ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
A.Б. Агапов. АДМІНІСТРАТИВНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ: ПІДРУЧНИК, 2000 - перейти до змісту підручника

§ 10. Адміністративна відповідальність юридичних осіб (організацій) та індивідуальних підприємців за правопорушення в галузі виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції


Федеральним законом від 8 липня 1999 р. «Про адміністративну відповідальність юридичних осіб (організацій) і індивідуальних підприємців за правопорушення в галузі виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції »були визначені 14 складів адміністративних проступків, які передбачають адміністративну відповідальне ^ юридичних та фізичних осіб за правопорушення в галузі виробництва і обігу етилового-

го спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції. Матеріал про склад адміністративних проступків та адміністративних санкціях в даній сфері в даному параграфі для зручності сприйняття представлений у вигляді таблиці: Склад адміністративного правопорушення Адмініст-№ п. Об'єктивна сторона Об'єкт Суб'єкт Суб'єктивна сторона ратівние санкції 1 Діяльність юридичної особи (організації) з промислового виробництва та обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції або індивідуального підприємця з роздрібного продажу алкогольної продукції, здійснювана без відповідної ліцензії (п. 1 ст. 2 ФЗ від 8 Липень 1999р.-далі ФЗ). Суспільні відносини в галузі державної дозвільної системи (безліцензійна діяльність). Юридичні особи (організації), наділені правомочностями ліцензіата, та фізичні особи, зареєстровані як індивідуальних підприємців, які мають ліцензію та досягли на момент вчинення проступку 18-річного віку (наділення цивільну правоздатність). Наявність ознак вини у формі прямого умислу в діяннях фізичних осіб-індивідуальних підприємців та громадян, які очолюють юридичні особи (організації). Адміністративний штраф у розмірі від 500 до 1000 МРОТ з конфіскацією етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції у тарі та (або) упаковці, обладнання та сировини. 2 Зазначені вище види діяльності, що здійснюються з порушенням умов ліцензії (п. 2 ст. 2 ФЗ). Суспільні відносини в галузі державної дозвільної системи (порушення вимог і умов, передбачених ліцензією). Адміністративний штраф у розмірі від 300 до 500 МРОТ з конфіскацією зазначених вище об'єктів або без такої.
Продовження таблиці
3 Використання юридичною особою (організацією) етилового спирту, виробленого з нехарчової сировини, і спиртовмісної нехарчової продукції для приготування алкогольної і спиртовмісної харчової продукції (п. 1 ст. 3 ФЗ). Суспільні відносини у сфері охорони життя і здоров'я громадян. Юридичні особи (організації), наділені правомочностями ліцензіата. Наявність ознак провини (прямий умисел) в діяннях громадян, які очолюють юридичні особи (організації). Адміністративний штраф у розмірі від 500 до 1000 МРОТ з конфіскацією виготовленої продукції, обладнання і сировини чи без такої. 4 Промислове виробництво або оборот юридичною особою (організацією) етилового питного спирту, алкогольної і спиртовмісної харчової продукції або роздрібний продаж індивідуальним підприємцем алкогольної продукції, що не відповідає вимогам державних стандартів, санітарним правилам та гігієнічним нормам (ст. 4 ФЗ). Суспільні відносини у сфері промислового виробництва і торгівлі, а також у сфері охорони життя і здоров'я людей. Юридичні особи, наділені правомочностями ліцензіата, та фізичні особи, зареєстровані як індивідуальних підприємців, які мають ліцензію та досягли на момент вчинення правопорушення 18-річного віку Наявність ознак вини у формі прямого умислу в діяннях фізичних осіб - індивідуальних підприємців та громадян, які очолюють юридичні особи. Адміністративний штраф у розмірі від 1000 до 2000 МРОТ з конфіскацією етилового питного спирту, обладнання та сировини.
Продовження таблиці 5 Промислове виробництво юридичною особою етилового спирту з перевищенням встановлених квот (ст. 5 ФЗ). Суспільні відносини у сфері державної дозвільної системи (порушення умов квотування). Зазначені вище юридичні особи (див. п. 4 наст, табл.). Наявність ознак провини (прямий умисел) в діяннях громадян, які очолюють юридичні особи. Адміністративний штраф у розмірі від 300 до 800 МРОТ з конфіскацією етилового спирту, виробленого з перевищенням встановлених квот. 6 Поставки юридичною особою етилового спирту юридичній особі або індивідуальному підприємцю, що не мають ліцензії або не мають квот на закупівлю етилового спирту або здійснюють закупівлю етилового спирту в обсязі, що перевищує квоти (п. 1 ст. 6 ФЗ). Суспільні відносини у сфері державної дозвільної системи. Юридичні та фізичні особи, наділені правомочностями ліцензіата, індивідуальні підприємці, які досягли на момент вчинення проступку 18-річного віку. Наявність ознак провини (прямий умисел) в діяннях фізичних осіб - індивідуальних підприємців та громадян, які очолюють юридичні особи. Адміністративний штраф у розмірі від 300 до 1000 МРОТ з конфіскацією етилового спирту. 7 Закупівлі етилового спирту юридичною особою, що не мають ліцензії або квот на закупівлю, а також закупівля етилового спирту в обсязі, що перевищує квоти (п. 2 ст. 6 ФЗ). Суспільні відносини у сфері державної дозвільної системи (безліцензійна діяльність або порушення умов квотування). Зазначені вище юридичні особи (див. п. 6 наст, табл.). Наявність ознак у формі прямого умислу в діяннях громадян, які очолюють юридичні особи. Адміністративний штраф у розмірі від 300 до 1000 МРОТ з конфіскацією етилового спирту в обсязі, що перевищує квоти.
Продовження таблиці
8 Роздрібний продаж юридичною особою і індивідуальним підприємцем етилового спирту, в тому числі етилового питного спирту, а також лікарських або лікувальних засобів, що містять етиловий спирт (ст . 7 ФЗ). Суспільні відносини у сфері торгівлі. Юридичні та фізичні особи, наділені правомочностями ліцензіатів, індивідуальні підприємці, які досягли на момент вчинення проступку 18-річного віку. Вина у формі прямого умислу. Адміністративний штраф у розмірі від 300 до 500 МРОТ з конфіскацією етилового спирту і спиртовмісних лікарських засобів. 9 Оборот алкогольної і спиртовмісної продукції без акредитації або без встановлених документів (ст. 8 ФЗ). Суспільні відносини в сферах торгівлі та розповсюдження продукції (поставки і зберігання), а також у сферах державної дозвільної системи (акредитації, сертифікації та ін.) Зазначені вище юридичні та фізичні особи (див. п. 8 наст, табл.). Теж. Адміністративний штраф у розмірі від 200 до 500 МРОТ з конфіскацією алкогольної і спиртовмісної продукції або без такої. 10 Поставки етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції у тарі та (або) упаковці, які не відповідають вимогам державних стандартів (ст. 9 ФЗ). Суспільні відносини у сфері державної дозвільної системи (порушення умов, передбачених стандартами). Юридичні особи, наділені правомочностями ліцензіатів. Адміністративний штраф у розмірі від 200 до 500 МРОТ з конфіскацією етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції або без такої.
Продовження таблиці
11 Випуск юридичною особою-виробником алкогольної продукції без маркування (п. 1 ст. 1 ОФЗ). Суспільні відносини у сфері промислової діяльності. Теж. Адміністративний штраф у розмірі від 200 до 500 МРОТ з конфіскацією алкогольної продукції. 12 Купівля-продаж юридичною особою або індивідуальним підприємцем алкогольної продукції без маркування, а також зберігання, перевезення такої продукції (п. 2 ст. 10ФЗ). Суспільні відносини у сферах торгівлі і розподілу. Зазначені вище юридичні та фізичні особи (див. п. 8 наст, табл.). ----- »----- Адміністративний штраф у розмірі від 200 до 500 МРОТ з конфіскацією алкогольної продукції. 13 Спотворення і (або) неподання у встановлені терміни декларації про обсяг виробництва або обігу етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції (ст. 1 січня ФЗ). Суспільні відносини у сфері промисловості. Зазначені вище юридичні особи (див. п. 8 наст, табл.). Адміністративний штраф у розмірі від 200 до 500 МРОТ. 14 Порушення правил роздрібного продажу алкогольної і спиртовмісної продукції. Суспільні відносини у сфері торгівлі. Зазначені вище юридичні або фізичні особи (див. п. 8 наст, табл.). ----- »----- Адміністративний штраф у розмірі від 100 до 200 МРОТ.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 10. Адміністративна відповідальність юридичних осіб (організацій) та індивідуальних підприємців за правопорушення в галузі виробництва і обороту етилового спирту, алкогольної і спиртовмісної продукції "
 1. ВИСНОВОК
  адміністративної відповідальності пов'язане з об'єктивними труднощами. Насамперед це проблеми, породжені перманентної реформою національної системи законодавства на основі нової федеральної Конституції. У процесі її здійснення протягом останніх шести років було внесено безліч змін до КпАП, поряд з коригуванням кодифікованого законодавства про адміністративну
 2. § 1. Поняття комерційного права
  адміністративного права, а норми, що регулюють відносини щодо здійснення економічної діяльності, - з цивільного права з метою об'єднання їх в галузі господарського права. У цих пропозиціях очевидно змішання (ототожнення) понять господарської діяльності, господарського керівництва, господарських відносин. Правильними представляються погляди прихильників легальної
 3. § 2. Джерела комерційного права
  адміністративними тощо) і комплексно врегулювати їх. [4] Саме в цьому полягає призначення законодавця і службова роль прийнятих ним нормативних актів. Даний висновок повною мірою поширюється на комерційне законодавство, тим самим і визначається його природа як комплексного законодавства. Слід підкреслити відмінність між поняттями «комерційне право» і «комерційне
 4. § 2. Створення комерційних організацій
  адміністративно-правовий регулятор підприємницьких відносин, що має на меті забезпечення нормального співвідношення приватних інтересів комерційної орга-Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 66 ціями з публічними інтересами суспільства в цілому. Виникаючі при ліцензуванні правовідносини між комерційною
 5. § 4. Акціонерні товариства
  адміністративної компетенції державні органи та органи місцевого самоврядування не можуть виступати засновниками товариства, якщо інше спеціально не встановлене законом. Також відповідно до спеціального законодавства, в даному випадку законодавством про Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 107
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  адміністративно-територіальних утворень РФ, причому на одній і тій же території може бути утворена тільки одна торгово-промислова палата. Законом передбачено значні права, надані ТПП, серед яких найважливішими можна назвати здійснення незалежної експертизи проектів нормативних актів в галузі економіки, зовнішньоекономічних зв'язків, представлення та захист інтересів
 7. § 1. Перевезення
  адміністративному акті - плані перевезень. У транспортних статутах і кодексах встановлюється відповідальність за порушення плану перевезень. Очевидно, що з переходом до ринкової економіки значення планування в транспортній сфері значно скоротилося, але не втратилася. Комерційне право. Ч. I. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1997. С. 306 В
 8. § 1. Загальні положення
  адміністративну, цивільно-правову та кримінальну відповідальність громадян і посадових осіб, які порушують права підприємців. Ряд дій, спрямованих проти здійснення підприємницької діяльності, може бути кваліфікований як кримінальний злочин. Так, згідно з п. 1 та п. 2 ст. 169 «Перешкоджання законній підприємницькій діяльності» Кримінального кодексу Російської
 9. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  адміністративним і кримінальним законодавством, так і відновно-компенсаційні санкції, передбачені цивільним законодавством, в рівній мірі забезпечують правову охорону інтересів і підприємців, і непідприємців. З точки зору вимог закону інтереси підприємців охороняються всією системою права, тобто нормами різних галузей права: державного,
 10. § 3. Розгляд економічних спорів арбітражними судами
  адміністративних правовідносин. Для розгляду справ у порядку нагляду за протестами на які вступили в законну силу судові акти арбітражних судів у Вищому Арбітражному Суді РФ утворений Президія у складі Голови Вищого Арбітражного Суду РФ, його заступників та голів судових складів Вищого Арбітражного Суду РФ. За рішенням Пленуму Вищого Арбітражного Суду РФ до складу Президії
енциклопедія  бешбармак  яловичина  кабачки  начинка