Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

4. Аналог власноручного підпису. Електронно-цифровий підпис

Розвиток сучасних систем передачі інформації об'єктивно призвело до використання в цивільному обороті документів, які засвідчені факсимільними копіями, електронно-цифровими підписами та іншими аналогами власноручних підписів осіб, що робить угоди. Це дозволило істотно прискорити процеси здійснення операцій.
Використання при вчиненні правочинів факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання, електронно-цифрового підпису або іншого аналога власноручного підпису допускається у випадках і порядку, передбачених законом, іншими правовими актами або угодою сторін (п . 2 ст. 160 ЦК).
У сучасних умовах порядок використання аналогів власноручних підписів краще ретельно обумовити в угоді учасників угоди, так як законодавча база, що стосується застосування аналогів власноручного підпису, вельми вузька. В даний час має місце законодавча регламентація порядку використання електронно-цифрового підпису, встановлена Федеральним законом від 10 січня 2002 р. "Про електронний цифровий підпис" (1).
---
(1) Див: Відомості Верховної. 2002. N 2. Ст. 127.
Згідно ст. 3 цього Закону електронний цифровий підпис - це реквізит електронного документа, призначений для захисту даного електронного документа від підробки, отриманий в результаті криптографічного перетворення інформації з використанням закритого ключа електронного цифрового підпису, що дозволяє ідентифікувати власника сертифіката ключа підпису, а також встановити відсутність спотворення інформації в електронному документі.
Електронно-цифровий підпис є результатом роботи програми генерації цифрового підпису. Електронно-цифровий підпис є аналогом фізичного підпису і володіє двома основними властивостями: вона відтворена тільки однією особою; вона нерозривно пов'язана з конкретним електронним документом, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі. Електронно-цифровий підпис призначений для забезпечення дійсності, цілісності документів, оброблюваних за допомогою електронної обчислювальної техніки. Електронно-цифровий підпис жорстко пов'язує в одне ціле зміст документа і секретний (закритий) ключ підписувача і робить неможливим зміну документа без порушення автентичності цього підпису (1). Закритий (секретний) ключ електронного цифрового підпису - унікальна послідовність символів, відома власникові сертифіката ключа підпису і призначена для створення в електронних документах електронного цифрового підпису.
---
(1) Див: Лебедєв А.Н. Відкриті системи для закритої інформації / / Відкриті системи. 1993. Вип. 3. С. 32; Операційні технології міжбанківського фінансового ринку. МФД на ринку капіталу. М., 1994. Вип. 5. С. 101.
Суть процедури використання електронно-цифрового підпису полягає у застосуванні користувачем інформаційної системи пари ключів: закритого (секретного) - для формування цифрового аналога і парного з ним відкритого ключа. Останній є унікальною послідовністю символів, що відповідає закритому ключу електронного цифрового підпису, доступною будь-якому користувачу інформаційної системи і призначеної для підтвердження дійсності електронного цифрового підпису в електронному документі.
Згідно ст. 4 Федерального закону "Про електронний цифровий підпис" електронний цифровий підпис в електронному документі рівнозначна власноручного підпису в документі на паперовому носії при дотриманні умов, зазначених у цій статті. Згідно ст. 5 Федерального закону "Про інформацію, інформатизації і захисту інформації" юридична сила електронного цифрового підпису визнається за наявності в автоматизованій інформаційній системі програмно-технічних засобів, що забезпечують ідентифікацію підпису і дотримання встановленого режиму її використання.
Електронно-цифровий підпис не може існувати у вигляді того чи іншого позначення, безпосередньо сприйманого людським оком. Розбіжності між учасниками угоди, скріпленої таким підписом, можуть бути врегульовані лише на основі правил, узгоджених учасниками системи використання електронного підпису, або норм закону та інших правових актів (1).
---
(1) Більш докладно про це див: Мальцев Ю.В., Молчанов В.В., Шерстобитов А.Є. Правове регулювання електронного документообігу в банківській практиці / / Цивільно-правове регулювання банківської діяльності. М., 1994.
Електронно-цифровий підпис - самостійний аналог власноручного підпису поряд з аналогом, отриманими в результаті факсимільного відтворення підпису за допомогою засобів механічного або іншого копіювання.
Незалежно від того, чим (законом, іншими правовими актами або угодою учасників угоди) визначається порядок застосування того чи іншого аналога власноручного підпису, даний порядок повинен дозволити достовірно встановити, що документ, засвідчений аналогом власноручного підпису, виходить від особи, що здійснює операцію (п. 2 ст. 434 ЦК).
Проблеми, пов'язані з розумінням сутності електронно-цифрового підпису, є частиною проблеми юридичного розуміння документа, вчиненого в електронній формі. Згідно з нормою п. 2 ст. 434 ГК укладення договору шляхом обміну документами за допомогою електронного зв'язку є укладенням договору в письмовій формі. Це нормативне положення було вироблено судовою практикою. У 1979 р. Держарбітраж СРСР вказав, що угодою в письмовій формі, передбаченої ст. 44 ЦК РРФСР, є також укладена сторонами угода, коли її умови передані або фіксовані за допомогою засобів електронно-обчислювальної техніки (1). Відповідно до чинного законодавства (ст. 3 Закону "Про електронний цифровий підпис") електронний документ - це документ, в якому інформація представлена в електронно-цифровій формі.
---
(1) Див: п. 2 інструктивного листа Держарбітражу СРСР від 29 червня 1979 N І-1-4 "Про використання як доказів з арбітражним справах документів, підготовлених за допомогою електронно-обчислювальної техніки" / / Бюлетень нормативних актів міністерств і відомств СРСР. 1980. N 1. С. 43.
Правове значення з точки зору вчення про форму угод має тільки електронний документ, що містить юридично значиму інформацію, необхідну для визначення змісту правовідносини, що виникає на підставі угоди, предмета та суб'єктів цього правовідношення.
Створення, обробка, зберігання, пошук, перетворення, зміна, пересилання електронного документа нерозривно пов'язані зі специфічними фізичними процесами і відповідними апаратно-програмними засобами. Проблеми розпізнавання, забезпечення достовірності електронного документа аналогічні проблемам використання електронно-цифрового підпису (1). Тому закон вимагає забезпечення достовірного встановлення того, що електронний документ виходить від сторони в угоді (п. 2 ст. 434 ЦК).
---
(1) Більш докладно про юридичні аспекти електронного документообігу, про ознаки електронних документів див: Косовець О.О. Правове регулювання електронного документообігу / / Вісник МГУ. Серія "Право". 1997. N 4. С. 46 - 60; Він же. Правовий режим електронного документа / / Вісник МГУ. Серія "Право". 1997. N 5. С. 48 - 59.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Аналог власноручного підпису. Електронно-цифровий підпис "
 1. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  аналогічний коло осіб, уповноважених заявляти про недійсність угод. Різниця між ними полягає лише в тому, що якщо в першому випадку виявляються порушеними обмеження повноважень осіб або органів юридичної особи на вчинення правочинів, то в другому - обмеження, пов'язані з цілями діяльності юридичної особи. Крім того, угоди з перевищенням повноважень можуть відбуватися не тільки
 2. § 3. Зміст, форма та державна реєстрація договорів
  аналогічні товари, роботи або послуги (п. 3 ст. 424 ЦК). До випадкових прийнято відносити такі умови, включення яких до договір не впливає на договірний тип відповідного договору. Сторони, реалізуючи надану їм свободу у визначенні договору, має право включати в договір будь-які умови, в тому числі такі, які не є істотними і звичайними. Так, при укладанні договору
 3. 3. Форма договору та його державна реєстрація
  аналогічне виключення для відносин між організаціями, а також організаціями та громадянами. Надалі можна було б встановити обов'язкову письмову форму, поряд з юридичними особами, також для відносин з участю громадян, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, якщо мова йде про договір, пов'язаному з цією діяльністю. Тим самим була б
 4. 4.3. Правове регулювання відносин у сфері електронного документообігу
  аналогом власноручного підпису. --- Див: Відомості Верховної. 2002. № 30. Ст. 3012. Згідно ст. 8 Федерального закону від 1 квітня 1996 р. № 27-ФЗ "Про індивідуальному (персоніфікованому) обліку в системі обов'язкового пенсійного страхування" відомості до Пенсійного фонду Російської Федерації можуть представлятися як у вигляді документів у письмовій формі, так і в
 5. § 7. Розрахункові зобов'язання
  аналогічні найменуванню форми розрахунків (платіжні доручення, чеки, тощо), але зустрічаються й інші документи (платіжна вимога, інкасове доручення, ін.) Розрахункові документи бувають двох типів: одні є розпорядженням платника про списання коштів зі свого рахунку і перерахування їх на рахунок одержувача, а інші - розпорядженням одержувача на списання грошових коштів з рахунку
 6. 6. Порядок укладення та форма договору простого товариства
  аналогією з договором підряду на будівництво будівлі, це означатиме, що суму договору виражає вартість не окремо матеріалів, витраченої праці і т.п., а самої будівлі. І тільки тоді, коли мається на увазі договір простого товариства, яка не передбачає досягнення результату, здатного бути вираженим у грошах, суму договору повинна виражати повна вартість підлягають
 7. Порядок здійснення та оформлення розрахунків з використанням банківських карт
  аналоги власноручного підпису (АСП). Використання АСП кредитними організаціями та клієнтами здійснюється відповідно до законодавства та договору між кредитною організацією та клієнтом. Документ за операцією з використанням платіжної картки повинен містити такі обов'язкові реквізити: - ідентифікатор банкомата, електронного терміналу або іншого технічного засобу,
 8. Стаття 292. Службове підроблення Коментар до статті 292
  аналогом власноручного підпису (ст. 11). Електронний документ є рівнозначним документом, підписаним власноручним підписом, у випадках, якщо федеральними законами або іншими нормативними правовими актами не встановлюється або не мається вимога про складання такого документа на паперовому носії. Поняття електронного цифрового підпису розкривається в ст. 3 Федерального закону
 9. Стаття 11. Використання досягнень науки і техніки, сучасних технологій та інформаційних систем
  власноруч і правильно "; - підпис заявника; - число, місяць, рік направлення заяви до органу внутрішніх справ. 12. Про поняття" злочин "см . коментар до ст. 2 цього Закону. 13. Див також коментар до ст. ст. 1, 10, 12, 13 цього
 10. 5.14. Розрахункові і кредитні правовідносини
  аналогів власноручного підпису, кодів, паролів та інших засобів, підтверджують, що розпорядження дано уповноваженим на це особою. На банк покладено обов'язок здійснювати для клієнта операції, передбачені для рахунків даного виду законом, встановленими згідно з ним банківськими правилами і вживаними в банківській практиці звичаями ділового обороту, якщо договором банківського
© 2014-2022  yport.inf.ua