Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

7. Договір довічного змісту з утриманням

За договором довічного змісту з утриманням одержувач ренти - громадянин передає належні йому житловий будинок, квартиру, земельну ділянку чи іншу нерухомість у власність платника ренти, який зобов'язується здійснювати довічне утримання з утриманням громадянина і (або) вказаної ним третьої особи (осіб) (п. 1 ст. 601 ЦК).
При розмежуванні довічної ренти та довічного змісту з утриманням традиційно вказується на дві істотні відмінності. По-перше, предметом договору довічної ренти служить будь-яке майно, тоді як предметом договору довічного змісту з утриманням може бути тільки нерухомість.
По-друге, в договорі довічної ренти допускається лише грошова форма рентних платежів, а в договорі довічної ренти з утриманням рента представляється у формі забезпечення потреб одержувача ренти в житло, харчуванні, одязі, а якщо необхідно в силу стану його здоров'я - також і у догляді за ним. Нерідко договір передбачає також оплату платником ренти та ритуальних послуг. Лише як виняток договір довічного змісту з утриманням встановлює можливість заміни надання утримання в натурі виплатою протягом життя громадянина періодичних платежів у грошах (ст. 603 ЦК).
Крім того, на відміну від договору довічної ренти в договорі довічного змісту з утриманням загальний обсяг місячного утримання повинен бути не менше двох мінімальних розмірів оплати праці, встановлених законом (п. 2 ст. 602 ЦК).
Однак головна ознака для розмежування розглянутих договорів полягає в особливому характері відносин між одержувачем ренти та особою, яка надає довічне утримання і утримання. Цей специфічний характер обумовлений соціальною сутністю і призначенням договору довічного змісту з утриманням. Припустимо, необхідність у догляді може виникнути після укладення договору. Але, як тільки вона виникає, то стає обов'язком платника ренти і повинна бути виконана з урахуванням обставин, що склалися і зазвичай пропонованих вимог. Тому при вирішенні спору між сторонами про обсяг змісту, що надається або має надаватися громадянину, суд буде керуватися принципами сумлінності та розумності (п. 3 ст. 602 ЦК).
Знаходження громадянина на довічне утримання платника ренти, надає громадянину утримання, житло і догляд, припускає наявність між ними особисто-довірчих відносин. Тому моральне насильство, кепське, образливе ставлення платника ренти до громадянина - одержувачу ренти, що знаходиться в матеріальній залежності від нього, має розглядатися як істотне порушення платником ренти своїх зобов'язань. Подібне порушення дає одержувачу ренти право вимагати повернення нерухомого майна, переданого в забезпечення довічного утримання, або виплати йому викупної ціни на умовах, встановлених законом (ст. 594 ЦК).
Інтереси громадянина - одержувача ренти гарантуються різними способами. По-перше, платник ренти - власник нерухомого майна, придбаного за цим договором, має право відчужувати, здавати в заставу або іншим способом обтяжувати таке майно тільки з попередньої згоди одержувача ренти (ст. 604 ЦК). Це слідство не стільки довірчого характеру відносин сторін договору довічного змісту з утриманням, скільки наявності у громадянина - одержувача ренти заставного (іпотечного) права на нерухоме майно (п. 1 ст. 587 ЦК). По-друге, платник ренти зобов'язаний вживати необхідних заходів для того, щоб в період надання довічного змісту з утриманням використання зазначеного майна не призвело до зниження вартості цього майна.
У випадках, коли за умовами договору громадянину - одержувачу ренти надається право на проживання у певному житловому приміщенні, дане право має речове-правовим характером і зберігається при відчуженні житлової нерухомості у власність третьої особи. Якщо право користування житловим приміщенням буде надано громадянину в житловій нерухомості, переданої в ренту їм самим, то крім зазначеного речового права користування житловим приміщенням у нього в силу закону (п. 1 ст. 587 ЦК) також виникає і право застави (іпотеки), яке є речове-правовим обтяженням переданої в ренту житлової нерухомості.
До договору довічного змісту з утриманням застосовуються правила про довічну ренту, зокрема, правила про терміни виплати грошової частини утриманні, про наслідки випадкової загибелі предмета ренти та ін (п. 2 ст. 601 ЦК) .
Додаткова література
КонсультантПлюс: примітка.
Монографія М.І. Брагінського, В.В. Витрянского "Договірне право. Договори про передачу майна" (Книга 2) включена до інформаційного банку відповідно до публікації - Статут, 2002 (видання 4-е, стереотипне).
Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Книга друга: Договори про передачу майна. М., 2000.
Ем В.С. Договір ренти / / Законодавство. 1999. N 5.
Комаров А.С. Правові питання товарообмінних угод. М., 1994.
Маковський А.Л. Дарування (гл. 32) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996.
Хохлов С.А. Мена (гл. 31). Рента і довічне утримання з утриманням (гл. 33) / / Цивільний кодекс Російської Федерації. Частина друга. Текст, коментарі, алфавітно-предметний покажчик / За ред. О.М. Козир, А.Л. Маковського, С.А. Хохлова. М., 1996.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 7. Договір довічного змісту з утриманням "
 1. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  Купівля-продаж. Договір купівлі-продажу - основний вид цивільно-правових договорів, що застосовуються в майновому обороті, зокрема у сфері підприємницької діяльності За договором купівлі-продажу одна сторона (продавець) зобов'язується передати річ (товар) у власність другій стороні (покупцеві), а покупець зобов'язується прийняти цей товар і сплатити за нього певну грошову суму (ціну).
 2. § 1. Поняття і види представництва
  Поняття і значення інституту представництва. Під представництвом розуміється вчинення однією особою, представником, в межах наявних у нього повноважень операцій і інших юридичних дій від імені та в інтересах іншої особи, яку представляють. Згідно ст. 182 ЦК правочин, що вчиняється представником на підставі його повноважень, безпосередньо створює, змінює і припиняє цивільні права
 3. § 1. Поняття, числення та види строків
  Поняття строку. Здійснення і захист цивільних прав нерозривно пов'язані з фактором часу. З певними моментами або періодами часу цивільний закон пов'язує виникнення, зміни та припинення правовідносин, необхідність здійснення передбачених законом або договором дій, можливість примусового здійснення порушеного права і т.д. Питання про місце термінів у системі
 4. § 2. Ознаки речового права
  Методологія визначення ознак речового права. Завдання дослідника полягає у знаходженні ознак речового права, особливо якщо врахувати, що законодавець залишив це питання відкритим. Юридична наука виробила безліч різноманітних концепцій речового права; ми навряд чи знайдемо хоча б дві точки зору, які збігаються. У зв'язку з цим хотілося б випередити аналіз ознак речових прав поряд
 5. § 3. Визначення та види речового права
  Визначення речового права. Перш ніж дати визначення речового права, відзначимо, що право взагалі і речове право зокрема можна визначити в суб'єктивному і об'єктивному сенсах. Право в суб'єктивному сенсі - це юридично забезпечена можливість деякого поведінки, тобто міра свободи особи. Право в об'єктивному сенсі - це система норм права, що закріплюють, регулюють, захищають і, таким
 6. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  Право приватної власності громадян на земельні ділянки. У складі об'єктів права власності громадян найбільше значення набувають земельні ділянки, які використовуються громадянами в самих різних цілях: для будівництва житлового будинку, ведення особистого підсобного або дачного господарства, організації селянського (фермерського) господарства (крім господарства при будинку), здійснення іншої
 7. § 3. Права користування житловими приміщеннями
  Види речових прав на житлові приміщення. Чинний ЖК вирішив суперечку про правову природу речових прав на чужі житлові приміщення члена сім'ї власника, отказополучателя і одержувача ренти. Раніше ці права визнавалися речовими тільки в доктрині. Залежно від підстав виникнення ЖК виділяє права користування житловим приміщенням: по-перше, в силу факту проживання разом з власником в
 8. § 3. Предмет, термін, місце і спосіб виконання
  Предмет виконання. Те майно, роботу або послугу, яку в силу зобов'язання боржник зобов'язаний передати, виконати або надати кредитору, іменують предметом виконання зобов'язання. Щоб зобов'язання вважалося належно виконаним, боржник зобов'язаний передати саме той предмет, який був передбачений. Вимоги до предмету визначаються відповідно до умов договору, встановленнями
 9. § 4. Договір довічного змісту з утриманням
  Елементи договору. Суб'єктами аналізованого договору виступають ті ж особи, які можуть бути сторонами договору довічної ренти. Між зазначеними договорами взагалі досить багато спільного, у зв'язку з чим до довічного утримання з коштом застосовуються правила про довічну ренту, якщо інше не передбачено приписами § 4 гл. 33 ГК, присвяченого даному виду ренти. Проте договір
 10. § 4. Підстави виникнення житлових правовідносин
  Виникнення права на житлову площу в будинках державного і муніципального житлового фонду, що надається за договорами соціального найму. З прийняттям нового ЖК умови та порядок надання громадянам житлової площі, що входить до складу державного та муніципального фондів, істотно змінилися. Протягом багатьох десятиліть житлова площа зі складу цих фондів надавалася всім
© 2014-2022  yport.inf.ua