ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Дієздатність громадян віком від 14 до 18 років

. Неповнолітні у віці від 14 до 18 років мають неповної (часткової) дієздатністю: можуть самостійно здійснювати операції з дотриманням вимог, передбачених законом, а також нести цивільно-правову відповідальність. Вони можуть самостійно здійснити будь-яку угоду, санкціоновану (узгоджену, схвалену) їх батьками (усиновителями) або піклувальником. Незважаючи на те що закон говорить про необхідність схвалення угоди саме батьками (усиновлювачами) неповнолітнього (тобто у множині), навряд чи законодавець мав на увазі необхідність отримання згоди саме обох батьків, як вважають деякі автори * (161). Оскільки, по-перше, батьків (опікун) може бути один, а по-друге, сімейне законодавство виходить з рівності прав і обов'язків батьків щодо своїх дітей (див. п. 1 ст. 61 СК), досить схвалення угоди одним з батьків . Ніяке інше обличчя (бабуся, дідусь, старші брат або сестра тощо) не можуть схвалити операцію неповнолітнього, якщо, звичайно, ця особа не є його піклувальником. Згода на угоду має бути отримана в письмовій формі та може бути дано не тільки перед або при здійсненні угоди, але і в подальшому (п. 1 ст. 26 ЦК).
Зазначена вимога схвалення угоди неповнолітнього віком від 14 до 18 років принципово для юридичної якості угоди, але в той же час не варто перебільшувати його значення. Порушення даної вимоги не тягне автоматичної недійсності (нікчемності) угоди. Така угода є оспорімой: для визнання її недійсності необхідний наступний фактичний склад:
ініціювання батьками (усиновлювачами) або піклувальником судової процедури визнання її недійсною;
доведення ними в суді відповідних фактів;
позитивне рішення суду (п. 1 ст. 175 ЦК).
Дана обставина забезпечує необхідний контраст при протиставленні один одному часткової дієздатності осіб від 14 до 18 років і "недієздатності з винятками" малолітніх.
Неповнолітній у віці від 14 до 18 років може самостійно, без згоди батьків, усиновителів і опікунів, здійснювати наступне (п. 2 ст. 26 ЦК):
розпоряджатися своїм заробітком, стипендією та іншими доходами (гонорарами, дивідендами, виграшем тощо, а також доходами від підприємницької діяльності) з урахуванням встановлених обмежень: здійснювати тільки ті розпорядчі угоди, які не забороняє закон (наприклад, він не має право розпорядитися своїми грошима на випадок смерті, тобто залишити заповіт, так як п. 2 ст. 1118 ЦК вимагає, щоб заповідач був дієздатним у повному обсязі); розпоряджатися лише тими засобами, які вже отримані ним або, принаймні, належать йому, т . е. право вимоги на які у нього вже виникло (тому придбання неповнолітнім майна в кредит в рахунок заробітку, очікуваного в майбутньому, вимагає письмової згоди батьків, усиновителів або піклувальника) * (162);
здійснювати права автора твору науки, літератури чи мистецтва, винаходи чи іншого охороняється законом результату своєї інтелектуальної діяльності;
вносити вклади у кредитні установи і розпоряджатися ними (однак вкладом, внесеним на ім'я неповнолітнього іншою особою (див. ст. 842 ГК ), неповнолітній може розпоряджатися тільки з письмової згоди його законних представників);
бути членом кооперативних організацій - виробничих (ст. 107-112 ЦК) і споживчих (ст. 116 ЦК). Дане право (членства) може бути реалізовано тільки після досягнення 16-річчя, при цьому надання такого права передбачає, відповідно, придбання та самостійне здійснення всього комплексу членських прав та обов'язків.
На відміну від малолітніх неповнолітні у віці від 14 до 18 років самостійно несуть майнову відповідальність по всіх зроблених операціях (як самостійно, так і за згодою батьків, усиновителів, піклувальника) і за заподіяну шкоду (п. 3 ст. 26, ст. 1074 ЦК) * (163). Їх відповідальність за угодами обмежується об'ємом їхнього майна. Інша річ - сфера заподіяння шкоди. За відсутності чи недостатності доходів або майна неповнолітнього віком від 14 до 18 років до відшкодування шкоди (повного або у відповідній частині) притягуються його батьки (усиновителі) або піклувальник (у тому числі піклувальник за законом - п. 4 ст. 35 ЦК), проте на відміну від малолітніх виключено залучення до відповідальності інших осіб - освітніх, виховних, лікувальних та інших установ, які не є піклувальником (наприклад, школи - ср з п. 3 ст. 1073 ЦК).
Відповідальність батьків (усиновлювачів) або піклувальника за шкоду, заподіяну особою у віці від 14 до 18 років, має такі особливості. Вона:
є субсидіарної (тобто запасний і додаткової до відповідальності неповнолітнього - ст. 399 ЦК);
спочиває на вині (тобто батьки, усиновителі, піклувальник залучаються до відповідальності у всіх випадках, якщо не доведуть виникнення шкоди не з їх вини - п. 2 ст. 1074 ЦК);
припиняється з досягненням неповнолітнім (основним відповідачем) повноліття, а також у випадках коли у нього до досягнення повноліття з'явилися доходи або інше майно, достатні для відшкодування шкоди, або до досягнення повноліття він придбав повну дієздатність через вступу в шлюб або емансипації - відповідно п. 2 ст. 21 і 27 ЦК (п. 3 ст. 1074 ЦК).
Субсидіарні відповідачі відповідають за свою власну провину, яка складається у витратах (недоліках) виховання неповнолітнього або контролю (нагляду) за ним, тому не мають права регресу (п. 4 ст. 1081 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Дієздатність громадян віком від 14 до 18 років "
 1. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  дієздатність громадян (далі - дієздатність), так само як і правоздатність, має природно-правову природу, вона не отчуждаема і не може бути обмежена інакше як у випадках і в порядку, встановлених законом . Повна або часткова відмова громадянина від дієздатності, а також інші угоди, спрямовані на її обмеження, нікчемні, крім випадків коли такі угоди дозволяє закон (п. 1, 3
 2. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  дієздатність виникають одночасно в момент їх створення, тобто в момент внесення відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (п. 3 ст. 49, п. 2 ст. 51 ЦК). * (145) Іоффе О.С. Радянське цивільне право. М., 1967. С. 125. * (146) Стосовно ст. 10 ЦК 1964 р. (аналогу ст. 18 ГК РФ) О.С. Іоффе справедливо підкреслював , що не всі перераховані в ній права є
 3. § 1. Поняття і загальні положення про правовідносини
  дієздатність суб'єктів. Правоздатність - здатність суб'єкта мати цивільні права та обов'язки. Громадяни мають правоздатність від народження. Юридичні особи - з моменту державної реєстрації. Дієздатність - здатність суб'єкта своїми діями набувати права і створювати для себе обов'язки. Дієздатність громадян може бути повною (по досягненні ними
 4. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  дієздатними неповнолітніх, які досягли 16 років, якщо вони працюють за трудовими договорами, контрактами, займаються підприємницькою діяльністю. З повною визначеністю треба сказати, що інститут емансипації не може прикладатися до вибірково-правових відносин, оскільки останні відносяться до сфери публічно-правового, а не цивільно-правового регулювання. Цивільно-правове
 5. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  дієздатна структура , чітка організація правотворчої діяльності, необхідні "цеху" - комітети, комісії, групи та посадові особи, які за участю муніципальних службовців апарату представницького органу і залучених фахівців здійснюють цю роботу. Закон від 6 жовтня 2003 р. встановив, що організацію діяльності представницького органу муніципального освіти в
 6. § 2. Місцева адміністрація
  дієздатним або обмежено дієздатним; визнання судом безвісно відсутнім або оголошення померлим; набрання щодо нього законної сили обвинувальним вироком суду; виїзду за межі РФ на постійне місце проживання, припинення російського громадянства, громадянства іноземної держави - учасниці міжнародного договору РФ, відповідно до яких іноземний громадянин
 7. § 1. Індивідуальні підприємці
  дієздатним, тобто досягти вісімнадцятирічного віку. Є два винятки з цього правила, про що йдеться в ст. 21 і 27 ЦК. Винятки пов'язані, по-перше, зі вступом громадянина в шлюб до досягнення вісімнадцятирічного віку і, по-друге, з новою для нашого законодавства процедурою емансипації неповнолітнього. У першому випадку громадянин набуває цивільну дієздатність в
 8. § 4. Страхування
  дієздатні фізичні особи, що уклали із страховиками договори страхування або є страхувальниками в силу закону. І якщо з точки зору загального поняття правоздатності можливість юридичних осіб виступати як страхувальників не викликає особливих складнощів, то допуск тільки дієздатних фізичних осіб виступати в ролі страхувальників, видається, вимагає пояснень, тим більше,
 9. § 1. Громадяни як суб'єкти права
  дієздатним, обмежено дієздатним, безвісно відсутнім - ст. 20, 23, 27, 29, 30, 42 ЦК). Державна реєстрація актів цивільного стану, крім функції індивідуалізації громадян, забезпечує також необхідний в публічних цілях облік народжуваності, смертності, розлучень і т.д. Реєстрація проводиться шляхом внесення відповідних записів до книги реєстрації актів цивільного
 10. § 3. Опіка, піклування та суміжні з ними інститути
  дієздатних або не повністю дієздатних громадян (підопічних), зокрема неповнолітніх, за відсутності у них батьків, усиновителів, позбавлення батьків батьківських прав, а також у випадках коли неповнолітні залишилися без батьківського піклування. Опіка та піклування забезпечують захист прав та інтересів підопічних (при цьому опікуни та піклувальники виступають на захист їх прав та
енциклопедія  бешбармак  яловичина  кабачки  начинка