Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

16.4. Поставка для державних або муніципальних потреб


Державні та муніципальні потреби - це потреби відповідного публічного освіти в товарах, роботах, послугах, необхідних для здійснення його функцій, що забезпечуються за рахунок коштів відповідного бюджету відповідно до видатковими зобов'язаннями даного публічного освіти. Державні потреби забезпечуються, крім того, за рахунок позабюджетних джерел фінансування.
Поставка товарів для державних або муніципальних потреб здійснюється на підставі державного або муніципального контракту для державних або муніципальних потреб (далі - контракт / державний чи муніципальний контракт). У необхідних випадках поряд з контрактом може укладатися договір поставки для державних або муніципальних потреб.
По державному або муніципальному контрактом постачальник (виконавець) зобов'язується передати товари державному або муніципальному замовнику або за його вказівкою іншій особі, а державний чи муніципальний замовник зобов'язується забезпечити оплату поставлених товарів (ст. 526 ГК РФ).
Державний або муніципальний замовник діє від імені Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації або муніципального освіти з метою забезпечення державних або муніципальних потреб. Замовниками можуть виступати відповідно федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів РФ і органи місцевого самоврядування, а також одержувачі бюджетних коштів, уповноважені зазначеними органами.
Державний або муніципальний контракт укладається на основі замовлення на поставку товарів для державних або муніципальних потреб, що розміщується в порядку, передбаченому Федеральним законом від 21 липня 2005 р. N 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів , виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб ".
Учасником розміщення замовлення може бути будь-яка юридична особа незалежно від організаційно-правової форми, форми власності, місцезнаходження та місця походження капіталу або індивідуальний підприємець (ч. 1 ст. 8 ФЗ).
За загальним правилом розміщення замовлення здійснюється шляхом проведення торгів у формі конкурсу чи аукціону (у тому числі аукціону в електронній формі).
Під конкурсом розуміються торги, переможцем яких визнається особа, що запропонувала кращі умови виконання контракту та заявці на участь у конкурсі якого присвоєно перший номер.
Під аукціоном на право укласти державний чи муніципальний контракт розуміються торги, переможцем яких визнається особа, що запропонувала найнижчу ціну контракту.
Торги можуть бути відкритими і закритими. Закриті торги можуть проводитися виключно у разі розміщення замовлення на поставку товарів, відомості про які становлять державну таємницю.
Замовник протягом трьох днів з дня проведення торгів передає переможцю торгів один примірник протоколу і остаточний проект контракту, який включає в себе умови контракту, прикладеного до конкурсної документації (документації про аукціон), а також умови, запропоновані переможцем торгів.
Розміщення замовлення без проведення торгів здійснюється трьома способами.
I. Запит котирувань характеризується наступними ознаками:
1) інформація про потреби в товарах (роботах, послугах) для державних або муніципальних потреб повідомляється необмеженому колу осіб шляхом розміщення на офіційному сайті повідомлення про проведення запиту котирувань;
2) переможцем визнається учасник розміщення замовлення, що запропонував найнижчу ціну контракту.
Використання цього способу допускається, якщо: 1) виробництво товарів здійснюється не за конкретними заявками замовника; 2) для даних товарів склався функціонуючий ринок, 3) ціна контракту не перевищує 250 тис. руб. або якщо аукціон був визнаний таким і початкова ціна контракту не перевищувала 250 тис. руб.
Результати розгляду та оцінки котирувальних заявок оформляються протоколом, який повинен бути розміщений на офіційному сайті та протягом п'яти днів з дня його підписання опублікований в офіційних друкованих виданнях.
Протягом двох днів з дня підписання замовник передає переможцю у проведенні запиту примірник протоколу і проект контракту, який складається шляхом включення до нього умов виконання контракту, передбачених повідомленням про проведення запиту котирувань, і ціни, запропонованої переможцем в котирувальної заявці.
II. Розміщення замовлення у єдиного постачальника означає напрямок замовником пропозиції укласти контракт тільки одному постачальнику. Використання даного способу допускається у випадках, передбачених ст. 55 Федерального закону (наприклад, коли постачання товарів відносяться до сфери діяльності суб'єктів природних монополій).
III. Розміщення замовлень на товарних біржах (ст. 56 Федерального закону) може застосовуватися, якщо: 1) предметом замовлення є біржові товари (які не вилучені з обігу товари певного роду і якості, допущені біржею до біржової торгівлі в установленому порядку); 2) сума замовлення перевищує 5 млн. руб.
Контракт укладається за правилами, встановленими законодавством про товарні біржі і біржової торгівлі, з урахуванням вимог Федерального закону про розміщення замовлень.
Укладення контракту при розміщенні замовлення у єдиного постачальника, а також у випадках, коли ціна угоди не перевищує граничного розміру розрахунків готівкою в Російській Федерації між юридичними особами по одній угоді, здійснюється в порядку, передбаченому ст. 528 ГК РФ. Замовник розробляє проект контракту і направляє його постачальнику. Постачальник зобов'язаний у 30-денний термін підписати контракт і повернути один примірник замовнику, або скласти протокол розбіжностей і направити його разом з підписаним контрактом іншій стороні, або повідомити про відмову від укладення контракту.
У свою чергу державний замовник, який отримав контракт з протоколом розбіжностей, повинен протягом 30 днів розглянути розбіжності, вжити заходів щодо їх погодженням з іншою стороною і сповістити іншу сторону про прийняття контракту в її редакції або про відхилення протоколу розбіжностей.
Контрактом може бути передбачено, що поставка товарів здійснюється не замовнику, а зазначеній ним особі на підставі договору поставки. У цьому випадку замовник не пізніше 30-денного терміну з дня підписання контракту направляє постачальнику і покупцеві повідомлення про прикріплення покупця до постачальника, яке і є підставою укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб.
При відмові покупця від договору постачальник повинен негайно повідомити про це замовника і вправі вимагати від нього прикріплення до іншого покупця. У цьому випадку замовник в 30-денний термін зобов'язаний або видати повідомлення про прикріплення до постачальника іншого покупця, або прийняти обов'язки покупця на себе (тобто повідомити про згоду самому прийняти товари або направити постачальнику відвантажувальну рознарядку із зазначенням конкретного одержувача товарів). В результаті цих дій відбувається або укладення договору поставки товарів для державних або муніципальних потреб, або безпосередня поставка товарів на підставі контракту.
При поставці товарів покупцям за договорами поставки товарів для державних або муніципальних потреб оплата товарів виробляється покупцями за цінами, обумовленими у відповідності з контрактом, якщо інший порядок визначення цін і розрахунків не передбачено контрактом. При оплаті покупцем товарів за договором поставки товарів для державних або муніципальних потреб державний замовник визнається поручителем за цим зобов'язанням покупця.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.4. Поставка для державних або муніципальних потреб "
 1. § 5. Муніципальний замовлення
  поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для муніципальних потреб здійснюється в порядку, передбаченому Федеральним законом від 21 липня 2005 р. N 94-ФЗ "Про розміщення замовлень на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних і муніципальних потреб ". Даний Федеральний закон регулює відносини, пов'язані з розміщенням замовлень на поставки товарів, виконання робіт,
 2. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для державних або муніципальних потреб шляхом запиту котирувань цін на однойменні товари, однойменні роботи, однойменні послуги і при закупівлі однойменних товарів, однойменних робіт, однойменних послуг, здійснюваної без укладання державних або муніципальних контрактів на поставки товарів, виконання робіт, надання послуг для
 3. § 3. Окремі джерела муніципального права
  поставки товарів, робіт, послуг для муніципальних потреб, договору на виконання муніципального замовлення з технічного обслуговування, санітарного утримання та поточного ремонту житлового фонду та прибудинкових територій. --- Див: Російська газета. 2001. 22 берез. Муніципальні правові акти. До числа підзаконних джерел муніципального права відносяться акти
 4. § 2. Місцева адміністрація
  поставку товарів) для потреб муніципального освіти міста; у випадках, встановлених міською Радою, готує та подає на його розгляд проекти правових актів; розробляє та подає на затвердження міській Раді штатний розклад посад муніципальної служби, а також практичні рекомендації з предметів свого ведення; створює в установленому порядку робочі
 5. § 1. Поняття сільськогосподарської діяльності і сільськогосподарське законодавство
  поставках сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства для державних потреб »[3], Федеральний закон« Про сільськогосподарську кооперацію »[4], Федеральний закон« Про дер-жавний регулюванняагропромислового виробництва »[5]. При збільшується ролі законів серед актів сільськогосподарського законо-давства значну його частину складають акти Президента РФ і Уряду РФ.
 6. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  поставку сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства для Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 349 федеральних державних потреб (федеральний фонд сільськогосподарської продукції, сировини і продовольства) і для регіональних державних потреб (регіональні фонди). Федеральний фонд створюється для
 7. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  поставках товарів, виконанні робіт та наданні послуг з метою забезпечення муніципальних потреб, передбачених у складі витрат місцевого бюджету. Крім "вузьких" цілей, тобто власне виконання робіт (надання послуг) конкретного виду, муніципальне замовлення сприяє вирішенню і більш широкого кола завдань: розвитку конкуренції в муніципальній освіті, забезпечення ефективності та відкритості
 8. § 2. Предмет цивільного права
  поставки товарів або виконання робіт для державних (муніципальних) потреб, різні організаційні договори на транспорті (йдеться про угоди між транспортними організаціями - ст. 788, 799 ЦК, а також між транспортними організаціями і вантажовідправниками - ст. 798 ЦК). 6. Організаційні відносини, що виникають у зв'язку з встановленням черговості (послідовності) вчинення
 9. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  поставки і підряду на капітальне будівництво, за якими в основному і проводилося їх відмежування від суміжних договірних конструкцій, сьогодні збереглися лише щодо тих договорів поставки і підряду , які укладаються і виконуються для державних і муніципальних потреб (див. § 4 гл. 30 і § 5 гл. 37 ЦК). 4. Поява нових інститутів (аналоги яких перш відсутні),
 10. § 2. Правове становище публічних утворень
  поставка, підряд і науково-дослідні, дослідно-конструкторські та технологічні роботи, що виконуються для державних і муніципальних потреб (§ 4 гл. 30, § 5 гл. 37, гл. 38 ЦК); державний займ, в якому публічні утворення можуть виступати не тільки в ролі позичальника (наприклад, шляхом випуску державних (муніципальних) цінних паперів - ст. 817 ЦК), а й позикодавця. Особливості
© 2014-2022  yport.inf.ua