Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

6. Договір довічної ренти

Цей вид договору ренти породжує термінові зобов'язання з виплати рентних платежів. Вони встановлюються на період життя одержувача ренти. Інакше кажучи, смерть одержувача ренти припиняє зобов'язання з виплати довічної ренти. Права одержувача довічної ренти непередавані, так як нерозривно пов'язані з його особистістю.
Довічна рента може бути встановлена на період життя громадянина, що передає майно під виплату ренти, або на період життя іншої вказаної ним громадянина. Довічна рента може бути встановлена на користь кількох громадян, частки яких у праві на отримання ренти вважаються рівними, якщо інше не передбачено договором довічної ренти. При цьому у разі смерті одного з одержувачів ренти його частка у праві на отримання ренти переходить до пережили його одержувачам ренти, якщо інше не передбачено договором довічної ренти, а в разі смерті останнього одержувача ренти зобов'язання виплати ренти припиняється (п. 2 ст. 596 ГК). Якщо довічна рента встановлена на період життя іншого громадянина, зазначеного особою, що передали майно під виплату ренти, а громадянин, на користь якої укладено договір ренти, до цього часу помер, такий договір нікчемний як встановлює довічну ренту на користь громадянина, який помер до моменту його укладення (1).
---
(1) Цікаво, що Французький цивільний кодекс визнає нікчемним договір довічної ренти, укладений "на користь особи, ураженого хворобою, від якої ця особа померло не пізніше 20 днів з дня укладення договору". Таке положення є засобом боротьби із зловживаннями при використанні рентних договорів в непристойних цілях (див.: Морандьер Л.Ж. Цивільне право Франції. Кн. 3. С. 334).
Формою виплати довічної ренти може бути тільки грошова сума, періодично виплачувана одержувачеві ренти протягом усього його життя. Довічна рента виплачується після закінчення кожного календарного місяця, якщо інше не передбачено договором. Наприклад, у договорі довічної ренти може бути зазначено, що рентні платежі вносяться авансом за певний період часу.
Розмір довічної ренти визначається сторонами в договорі. При цьому в розрахунку на місяць він повинен бути не менше мінімального розміру оплати праці, встановленого законом. При збільшенні встановленого законом мінімального розміру плати праці розмір довічної ренти підлягає пропорційного збільшення (ст. 597 ЦК).
Договір довічної ренти - термінова угода. Отже, зобов'язання, що виникли з цього договору, можуть бути припинені платником ренти тільки на загальних підставах. Навіть випадкова загибель або випадкове пошкодження майна, переданого під виплату довічної ренти, не звільняють платника від зобов'язання виплачувати ренту на умовах, передбачених договором довічної ренти (ст. 600 ЦК).
На відміну від платника довічної ренти її одержувач наділяється правом припинити зобов'язання з договору довічної ренти. У разі істотного порушення платником умов договору одержувач довічної ренти має право вимагати від платника викупу ренти на умовах, передбачених ст. 594 ГК, або розірвання договору та відшкодування збитків. Більш того, якщо під виплату довічної ренти квартира, житловий будинок або інше майно було відчужено безкоштовно, то при істотному порушенні платником умов договору одержувач ренти має право вимагати повернення цього майна із заліком його вартості в рахунок викупної ціни ренти (ст. 599 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 6. Договір довічної ренти "
 1. § 3. Договір довічної ренти
  Елементи договору. Правила закону про довічну ренту в чому перегукуються з правилами про постійну ренті, у зв'язку з чим сказане в попередньому параграфі почасти застосовно і до відносин, що складаються при встановленні довічної ренти. Разом з тим договір довічної ренти має низку специфічних особливостей. Як випливає із самої назви даного виду ренти, вона встановлюється на
 2. § 4. Договір довічного змісту з утриманням
  Елементи договору. Суб'єктами аналізованого договору виступають ті ж особи, які можуть бути сторонами договору довічної ренти. Між зазначеними договорами взагалі досить багато спільного, у зв'язку з чим до довічного утримання з коштом застосовуються правила про довічну ренту, якщо інше не передбачено приписами § 4 гл. 33 ГК, присвяченого даному виду ренти. Проте договір
 3. § 1. Поняття, ознаки та система аліментних зобов'язань
  Поняття та особливості аліментного зобов'язання. Необхідність надання утримання окремим особам об'єктивна і може виникати в силу різних причин. У будь-якому суспільстві і державі існують громадяни, не здатні до самостійного забезпечення своїх потреб в силу віку або стану здоров'я, внаслідок догляду за дітьми тощо Створення умов, що забезпечують гідне життя
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в області електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 5. 2. Окремі види зобов'язань
  Зобов'язання розрізняються також за своїм юридичним особливостям - змістом і співвідношенням прав і обов'язків, визначеності або характером предмета виконання, кількістю що беруть участь суб'єктів або участі інших (третіх) осіб і т.п. Такі відмінності не становлять основи єдиної класифікації всіх зобов'язань, але дозволяють виявити і врахувати їх конкретну юридичну специфіку. У розвиненому обороті
 6. 2. Поняття, сторони і предмет договору ренти
  За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в іншій формі (п. 1 ст. 583 ЦК). Згідно п. 2 ст. 583 ЦК за договором ренти допускається
 7. 7. Договір довічного змісту з утриманням
  За договором довічного змісту з утриманням одержувач ренти - громадянин передає належні йому житловий будинок, квартиру, земельну ділянку чи іншу нерухомість у власність платника ренти, який зобов'язується здійснювати довічне утримання з утриманням громадянина і (або) вказаної ним третьої особи (осіб) (п. 1 ст. 601 ЦК). При розмежуванні довічної ренти та довічного
 8. 4. Сторони у договорі
  Договір - основна модель цивільних правовідносин. Можливістю її використання наділяється кожен учасник цивільного обороту: громадянин, юридична особа, Російська Федерація і суб'єкти Федерації, а також муніципальні освіти. Для всіх перерахованих суб'єктів створюється в принципі однаковий режим. У цьому знаходять пряме вираження закріплення в п. 1 ст. 1 ГК основні початку і серед
 9. 5. Договір і треті особи
  З визнання цивільного обороту сукупністю угод безпосередньо випливає, що договір з моменту його укладення складає певну частину цивільного обороту. І в цій своїй якості кожен окремо договір може бути протиставлений всьому іншому обороту. Відповідно контрагенти таким же чином протистоять іншим учасникам цивільного обороту. Маючи на увазі зазначене
 10. 2. Виділення в ГК договору ренти та його різновидів
  Ще в ГК РРФСР 1964 р. в розділі про купівлю - продажу з'явилися статті, які представляли різновид того, що стало згодом довічної рентою. Йдеться про ст. 253 "Купівля - продаж житлового будинку з умовою довічного утримання продавця" та ст. 254 "Припинення договору купівлі - продажу житлового будинку, проданого з умовою довічного утримання". І тільки в чинному Кодексі придбав
© 2014-2022  yport.inf.ua