Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

20.3. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення

Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення-вид заходів адміністративного примусу, що застосовуються уповноваженими суб'єктами у встановленому процесуальному порядку для досягнення цілей виробництва по справах про адміністративні правопорушення.
Такими заходами вважають доставлення, адміністративне затримання, особистий огляд, огляд речей, що знаходяться при фізичній особі, огляд транспортного засобу, огляд належать юридичній особі або індивідуальному підприємцю приміщень, територій й перебувають там речей і документів, вилучення речей і документів, відсторонення від керування транспортним засобом відповідного виду, огляд на стан алкогольного сп'яніння, медичний огляд на стан сп'яніння, затримання транспортного засобу, заборона його експлуатації, арешт товарів, транспортних засобів та інших речей, привід, тимчасова заборона діяльності.
Цілі застосування заходів забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення:
- встановлення особи порушника;
- складання протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення адміністративного правопорушення;
- забезпечення своєчасного і правильного розгляду справи про адміністративне правопорушення;
- виконання прийнятого рішення по справі про адміністративне правопорушення.
Доставлення - примусове перепровадження фізичної особи з метою складання протоколу про адміністративне правопорушення при неможливості його складання на місці виявлення адміністративного правопорушення, якщо складення протоколу є обов'язковим.
Адміністративне затримання - короткочасне обмеження свободи фізичної особи, може бути застосоване у виняткових випадках, якщо це необхідно для забезпечення правильного та своєчасного розгляду справи про адміністративне правопорушення, виконання постанови у справі про адміністративне правопорушення.
Строки адміністративного затримання:
1) до трьох годин (загальний термін);
2) до 48 годин по справах про адміністративні правопорушення, що посягають на встановлений режим Державного кордону РФ і порядок перебування на території Російської Федерації, за адміністративні правопорушення, вчинені у внутрішніх морських водах, територіальному морі, на континентальному шельфі, у виключній економічній зоні Російської Федерації, або про порушення митних правил, у разі необхідності, або для з'ясування обставин адміністративного правопорушення;
3) до 48 годин за адміністративні правопорушення, що тягнуть в якості одного із заходів адміністративного покарання адміністративний арешт.
Особистий огляд, огляд речей, що знаходяться при фізичній особі, тобто обстеження речей, проведене без порушення їх конструктивної цілісності, здійснюються у випадках необхідності з метою виявлення знарядь вчинення або предметів адміністративного правопорушення.
Огляд транспортного засобу, тобто обстеження транспортного засобу, проведене без порушення його конструктивної цілісності, здійснюється у випадках виявлення знарядь вчинення або предметів адміністративного правопорушення.
Огляд належать юридичній особі або індивідуальному підприємцю використовуються для здійснення підприємницької діяльності приміщень, територій й перебувають там речей і документів проводиться посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення.
Вилучення речей, що з'явилися знаряддям вчинення або предметами адміністративного правопорушення, та документів, що мають значення доказів у справі про адміністративне правопорушення та виявлених на місці вчинення адміністративного правопорушення чи при здійсненні особистого огляду, огляду речей, що знаходяться при фізичній обличчі, і огляді транспортного засобу, здійснюється особами, повноважними здійснювати доставлення, адміністративне затримання, складати протокол про адміністративне правопорушення.
Вилучення речей, що з'явилися знаряддям вчинення або предметами адміністративного правопорушення, та документів, що мають значення доказів у справі про адміністративне правопорушення та виявлених при здійсненні огляду належать юридичній особі територій, приміщень і знаходяться у нього товарів, транспортних засобів та іншого майна, а також відповідних документів, здійснюється особами, повноважними складати протокол про адміністративне правопорушення.
Відсторонення від керування транспортним засобом застосовується до особи, яка керує транспортним засобом, за наявності певних підстав до усунення причин затримання.
Підстави відсторонення від керування транспортним засобом певного виду:
- є достатні підстави вважати, що особа перебуває в стані сп'яніння;
- керування транспортним засобом зі свідомо несправними гальмівною системою (за винятком гальма гальма), рульовим управлінням або зчіпним пристроєм у складі автопоїзда;
- управління транспортним засобом водієм, позбавленим права керування транспортним засобом.
Огляд на стан алкогольного сп'яніння застосовується щодо особи, яка керує транспортним засобом відповідного виду і щодо якого є достатні підстави вважати, що ця особа знаходиться в стані сп'яніння. При відмові від проходження огляду на стан алкогольного сп'яніння або незгоди вказаної особи з результатами огляду, а одно за наявності достатніх підстав вважати, що особа перебуває в стані сп'яніння, і негативному результаті огляду на стан сп'яніння зазначена особа підлягає направлення на медичний огляд на стан сп'яніння.
Медичний огляд на стан сп'яніння застосовується до особи, яка керує транспортним засобом відповідного виду і щодо якого є достатні підстави вважати, що ця особа знаходиться в стані сп'яніння.
Затримання транспортного засобу, тобто приміщення транспортного засобу відповідного виду на стоянку, зберігання до усунення причин затримання при порушенні правил експлуатації транспортного засобу та управління транспортним засобом за наявності певних підстав.
Підстави затримання транспортного засобу:
- управління судном (у тому числі маломірних) судноводієм або іншою особою, яка перебуває в стані сп'яніння, а так само передача керування судна особі, яка перебуває у стані сп'яніння;
- ухилення судноводія чи іншої особи, керуючого судном, від проходження відповідно до встановленого порядку медичного огляду на стан сп'яніння;
- управління транспортним засобом водієм , що не мають при собі документів на право керування ним, реєстраційних документів на транспортний засіб, а також документів, що підтверджують право володіння, користування чи розпорядження керованим ним транспортним засобом під час відсутності його власника;
- управління транспортним засобом зі свідомо несправними гальмівною системою (за винятком гальма гальма), рульовим управлінням або зчіпним пристроєм (у складі поїзда);
- управління транспортним засобом водієм, що не мають права керування транспортним засобом (за винятком навчальної їзди) ;
- управління транспортним засобом водієм, позбавленим права керування транспортним засобом;
- управління транспортним засобом водієм, що знаходиться в стані сп'яніння;
- порушення правил зупинки або стоянки транспортних засобів на проїзній частині, призвело до створення перешкод для руху інших транспортних засобів, а одно зупинка або стоянка транспортного засобу в тунелі;
- невиконання законної вимоги співробітника міліції про проходження медичного огляду на стан сп'яніння.
Арешт товарів, транспортних засобів та інших речей, що з'явилися знаряддям вчинення або предметами адміністративного правопорушення, полягає в складанні опису зазначених товарів, транспортних засобів та інших речей з оголошенням особі, щодо якої застосовано даний захід забезпечення провадження по справі про адміністративне правопорушення, або його законному представнику про заборону розпоряджатися (а в разі необхідності і користуватися) ними, і застосовується у разі, якщо зазначені товари, транспортні засоби та інші речі вилучити неможливо і (або) збереження може бути забезпечена без вилучення.
Привід примененяется до фізичної особи або представнику юридичної особи, щодо яких ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, законному представнику неповнолітньої особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також свідку в певних випадках.
Привід здійснюється тоді, коли розгляд справи про адміністративне правопорушення відкладено у зв'язку з неявкою без поважної причини осіб, встановлених КпАП, і їх відсутність перешкоджає всебічному, повному, об'єктивному та своєчасному з'ясуванню обставин справи і вирішенню їх у відповідно до закону.
Тимчасова заборона діяльності полягає в короткочасному, встановленому на строк до розгляду справи судом припинення діяльності філій, представництв, структурних підрозділів юридичної особи, виробничих ділянок, а також експлуатації агрегатів, об'єктів, будівель або споруд, здійснення окремих видів діяльності (робіт), надання послуг. Тимчасова заборона діяльності може застосовуватися, якщо за вчинення адміністративного правопорушення можливе призначення адміністративного покарання у вигляді адміністративного призупинення діяльності. Тимчасова заборона діяльності може застосовуватися тільки у виняткових випадках, якщо це необхідно для запобігання безпосередньої загрози життю або здоров'ю людей, виникнення епідемії, епізоотії, зараження (засмічення) підкарантинних об'єктів карантинними об'єктами, настання радіаційної аварії або техногенної катастрофи, заподіяння істотної шкоди станом або якістю навколишнього середовища і якщо запобігання зазначених обставин іншими способами неможливо.
Тимчасова заборона діяльності встановлюється на строк, що не перевищує п'яти діб. Термін тимчасової заборони діяльності обчислюється з моменту фактичного призупинення діяльності філій, представництв, структурних підрозділів юридичної особи, виробничих ділянок, а також експлуатації агрегатів, об'єктів, будівель або споруд, здійснення окремих видів діяльності (робіт), надання послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.3. Заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення "
 1. 20.2. Види суб'єктів провадження у справах про адміністративні правопорушення
  заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення; 4) суб'єкти, повноважні переглядати постанови і рішення по справах про адміністративні правопорушення: а) районні судді за місцем розгляду справи; б) районні суди за місцем знаходження колегіального органу, чиє постанову (рішення) оскаржується; в) вищестоящий орган (посадова особа);
 2. Стаття 13. Права поліції
  заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, застосовувати інші заходи, передбачені законодавством про адміністративні правопорушення, закріплено також у КоАП РФ. 8.2. Складання протоколу про адміністративне правопорушення є мірою припинення правопорушення. Співробітник поліції вживає заходів до припинення правопорушень незалежно від території їх
 3. 20.2. Загальна характеристика провадження у справах про адміністративні проступки
  заходи адміністративної відповідальності. Виробництво по справах про адміністративні проступки з усіх інших виробництв адміністративного процесу має найбільше подібності з юрисдикційними виробництвами в інших галузях, зокрема, з кримінально-процессуальнимі4. Виробництво по справах про адміністративні проступки являє собою нормативно врегульований комплекс взаємозалежних і
 4. Адміністративний арешт
  заходи щодо забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення, які виробляються в цілях їх припинення, встановлення особи правопорушника, складання протоколу, забезпечення правильного та своєчасного розгляду справи про адміністративне правопорушення і т. п. Адміністративне затримання і доставлення не є заходами покарання, хоча вони пов'язані з певним
 5. Коментар до статті 27.1
  заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення (заходи адміністративного припинення), а також цілі застосування цих заходів. Відповідно до ч. 1 цієї статті застосування запобіжних заходів передує подальшим процесуальним діям, певним КпАП: порушення справ про адміністративне правопорушення, підготовці до розгляду справи про адміністративне правопорушення,
 6. Коментар до статті 27.3
  заходи забезпечення провадження у справі (див. коментар до ст. 27.5). Згідно ч. 3 ст. 55 Конституції РФ обмеження прав і свобод допускається лише у випадках, прямо передбачених федеральним законом, тому застосування адміністративного затримання та інших заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення може бути встановлено тільки КпАП. 2. Адміністративне
 7. Коментар до статті 27.7
    заходи забезпечення провадження у справі про адміністративні правопорушення, застосування яких зумовлене різними процесуальними гарантіями оглядаємо особи. 4. Якщо при особистому огляді, огляді речей і предметів були виявлені знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, зазначені знаряддя (предмети) можуть бути вилучені відповідно до ст. 27.10 КоАП; на речі,
 8. Коментар до статті 28.3
    заходи забезпечення провадження у справах про адміністративні правопорушення і проводити адміністративне розслідування "(зареєстровано в Мін'юсті Росії 24 червня 2002 р. N 3530) встановлено складання протоколів про адміністративні правопорушення: передбачених ч. 1 ст. 7.12, ч. 2, 3 ст. 14.1, ст. 14.10, ч. 1 ст. 15.6, ч. 2 ст. 15.7, ст. 15.8, ст. 15.9, ст. 16.1, ч. 1 ст. 19.4, ч. 1 ст.
 9. Коментар до статті 32.8
    заходи спеціального приймача обладнуються відповідно до вимог, що пред'являються до камер ізоляторів тимчасового тримання органів внутрішніх справ, обумовленими нормативними документами МВС Росії. Відповідно до п. 13 розглянутого Положення заарештовані користуються правами і свободами, встановленими для громадян РФ, з обмеженнями, передбаченими законодавством РФ (див. п. 2
 10. § 2. Місцева адміністрація
    заходи, веде прийом громадян та представників організацій з питань, віднесених до її відання; здійснює в установленому порядку зовнішньоекономічну діяльність. За рішенням міської Ради адміністрація може здійснювати інші повноваження, не віднесені до компетенції інших органів місцевого самоврядування. Аналогічний набір повноважень можна зустріти і в статутах інших муніципальних
© 2014-2022  yport.inf.ua