Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
А.М. Гатин. Цивільне право. Навчальний посібник, 2009 - перейти до змісту підручника

7.3. Дії. Результати творчої діяльності


Подібність дій з речами полягає в тому, що ті й інші є різновиди майнових благ, оскільки дії можуть бути переведені, як і речі, в певний вартісне вираження. За договором підряду об'єктом правовідносини стають дії підрядника з виконання певної роботи, за яку замовник зобов'язується заплатити певну суму грошей. Дія служить об'єктом зобов'язального права. Відмінність дій від речей полягає в тому, що до моменту виникнення правовідносин річ як об'єкт правовідносини вже існує, є в наявності, а дії в момент виникнення правовідносини ще не отримують будь-якого матеріального вираження, матеріальний результат дії з'являється з реалізації правовідносини.
Залежно від того, до якого матеріального результату приводять дії, їх можна розділити на дві групи: роботи та послуги. Робота характеризується тим, що її наслідком стає поява нової споживної вартості - створюється нова річ або збільшується цінність старої речі (підряд, ремонт, хімчистка і т.п.). Для послуг характерно те, що їх результат не є уречевленим.
У зв'язку із створенням та використанням продуктів творчої діяльності виникають цивільні правовідносини, об'єктом яких служать продукти творчої діяльності, нематеріальні блага, результати людської інтелектуальної діяльності.
Твори науки, літератури і мистецтва визнаються об'єктами цивільних правовідносин незалежно від того, в якій об'єктивній формі вони виражені. Зовнішня форма вираження нематеріальної продукту людської праці може бути різна. Вона залежить від характеру інтелектуальної творчості. Наукові думки, художні образи, винаходи тощо, не виражені зовні, не стають об'єктами правовідносин. Деякі продукти творчої діяльності можуть бути об'єктами цивільних правовідносин і не втілюватися в речах (глава, доповідь, не зафіксовані на папері, і т.п.), якщо вони публічно вимовлені. Річ, в якій втілений результат творчої діяльності, може перебувати у власності різних осіб (рукопис, ноти, креслення, малюнок), однак право на нього (результат) визнається за автором.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7.3. Дії. Результати творчої діяльності "
 1. § 4. Статус депутата, члена виборного органу, виборного посадової особи місцевого самоврядування
  дій, а також при проведенні оперативно-розшукових заходів стосовно депутатів, членів виборних органів місцевого самоврядування, виборних посадових осіб місцевого самоврядування, займаного ними житлового і (або) службового приміщення, їх багажу, особистих і службових транспортних засобів, листування, використовуваних ними засобів зв'язку, що належать їм документів встановлюються федеральними
 2. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  дію з метою примусити їх до участі чи неучасті у виборах або перешкодити їх вільному волевиявленню. В силу даного принципу держава зобов'язана забезпечити громадянам доступність виборчих технологій, активно протидіяти монополізму політичного впливу на виборах. Вибори, як і економіка, вимагають розумної антимонопольної політики. До вихідним слід віднести і принцип
 3. § 5. Інформаційне забезпечення виборів
  дії, що мають на меті спонукати або спонукають виборців до участі чи неучасті у виборах. Інформування виборців. Інформування виборців здійснюють органи державної влади, органи місцевого самоврядування, комісії, організації, що здійснюють випуск засобів масової інформації, фізичні та юридичні особи відповідно до Закону про основні гарантії виборчих прав.
 4. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  дії. Управлінська діяльність депутата припускає, що її здійснюють відповідні посадові особи. Депутати приймають управлінські рішення та здійснюють контроль за їх виконанням. Таким чином, поняття "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними
 5. § 2. Місцева адміністрація
  діючим органом місцевого самоврядування. Законодавство не містить норм про можливість і порядок припинення повноважень місцевої адміністрації. Інститут припинення повноважень передбачений лише для посадових осіб місцевого самоврядування, в тому числі і глав місцевої адміністрації. Місцева адміністрація як виконавчо-розпорядчий орган муніципального освіти наділяється статутом
 6. § 4. Муніципальне правотворчість
  дії громадянам у реалізації їхніх прав і законних інтересів на місцеве самоврядування. Планування у правотворчості. Розробка проектів муніципальних правових актів здійснюється, як правило, на плановій основі. Поточні програми правотворчої діяльності розробляються строком на один - два роки. При необхідності розробляються перспективні програми діяльності на весь термін
 7. § 5. Об'єкти інтелектуальної власності підприємця
  дії вельми важливі, оскільки закон містить перелік підстав для відмови в реєстрації заявленого позначення як товарного знака. Так, підставами для відмови у державній реєстрації товарного знака можуть бути відсутність розрізняльної здатності у представленого позначення, фактичне загальне вживання позначення як позначення товарів певного виду, хибність
 8. § 1. Підряд
  дію на відносини, учасниками яких можуть бути не тільки підприємці, але й інші суб'єкти цивільного права. Важливе значення у регулюванні відносин підряду мають спеціальні нормативні акти, розвиваючі норми ЦК про окремі види договорів підряду та спрямовані на врегулювання тих видів зобов'язань, які не знайшли відображення у ЦК. Так, відносини у сфері капітального
 9. § 9. Комерційна концесія
  дії для отримання прибутку або досягнення іншої, що не суперечить закону мети (п. 1 ст. 1041 ЦК), предметом агентування - юридичні та інші (фактичні) дії (п. 1 ст. 1005 ЦК), предметом комісії - одна або кілька правочинів (п. 1 ст. 990 ЦК), предметом доручення - певні юридичні дії (п. 1 ст. 971ГК). По-друге, в майново-правові наслідки виконання
 10. § 2. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності
  дії розвитку підприємств у науково-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998. С. 89 технічної та впроваджувальної сферах, координації інноваційної діяльності, її підтримки та фінансування. Вони можуть створюватися як постійно діючі, так і для виконання тимчасових функцій. Назвемо деякі з них, коротко
© 2014-2022  yport.inf.ua