Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Елементи договору побутового підряду

. Найбільшою специфікою в договорі побутового підряду володіє суб'єктний склад. На стороні підрядника виступає особа, яка здійснює відповідну підприємницьку діяльність, тобто таку підприємницьку діяльність, яка спрямована на задоволення особистих потреб громадян (пошиття одягу, ремонт автомобіля, виготовлення меблів тощо). Зазначеним особою можуть бути комерційна організація або громадянин-підприємець. Відповідно в розглянутому договорі не може бути підрядником підприємець, який здійснює діяльність, не пов'язану із задоволенням особистих потреб громадян; некомерційна організація * (432); громадянин, який не є підприємцем.
У разі коли характер виконуваної роботи і його результат залежать від того, яке конкретно особа буде виконувати роботу, підрядник повинен вказати це особа в договорі (п. 1 ст. 732 ЦК).
В якості замовника виступає громадянин, у тому числі і громадянин-підприємець, що має намір використовувати створюваний для нього підрядником результат в особистих цілях. Не належать до предмета договору побутового підряду відносини, що виникають між громадянами щодо задоволення особистих, сімейних, домашніх і інших потреб, не пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, а також відносини, що виникають у зв'язку з виконанням для громадянина робіт для здійснення підприємницької діяльності * (433) , а не для особистих, сімейних, домашніх і інших потреб.
Істотною умовою договору побутового підряду є предмет, що представляє собою результат, отриманий після закінчення виконаної підрядником роботи. Хоча у визначенні договору побутового підряду відсутня вказівка на результат, його наявність підтверджується загальним визначенням підряду (п. 1 ст. 702 ЦК), а також вмістом ст. 737 і 738 ЦК.
Створений підрядником результат за своїми властивостями і призначенням не повинен використовуватися у підприємницькій діяльності. Так, якщо громадянин укладе договір на виготовлення партії костюмів з метою подальшої їх реалізації, то такий договір не можна кваліфікувати в якості побутового підряду.
Якщо замовник у договорі побутового підряду не поставив підрядника до відома про спеціальні метою використання створюваного результату або якщо законом не передбачені обов'язкові вимоги до його якості, то результат повинен відповідати цілям, для яких він зазвичай використовується.
Ціна договору побутового підряду є істотною умовою і визначається угодою сторін до його укладення (п. 1 ст. 731, ст. 735 ЦК). До складу ціни входять компенсація витрат підрядника та належна йому винагорода.
За загальним правилом сторони вільні у визначенні обсягу ціни договору. У разі, коли державні органи відповідних рівнів затверджують тарифи на виконання підрядних робіт, ціна договору не може перевищувати межі, встановлені цими органами.
За згодою замовника ціна роботи може бути зменшена після закінчення роботи з урахуванням вартості залишається у підрядника невикористаного матеріалу (абз. 2 п. 12 Правил побутового обслуговування населення).
При виконанні робіт, що мають, як правило, тривалий термін виконання, ціна роботи може бути визначена твердої або приблизної кошторисом, яка містить докладний перелік витрат щодо їх виконання. Разом з тим Закон "Про захист прав споживачів" передбачає обов'язкове складання кошторису в договорі побутового підряду, коли на її складанні наполягає кожна зі сторін договору (ч. 2 п. 1 ст. 33 Закону). Зміна твердої ціни, закріпленої в кошторисі за загальним правилом не допускається, за винятком випадків, коли істотно зросла вартість матеріалів і устаткування, що не можна було передбачити при укладенні договору. Відмова споживача від виконання цієї вимоги наділяє підрядника правом розірвати договір в судовому порядку.
Законодавчо допускається підвищення приблизного кошторису, коли виникла необхідність виконання додаткових робіт. Про це підрядник зобов'язаний своєчасно попередити замовника. Відмова замовника від підвищення приблизного кошторису наділяє підрядника правом відмовитися від виконання робіт і зажадати від споживача сплати ціни за виконану роботу. Якщо замовник не був своєчасно попереджений про зміну приблизної ціни, то підрядник зобов'язаний виконати зобов'язання за договором в межах приблизного кошторису (п. 3 ст. 33 Закону про захист прав споживачів).
Форма договору побутового підряду підпорядковується загальним положенням ЦК про форму угод (ст. 158-165) і уточнюється в п. 4 Правил побутового обслуговування населення в Російській Федерації, відповідно до яких названий договір оформляється в простій письмовій формі (квитанція, інший документ) і повинен містити такі відомості: фірмове найменування (найменування) та місце знаходження (юридична адреса) організації-виконавця (для індивідуального підприємця - прізвище, ім'я, по батькові, відомості про державну реєстрацію); вид роботи; ціна роботи; точне найменування, опис і ціна матеріалів (речі), якщо робота виконується з матеріалів виконавця або з матеріалів (з річчю) споживача; відмітка про оплату споживачем повної ціни робіт або про внесеному авансі при оформленні договору, якщо така оплата була проведена; дати прийому і виконання замовлення; гарантійні терміни на результати роботи, якщо вони встановлені федеральними законами, іншими правовими актами Російської Федерації чи договором або передбачені звичаєм ділового обороту; інші необхідні дані, пов'язані зі специфікою виконуваних робіт; посаду особи, яка прийняла замовлення, і його підпис, а також підпис споживача, який здав замовлення.
Доповненням до підвищеного рівня забезпечення прав замовника є норма Правил побутового обслуговування населення про необхідність видачі підрядником замовникові одного примірника договору. Значна ж частина підрядних робіт виконується в присутності споживача. У такому випадку немає необхідності видавати примірник договору, а виконання роботи може оформлятися шляхом видачі касового чека, квитка і т.п.
У разі втрати примірника договору чи іншого документа, що підтверджує укладання договору підряду, виріб, вказане в документі, видається на підставі письмової заяви споживача за пред'явленням ним паспорта або іншого документа, що посвідчує особу споживача.
Найважливішою умовою належного виконання зобов'язань за договором побутового підряду є дотримання термінів виконання робіт. Законодавчо встановлено два способи визначення термінів виконання робіт: нормативний і договірний (ст. 27, 38 Закону "Про захист прав споживачів"). Нормативний термін може встановлюватися в правилах про виконання підрядних робіт на основі постанови Уряду РФ. До теперішнього часу Урядом РФ не прийняло жодного нормативного акта, який встановлює такого роду терміни. Отже, застосовується договірний спосіб встановлення термінів, що цілком узгоджується з загальними положеннями про підряд (ст. 708 ЦК). У договорі робиться відмітка про фактичну дату виконання роботи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Елементи договору побутового підряду "
 1. § 2. Побутовий підряд
  елементи інших договорів і таким чином набувати рис змішаного договору (п. 3 ст. 421 ЦК). Так, відносини сторін з оплати вартості матеріалу (п. 1 ст. 733 ЦК) містять ознаки договору купівлі-продажу; відносини з надання матеріалу в кредит (абз. 1 п. 1 ст. 733 ЦК) - ознаки договору комерційного кредиту. Використання в договорі побутового підряду різного роду формулярів або
 2. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  елементи різних договорів, передбачених законом або іншими правовими актами. У підприємницькій практиці досить часто зустрічається договір орендного підряду, який містить елементи договору оренди та договору підряду, передбачені чинним ГК, і є змішаним договором. У цьому сенсі до відносин сторін у змішаному договорі застосовуються у відповідних частинах правила про
 3. § 2. Оренда
  елементи зовнішнього благоустрою, трансформатори, теплові вузли, підестакадного простору, мости та інші інженерні споруди [1]. Поряд з предметом істотною умовою договору оренди будівлі та споруди є умова про розмір орендної плати. Якщо в договорі умова про розмір орендної плати відсутня, договір оренди будівлі або споруди вважається неукладеним. При цьому правила
 4. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  елементом "). Пандектній початку в Кодексі мають свої національні особливості. Так, у Цивільному кодексі (на відміну, наприклад, від BGB * (55)) речове право передує обязательственному, тоді як сімейне право і зовсім знаходиться "за дужками" зважаючи існування Сімейного кодексу РФ (не рахуючи окремих норм, присвячених опіки, піклування та спільної власності подружжя - див. ст. 31-40, 256
 5. § 2. Цивільна дієздатність громадян
  елементів дієздатності * (159)). А оскільки одне не тотожне іншому (і виключення в суті питання нічого не змінюють * (160)), недієздатність малолітніх обгрунтовують, принаймні, наступні дві обставини: малолітні неделіктоспособни; саме через відсутність дієздатності малолітні не можуть бути обмежені в ній в судовому або в будь-якому іншому спеціально-юридичному порядку (пор. з
 6. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  елементами Єдиного державного реєстру прав є "Дела", що включають в себе правовстановлюючі документи на нерухоме майно, і "Книги обліку документів". В "Дело", яке відкривається на кожен об'єкт нерухомості, поміщаються всі документи, що надходять для реєстрації прав на зазначений об'єкт. "Книги обліку документів" містять дані: а) про вжиті на реєстрацію документах про
 7. § 4. Укладення договору
  елементами якого виступають як мінімум два юридичних факту - торги і договір, укладений на їх основі. Загальні норми, що регламентують порядок укладення договорів за результатами торгів, передбачені Цивільним кодексом (ст. 447-449). Крім того, деякі спеціальні закони, що регулюють ту чи іншу область відносин, також містять положення, присвячені торгам. Так, відповідно до
 8. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  елементи правового регулювання. * (10) Найбільш рельєфно це було відображено в п. 1 ст. 1 Основ цивільного законодавства СРСР 1991 р. (див.: Відомості СРСР. 1991. N 26. Ст. 733). "Цивільним законодавством, - йшлося там , - регулюються товарно-грошові та інші засновані на рівності учасників майнові відносини, а також пов'язані з майновими особисті немайнові
 9. § 5. Користування житловими приміщеннями
  елементарної неуважності розробників проекту) не передбачено можливість угоди про те, щоб знову вселятися члени сім'ї набували права не на всю, а тільки на частину житлової площі або навіть оселялися на площі без придбання на неї права, що допускалося раніше діючим законодавством. Дієздатні члени сім'ї наймача жилого приміщення за договором соціального найму
 10. § 7. Припинення житлових правовідносин
  елементів дерев'яних конструкцій, які свідчать про вичерпання несучої здатності і небезпеки обвалення; багатоквартирні будинки, розташовані в небезпечних зонах зсувів, селевих потоків, снігових лавин, а також на територіях, які щорічно затоплюються паводковими водами і на яких неможливо за допомогою інженерних та проектних рішень запобігти підтопленню території;
© 2014-2022  yport.inf.ua