Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Договори, що укладаються на оптовому ринку електроенергії

Проведена в Росії реформа електроенергетики передбачає формування вільного ринку електричної енергії, регульованого цілою системою договорів. Відносини, що складаються у сфері обігу електроенергії, диференціюються на:
- оптовий ринок електричної енергії (потужності), під яким розуміється сфера обігу електричної енергії в рамках Єдиної енергетичної системи Росії в кордонах єдиного економічного простору Російської Федерації з участю великих виробників і великих покупців електричної енергії, які отримали статус суб'єктів оптового ринку і діючих на основі правил оптового ринку, що затверджуються Урядом РФ;
- роздрібні ринки електричної енергії, під якими розуміється сфера обігу електричної енергії поза оптовим ринку за участю споживачів електричної енергії (1).
---
(1) Стаття 3 Федерального закону "Про електроенергетику".
Суб'єктами оптового ринку електроенергії визнаються юридичні особи, які отримали в установленому законом порядку право брати участь у відносинах з поводження електроенергії на оптовому ринку:
- поставщики електричної енергії (генеруючі компанії) і покупці електричної енергії (енергозбутові організації, великі споживачі електричної енергії, що гарантують постачальники);
- адміністратор торгової системи оптового ринку;
- організації, що забезпечують функціонування технологічної інфраструктури оптового ринку (в тому числі організація з управління єдиної національної (загальноросійської) електричної мережею);
- системний оператор.
Одним з необхідних умов для отримання організаціями-постачальниками і покупцями електричної енергії статусу суб'єктів оптового ринку електричної енергії є вступ до числа учасників адміністратора торгової системи оптового ринку, що діє в організаційно-правовій формі некомерційного партнерства, або підписання договору про приєднання до торгової системи оптового ринку електричної енергії (п. 1 ст. 35 Федерального закону "Про електроенергетику").
Постачальники і покупці електричної енергії - суб'єкти оптового ринку - можуть продавати (купувати) електричну енергію на основі укладених безпосередньо між ними так званих двосторонніх договорів купівлі-продажу електричної енергії. У цьому випадку ціна продаваної (купується) електроенергії, як і всі інші умови відповідного договору, визначається за згодою сторін. Двосторонній договір купівлі-продажу електричної енергії підлягає реєстрації адміністратором торгової системи оптового ринку; на ім'я останнього учасники такого договору подають також довгострокове повідомлення про відбір електричної енергії для забезпечення виконання договірних зобов'язань.
При необхідності (наприклад, якщо електрична мережа, енергоустановка або інше енергетичне обладнання покупця не приєднані безпосередньо до електричної мережі постачальника) сторони двостороннього договору купівлі-продажу електричної енергії укладають з відповідної мережевий організацією договір про надання послуг з передачі електричної енергії, а з системним оператором - договір про надання послуг з оперативно-диспетчерського управління (п. п. 1 і 2 ст. 32 Федерального закону "Про електроенергетику"). При цьому договір про надання послуг з передачі електричної енергії визнається публічним договором, обов'язковим для мережевої організації, яка має забезпечити недискримінаційний доступ до послуги, що надаються з передачі електричної енергії щодо всіх суб'єктів (покупців і постачальників) оптового ринку.
Крім того, покупець електричної енергії повинен забезпечити технологічне приєднання свого енергоприймаючу пристрої (енергетичної установки) до відповідної електричної мережі на основі окремого договору про здійснення технологічного приєднання енергоприймаючу пристрої (енергетичної установки) до електричної мережі, яка не може включати в свій предмет надання послуг з передачі електричної енергії (п. 1 ст. 26 Закону про електроенергетику).
Послуги з оперативно-диспетчерського управління в електроенергетиці являють собою об'єктивно необхідний комплекс заходів з централізованого управління технологічними режимами роботи технічних пристроїв електростанцій, електричних мереж і енергоприймаючу обладнання споживачів електричної енергії, що здійснюються з метою забезпечення надійного енергопостачання та якості електричної енергії, що відповідають технічним регламентам та іншим обов'язковим вимогам. Укладення договору про надання послуг по оперативно-диспетчерському управлінню як для мережевого оператора, так і для учасників договору купівлі-продажу електричної енергії є обов'язковим.
Діяльність, пов'язана з наданням послуг з оперативно-диспетчерського управління в електроенергетиці, а також з передачі (транспортування) електричної енергії, визнається здійснюваної в умовах природної монополії, що передбачає її жорстке державне регулювання. Зокрема, Федеральним законом "Про електроенергетику" передбачено державне регулювання цін (тарифів) на послуги з оперативно-диспетчерського управління в електроенергетиці (п. 2 ст. 23 Федерального закону "Про електроенергетику"), а також затвердження Урядом РФ правил недискримінаційного доступу до послуг з передачі електричної енергії, які повинні регламентувати:
- правила укладання та виконання договорів про надання послуг з передачі електричної енергії, включаючи істотні умови зазначених договорів;
- порядок доступу до електричних мереж в умовах їх обмежену пропускну здатність;
- порядок встановлення тарифів на послуги з передачі електричної енергії;
- порядок розкриття мережевими компаніями інформації про пропускну здатність електричних мереж та їх технічні характеристики;
- порядок розгляду скарг і заяв з питань надання доступу до послуг з передачі електричної енергії (п. 3 ст. 26 Федерального закону "Про електроенергетику") та ін
Суб'єкти оптового ринку електричної енергії має право реалізовувати (набувати) електроенергію не тільки за двосторонніми договорами купівлі-продажу, але і будь-яким іншим способом, передбаченим правилами оптового ринку. Так, вони можуть використовувати порядок реалізації (придбання) електричної енергії через систему подачі цінових заявок та укладання договорів купівлі-продажу електричної енергії за рівноважної ціною оптового ринку. Порядок подання цінових заявок, порядок їх відбору та механізм визначення рівноважної ціни оптового ринку визначаються основними положеннями функціонування оптового ринку (1). Відбір цінових заявок, розрахунок і оголошення рівноважної ціни оптового ринку здійснюються адміністратором торгової системи оптового ринку. Механізм визначення вказаної ціни повинен передбачати оплату покупцем вартості електричної енергії, поставленої на оптовий ринок, яка не може бути нижче ціни, зазначеної у відібраних заявках постачальників електричної енергії.
---
(1) Представляється, що в цьому випадку роль продавця (у відносинах з покупцем електричної енергії) і покупця (у відносинах з постачальником електричної енергії на оптовий ринок) повинен виконувати адміністратор торгової системи оптового ринку на основі агентського договору або договору комісії, укладених з відповідними суб'єктами оптового ринку електричної енергії.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Договори, що укладаються на оптовому ринку електроенергії "
 1. § 2. Види цивільно-правових договорів
  договором. Багатоаспектний характер договору як правового інституту тягне безліч класифікаційних критеріїв, на підставі яких виділяються різні види договорів. Найбільш значимі види договорів отримали закріплення в цивільному законодавстві. У той же час ряд класифікацій договорів є продуктом науки цивільного права. Наприклад, в теорії цивільного права прийнято
 2. § 4. Договір енергопостачання
  договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм приладів і обладнання, пов'язаних з
 3. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  договори не зобов'язують нікого, крім осіб, в них беруть участь 54 . Pacta sunt servanda [пакту сун серванда] - договори повинні дотримуватися 55. Pacta tertis nec nocent nec prosunt [пакту тертіс НЕК ноцен НЕК просунь] - договори не шкодять і не сприяють третім особам 56. Par in parem imperium (jurisdictionem) non habet [пар ін Парем імперіум (юрісдікціонем) нон хабет] - рівний над рівним
 4. 1. Види договорів, що оформляють постачання електроенергією
  договорі енергопостачання, що містяться в ЦК, внесло серйозні зміни в правове регулювання відносин, пов'язаних з реалізацією та придбанням електричної енергії. Зокрема, воно призвело до появи нових договірних форм, покликаних врегулювати відносини, пов'язані з реалізацією і придбанням електроенергії на оптовому і роздрібних ринках електричної енергії. Мова йде про такі
 5. 3. Договори, що укладаються на роздрібних ринках електроенергії
  договорів купівлі-продажу, а також договорів поставки електричної енергії. У ролі продавців (постачальників) за такими договорами виступають енергозбутові організації, в тому числі виробники електричної енергії (що не володіють статусом суб'єктів оптового ринку), а також гарантують постачальники. Під енергозбутовими організаціями розуміються організації, що здійснюють в якості основного виду
 6. § 7. Некомерційні організації, що здійснюють підприємницьку діяльність
  договір і (або) статут. Це самостійні юридичні особи, їх правоздатність виникає з моменту державної реєстрації. Фонд. Наступним видом некомерційних організацій є фонд, тобто не має членства некомерційна організація, заснована громадянами і (або) юридичними особами на основі добровільних майнових внесків. Фонд переслідує соціальні, благодійні,
 7. § 2. Товарні біржі
  договором строк) своє право на участь у біржовій торгівлі тільки одній юридичній або фізичній особі. Такий договір підлягає реєстрації на біржі. Суборенда (переуступка) прав на участь у біржовій торгівлі не допускається. Залежно від обсягу прав закон розрізняє дві категорії членів товарної біржі: повні та неповні. Повні члени мають право на участь у торгах у всіх секціях
 8. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  договором або законом не встановлено інше, а спеціальний закон - Закон про фермерське господарство передбачив, що в учасників господарства виникає, спільна часткова власність, якщо в договорі між ними не передбачено інше. Таким чином, ЦК України містить відсилочну норму, яку і слід застосовувати. Учасники селянського господарства набувають право спільної часткової власності на майно
 9. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  договору, що визначає порядок діяльності, взаємні права та обов'язки засновників щодо створення юридичної особи. Некомерційне партнерство повинно мати не менше двох членів, максимальна кількість членів не встановлено. Членами можуть бути як фізичні особи, так і комерційні і некомерційні організації, а також публічно-правові утворення. Партнери не несуть відповідальності за
 10. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  договори і загальновизнані принципи і норми міжнародного права як джерела цивільного права. Поняття і склад цивільного законодавства. Цивільне законодавство і Конституція РФ. Цивільний кодекс як основне джерело цивільного права, головний акт цивільного законодавства. Система Цивільного кодексу РФ. Інші федеральні закони в сфері цивільного права. Інші
© 2014-2022  yport.inf.ua