Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Н. В. Макарейко. Адміністративне право. Конспект лекцій, 2009 - перейти до змісту підручника

20.4. Порушення справи про адміністративні правопорушення та адміністративне розслідування

Приводи порушення справи про адміністративне правопорушення:
- безпосереднє виявлення посадовими особами, уповноваженими складати протоколи про адміністративні правопорушення, достатніх даних, що вказують на наявність події адміністративного правопорушення;
- надійшли з правоохоронних органів, а також з інших органів, органів місцевого самоврядування, від громадських об'єднань матеріали, що містять дані, які вказують на наявність події адміністративного правопорушення;
- повідомлення і заяви власника унітарного підприємства, органів управління юридичної особи, арбітражного керуючого містять дані, які вказують на наявність події адміністративного правопорушення, передбаченого ст. 14.12, 14.13, 14.21-14.23 КоАП, а при розгляді справи про банкрутство - зборів (комітету) кредиторів;
- фіксація адміністративного правопорушення у сфері дорожнього руху працюючими в автоматичному режимі спеціальними засобами, що мають функції фото- і кінозйомки, відеозапису, чи засобами фото-і кінозйомки, відеозапису;
- підтвердження містяться в повідомленні або заяві власника (власника) транспортного засобу даних про те, що у випадках передбачених п. 4 ч. 1 ст. 28. 1 КпАП, транспортний засіб знаходився у володінні чи користуванні іншої особи;
- повідомлення і заяви фізичних та юридичних осіб, а також повідомлення в засобах масової інформації, що містять дані, які вказують на наявність події адміністративного правопорушення (за винятком адміністративних правопорушень, передбачених ч. 2 ст. 5.27, ст. 14.12, 14.13,14.21, 14.22 КоАП).
Справа про адміністративне правопорушення вважається порушеною з моменту:
1) складання протоколу огляду місця скоєння адміністративного правопорушення;
2) складання першого протоколу про застосування заходів забезпечення провадження у справі про адміністративне правопорушення, передбачених ст. 27.1 КоАП;
3) складання протоколу про адміністративне правопорушення або винесення прокурором постанови про порушення справи про адміністративне правопорушення;
4) винесення ухвали про порушення справи про адміністративне правопорушення при необхідності проведення адміністративного розслідування, передбаченого ст. 28.7 КоАП;
5) оформлення попередження або з моменту накладення (стягнення) адміністративного штрафу на місці вчинення адміністративного правопорушення, якщо відповідно до ч. 1 ст. 28.6 КоАП протокол про адміністративне правопорушення не складається.
Форми стадії порушення справи про адміністративне правопорушення:
1) спрощена (призначення адміністративного покарання без складання протоколу - ст. 28.6 КоАП);
2) звичайна (складання протоколу про адміністративне правопорушення - ст. 28.2 - 28.5 КоАП);
3) складна (адміністративне розслідування - ст. 28.7 КоАП).
Докази у справі про адміністративне правопорушення - будь-які фактичні дані, на підставі яких суддя, орган, посадова особа, у виробництві яких перебуває справа, встановлюють наявність або відсутність події адміністративного правопорушення, винність особи, яка притягається до адміністративної відповідальності, а також інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи.
Залежно від ставлення до доказуваному обставині докази бувають прямі і непрямі.
За джерела формування розрізняють первинні і похідні докази.
Стосовно предмета доведення: обвинувальні і виправдувальні докази.
За змістом: особисті, речові.
Предмет доказування - обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення.
Обставини, що підлягають з'ясуванню у справі про адміністративне правопорушення:
1) наявність події адміністративного правопорушення;
2) особа, яка вчинила протиправне дія (бездіяльність), за яке КоАП або законом суб'єкта РФ передбачена адміністративна відповідальність;
3) винність особи у вчиненні адміністративного правопорушення;
4) обставини, що пом'якшують адміністративну відповідальність , та обставини, що обтяжують адміністративну відповідальність;
5) характер і розмір шкоди, заподіяної адміністративним правопорушенням;
6) обставини, що виключають провадження по справі про адміністративне правопорушення;
7) інші обставини, що мають значення для правильного вирішення справи, а також причини і умови вчинення адміністративного правопорушення.
Джерелами доказів служать: протокол про адміністративне правопорушення, інші протоколи, передбачені КоАП, пояснення особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення, показання потерпілого, показання свідків, висновки експерта, інші документи, показання спеціальних технічних засобів, речові докази.
Протокол про адміністративне правопорушення повинен містити:
1) дату і місце складання;
2) посаду, прізвище та ініціали особи, склала протокол;
3) відомості про особу, щодо якої порушено справу про адміністративне правопорушення (прізвище, ім'я, по батькові);
4) адреса місця проживання, прізвища , імена, по батькові, адреси місця проживання свідків і потерпілих (якщо вони є);
5) місце, час вчинення і події адміністративного правопорушення;
6) статтю КпАП або закону суб'єкта РФ, що передбачає відповідальність за дане адміністративне правопорушення;
7) пояснення фізичної особи чи законного представника юридичної особи, щодо яких порушено справу;
8) запис про роз'яснення особі, щодо якої складено протокол про адміністративне правопорушення, його прав і обов'язків;
9) інші відомості, необхідні для вирішення справи.
Протокол про адміністративне правопорушення складається негайно після виявлення вчинення адміністративного правопорушення. У разі якщо потрібне додаткове з'ясування обставин справи або даних про фізичну особу або відомостей про юридичну особу, щодо яких порушується справа про адміністративне правопорушення, протокол про адміністративне правопорушення складається протягом двох діб з моменту виявлення адміністративного правопорушення. У разі проведення адміністративного розслідування протокол про адміністративне правопорушення складається після закінчення розслідування у строки, передбачені ст.28.7 КоАП.
Експертиза - дослідження, що призначається суддею, органом, посадовою особою, у провадженні яких перебуває справа про адміністративне правопорушення, на підставі визначення у випадках необхідності спеціальних знань в науці, техніці, мистецтві чи ремеслі.
Під речовими доказами у справі про адміністративне правопорушення розуміються знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, у тому числі знаряддя вчинення або предмети адміністративного правопорушення, зберегли на собі його сліди.
Документи визнаються доказами, якщо відомості, викладені або засвідчені в них організаціями, їх об'єднаннями, посадовими особами та громадянами, мають значення для провадження у справі про адміністративне правопорушення (в письмовій та іншій формі, матеріали фото- і кінозйомки, звуко-і відеозапису, інформаційних баз і банків даних та інші носії інформації).
Під спеціальними технічними засобами розуміються вимірювальні прилади, затверджені в установленому порядку як засобів вимірювання, що мають відповідні сертифікати і пройшли метрологічну перевірку.
Адміністративне розслідування проводиться у випадках, якщо після виявлення адміністративного правопорушення у сфері антимонопольного законодавства, законодавства про рекламу, валютного законодавства, законодавства про захист прав споживача, у сфері податків і зборів, митної справи, охорони навколишнього середовища , виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції, пожежної безпеки, дорожнього руху та на транспорті здійснюється експертиза чи інші процесуальні дії, що вимагають значних витрат.
Стадія порушення справи про адміністративне правопорушення завершується:
- передачею протоколу про адміністративне правопорушення з іншими матеріалами на розгляд по підвідомчості;
- винесенням постанови про припинення провадження у справі про адміністративне правопорушення (за наявності обставин, що виключають провадження у справі про адміністративне правопорушення - ст. 24.5 КоАП);
- передачею протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи за місцем служби особи, яка вчинила адміністративне правопорушення, для вирішення питання про притягнення до дисциплінарної відповідальності (ст. 2.5 КпАП);
- припиненням провадження у справі і передачею матеріалів прокурору, в орган попереднього слідства або дізнання за наявності в діянні особи ознак злочину.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 20.4. Порушення справи про адміністративні правопорушення і адміністративне розслідування "
 1. 20.1. Поняття, завдання і стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення
  порушенні кримінальної справи; - смерть фізичної особи, щодо якої ведеться провадження у справі про адміністративне правопорушення. Стадії провадження у справах про адміністративні правопорушення - відносно самостійна частина виробництва, якій притаманні конкретні завдання, склад учасників, процесуальне оформлення результатів. Стадії провадження у справах про
 2. § 1. Звернення громадян
  порушення кримінальної справи - це: заяви і листи громадян; повідомлення громадських об'єднань; повідомлення підприємств, установ, організацій і посадових осіб; статті, нотатки і листи, повідомлення засобів масової інформації; явка з повинною ; безпосереднє виявлення органом дізнання, слідчим, прокурором або судом ознак злочину. Справа може
 3. 1.3. Предмет і система курсу «Правоохоронні органи Російської Федерації»
  збудження і расследованіяуголовних злочинів і взаємовідносини учасників досудовій стадії процесу. Там же вивчається процедура судочинства у всіх судових інстанціях, права та обов'язки прокурора і адвоката. Чимало спільних питань пов'язано з курсом «Цивільний процес». Перш за все це відноситься до забезпечення правоохоронної діяльності суду з розгляду цивільних і
 4. 2.2. Поняття та ознаки судової влади
  порушення кримінальної справи, а постановою від 23 березня 1999 N ° 5-П в повноваження суду було включено прийняття рішення про законність обшуку, арешту майна та деяких інших рішень, прийнятих прокурором або органом попереднього розслідування. Інші постанови Конституційного Суду РФ були пов'язані з розширенням демократичних начал судової влади, забезпеченням прав громадян на
 5. 3.2. Конституційні основи (принципи) правосуддя
  порушення кримінальної справи, суд має право скасувати це рішення і направити справу на новий розгляд прокурору. Право судового оскарження поширюється й на рішення про припинення справи в досудових стадіях кримінального процесу, право перевіряти законність і обгрунтованість арешту чи продовження терміну утримання під вартою і, у разі наявності до того підстав, змінювати запобіжний захід -
 6. 9.4. Функції прокуратури
  порушення кримінальної справи або провадження про адміністративне правопорушення виноситься прокурором виходячи з характеру порушення закону посадовою особою і рас сматривается уповноваженим на те органом (посадовою особою) у встановленому законом порядку. Нагляд за виконанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання і попереднє слідство, має на меті
 7. 11.3. Інші структурні підрозділи МВС Росії
  порушення перед судом клопотання про обрання запобіжного заходу - взяття під варту або проведення інших слідчих дій, які допускаються тільки на підставі судового рішення; - S затверджувати постанову слідчого про закриття кримінальної справи; S відстороняти слідчого від ведення справи з передачею його іншому слідчому. У виконання Указу Президента РФ «Про заходи щодо
 8. Стаття 306. Завідомо неправдивий донос Коментар до статті 306
  порушення кримінальної справи, притягнення до кримінальної відповідальності та засудження невинного. Невірна інформація відволікає сили і увагу органів слідства та дізнання від боротьби з дійсними злочинами. Об'єктивна сторона складу злочину характеризується активними діями, які полягають у свідомо помилковому повідомленні про вчинення злочину - як про подію злочину,
 9. Стаття 307. Завідомо неправдиві показання, висновок експерта, спеціаліста або неправильний переклад Коментар до статті 307
  порушення кримінальної справи за ст. 307 КК РФ (а також ст. Ст. 308 і 310 КК РФ) є умисні дії з порушення заборон, викладених у підписці. Аналогічні положення закріплені в ст. 176 ЦПК РФ і ст. 56 АПК РФ. Показання потерпілого або свідка - це дані про будь-яких обставин, що підлягають встановленню у справі, відібрані в ході допиту дізнавачем, слідчим або судом (ст.
 10. Стаття 308. Відмова свідка чи потерпілого від дачі показань Коментар до статті 308
    порушення кримінальної справи за ст. 309 КК РФ відносно особи, принуждающего свідка чи потерпілого до ухилення від дачі показань. Як і стосовно до попередньому складу злочину, відсутність попередження про кримінальну відповідальність у разі відмови свідка чи потерпілого від дачі показань відноситься до числа конструктивних ознак складу і виключає кримінальну відповідальність.
© 2014-2022  yport.inf.ua