Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
В.П. Мозолин. Цивільне право. У 2-х частинах. Частина 2, 2007 - перейти до змісту підручника

§ 3. Договір довічної ренти


1. Довічна рента може бути встановлена на період життя громадянина, що передає майно під виплату ренти, або на період життя іншої вказаної ним громадянина або декількох громадян. Як випливає з визначення договору довічної ренти, що міститься в п. 1 ст. 596 ГК, отримувачем такої ренти може бути тільки громадянин - як сам власник переданого під виплату ренти майна, так і інший вказаний власником громадянин. При відсутності вказівки в договорі про інше получателе ренти її одержувачем вважається громадянин, що передає майно під виплату ренти.
Якщо довічна рента встановлена на користь кількох громадян (сополучателей ренти), то, за загальним правилом ч. 1 п. 2 ст. 596 ГК, їх частки у праві на виплату ренти вважаються рівними. Це правило є диспозитивним, тому в договорі довічної ренти можуть бути встановлені і нерівні частки сополучателей ренти в праві на її виплату. Як випливає з диспозитивного правила ч. 2 п. 2 ст. 596 ЦК, у разі смерті одного з сополучателей довічної ренти його частка у праві на виплату ренти не включається до складу спадкової маси, а переходить до інших сополучателям ренти. У момент смерті останнього з сополучателей довічної ренти з її виплати припиняється.
2. Довічна рента може встановлюватися тільки у вигляді періодично виплачуваної протягом громадянина грошової суми. Згідно ст. 598 ГК довічна рента виплачується після закінчення кожного календарного місяця. У договорі може бути встановлена і інша періодичність виплати довічної ренти. Хоча ЦК не містить будь-яких обмежень на встановлення в договорі іншого, в порівнянні з щомісячним, періоду виплати ренти, але оскільки людське життя зазвичай обчислюється роками, а зі смертю одержувача ренти зобов'язання з її виплати припиняється, то видається, що довічна рента повинна виплачуватися не рідше як один раз на рік. Розмір довічної ренти в договорі має бути встановлений стосовно періоду її виплати і в розрахунку на місяць бути не менше мінімального розміру оплати праці, встановленого законом.
3. Викуп довічної ренти можливий тільки з ініціативи її одержувача в разі істотного порушення договору платником ренти. Оскільки довічна рента може виражатися лише у вигляді грошової суми, під істотним порушенням може розумітися прострочення її виплати більш ніж на один рік або невиконання платником ренти зобов'язань щодо забезпечення виплати ренти. Правила викупу довічної ренти аналогічні правилам викупу постійної ренти (п. 1 ст. 599, ст. 594 ЦК).
На відміну від договору постійної ренти викуп довічної ренти з ініціативи платника ренти не допускається. Ще одна істотна відмінність договору довічної ренти від постійної полягає в тому, що ризик випадкової загибелі або пошкодження майна, переданого під виплату довічної ренти як по платному, так і безкоштовному договором ренти, цілком несе платник ренти, який залишається зобов'язаним, незважаючи на загибель або пошкодження предмета ренти, продовжувати виплачувати ренту на передбачених договором умовах.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Договір довічної ренти "
 1. § 3. Договір довічної ренти
  Елементи договору. Правила закону про довічну ренту в чому перегукуються з правилами про постійну ренті, у зв'язку з чим сказане в попередньому параграфі почасти застосовно і до відносин, що складаються при встановленні довічної ренти. Разом з тим договір довічної ренти має низку специфічних особливостей. Як випливає із самої назви даного виду ренти, вона встановлюється на
 2. § 4. Договір довічного змісту з утриманням
  Елементи договору. Суб'єктами аналізованого договору виступають ті ж особи, які можуть бути сторонами договору довічної ренти. Між зазначеними договорами взагалі досить багато спільного, у зв'язку з чим до довічного утримання з коштом застосовуються правила про довічну ренту, якщо інше не передбачено приписами § 4 гл. 33 ГК, присвяченого даному виду ренти. Проте договір
 3. § 1. Поняття, ознаки та система аліментних зобов'язань
  Поняття та особливості аліментного зобов'язання. Необхідність надання утримання окремим особам об'єктивна і може виникати в силу різних причин. У будь-якому суспільстві і державі існують громадяни, не здатні до самостійного забезпечення своїх потреб в силу віку або стану здоров'я, внаслідок догляду за дітьми тощо Створення умов, що забезпечують гідне життя
 4. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в області електроенергетики, капітального будівництва, транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
 5. 2. Окремі види зобов'язань
  Зобов'язання розрізняються також за своїм юридичним особливостям - змістом і співвідношенням прав і обов'язків, визначеності або характером предмета виконання, кількістю що беруть участь суб'єктів або участі інших (третіх) осіб і т.п. Такі відмінності не становлять основи єдиної класифікації всіх зобов'язань, але дозволяють виявити і врахувати їх конкретну юридичну специфіку. У розвиненому обороті
 6. 2. Поняття, сторони і предмет договору ренти
  За договором ренти одна сторона (одержувач ренти) передає другій стороні (платникові ренти) у власність майно, а платник ренти зобов'язується в обмін на отримане майно періодично виплачувати одержувачу ренту у вигляді певної грошової суми або надання коштів на його утримання в іншій формі (п. 1 ст. 583 ЦК). Згідно п. 2 ст. 583 ЦК за договором ренти допускається
 7. 6. Договір довічної ренти
  Цей вид договору ренти породжує термінові зобов'язання з виплати рентних платежів. Вони встановлюються на період життя одержувача ренти. Інакше кажучи, смерть одержувача ренти припиняє зобов'язання з виплати довічної ренти. Права одержувача довічної ренти непередавані, так як нерозривно пов'язані з його особистістю. Довічна рента може бути встановлена на період життя громадянина,
 8. 7. Договір довічного змісту з утриманням
  За договором довічного змісту з утриманням одержувач ренти - громадянин передає належні йому житловий будинок, квартиру, земельну ділянку чи іншу нерухомість у власність платника ренти, який зобов'язується здійснювати довічне утримання з утриманням громадянина і (або) вказаної ним третьої особи (осіб) (п. 1 ст. 601 ЦК). При розмежуванні довічної ренти та довічного
 9. 4. Сторони у договорі
  Договір - основна модель цивільних правовідносин. Можливістю її використання наділяється кожен учасник цивільного обороту: громадянин, юридична особа, Російська Федерація і суб'єкти Федерації, а також муніципальні освіти. Для всіх перерахованих суб'єктів створюється в принципі однаковий режим. У цьому знаходять пряме вираження закріплення в п. 1 ст. 1 ГК основні початку і серед
 10. 5. Договір і треті особи
  З визнання цивільного обороту сукупністю угод безпосередньо випливає, що договір з моменту його укладення складає певну частину цивільного обороту. І в цій своїй якості кожен окремо договір може бути протиставлений всьому іншому обороту. Відповідно контрагенти таким же чином протистоять іншим учасникам цивільного обороту. Маючи на увазі зазначене
© 2014-2022  yport.inf.ua