Головна
ГоловнаМитне, податкове , медичне правоПодаткове право → 
« Попередня Наступна »
С.Г. Пепеляєв. Податкове право: Навчальний посібник, 2000 - перейти до змісту підручника

19.3. Кримінальна відповідальність за ухилення від податків і незаконне підприємництво


Обидва ці правопорушення часто взаємопов'язані. Суб'єкти, які займаються підприємницькою діяльністю без отримання відповідної ліцензії, змушені або приховувати свої доходи, або відображати їх в обліку як надходження від інших, законних операцій. Судова практика кваліфікує дії винної особи, що займається незаконною підприємницькою діяльністю без реєстрації або без спеціального дозволу або з порушенням ліцензування та ухиляється від сплати податку з отриманих ним доходів, за сукупністю ст.171і198УКРФ.
Під підприємницькою діяльністю слід розуміти систематичне одержання особою прибутку від використання майна, реалізації товарів (робіт, послуг) (п. 1 ст. 2 ГК РФ). Основоположним моментом служить саме систематичність. Тому якщо особа час від часу укладає угоди, за якими отримує певні матеріальні вигоди (купівля-продаж, виконання робіт і т.д.), це ще не означає ведення підприємницької діяльності та не тягне обов'язки реєструватися як підприємець, отримувати патент, ліцензію та т.д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 19.3. Кримінальна відповідальність за ухилення від податків і незаконне підприємництво "
 1. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  кримінальну відповідальність за ухилення від сплати податків фізичними особами (ст. 198) і юридичними особами (ст. 199). Як суб'єктів складу злочину за ст. 199 КК РФ виступають керівники юридичних осіб. Адміністративна відповідальність платників за порушення податкового законодавства зосереджена в даний час в Законі «Про державну податкову службу РРФСР» (ст. 7);
 2. Стаття 3. Основні поняття, що використовуються в цьому Законі
  кримінального правопорушення. Ця вигода може включати будь-яке майно, яке визначається в подп. "B" цієї статті; "майно" означає майно будь-якого роду, речовий або нематеріальне, рухоме або нерухоме, а також юридичні акти чи документи, що дають право на таке майно. Легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом. Згідно з визначенням, даному в коментованій
 3. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  кримінального права необхідно почати з визначення його предмета, завдань, місця у вітчизняній правовій системі, специфіки його регулюючої ролі в порівнянні з раніше розглянутими галузями. З цих вихідних позицій ми зможемо із знанням справи усвідомити поняття і коло джерел кримінального права, їх зміст. А це в свою чергу дозволить в наступних параграфах розглянути кримінально-правові відносини,
 4. Недійсність угоди і розкрадання
  кримінального переслідування все більшу роль набуває кваліфікація угод, оскільки в складі багатьох злочинів, осудних підприємцям, саме вчинення правочинів опиняється в центрі описуваного звинуваченням злочину. Зрозуміло, що оцінки угод засобами КК далеко не завжди виявляються переконливими, якщо врахувати, що в рамках не тільки кримінальної, але й цивільного права залишається
 5. 8. Злочини, незлочинні правопорушення та аморальні вчинки
  кримінально-правових відносин. І порядок управління, і майнові відносини, і сфера відправлення посадових і військових обов'язків, і екологія, і інтереси особистості - від життя людини до його честі, і громадська безпека - такий не повний перелік об'єктів злочинів. Стаття 10 Кодексу України про адміністративні правопорушення так характеризує об'єкти адміністративних проступків:
 6. 1. Поняття і предмет Особливої частини кримінального законодавства
  кримінального права як навчальна і наукова дисципліна включає в себе, по-перше, систему норм про конкретні злочини, по-друге, історію розвитку кримінального права, по-третє, порівняльний аналіз вітчизняного та зарубіжного права, по-четверте, аналіз судової практики * (1). У запропонованій читачеві розділі мова буде йти тільки про систему Особливої частини кримінального законодавства. Особлива частина
 7. 4. Кваліфікація злочинів при конкуренції та колізії норм
  кримінальному кодексі чимало норм, конкуруючих за змістом між собою. Вони відображають прийом законодавчої техніки абстрагування та диференціації норм, узагальнення та конкретизації опису складів злочинів. Існування конкуруючих норм об'єктивно і в цілому корисно * (51). А.А.Герцензон визначав конкуренцію норм як "наявність двох або декількох кримінальних законів, рівною мірою
 8. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  кримінально-правовій літературі справедливо відзначається, що назва гол. 22 "Злочини у сфері економічної діяльності" не відображає суті суспільних відносин, що захищаються даними нормами кримінального закону. У сфері економічної діяльності можна зробити розкрадання, службовий злочин та ін У назвах переважної більшості глав Особливої частини Кодексу зафіксований об'єкт злочинного
 9. 2. Історія розвитку законодавства про відповідальність за злочини в сфері економічної діяльності
  кримінальних та виправних 1845 р. в редакції 1885 р., а також Кримінальну укладення 1903 р. містив досить широкий перелік статей з описом конкретних складів аналізованих злочинів, які включалися в різні розділи Особливої частини. Так, розд. 7 Уложення про покарання "Про злочини і проступки проти майна і доходів скарбниці" включав главу "Про порушення статутів монетних ",
 10. 3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності
  кримінальної відповідальності за правилами про сукупність злочинів - за ст. 170 КК і за отримання хабара за ст. 290 КК. Інша особиста зацікавленість виражається в бажанні суб'єкта витягти з даного діяння вигоду немайнового характеру, наприклад, створити собі умови для просування по службі, отримати взаємну послугу і т.д. Суб'єктом злочину може бути лише посадова особа.
© 2014-2022  yport.inf.ua