальник, і покупець мають зобов'язання по його виконанню.
Обов'язки постачальника полягають у передачі товару покупцеві з усім необхідним приладдям і документами в узгодженому кількості, асортименті, комплекті (комплектності), встановленої якості, вільним від прав третіх осіб, в належній тарі (упаковці). Обов'язок передати товари покупцеві здійснюється шляхом відвантаження їх покупцеві або особі, вказаній у договорі в якості покупця, або шляхом надання товарів у розпорядження покупця в місці знаходження постачальника.
Постачальник зобов'язаний передати покупцеві встановлене договором кількість товарів.
Постачальник зобов'язаний поставити товар в строк, обумовлений договором.
Договором і в деяких випадках законом передбачається неустойка за недопоставку або прострочення поставки товарів.
При поставці товарів постачальником правові норми ЦК РФ передбачають такі обов'язки покупця.
1. Здійснити всі необхідні дії, щоб забезпечити прийняття товарів, поставлених відповідно до договору поставки.
2. Оглянути прийняті товари в термін, визначений законодавством або договором поставки; в цей же термін перевірити кількість і якість прийнятих товарів у порядку, встановленому законодавством або договором поставки, і про виявлені невідповідності або недоліки товарів негайно письмово повідомити постачальника.
3. При отриманні товарів від транспортної організації перевірити відповідність товарів відомостям, зазначеним у транспортних і супровідних документах, а також прийняти ці товари від транспортної організації з додержанням правил, передбачених законодавством, що регулює діяльність транспорту.
4. Забезпечити збереження товарів (відповідальне зберігання) і негайно повідомити постачальника при відмові від переданих постачальником товарів.
5. Здійснити огляд переданих товарів в місці їх передачі.
6. Оплатити товари, що поставляються з дотриманням порядку і форми розрахунків, передбачених договором поставки.
7. Повернути постачальнику багатооборотні тару і засоби пакетування, в яких надійшли товари, у порядку і строки, встановлені законодавством. Однак слід зазначити, що тара (упаковка) одноразового використання поверненню не підлягає.
Таким чином, можна зробити висновок, що основні обов'язки покупця за договором поставки укладаються в прийнятті товару і його оплати.
Договір поставки може бути розірваний за взаємною згодою сторін. Закон також розглядає випадки односторонньої відмови від виконання договору. Одностороння відмова від виконання договору поставки (повністю або частково) або одностороння його зміна допускаються в разі істотного порушення договору однією зі сторін. Порушення договору поставки постачальником передбачається істотним у випадках:
1) поставки товарів неналежної якості з недоліками, які не можуть бути усунені у прийнятний для покупця строк;
2) неодноразового порушення строків поставки товарів.
Порушення договору поставки покупцем передбачається істотним у випадках:
1) неодноразового порушення строків оплати товарів;
2) неодноразової недобору товарів.
Договір поставки вважається зміненим або розірваним з моменту отримання однією стороною повідомлення іншої сторони про односторонню відмову від виконання договору повністю або частково, якщо інший термін розірвання або зміни договору не передбачений у повідомленні або не визначений угодою сторін (ст. 523 ГК РФ).
У разі одностороннього розірвання договору можуть бути стягнуті збитки у випадках:
1) якщо в розумний строк після розірвання договору внаслідок порушення зобов'язання продавцем покупець купив в іншої особи за більш високою, але розумною ціною товар замість передбаченого договором, покупець може пред'явити продавцю вимогу про відшкодування збитків у вигляді різниці між встановленою у договорі ціною і ціною, встановленою поза угодою;
2) якщо в розумний строк після розірвання договору внаслідок порушення зобов'язання покупцем продавець продав товар іншій особі за нижчою, ніж передбачена договором, але розумною ціною, продавець може пред'явити покупцеві вимогу про відшкодування збитків у вигляді різниці між встановленою у договорі ціною і ціною, встановленою поза угодою;
3) якщо після розірвання договору не здійснена угода замість розірваного договору і на даний товар є поточна ціна, сторона може пред'явити вимогу про відшкодування збитків у вигляді різниці між ціною, встановленою в договорі, і поточною ціною на момент розірвання договору. Поточною ціною визнається ціна, звичайно стягується при порівнянних обставин за аналогічний товар у місці, де повинна була бути здійснена передача товару. Якщо в цьому місці немає поточної ціни, може бути використана поточна ціна, що застосовувалася в іншому місці, яке може служити розумною заміною, з урахуванням різниці у витратах на транспортування товару.
Задоволення даних вимог не звільняє сторону, не виконала або неналежно виконала зобов'язання, від відшкодування інших збитків, заподіяних іншій стороні (ст. 524 ЦК РФ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.3. Договір поставки "
 1. § 4. Взаємодія органів місцевого самоврядування з суб'єктами підприємницької діяльності
  договір на поставку для муніципальних потреб товарів або обладнання буде цивільно-правовим актом. Особливістю взаємовідносин органів місцевого самоврядування з суб'єктами підприємницької діяльності є те, що такі взаємини мають бути спрямовані тільки на забезпечення, захист або задоволення суспільних потреб населення або конкретного громадянина
 2. § 1. Поняття комерційного права
  договором. У цьому випадку настає майнова відповідальність підприємця або його контрагента, що виражається в несприятливих майнових наслідки для відповідної особи і обумовлено правопорушенням з його боку. Так, підприємець несе відповідальність у тому випадку, якщо не доведе, що належне виконання зобов'язання виявилося неможливим внаслідок непереборної
 3. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  договору (загальногромадянської угоди). Тому його поняття грунтується на тому визначенні договору, яке закріплене в Цивільному кодексі Російської Федерації. Відповідно до нього «договором є домовленість двох або декількох осіб про встановлення, зміну або припинення цивільних прав та обов'язків» (п. 1 ст. 420 ЦК). Договір у сфері підприємництва (торговельна угода) - це
 4. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  договорів у сфері підприємництва. Визнання за угодою торгового характеру підкоряє її не тільки загальним нормам цивільного права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту угод нормами
 5. § 3. Виконання зобов'язань
  договором. Наприклад, при невиконанні зобов'язання, тобто при повній відсутності здійснення боржником будь-яких дій на дату виконання, боржник, відшкодував кредитору збитки, має право не виконувати зобов'язання в натурі. Охарактеризоване Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 212 правило (п. 2 ст. 396 ЦК)
 6. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  договорів, застосовуваних у майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Сторонами договору купівлі-продажу можуть бути будь-які фізичні та
 7. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  договором поставки неустойки за недопоставку або прострочення поставки товарів. Якщо підлягає сплаті неустойка явно не відповідає наслідків порушення зобов'язання, то відповідно до ч. 1 ст. 333 ЦК суд має право зменшити неустойку. У постанові Пленуму Верховного Суду РФ і Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ від 01.07.96 р. № 6/8 (п. 42) «Про деякі питання, пов'язані із застосуванням частини першої
 8. § 4. Розрахункові операції комерційних банків
  договорами на розрахунково-касове обслуговування банки видають своїм клієнтам готівку для виплати заробітної плати і, в межах місячного ліміту, для поточних господарських цілей. Готівкові гроші видаються громадянам, які мають в банках поточні рахунки, ощадні вклади і дебетові пластикові картки. До банківських операцій, пов'язаних з інкасацією грошових коштів, у підпункті 5 ч. 1 ст. 5
 9. § 2. Предмет цивільного права
    договірні й інші зобов'язання, а також інші майнові та особисті немайнові відносини, засновані на рівності, автономії волі і майновій самостійності учасників ". Звідси, а також з обігу до інших положень Цивільного кодексу видно, що предмет цивільного права (цивільно-правового регулювання * (9)) утворюють різні відносини. Це і відносини, пов'язані із створенням
 10. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
    договір; в) правовий звичай; г) судовий (адміністративний) прецедент; д) інші форми (джерела) права (зокрема, юридичну доктрину та релігійні догми). Оскільки питання про конкретний спосіб формального закріплення (вираження) права залежить від ряду обставин, в тому числі від конкретно-історичних умов розвитку держави і суспільства, суспільного укладу, приналежності конкретної
© 2014-2022  yport.inf.ua