Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин. Цивільне право. У 2-х частинах. Частина 2, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 5. Деліктні зобов'язання в німецькому праві


1. Основні положення, що стосуються деліктних зобов'язань, зосереджені в другій книзі ГГУ, присвяченій зобов'язанням (§ 823 - 853). У найбільш загальній формі обов'язок відшкодування шкоди, заподіяної навмисно або через недбалість, закріплена в § 823 ГГУ: "Особа, протиправними умисними чи недбалими діями завдала шкоди життя, тілесної недоторканності або здоров'ю, що зробили замах на свободу, право власності або інше право іншої особи, зобов'язана відшкодувати потерпілому понесені внаслідок цього збитки "" * ".
---
"*" Див: Німецьке право. Частина I. Цивільне укладення / Под ред. В.В. Залеського. М., 1996. С. 190.
2. У число конкретних деліктних складів, що передбачаються в ГГУ, входять, зокрема: поширення відомостей, що ставлять під загрозу кредитоспроможність (§ 824, Kreditgefahdung), примус до позашлюбного статевого зв'язку (§ 825, Bestimmung zur Bejwohnung), спільне вчинення недозволених дій (§ 830 , Mittater und Beteiligte). Деліктна відповідальність передбачена в ГГУ за шкоду, досконалий недієздатними особами, - вона покладається на тих, хто зобов'язаний здійснювати нагляд за ними (§ 832, Haftung des Aufsichtspflichtigen). Власники тварини, яка заподіяла шкоду тілесної недоторканності людини або належним йому майном, зобов'язуються до його відшкодуванню (§ 833, Haftung des Tierhalters).
Деліктного визнається шкода, викликаний обвалом будов або інших споруд; обов'язок її відшкодування покладається на власників тих земельних ділянок, на яких розташовано обвалом будівлю або споруду (§ 836, Haftung bei Einsturz eines Bauwerkes). Винна порушення службових обов'язків також може спричинити за собою деліктну відповідальність порушника, якщо через порушення заподіяно шкоду третій особі. Порушення службових обов'язків при винесенні судового рішення тягне за собою обов'язок відшкодування заподіяної шкоди лише в тому випадку, якщо таке порушення утворює склад кримінального злочину (§ 830, Haftung bei Amtspflichtverletzung).
3. В обсяг підлягає відшкодуванню шкоди німецьке право включає не тільки компенсацію шкоди, понесеного безпосередньо потерпілим, а й майнові втрати третіх осіб, викликані деликтом. Так, якщо потерпілий був зобов'язаний надати третій особі послуги, що залишилися ненадані через викликаний деликтом погіршення свого здоров'я, то заподіювач шкоди зобов'язаний відшкодувати третій особі вартість неодержаних послуг (§ 845, Ersatzanspruche wegen entgangener Dienste). З іншого боку, обсяг возмещаемого деліктного шкоди включає в себе і шкоду, яка виникне внаслідок делікту для потерпілого у сфері його підприємницької діяльності або виразиться в применшення джерел коштів до його існування (§ 842, Umfang der Ersаtzpflicht bei Verletzung einer Person).
4. Відшкодуванню підлягає не тільки майновий, але і моральну шкоду. Німецький законодавець пов'язує його з тими моральними стражданнями, які відчуває особа внаслідок заподіяння тілесних ушкоджень, шкоди здоров'ю, а також у разі позбавлення волі. Крім того, підлягає відшкодуванню моральна шкода, завдана жінкам, виражений у скоєнні злочинів або проступків проти моральності, або в примусі їх до позашлюбного зв'язку шляхом хитрості, погроз або зловживанні залежним становищем (§ 847, Schmerzengeld).
5. У деяких випадках відповідальність заподіювача шкоди може бути зменшена чи виключена взагалі. Так, виключається відповідальність за шкоду, завдану недієздатною особою. Таким німецьке право визнає того, хто перебуває в стані, що виключає свідоме волевиявлення, наприклад душевнохворих або осіб з пригніченою психічної діяльністю. Однак приведення себе в подібний стан за допомогою вживання спиртних напоїв або подібних засобів не може служити підставою для звільнення від деліктної відповідальності (§ 827, AusschluB und Minderung der Verantworlichkeit).
Таким чином, Німецьке Цивільне укладення хоча і містить у § 823 достатню загальне визначення недозволеного дії (unerlaubte Handlungen), воліє проте оперувати цілим рядом спеціальних деліктних складів. Таку модель побудови деліктних зобов'язань називають змішаною системою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Деліктні зобов'язання в німецькому праві "
 1. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  Форми (джерела) права. Одним із специфічних ознак норм права в системі соціально-нормативного регулювання суспільних відносин є їх формальна визначеність, тобто зовнішня вираженість (закріпленість) в тих чи інших формах (джерелах) права. До числа таких у загальній теорії права прийнято відносити: а) нормативний правовий акт; б) нормативний договір; в) правовий звичай; г)
 2. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  Особи. У романо-германської правової системи особи є суб'єктами права. Серед всіх живучих до осіб відносяться тільки люди, які на відміну від тварин мають волею. Крім того, до осіб належать об'єднання людей і групи людей, відомі як юридичні особи. Всі особи володіють юридичним статусом, тобто право-і дієздатністю. Індивідуалізуються особи за наступними критеріями: народження,
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 4. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. Ad hoc [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. Ad referendum [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A fortiori [а фортіорі] - тим більше 4. A posteriori [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A priori [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. Bona fide [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. Causa [кауза] -
 5. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 6. 5. Вина як умова цивільно-правової відповідальності
  Вина є суб'єктивним умовою юридичної відповідальності, що виражає ставлення правопорушника до власного неправомірному поведінки та її наслідків. Зазвичай вона розглядається як суб'єктивне психічне ставлення особи до своєї протиправної поведінки та її наслідків, пов'язане з передбаченням несприятливих результатів своєї поведінки і усвідомленням можливості їх
 7. 3. Зміна осіб у зобов'язанні
  потреб розвитку майнового обороту нерідко диктується заміна учасників зобов'язання. Наприклад, виникла у кредитора за грошовим зобов'язанням необхідність отримання належних йому грошей раніше настання обумовленого з боржником терміну виконання викликала до життя різні форми обороту відповідних прав вимоги (іноді іменованих борговими зобов'язаннями). Кредитори
 8. 3. Застава
  Поняття та правова природа Зовсім особливе місце серед усіх способів забезпечення виконання зобов'язань займає заставу майна. Це один з класичних цивільно - правових інститутів, що мають багатовікову історію, які беруть свій початок в римському праві. У перший період розвитку застави в римському праві переважали інтереси кредитора. Майно боржника (наприклад, закладається
 9. 2. Форми договірної відповідальності
  Щодо форм (заходів) цивільно - правової, і зокрема договірної, відповідальності, тобто форм вираження несприятливих наслідків у майновій сфері порушника, які є наслідком допущеного ним правопорушення, в юридичній літературі висловлені позиції, які не відрізняються визначеністю. Наведемо найбільш характерні з них. О.С. Іоффе вважає, що до заходів
 10. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  Протягом багатьох років в юридичній науці радянського періоду панувала думка, згідно з яким необхідним підставою цивільно - правової відповідальності зізнавався якийсь "склад цивільного правопорушення". Дану позицію розділяють і багато сучасних автори. На думку Г.К. Матвєєва, наприклад, "наявність складу цивільного (і всякого іншого) правопорушення - загальне і, як правило,
© 2014-2022  yport.inf.ua