Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 1: Загальна частина, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Класифікація юридичних осіб

Конструкція юридичної особи - вельми ефективний правовий спосіб організації господарської діяльності. Юридично самостійні, майново відокремлені організації становлять одну з основних груп учасників розвиненого товарного обороту. Разом з тим їх поява, функціонування і розвиток визначаються панівним в економіці типом господарського механізму, тобто прийнятою системою регуляторів (управління) економічною діяльністю - ринкової, планово-централізованої, змішаної (перехідної). Залежно від цього розширюється або звужується мережа юридичних осіб, з'являються або зникають ті або інші їх різновиди.
Так, в централізовано керованої одержавленої економіці статусом юридичної особи наділяється виробниче підприємство як таке, як виробничо-технічний комплекс (1). При цьому воно одночасно є власністю держави-засновника, не будучи по-справжньому майново відокремленим, і залишається під його повним контролем. Держава ж зі свого боку не тільки не відповідає своїм майном за його боргами, а й забороняє іншим кредиторам звертати стягнення на його "основні фонди" (тобто на найбільш цінне майно) як на об'єкти своєї власності. Очевидно, що такий своєрідний суб'єкт обороту не може стати нормальним партнером для звичайного (приватного) власника, а у правовідносини з іншими такими ж суб'єктами (невласника) вступає в основному відповідно до вказівки адміністративно-планових актів, тобто за вказівками власника, що істотно спотворює і сам нормальний обіг.
---
(1) Не випадково професор МГУ А.В. Карассо, одним з перших ще в радянській літературі розробив погляд на підприємство як на об'єкт права державної власності - складний майновий комплекс (Карассо А.В. Право державної соціалістичної власності. М., 1954. С. 69), зазнав різкої критики з боку відомого ленінградського цивилиста проф. В.К. Райхера, який вказав, що підприємство не можна зводити до майна, бо "в цю частину продуктивних сил входять люди - працівники підприємства" (Райхер В.К. Рец. На кн. А.В. Карассо "Право державної соціалістичної власності" / / Радянська держава і право. 1955. N 1. С. 122). Мимоволі на пам'ять приходять сумнозвісні сталінські слова про те, що "люди - це головний капітал". На жаль, на таких посилках досі будуються міркування деяких юристів про необхідність збереження правосуб'єктності підприємства (докладніше про це див: Суханов Е.А. Про поняття юридичної особи та підприємства / / Законодавство Росії в XXI столітті. За матеріалами науково-практичної конференції . Москва, 17 жовтня 2000 М., 2002. С. 173 - 182).
Не випадково наші державні підприємства понад 30 років (з кінця 20-х до середини 60-х років минулого століття) працювали, взагалі не маючи формально визнаних прав юридичної особи та будь-яких прав на закріплене за ними майно держави, оскільки цього по суті й не було потрібно умовами господарювання того часу. Адже вони були не товаровиробниками, об'єктивно потребує участі в майновому обороті і тим самим - у самостійній правосуб'єктності, а суто виробничо-технічними утвореннями, що мали мету виробництво будь-якої продукції, заздалегідь запланований збут якої становив вже не їхнє завдання. Ясно, що збереження такого суб'єкта права ні в якій мірі не відповідає ринковій організації господарства.
На відміну від цього в ринковій економіці юридичними особами стають насамперед організації комерційного, а не суто виробничого характеру - різні торгові (комерційні, господарські) товариства і товариства. Перебувають у їх власності підприємства (виробничо-технічні, майнові комплекси) розглядаються як об'єкт, а не суб'єкт права.
Існуюча в російському правопорядок система юридичних осіб обумовлена перехідним (від централізовано керованого до ринково-організованому) характером сучасної вітчизняної економіки. У її складі зберігаються тому що переважали в плановому господарстві унітарні (державні і муніципальні) виробничі підприємства, а також деякі інші (некомерційні) організації-несобственники (установи), визнання яких юридичними особами не властиво традиційному ринкового обороту. Поряд з ними розвиваються, займаючи панівне місце, звичайні для ринкової економіки суб'єкти - акціонерні та інші господарські товариства і товариства. Названі обставини зумовлюють і деякі особливі критерії класифікації юридичних осіб в російському цивільному праві, наприклад їх поділ на власників і невласника (володарів особливих обмежених речових прав) закріпленого за ними майна.
Класифікація юридичних осіб має важливе цивільно-правове значення. По-перше, вона дає вичерпне уявлення про всі їх різновидах. Будучи закріпленої законом, вона виключає появу правосуб'єктності організацій, що не входять в який-небудь підрозділ даній класифікації, і тим самим перешкоджає появі серед учасників обороту незрозумілих, сумнівних утворень (типу різного роду фірм, корпорацій, центрів тощо). Тому в інтересах усіх учасників обороту закон встановлює вичерпний, закритий перелік ("numerus clausus") видів юридичних осіб, які можуть створюватися лише в прямо передбачених ним формах.
По-друге, така класифікація робить можливим чітке визначення правового статусу тієї чи іншої організації і виключає змішання різних за юридичною природою організаційно-правових форм господарської діяльності. Так, малі підприємства, подібно середнім і великим, насправді можуть існувати не тільки у формі унітарних підприємств, а й у вигляді господарських товариств, товариств і виробничих кооперативів, а спільні підприємства (з іноземною участю) - лише у формі господарських товариств або товариств. Самі ж малі та спільні підприємства обгрунтовано не визнаються законом самостійними різновидами юридичних осіб.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Класифікація юридичних осіб "
 1. § 2. Суб'єкти і об'єкти інноваційної діяльності
  класифікацію юридичних осіб та їх об'єднань, що міститься в ст. 50 ГК РФ. Можливими формами організаційних структур, що забезпечують ефективну взаємодію між наукою і виробництвом, є технополіси, технологічні та наукові парки, наукові «інкубатори». Дані освіти, ідеї створення яких запозичені з практики промислово розвинених країн, покликані гармонізувати
 2. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  класифікації юридичних осіб. 1. Критерієм однієї виступає наявність або відсутність у засновників (учасників) юридичної особи майнових прав відносно даної юридичної особи. Виходячи з цього всі юридичні особи поділяються на дві групи. У рамках першої групи юридичних осіб їх засновники (учасники) зберігають майнові права у зв'язку з участю в освіті їх майна (абз. 1
 3. § 3. Характерні риси деяких форм некомерційних організацій
  класифікації юридичних осіб державна корпорація є установою, а не власне корпорацією, так як має єдиного "господаря" * (339). Дійсно, статус цього виду некомерційних організацій вельми схожий зі статусом державної установи. Головна відмінність полягає в тому, що майно державної корпорації належить їй на праві власності. Автономні
 4. 4. Види юридичних осіб
  класифікацією юридичних осіб у зарубіжному праві також є їх поділ на юридичні особи приватного та публічного права. До останніх відносяться юридичні особи, створені на основі акта публічної влади (а не з волі засновників) і нерідко володіють певними владними повноваженнями (зокрема, публічно-правові освіти і державні органи). Однак у майнових (цивільних)
 5. 5. Сторони у договорі простого товариства
  класифікації юридичних осіб на комерційні та некомерційні) нових конструкцій: "підприємницька (прибуткова) організація" і "непідприємницька (неприбуткова) організація". Аналогом такої класифікації може послужити поділ корпорацій за законодавством США на публічні (урядові), непідприємницькі (non-profit corporations), підприємницькі (business
 6. 5.3. Класифікація юридичних осіб
  юридичної особи стосовно юридичної особи або її майна (ст. 48 ГК РФ). З урахуванням цього критерію вони діляться на юридичні особи, засновники яких після передачі ними майна юридичній особі втрачають речові права на це майно, однак набувають зобов'язальні права щодо цього майна (господарські товариства суспільства, виробничі та споживчі
 7. § 1. Основні теорії місцевого самоврядування.
  класифікація Л. Велихова, який виділяє наступні теорії місцевого самоврядування: вільної громади, суспільну (господарську) і державну. --- Див: Веліхов Л. Основи міського господарства. М .-Л., 1928. Ч. II. С. 236. Теорія вільної громади Теорія вільної громади спиралася на ідеї природного права. Основною ідеєю теорії вільної громади
 8. § 3. Організація місцевого самоврядування в наукогради Російської Федерації та інших територіях інноваційного розвитку.
  класифікації Російської Федерації існує спеціальна стаття витрат на субсидії з реалізації програм розвитку міст як наукоградов Російської Федерації. Фінансування муніципального освіти - наукового міста Російської Федерації також має свої особливості. Наприклад, фінансування наукової, науково-технічної, інноваційної діяльності, експериментальних розробок, випробувань,
 9. § 1. Представницький орган у структурі органів місцевого самоврядування
  класифікацією видатків бюджетів Російської Федерації. Управління та (або) розпорядження представницьким органом муніципального освіти або окремими депутатами (групами депутатів) в якій би то не було формі засобами місцевого бюджету в процесі його виконання не допускаються, за винятком коштів місцевого бюджету, що спрямовуються на забезпечення діяльності представницького органу
 10. § 1. Форми взаємовідносин органів місцевого самоврядування з органами державної влади Російської Федерації
  класифікацію правових підстав, за якими можуть виникати такі взаємини, де можна виділити відносини, що складаються: при встановленні загальних правил організації місцевого самоврядування, прав і обов'язків органів місцевого самоврядування; при регламентації процесів спільного здійснення місцевого державного управління; при передачі органам місцевого самоврядування тих
© 2014-2022  yport.inf.ua