Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове , інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
С. В. Ківалов . АДМІНІСТРАТИВНЕ ПРАВО УКРАЇНИ, 2004 - перейти до змісту підручника

41.5. Військові кадри Збройних сил України і військова служба

Конституція України в ст. 65 встановлює, що захист Вітчизни є обов'язком громадян України, яка реалізується, як правило, проходженням військової служби у Збройних силах України. Порядок, правила проходження військової служби визначає Закон України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» який був прийнятий Верховною Радою України 25 березня 1992 в редакції від 15 травня 2003 року1, а також Закону України «Про альтернативну (невійськову) службу» від 12 грудня 1991 в редакції від 6 квітня 2000 р. 2
Загальна військова обов'язок встановлюється з метою комплектування Збройних сил України та інших військових формувань, а також підготовки населення до захисту держави. Комплектування Збройних сил України здійснюється через військові комісаріати. Для доукомплектування Збройних сил України військовослужбовцями за мобілізації у воєнний час створюється запас. На військовий облік можуть братися жінки, які за фахом мають медичну підготовку. Військовослужбовці та військовозобов'язані поділяються на рядовий, сержантський і старшинський склад, мічманів, офіцерський склад (молодший, старший, вищий).
Громадяни України проходять підготовку до служби в Збройних силах України, яка включає: допризовну підготовку юнаків, підготовку призовників з військово-технічних спеціальностей, підготовку до вступу у військові навчальні заклади, військову підготовку студентів вищих навчальних закладів з програмою офіцерів запасу, фізичну підготовку, лікувально-оздоровчу роботу, підвищення рівня загальноосвітньої підготовки, вивчення державної мови, патріотичне виховання.
Важливе значення має допризовна підготовка. Юнаки, які не пройшли допризовну підготовку в навчальних закладах, дол-
1 Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 29. - Ст. 234.
2 Там же. - 2000. - № 25. - Ст. 200.

Жни обов'язково пройти перед призовом в армію допризовну підготовку в оборонно-спортивному оздоровчому таборі з відривом від виробництва.
Щороку в січні - березні до призовних дільниць приписуються громадяни, яким у рік приписки виповнюється 17 років. Такі юнаки вважаються призовниками і беруться на військовий облік.
Підготовка призовників, які досягли 17-річного віку, військово-технічних спеціальностей проводиться в навчальних організаціях Товариства сприяння обороні України (ТСОУ) і в закладах професійно-технічної освіти.
Законом встановлено два види комплектування Збройних сил України:
- шляхом призову на військову службу на основі загального військового обов'язку;
- шляхом вступу громадян на військову службу за контрактом.
Ст. 5 Закону України «Про Збройні сили України» дає можливість комплектувати окремі посади працівників Збройних сил України громадянами, які проходять альтернативну (невійськову) службу.
На строкову військову службу в мирний час призиваються громадяни України чоловічої статі, придатні до неї за станом здоров'я, і яким до дня відправки у військові частини виповнилося 18 років. Юнаки, які виявили бажання навчатися у військових навчальних закладах, можуть бути зараховані в них при досягненні ними 17-річного віку.
Призов громадян на строкову військову службу проводиться двічі на рік - навесні і восени, на підставі указу Президента України, який публікується в засобах масової інформації не пізніше, ніж за місяць до початку призову. Після оголошення указу Президента кожен призовник зобов'язаний прибути в той пункт і за той термін, які зазначені військовим комісаріатом у повістці.
Громадяни призовного віку, які не пройшли строкової військової служби і без законних підстав не перебувають на військовому обліку, а також призовники, тимчасово виїхали з постійного місця проживання в іншу місцевість, і не стали там на військовий облік, зобов'язані прибути до військового комісаріату у семиденний строк після указу Президента.
Поважними причинами неприбуття громадянина до призовної дільниці у строки, встановлені військкоматом, визнаються: хвороба громадянина; смерть або тяжка хвороба близького родича; перешкоди стихійного характеру. Причини неприбуття мають бути підтверджені відповідними документами.
Для проведення призову громадян на строкову військову службу в районах (містах) утворюються призовні комісії. На них покладається: організація медичного огляду призовного-

ков; прийняття рішення про призов на строкову військову та альтернативну службу, надання відстрочки або звільнення від призову на строкову військову службу; прийняття рішення про направлення призовників, які виявили бажання, у військові навчальні заклади для складання вступних іспитів або про відмову їм у цьому за станом здоров'я, у зв'язку з недостатнім загальноосвітнім рівнем підготовки чи моральними якостями; прийняття рішення про направлення до слідчих органів матеріалів на призовників, які ухиляються від призову на строкову військову службу .
Рішенням призовної комісії відстрочка від призову на строкову військову службу може надаватися: за сімейними обставинами, за станом здоров'я, для продовження навчання, у зв'язку з депутатською діяльністю та в інших випадках згідно з чинним законодавством.
Законом встановлено такі терміни служби в Збройних силах України: для солдатів і сержантів, старшин строкової служби до 18 місяців; для осіб, які мають вищу освіту, за освітньо-кваліфікаційним рівнем підготовки спеціаліста або магістра до 12 місяців; для сержантів і старшин, солдатів і матросів за контрактом - не менше ніж 3 років. Службу за контрактом можна розпочати після першого року строкової військової служби1.
Призовники та військовослужбовці несуть відповідальність за порушення Закону «Про загальний військовий обов'язок і військову службу» 2. Призовникові, який ухиляється від призову і не з'являється за повісткою до військкомату для відправки на військову службу, термін його строкової військової служби продовжується на строк ухилення від призову. Військовослужбовцю строкової служби, який самовільно залишив місце служби або своєчасно не з'явився до місця служби в строк, зазначений у приписному свідоцтві, не маючи на те поважних причин, час його відсутності у військовій частині не зараховується в строк служби.
Встановлено такі форми військової служби за контрактом: військова служба на посадах солдатів і матросів, сержантів і старшин; військова служба жінок за контрактом; військова служба прапорщиків і мічманів; військова служба курсантів військових навчальних закладів та студентів військових кафедр вищих цивільних навчальних закладів.
Якщо громадяни України мають істинні релігійні переконання і належать до таких чинним, згідно із законодавством, релігійним організаціям, віровчення яких не допускає використання зброї та службу в Збройних силах, то вони мають право на альтернативну службу. Альтернативна
1 Відомості Верховної Ради України. - 2003. - № 29. - Ст. 234.
2 Там же. - 1999. - № 15. - Ст. 86.

(Невійськова) служба також є державною службою поза Збройних сил України. Вона триває три роки і проходить в одній з установ системи соціального забезпечення. Порядок проходження альтернативної (невійськової) служби врегульований Законом України від 12 грудня 1991 р. «Про альтернативну (невійськову) службу» (в редакції від 6 квітня 2000 р.1).
Військові кадри - це кістяк, основа Збройних сил. Вони цементують, об'єднують навколо себе воїнів строкової служби, забезпечують разом з ними високу боєготовність військ. Командири всіх ступенів навчають і виховують своїх підлеглих, готують їх до вмілої, самовідданої захисту Батьківщини. З цією метою вони організовують навчально-бойову діяльність, дбають про стан здоров'я особового складу, про створення нормальних умов служби. Військові інженери різних спеціальностей забезпечують утримання у високій бойовій готовності військової техніки і зброї, апаратури, приладів, стежачи за їх якісним обслуговуванням та правильною експлуатацією, відповідають за навчання молодших військових спеціалістів, воїнів. У Збройних силах є фахівці та інших профілів: тилових, інтендантських, медичних, топографічних, метрологічних, метеорологічних та інших служб.
У Збройних силах України організовано Управління виховної роботи. У цю службу входять військові політологи, соціологи, психологи, юристи та ін Вони займаються гуманітарною підготовкою, вихованням особового складу, налагоджують відпочинок і дозвілля військовослужбовців, надають їм психологічну та юридичну допомогу, консультації тощо.
Відданість Україні, високі професійні, організаторські здібності військових кадрів армії та флоту - основа могутності національних Збройних сил. Могутність армії та флоту забезпечується також спадковістю національних бойових традицій, поповненням військ випускниками військових навчальних закладів.
З утворенням в Україні власних Збройних сил почався процес реорганізації старих і створення нових вищих військових навчальних закладів. Система військової освіти в Україні розрахована на випуск всіх необхідних для армії і флоту фахівців. Для цього вищі військові навчальні заклади мають професорсько-викладацький склад з високою теоретичною і практичною підготовкою та сучасну навчально-матеріальну базу, техніку, оснащення.
Фахівців для Збройних сил України готують у військових академіях, університетах, інститутах, на військових факультетах, відділеннях та кафедрах військової підготовки цивільних вищих навчальних закладів, на курсах підготовки і перепідготовки
1 Відомості Верховної Ради України. - 2000. - № 25. - Ст. 200.

Офіцерів. Вищі військові навчальні заклади, у відповідності зі стоять перед ними завданнями, випускають фахівців з різним рівнем освіти і кваліфікації.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 41.5. Військові кадри Збройних сил України і військова служба "
 1. 9.2. Система і кадри органів прокуратури
  військові та інші спеціалізовані прокуратури, прокуратури міст і районів, інші територіальні, військові та спеціалізовані прокуратури, а також наукові та освітні установи і редакції друкованих органів, які є юридичними особами (рис. 9.1). Рис. 9.1. Система органів прокуратури Освіта, реорганізація та ліквідація органів і установ прокуратури, визначення їх
 2. Коментар до подп. "Б" п. 2
  військові збори, які загинули (померли) у зв'язку з виконанням ними обов'язків військової служби в період проходження військових зборів. 41. Відповідно до підп. "Г" п. 1 додатка N 3 до пп. 27, 40 Інструкції, затвердженої наказом міністра оборони Російської Федерації від 6 вересня 1999 р. N 400, при розгляді можливості про звільнення від призову громадянина у разі загибелі (смерті) батька, матері,
 3. 40.4. Державний кордон України та забезпечення її охорони
  військові звання і знаки відмінності. Проходження служби в Прикордонних військах України осуще ствляется згідно з Положенням про проходження військової служби громадянами України та військових статутів. На строкову військову службу в Прикордонні війська України призиваються громадяни України відповідно до Закону України «Про загальний військовий обов'язок і військову службу». На період служби в Прикордонних військах України членство
 4. 41.3. Принципи діяльності Збройних сил України
  військові об'єкти тощо. Мабуть, розмір оборонного компонента Збройних сил повинен будуватися пропорційно розміру території, чисельності населення і ступеня розвитку країни. Принцип демократії і гуманізму. У діяльності армії та флоту повинно враховуватися те, що найвищою суспільною цінністю є людина. Захист його життя, інтересів, створення необхідних умов у
 5. 13.8. Режим воєнного стану
  військові комісаріати районів, міст без районного поділу, інших муніципальних (адміністративно-територіальних) утворень, на територіях яких зазначені громадяни проживають; 3) виконувати вимоги, викладені в отриманих ними приписах, повістках і розпорядженнях федеральних органів виконавчої влади, органів виконавчої влади суб'єктів РФ, органів військового управління,
 6. Глава 16 Правова політика самодержавної монархії в XVI ст.
  Військові, службовці по найму. З початку XVII в. з'являються регулярні підрозділи "нового ладу": рейтари, гармаші, драгуни. На службу в російську армію надходять іноземці. Церква в XV-XVII ст. була одним з найбільших землевласників. На початку XVI в. була зроблена спроба обмежити зростання церковно-монастирського землеволодіння, в середині століття (Стоглавий собор 1551) було поставлено питання про
 7. 4.3. Військові суди
  військові трибунали, розташовані на території Росії і в групах військ за кордоном, перейшли в юрисдикцію Російської Федерації. Черговий поправкою, внесеною 27 квітня 1992 в Конституцію РРФСР-1978 р., военние.трібунали були перейменовані у військові суди. Подальше реформування військово-судової системи здійснювалося шляхом внесення окремих норм у федеральне законодавство,
 8. Стаття 328. Ухилення від проходження військової та альтернативної цивільної служби Коментар до статті 328
  військові збори і проходження військових зборів у період перебування в запасі. Військова служба - особливий вид федеральної державної служби, що виконується громадянами у Збройних Силах Російської Федерації, а також у прикордонних військах, у внутрішніх військах Міністерства внутрішніх справ Російської Федерації, у військах цивільної оборони, інженерно-технічних і дорожньо-будівельних військових
 9. Стаття 331. Поняття злочинів проти військової служби Коментар до статті 331
    військові будівельники військово-будівельних загонів (частин) Міністерства оборони РФ, інших міністерств і відомств РФ. До військовослужбовців, які проходять військову службу за призовом, відносяться призвані на військову службу громадяни чоловічої статі у віці від вісімнадцяти до двадцяти семи років, котрі перебувають чи зобов'язані перебувати на військовому обліку та не перебувають в запасі. Військовослужбовцями, що проходять військову
 10. Стаття 342. Порушення статутних правил вартової служби Коментар до статті 342
    військові збори. Порушення статутних правил несення вартової служби полягає у невиконанні або неналежному виконанні встановлених приписів. Наприклад, воно може виражатися в залишенні охоронюваних об'єктів без охорони, веденні розмов із сторонніми особами, допуск їх до охоронюваного об'єкту, вживанні на посту спиртних напоїв, наркотиків і т.п. Диспозиція даної норми
© 2014-2022  yport.inf.ua