Головна
ГоловнаКонституційне, муніципальне правоМуніципальне право → 
« Попередня Наступна »
Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007 - перейти до змісту підручника

§ 4. Гарантії для муніципального службовця

Федеральним законом "Про основи муніципальної служби Російській Федерації" закріплено широкий перелік гарантій для муніципального службовця. Так, муніципальному службовцю гарантуються:
умови роботи, забезпечують виконання ним посадових обов'язків;
грошове утримання та інші виплати. Розмір посадового окладу, розміри і порядок встановлення надбавок та інших виплат до посадового окладу муніципального службовця визначаються нормативними актами органів місцевого самоврядування відповідно до законів суб'єкта Російської Федерації;
щорічну оплачувану відпустку. Муніципальному службовцю встановлюється щорічна оплачувана відпустка тривалістю не менше 30 календарних днів. Для окремих категорій муніципальних службовців федеральними та регіональними законами встановлюється щорічна оплачувана відпустка більшої тривалості. Більше щорічного оплачуваної відпустки муніципальному службовцю за вислугу років надається у порядку та на умовах, визначених федеральними та регіональними законами, додаткову оплачувану відпустку;
медичне обслуговування його та членів його сім'ї, в тому числі після виходу його на пенсію;
пенсійне забезпечення за вислугу років і пенсійне забезпечення членів сім'ї муніципального службовця в разі його смерті, що настала у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків. На муніципального службовця в галузі пенсійного забезпечення в повному обсязі поширюються права державного службовця в Російській Федерації, що встановлюються федеральними та регіональними законами. Визначення розміру державної пенсії муніципального службовця здійснюється відповідно до встановленого законом суб'єкта Федерації співвідношенням муніципальних посад муніципальної служби та державних посад державної служби. Максимальний розмір державної пенсії муніципального службовця не може перевищувати максимальний розмір державної пенсії державного службовця за відповідною державної посади. У разі смерті муніципального службовця, пов'язаної з виконанням ним посадових обов'язків, у тому числі настала після звільнення його з муніципальної служби, члени сім'ї померлого мають право на отримання пенсії в разі втрати годувальника в порядку, визначеному федеральним законом;
обов'язкове державне страхування на випадок заподіяння шкоди здоров'ю та майну у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків;
обов'язкове державне соціальне страхування на випадок захворювання або втрати працездатності в період проходження ним муніципальної служби або після її припинення, але що наступили у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків;
захист його та членів його сім'ї у порядку, встановленому законами, від насильства, погроз, інших неправомірних дій у зв'язку з виконанням ним посадових обов'язків.
У разі ліквідації органу місцевого самоврядування, скорочення штату працівників даного органу муніципальному службовцю надаються гарантії, встановлені законодавством Російської Федерації про працю для працівників у разі їх звільнення у зв'язку з ліквідацією підприємств, установ, організацій, скорочення штату працівників.
Законами суб'єкта Російської Федерації і статутом муніципального утворення можуть бути передбачені додаткові гарантії для муніципального службовця.
Заохочення муніципального службовця.
Види заохочень муніципального службовця і порядок їх застосування встановлюються нормативними правовими актами органів місцевого самоврядування відповідно до федеральними та регіональними законами.
Як правило, за бездоганну та ефективну муніципальну службу застосовуються такі види заохочення та нагородження:
оголошення подяки з виплатою одноразової заохочення;
нагородження почесною грамотою органу місцевого самоврядування з виплатою одноразової заохочення або з врученням цінного подарунка;
інші види заохочення та нагородження органу місцевого самоврядування;
виплата одноразової заохочення у зв'язку з виходом на пенсію за вислугу років.
У випадках, встановлених законодавством, муніципальний службовець може бути нагороджений державною нагородою, почесним званням або йому може бути присвоєно почесний статус.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 4. Гарантії для муніципального службовця "
 1. 12. Обов'язкове страхування
  для одного виду страхування - страхування державного або муніципального майна, що перебуває у господарському віданні або оперативному управлінні юридичної особи, зроблені виключення. Сенс їх зводиться до того, що обов'язок певних юридичних осіб, які повинні здійснювати страхування такого майна, може бути передбачена не тільки законом, а й у встановленому ним порядку.
 2. § 1. Організація місцевого самоврядування в містах федерального значення.
  Гарантіями прав громадян вправі здійснювати свої права на місцеве самоврядування в муніципальних утвореннях шляхом референдуму, виборів, інших форм прямого волевиявлення, а також через виборні та інші органи місцевого самоврядування. Специфіку організації місцевого самоврядування в місті Санкт-Петербурзі, як і в місті Москві, обумовлює те, що перелік питань місцевого значення
 3. § 3. Витрати і доходи місцевих бюджетів
  гарантії стабільності власних доходів місцевих бюджетів. Склад власних доходів місцевих бюджетів може бути змінений федеральним законом тільки в разі зміни встановленого Федерального закону "Про загальні принципи місцевого самоврядування в Російській Федерації", переліку питань місцевого значення та (або) зміни системи податків і зборів Російської Федерації. Федеральний закон,
 4. § 1. Поняття і принципи муніципальної служби.
  Гарантій цивільних службовців і муніципальних службовців; співвідносності основних умов державного пенсійного забезпечення громадян, які проходили цивільну службу, і громадян, які проходили муніципальну службу, та їх сімей в разі втрати
 5. § 3. Права та обов'язки муніципального службовця
  гарантію муніципального утворення на час проходження муніципальної служби перебувають у його власності частки (пакети акцій) у статутному капіталі комерційних організацій в порядку, встановленому статутом муніципального освіти відповідно до федеральних законів і законами суб'єкта Російської Федерації. Муніципальний службовець щорічно відповідно до федеральним законом, а також
 6. § 5. Проходження муніципальної служби
  гарантій відповідно до законодавства Російської Федерації про державну службу. Підстави для припинення муніципальної служби. Крім підстав, передбачених законодавством Російської Федерації про працю, звільнення муніципального службовця може бути здійснено також за ініціативою керівника органу місцевого самоврядування у таких випадках: досягнення граничного
 7. § 1. Муніципальне право: ознаки, предмет і функції
  гарантій. Його розкривають О.Е. Кутафін і В.І. Фадєєв. Так, федеральні органи державної влади, органи державної влади суб'єктів Федерації зобов'язані забезпечувати муніципальних утворень мінімальні місцеві бюджети на основі нормативів мінімальної бюджетної забезпеченості. Ці ж автори виділяють метод рекомендаційного регулювання. Дійсно, в муніципальному праві, як і в
 8. § 2. Місцеве самоврядування як основа конституційного ладу
  гарантує самостійність місць, що визначає нормативну політику правотворчих органів, діяльність правоприменителей, всіх, хто так чи інакше вступає в сферу місцевого самоврядування; колективне право місцевого населення (місцевих громад жителів) на владну самоорганізацію; соціальний інститут, що включає в себе організаційно-правові форми самоуправлінських діяльності
 9. § 3. Освіта та організація діяльності виборчих комісій
  гарантії виборчих прав, іншими федеральними законами, конституціями (статутами), законами суб'єктів РФ, статутами муніципальних утворень. Комісії забезпечують реалізацію і захист виборчих прав громадян, здійснюють підготовку і проведення виборів. Вони зобов'язані в межах повноважень розглядати надійшли до них звернення про порушення законодавства, проводити перевірки з цих
 10. § 2. Статут муніципального освіти
  гарантії участі населення у вирішенні питань місцевого значення, у тому числі шляхом утворення органів територіального громадського самоврядування; 4) структура та порядок формування органів місцевого самоврядування; 5) найменування та повноваження виборних та інших органів місцевого самоврядування, посадових осіб місцевого самоврядування; 6) види, порядок прийняття (видання), офіційного
© 2014-2022  yport.inf.ua