Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

21.3. Договір будівельного підряду


Договір будівельного підряду - це угода сторін, за яким підрядник зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну (п. 1 ст. 740 ГК РФ).
Договір будівельного підряду укладається на будівництво або реконструкцію підприємства, будівлі (в тому числі житлового будинку), споруди чи іншого об'єкта, а також на виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт.
Підрядником за даним договором є будівельна або будівельно-монтажна організація або індивідуальний підприємець, що мають ліцензію на ведення будівельної діяльності. Замовником може бути як фізична, так і юридична особа. Якщо роботи виконуються для задоволення особистих потреб громадянина, то відносини сторін регулюються нормами про побутовому підряді, що не виключає і додаткового застосування до них норм договору будівельного підряду.
Договір укладається на будівництво будівлі, виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших робіт, нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом. Договір може полягати і з приводу капітального ремонту споруди.
Права та обов'язки сторін за договором будівельного підряду в цілому збігаються з передбаченими загальними положеннями про підряд, проте мають і деякі особливості.
На замовника покладається обов'язок з надання земельної ділянки, а якщо в договорі передбачено інше, то і передача підряднику у користування необхідних для робіт будівель, споруд, забезпечення транспортування вантажів, тимчасова підводка мереж енергопостачання та інші послуги.
Замовник повинен організувати і здійснити приймання результату роботи за свій рахунок, якщо інше не передбачено договором (ст. 753 ГК РФ).
Підрядник зобов'язаний дотримуватися вимог про охорону навколишнього середовища та забезпеченні безпеки будівельних робіт. Як на замовника, так і на підрядника може покладатися обов'язок по страхуванню об'єкта будівництва, матеріалу, обладнання та іншого майна, що використовується при будівництві, або по страхуванню ризику відповідальності за заподіяння шкоди іншим особам при будівництві. Іншими словами, кожна сторона (або тільки одна з них) страхує ті ризики, які вона несе за договором будівельного підряду (ст. 751 ГК РФ).
Договором будівельного підряду може бути передбачений обов'язок сторони, на якій лежить ризик випадкової загибелі або випадкового пошкодження об'єкта будівництва, матеріалу, обладнання та іншого майна, що використовуються при будівництві, або відповідальність за заподіяння при здійсненні будівництва шкоди іншим особам, застрахувати відповідні ризики (ст. 742 ГК РФ).
Підрядник зобов'язаний здійснювати будівництво та пов'язані з ним роботи відповідно до технічної документації, яка визначає обсяг, зміст робіт та інші вимоги до них, і з кошторисом, що визначає ціну робіт (ст. 743 ГК РФ) .
Обов'язок щодо забезпечення будівництва матеріалами, в тому числі деталями і конструкціями, чи обладнанням несе підрядник, якщо договором будівельного підряду не передбачено, що забезпечення будівництва в цілому чи в певній частині здійснює замовник. Сторона, в обов'язок якої входить забезпечення будівництва, несе відповідальність за виявити неможливо використання наданих нею матеріалів або устаткування без погіршення якості виконуваних робіт, якщо не доведе, що неможливість використання виникла за обставинами, за які відповідає інша сторона (ст. 745 ГК РФ).
Важливою особливістю договору є здача і приймання робіт. Замовник, який одержав повідомлення підрядника про готовність до здачі результату виконаних за договором будівельного підряду робіт або, якщо це передбачено договором, виконаного етапу робіт, зобов'язаний негайно приступити до його приймання. Замовник організовує та здійснює прийняття результату робіт за свій рахунок, якщо інше не передбачено договором будівельного підряду. У передбачених законом або іншими правовими актами випадках у прийманні результату робіт повинні брати участь представники державних органів та органів місцевого самоврядування. Замовник, який попередньо прийняв результат окремого етапу робіт, несе ризик наслідків загибелі або пошкодження результату робіт, які сталися не з вини підрядника (ст. 753 ГК РФ).
Здача результату робіт підрядником і приймання його замовником оформляються актом, підписаним обома сторонами. При відмові однієї із сторін від підписання акта в ньому робиться відмітка про це і акт підписується іншою стороною.
Односторонній акт здачі або приймання результату робіт може бути визнаний судом недійсним лише у разі, якщо мотиви відмови від підписання акта визнані ним обгрунтованими. У випадках, коли це передбачено законом або договором будівельного підряду або випливає з характеру робіт, виконуваних за договором, приймання результату робіт повинні передувати попередні випробування. У цих випадках приймання може здійснюватися тільки при позитивному результаті попередніх випробувань. Замовник має право відмовитися від приймання результату робіт у разі виявлення недоліків, які виключають можливість його використання для зазначеної в договорі будівельного підряду мети та не можуть бути усунені підрядником або замовником.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 21.3. Договір будівельного підряду "
 1. § 2. Правовий режим речей
  Об'єктами речових прав підприємців можуть виступати такі види майна, які є повністю оборотоздатні або обмежено оборотоздатні. Таке розмежування об'єктів в ст. 129 ГК засноване на тому, що деякі об'єкти можуть належати не всім, а лише зазначеним у законодавстві учасникам обороту, а також на тому, що використання певних об'єктів можливе лише за
 2. § 1. Підряд
  Договори підряду представлені в загальногромадянський законодавстві такими різновидами, як будівельний і побутової поспіль, підряд на виконання проектних та вишукувальних робіт та підрядні роботи для державних потреб. До всіх цих видів договорів підряду застосовуються норми ст. 702-729 ГК, утворюють як би спільну частину законодавства, що регулює відносини у сфері виробництва робіт і
 3. § 2. Правові форми участі в будівельній діяльності
  Будівельне законодавство регулює діяльність всіх учасників будівельного процесу: проектувальників і архітекторів, розробників технічної та кошторисної документації, замовників, інвесторів, забудовників і, нарешті, самих будівельників - підрядників і субпідрядників. Правовий статус учасників будівництва визначається за двома напрямками правового регулювання: - по-перше, він
 4. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 5. § 2. Види цивільно-правових договорів
  Загальні положення. Складність соціальних явищ зумовлює і множинність класифікацій цих явищ. Це міркування повною мірою можна застосувати і до договору. Багатоаспектний характер договору як правового інституту тягне безліч класифікаційних критеріїв, на підставі яких виділяються різні види договорів. Найбільш значимі види договорів отримали закріплення в цивільному
 6. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  Предмет виконання. Те майно, роботу або послугу, яку в силу зобов'язання боржник зобов'язаний передати, виконати або надати кредитору, іменують предметом виконання зобов'язання. Щоб зобов'язання вважалося належно виконаним, боржник зобов'язаний передати саме той предмет, який був передбачений. Вимоги до предмету визначаються відповідно до умов договору, встановленнями
 7. § 3. Види цивільно-правової відповідальності
  Договірна та позадоговірна відповідальність. Цивільно-правова відповідальність може класифікуватися на окремі види по різних підставах. Цивільно-правова відповідальність залежно від основи може бути підрозділена на договірну і внедоговорную. Обидва види відповідальності характеризуються компенсаційної спрямованістю і задовольняють майнові інтереси потерпілого за
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 9. § 2. Побутовий підряд
  Загальні положення. Побутовий поспіль має як загальні, так і відмінні з підрядом риси і відповідне цим розбіжностям спеціальне правове регулювання. Договір побутового підряду опосередковує відносини з виконання окремими підприємцями індивідуальних замовлень громадян, спрямованих на задоволення їх побутових та інших особистих потреб. Отриманий у процесі виконання названого
 10. § 3. Договір будівельного підряду
  Загальні положення. Договори будівельного підряду укладаються на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд чи інших об'єктів, а також на виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт. Згідно з раніше діючим законодавством виникають при цьому цивільно-правові відносини в
© 2014-2022  yport.inf.ua