Головна
ГоловнаАдміністративне, фінансове, інформаційне правоАдміністративне право → 
« Попередня Наступна »
Курс лекцій з адміністративного права Росії, 2012 - перейти до змісту підручника

Контроль за органами законодав-котельної влади.

Безпосередньо контролю органів законодавчої влади присвячені ст. 102 і 103 КРФ. Законом встановлено механізм контролю з боку федеральних зборів за відповідністю указів президента Конституції РФ і законо-давства. Рада федерації зокрема здійснює контроль при затвердженні указів президента про введення воєнного чи надзвичайного стану, а також при вирішенні питання про можливість використання збройних сил РФ за її межами.
ГД здійснює контрольні повноваження у слід випадках:
1) надання згоди президенту на призначення голови уряду
2) вирішення питання про довіру уряду
3) висування обвинувачення проти президента для усунення його від посади
4) голова ЦБ і уповноважений з прав людини призначаються на посаду і звільняються з неї ГД.
Обидві палати разом - Найяскравішим прикладом контролю є розгляд і затвердження представленого урядом Федерального Бюджету.
Контрольні повноваження Федеральних Зборів виражаються в тому, що:
I. Призначення та відкликання дипломатичних представників здійснюється президентом після консультації з ко-мітету або комісіями Федеральних Зборів.
II. Формою контролю за діяльністю органів ІВ є запит депутата або групи депутатів уряду або органам ІВ РФ чи суб'єктів РФ.
III. Контроль за виконанням федерального бюджету здійснюються рахункова палата, яка складається з членів ради федерації і ГД, при цьому контрольні повноваження рахункової палати поширюються не тільки на держ органи, а й на органи МСУ. Рахункова палата проводить ревізії, перевірки та інші контрольні заходи. Завдання рахункової палати:
1) організація та здійснення контролю за вчасно-менним виконанням дохідних і видаткових частин всіх видів бюджетів;
2) оцінка обгрунтованості дохідних і видаткових статей проектів федерального бюджету;
3) фінансова експертиза проектів ФЗ і норм актів ФОИВ. Якщо у випадку перевірки з боку рахункової палати виявлені які-небудь порушення вирішується питання про притягнення винних осіб до різних видів відповідальності (адміністративної, дисциплінарної, кримінальної).
97.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Контроль за органами законодав-котельної влади. "
 1. Стаття 265. Форми фінансового контролю, осуществляе-мого законодавчими (представницькими) органами
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Законодавчі (представницькі) органи здійснюють такі форми фінансового контролю: (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) попередній контроль - в ході обговорення і затвердження проектів законів (рішень) про бюджет та інших проектів законів (рішень) з бюджетно -фінансових питань; поточний контроль - у ході
 2. Стаття 353.1. Відомчий контроль за дотриман-ням трудового законодавства та інших нормативних пра-вових актів, що містять норми трудового права
  (введена Федеральним законом від 18.07.2011 N 242-ФЗ) Відомчий контроль за дотриманням трудового законодавства та інших нормативних правових актів, що містять норми трудового права, в підвідомчих організаціях здійснюється федеральними органами виконавчої влади, органами виконавчої влади суб'єктів Російської Федерації, органами місцевого самоврядування в порядку і на
 3. Стаття 81. Резервні фонди виконавчих орга-нів державної влади (місцевих адміністрацій)
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. У видатковій частині бюджетів бюджетної системи Російської Федерації (за винятком бюджетів державних внебюд-житніх фондів) передбачається створення резервних фондів виконавчих органів державної влади (місцевих адміністра-цій) - резервного фонду Уряду Російської Федерації, резервних фондів вищих виконавчих
 4. Стаття 264.5. Подання, розгляд і ут-вержденіе річного звіту про виконання бюджету законодав-тільних (представницьким) органом
  1. Порядок подання, розгляду і затвердження річного звіту про виконання бюджету встановлюється відповідаю-щим законодавчим (представницьким) органом відповідно до положень цього Кодексу. 2. Одночасно з річним звітом про виконання бюджету представляються проект закону (рішення) про виконання бюджету, інша бюджетна звітність про виконання відповідного бюджету
 5. Стаття 157. Бюджетні повноваження органів дер-жавного і муніципального фінансового контролю
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) 1. Органи державного, муніципального фінансового контролю, створені законодавчими (представницькими) органу-ми, здійснюють контроль за виконанням відповідних бюджетів та готують висновки на річний звіт про виконання відповідних бюджетів, проводять експертизи проектів зазначених бюджетів, довгострокових цільових програм і
 6. Стаття 8.1. Контроль за дотриманням органами державної влади суб'єктів Російської Федерації, органу-ми місцевого самоврядування законодавства про місто-будівельної діяльності
  (введена Федеральним законом від 18.12.2006 N 232-ФЗ) 1. Федеральним органом виконавчої влади, що здійснює функції з реалізації державної політики, надання державних послуг, управління державним майном у сфері будівництва, містобудування, промисловості буді-вельних матеріалів та житлово-комунального господарства, органами державної влади суб'єктів
 7. Стаття 173. Прогноз соціально-економічного роз-витку
  (в ред. Федерального закону від 26.04.2007 N 63-ФЗ) Відповідно до Федерального закону від 03.12.2012 N 244-ФЗ з 1 січня 2014 року в абзаці першому пункту 1 статті 173 слова "муніципального району (міського округу)" будуть замінені словами "муніципального освіти". 1. Прогноз соціально-економічного розвитку Російської Федерації, суб'єкта Російської Федерації, муніципального району
 8. 9. Поняття і види джерел АП.
  Джерела права - це зовнішні форми вираження права. Джерелами АП є зовнішні форми вираження АПН. Джерелами адміністративного права є акти державних та муніципальних органів, в яких містяться адміністративно-правові норми. Найважливіша особливість галузі адміністративного права - різноманітність і безліч джерел юридичних норм. Це детерміновано предметом галузі:
 9. Політичний контроль
  Політичний контроль за діяльністю органів місцевої влади здійснюють вищі органи державної влади. Депутати представницького органу муніципального утворення також можуть здійснювати контроль діяльності місцевої адміністрації і впливати на ефективність, оперативність і законність. При всенародному волевиявленні оцінку результатів діяльності місцевої влади виносить
 10. Судовий контроль
  Судовий контроль носить додатковий характер по відношенню до адміністративному контролю. Громадяни, які проживають на території муніципального освіти, органи місцевого само-врядування та посадові особи місцевого самоврядування мають право пред'являти до суду або арбітражного суду позови про визнання недійсними актів органів державної влади та дер-жавних посадових осіб, органів місцевого
 11. Стаття 23.60. Органи валютного контролю
  1. Органи валютного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 15.25 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі валютного контролю, його заступники; 2)
 12. Стаття 23.60. Органи валютного контролю
  1. Органи валютного контролю розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 15.25 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі валютного контролю, його заступники; 2)
 13. Стаття 23.9. Органи експортного контролю
  1. Органи, уповноважені в галузі експортного контролю, розглядають справи про адміністративні правопорушення, передбачені статтею 14.20 цього Кодексу. 2. Розглядати справи про адміністративні правопорушення від імені органів, зазначених у частині 1 цієї статті, має право: 1) керівник федерального органу виконавчої влади, уповноваженого в галузі експортного контролю,
 14. Стаття 4. Відносини, регульовані законодавець-ством про містобудівну діяльність
  1. Законодавство про містобудівну діяльність регулює відносини щодо територіального планування, містобудівельно-тельному зонуванню, плануванні території, архітектурно-будівельного проектування, відносини з будівництва об'єктів капітального будівництва, їх реконструкції, капітального ремонту, а також з експлуатації будівель, споруд (далі - містобудівельно-тільні відносини). (У
 15. Президентський контроль за орга-нами ІВ.
  Виходячи з принципу поділу влади розрізняють такі види державного контролю: 1) Президентський; 2) контроль органів законодавчої влади; 3) контроль органів ІВ; 4) судовий контроль. Основні цілі контролю: 1) дотримання органами ІВ та їх д / л законодав-ства РФ, 2) забезпечення доцільного витрачання бюджетних коштів, 3) підтримання стабільності державної устрій-ства, 4)
© 2014-2022  yport.inf.ua