Головна
ГоловнаТеорія та історія держави і праваТеорія права і держави → 
«Попередній Наступна »
А.Х. Саїдов. Порівняльне правознавство (основні правові системи со-тимчасовості): Підручник, 2003 - перейти до змісту підручника

Література

Апсель М. Новий соціальний захист: Гуманістичне спрямування уго ловной політиці. М., 1970.
2. Давид Р. Основні правові системи сучасності (порівняльне право). М., 1967.
3. Давид Р., Жоффре-Спінози К. Основні правові системи современ ності. М., 1996.
4. Краснянський В.Е. Класифікація правових систем / / Правознавство. 1969. № 5.
5. Решетніков Ф.М. Правові системи країн світу. М., 1993.
6. Рожкова Л.П. Принципи та методи типології держави і права. Сара-тов, 1985.
7. Саїдов А.Х. Порівняльне правознавство та юридична географія світу. М., 1993.
8. Саїдов А.Х. Типологія і класифікація правових систем современ ности / / Правознавство. 1985. № 2.
9. Супатаев М.А. Досвід класифікації правових систем країн, що звільнилися / / Рад. держава і право. 1988. № 12.
10. Тихіше А.А., Швеков Г.В. Порівняльний метод в юридичних дис Ціпле-нах. М., 1978.
11. Constantinesco L.-J. Traite de droit compare. P., 1983. Vol. 3.
12. David R. Traite elementaire de droit civil compare. P., 1950.
13. EbertK.-H. Rechtsvergleichung: Einffihrung in die Grundlagen. Bern, 1978.
14. Eorsi G. Comparative Civil (Private) Law. Budapest, 1979.
15. Fromont M. Grands systemes de droits etrangers. H, 1994.
16. Hazard J. Socialist Legal Models for Africa. Legal Theory - Comparative Law. Bu-dapest, 1984.
17. International Encyclopedia of Comparative Law. Tubingen, 1970. Vol. II. Chap. I.
18. Krislov S. The Concept of Families of Law / / Legal Systems and Social Systems. L., etc., 1985.
19. L'enseignement du droit compare. P., 1998.
20. Malmstrbm A. The System of Legal Systems: Notes on a Problem of Clas sification in Comparative Law / / Scandinavian Studies in Law. 1969. Vol. 13.
21. Podgurecki A. Social Systems and Legal Systems: Criteria for Classifica tion / / Legal Systems and Social Systems. L., etc., 1985.
22. Rodiere R. Introduction en droit compare. P., 1979.
23. SchnitzerA. Verglcichcnde Rechtslehre. Basel I, 1981. Bd. I.
24. Van der Helm A.J., Meyer V.M. Comparer en droit. Essai methodologique. Strasbourg, 1991.
25. Wigmore J.H. A Panorama of the World's Legal Systems. Seint Paul, 1928. Vol. 1-3.
26. Zaitay I. Bcitragc zur Rechtsvergleichung. Tubingen, 1976.
27. Zweigert K., Kotz H. Einfuhrug in die Rechtsvergleichung auf dem Gebiete des Privat-rechts. Tubingen, 1961-1969. Bd. 1, 2.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Література "
 1. Ігнатюк Наталія Олександрівна, Павлушкін Олексій Володимирович. МУНІЦИПАЛЬНОЇ ПРАВО. Навчальний посібник. , 2007
  література з досліджуваним питанням. Посібник призначений для вивчення дисципліни "Муніципальне право", спецкурсів по муніципальному праву "Нормотворчість органів місцевого самоврядування", "Правова основа місцевого самоврядування" та ін Видання рекомендується для студентів, аспірантів, викладачів юридичних вузів, депутатів муніципальних утворень, муніципальних службовців, працівників
 2. § 3. Джерела муніципального права.
  Літератури з питань земського і міського самоврядування. У радянський період правові аспекти діяльності місцевих органів влади і управління вивчалися фахівцями державного та адміністративного права. Необхідно відзначити, що в юридичній літературі радянського періоду робилися спроби використовувати ідею місцевого самоврядування стосовно до місцевих Радам. У 1928 р. була
 3. § 5. Місце муніципального права в правовій системі Російської Федерації
  література. 1. Костюков О.М. Муніципальне право як галузь російського права. М., 2003. 2. Автономов А.С. Біля витоків громадянського суспільства та місцевого самоврядування. М., 1998. 3. Конституційне законодавство Росії / Під ред. проф. Ю.А. Тихомирова. М.: Городець,
 4. § 2. Зарубіжні муніципальні системи.
  Літературі саме її традиційно називають першою муніципальної системою. Основними ознаками англосаксонської муніципальної системи є наступні: органи місцевого самоврядування мають право вживати тільки ті дії, які прямо приписані їм законом. У разі порушення цього правила акти органів місцевої влади будуть визнані судом не мають сили, оскільки видані з перевищенням
 5. § 3. Самоврядування в дореволюційної Росії.
  Літературі цей період часто іменується контрреформою місцевого самоврядування. Але при цьому зміцнювалася економічна основа земств, з державного бюджету земствам стали виділяти спеціальні кошти казни. Згідно з Положенням про земських установах 1890 до предметів їх відання були віднесені: 1) завідування місцевими губернськими і повітовими земськими повинностями - грошовими і
 6. § 4. Організація місцевої влади в радянський період. Місцеве самоврядування в пострадянський період
  література. 1. Веліхов Л. Основи міського господарства. М.-Л., 1928. 2. Євдокимов В.Б., Старцев Я.Ю. Місцеві органи влади зарубіжних країн: правові аспекти. М., 2001. 3. Постовий Н.В. Місцеве самоврядування. Історія, теорія, практика. М.,
 7. § 2. Основні тенденції розвитку місцевого самоврядування в Росії.
  Література. 1. Васильєв В.І. Законодавча основа муніципальної реформи. М., 2005. 2. Російське народовладдя: розвиток, сучасні тенденції і протиріччя / Под ред. А.В. Іванченко. М.,
 8. § 4. Організація місцевого самоврядування на прикордонних територіях.
  Література. 1. Александров А.О., Ількіна Н.А. Місцеве самоврядування в російських регіонах / / Конституційні і законодавчі основи місцевого самоврядування / За ред. А.В. Іванченко. М., 2004. 2. Проніна Л.І. Вдосконалення бюджетного та податкового законодавства - основна умова реалізації реформи федеральних відносин та місцевого самоврядування / / Місцеве право. 2004. N 1 -
 9. Глава 5. ГАРАНТІЇ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ
  література. 1. Захист прав місцевого самоврядування органами конституційного правосуддя Росії / Під ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2003. 2. Захист прав місцевого самоврядування судами загальної юрисдикції Росії / Під ред. В.М. Жуйкова. М., 2003. 3. Захист прав місцевого самоврядування арбітражними судами Росії / Під ред. А.А. Арифулина. М.,
 10. § 13. Інші форми безпосереднього здійснення населенням місцевого самоврядування та участі у його здійсненні.
  Літературі з місцевому самоврядуванню в числі таких форм називають мітинги, демонстрації, ходи, пікетування. Однак навряд чи взагалі можливо здійснювати публічну владу за допомогою проведення зборів, мітингів, демонстрацій, ходів, пікетувань тощо Однак окремі елементи цього права спрямовані і на участь у здійсненні місцевого самоврядування. Зокрема, за допомогою
© 2014-2022  yport.inf.ua