Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

16.7. Договір продажу нерухомості


Договір продажу нерухомості - це угода сторін, за яким продавець зобов'язується передати у власність покупця земельну ділянку, будинок, споруду, квартиру чи інше нерухоме майно (п. 1 ст. 549 ГК РФ) .
Договір продажу нерухомості укладається шляхом складання єдиного документа, підписаного сторонами. Договір продажу нерухомості за загальним правилом не реєструється (за винятком договору купівлі-продажу житлового приміщення і підприємства), при цьому перехід права власності на нерухомість до покупця у всіх випадках підлягає державній реєстрації.
У договорі продажу нерухомості повинні бути зазначені дані, дозволяють точно встановити нерухоме майно, що підлягає передачі покупцю за договором, у тому числі дані, що визначають розташування нерухомості на відповідній земельній ділянці або в складі іншого нерухомого майна.
За відсутності цих даних у договорі умова про нерухоме майно, що підлягає передачі, вважається не узгодженим сторонами, а відповідний договір не вважається укладеним.
Предметом даного договору є земельна ділянка, будівля, споруда, квартира або інше нерухоме майно. Закон до нерухомих речей (нерухоме майно, нерухомість) відносить земельні ділянки, ділянки надр і все, що міцно пов'язане із землею, тобто об'єкти, переміщення яких без невідповідного збитку їх призначенню неможливе, в тому числі будівлі, споруди, об'єкти незавершеного будівництва. До нерухомих речей належать також підлягають державній реєстрації повітряні і морські судна, судна внутрішнього плавання, космічні об'єкти. Законом до нерухомих речей може бути віднесено й інше майно.
Договір продажу нерухомості повинен передбачати ціну цього майна. При відсутності в договорі погодженого сторонами в письмовій формі умови про ціну нерухомості договір про її продаж вважається неукладеним. Якщо інше не передбачено законом або договором продажу нерухомості, встановлена в ньому ціна будівлі, споруди або іншого нерухомого майна, що знаходиться на земельній ділянці, включає ціну переданої з цим нерухомим майном відповідної частини земельної ділянки або права на неї. У випадках, коли ціна нерухомості в договорі продажу нерухомості встановлена на одиницю її площі чи іншого показника її розміру, загальна ціна такого нерухомого майна, що підлягає сплаті, визначається виходячи з фактичного розміру переданого покупцю нерухомого майна.
Сторонами за даним договором визнаються продавець - будь-яка особа, в тому числі і юридична, і покупець - будь-яка особа, в тому числі і юридичну.
Згідно п. 4 ст. 35 Земельного кодексу РФ, якщо земельна ділянка і знаходиться на ньому будівлю, будівля, споруда належать одній особі, то не допускається відчуження земельної ділянки без будівлі, споруди, а також відчуження будівлі, споруди без земельної ділянки. Продаж нерухомості, що знаходиться на земельній ділянці, не належить продавцю на праві власності, допускається без згоди власника цієї ділянки, якщо це не суперечить умовам користування такою ділянкою, встановленим законом або договором. При продажу такої нерухомості покупець набуває право користування відповідною частиною земельної ділянки, яка зайнята цією нерухомістю і необхідна для її використання, на тих же умовах, що і продавець нерухомості. Якщо ж будівля, споруда і земельну ділянку належать різним особам, то за договором продажу будівлі, споруди або іншої нерухомості покупцю одночасно з передачею права власності на таку нерухомість передаються права на ту частину земельної ділянки.
У випадках, коли земельна ділянка, на якій знаходиться належне продавцю будівля, споруда чи інша нерухомість, продається без передачі у власність покупця цієї нерухомості, за продавцем зберігається право користування частиною земельної ділянки, яка зайнята нерухомістю і необхідна для її використання, на умовах, що визначаються договором продажу. Якщо умови користування відповідною частиною земельної ділянки договором його продажу не визначені, продавець зберігає право обмеженого користування (сервітут) тією частиною земельної ділянки, яка зайнята нерухомістю і необхідна для її використання у відповідності з її призначенням (ст. 553 ЦК РФ).
Передача нерухомості продавцем і прийняття її покупцем здійснюються за підписуються сторонами передавальному акту або іншого документа про передачу. Якщо інше не передбачено законом або договором, зобов'язання продавця передати нерухомість покупцеві вважається виконаним після вручення цього майна покупцю і підписання сторонами відповідного документа про передачу. Ухилення однієї із сторін від підписання документа про передачу нерухомості на умовах, передбачених договором, вважається відмовою відповідно продавця від виконання обов'язку передати майно, а покупця - від обов'язку прийняти майно (ст. 556 ЦК РФ).
Продаж житлових приміщень має свої особливості.
По-перше, істотною умовою договору продажу житлового будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири, в яких проживають особи, що зберігають відповідно до закону право користування цим житловим приміщенням після його придбання покупцем, є перелік цих осіб із зазначенням їхніх прав користування продаваним житловим приміщенням (наприклад, наймачі житлового приміщення, отказополучатели).
По-друге, договір продажу житлового будинку, квартири, частини житлового будинку або квартири підлягає державній реєстрації і вважається укладеним з моменту такої реєстрації (ст. 558 ЦК РФ).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 16.7. Договір продажу нерухомості "
 1. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  договорів, застосовуваних у майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну). Сторонами договору купівлі-продажу можуть бути будь-які фізичні та
 2. § 8. Довірче управління майном
  договору довірчого управління майном. Майно зазвичай отримується у власність для задоволення інтересів власника. Для цього закон наділяє власника правомочностями щодо володіння, користування і розпорядження своїм майном. Але в цілому ряді випадків виникають ситуації, при яких сам власник ефективно використовувати це майно не може, наприклад, не володіє
 3. § 1. Загальна характеристика правового регулювання цін
  договірна ціна, яка визначається вільним розсудом сторін. Регульована ціна - ціна, яка визначається уповноваженими органом держави. Методи визначення такої ціни можуть бути різними: визначення верхнього або нижньої межі ціни, надбавок до ціни, визначення граничного коефіцієнта зміни ціни, визначення граничного рівня рентабельності, встановлення фіксованої ціни. Залежно
 4. § 3. Види зобов'язань
  договорів) і опосередковують задоволення інтересів учасників цивільних правовідносин у нормальних умовах цивільного обороту. Охоронні зобов'язання виникають внаслідок правопорушення, заперечування або за інших перешкодах у здійсненні права. Вони покликані забезпечити захист суб'єктивних цивільних прав особи або її охоронюваних законом інтересів. До числа охоронних відносяться, в
 5. § 5. Договори продажу нерухомості та підприємства
  договором купівлі-продажу нерухомого майна продавець зобов'язується передати у власність покупця земельну ділянку, будинок, споруду, квартиру чи інше нерухоме майно (ст. 130 ЦК). За договором продажу підприємства продавець зобов'язується передати у власність покупця підприємство в цілому як майновий комплекс (ст. 132 ЦК), за винятком прав і обов'язків, які продавець не
 6. § 3. Об'єкти довірчого управління
  договором довірчого управління можливо тільки в тих межах, які визначені їх цільовим призначенням. Так, земельні ділянки сільськогосподарського призначення, передані в довірче управління, можуть використовуватися тільки в тих межах, які окреслені законом. У законі міститься і спеціальне обмеження використовувати в якості самостійного об'єкта довірчого
 7. § 4. Умови, зміст і форма договору довірчого управління
  договору довірчого управління. Як і в будь-якому іншому договорі, істотною умовою договору довірчого управління майном вважається його предмет. Під ним розуміються юридичні і фактичні дії довірчого керуючого, за допомогою яких він в інтересах вигодонабувача управляє майном, переданим у довірче управління. У тому випадку, якщо сторони при укладенні
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54. Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec prosunt [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. Par in parem imperium (jurisdictionem) non habet [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 9. § 2. Зміст заповіту
  договору продажу нерухомості), придбання для відказоодержувача і передача йому іншого майна (наприклад, придбання спадкоємицею-дочкою автомобіля і передача його внучці, яка захоплюється автоспортом), виконання для нього певної роботи (наприклад, ремонт дачі подруги) або надання йому певної послуги чи здійснення на користь відказоодержувача періодичних платежів (наприклад, виплата
 10. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  договори і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу РФ. Інші федеральні закони в сфері цивільного права. Інші
© 2014-2022  yport.inf.ua