Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

Лжепредпринимательство (ст. 173 КК).

Під лжепредпрі-німательства слід розуміти створення комерційної орга-нізації без наміру здійснювати підприємницьку або банківську діяльність, переслідує корисливі цілі і при-чінівшей своєї фактичної діяльністю великий збитки громадянам, організаціям або державі (ст. 173 КК).
Додатковий об'єкт злочину - права і законні інтереси громадян, організацій чи держави.
Об'єктивна сторона злочину характеризується дію-Вієм - створенням комерційної організації без наміру здійснювати підприємницьку або банківську діяль-ність і суспільно небезпечними наслідками у вигляді великої шкоди громадянам, організаціям або державі. Слід обра-тить увагу на деяку не зовсім вдалу законодавець-ву формулювання об'єктивної сторони злочину. Навряд чи сам факт створення лжепредприятия (комерційної організації) може об'єктивно заподіяти не тільки великий, але будь-якої майновий збиток громадянам, організаціям або державного-ву. Для цього повинні бути вчинені інші дії, проміжні між фактом створення комерційної організації та заподіянням майнової шкоди. Тому, як представ-ляется, буде більш правильним характеризувати об'єктивну сторону даного злочину системою дій, функціонально пов'язаних між собою: а) створенням лжекоммерческой органі-зації, б) невиконанням діяльності, зазначеної в реєстраційні онном свідоцтві та ліцензії (якщо вона є), в) отриманням

кредитів чи пільг щодо податків, г) використанням виручених коштів не за призначенням. Саме дві останні дії - отримання кредитів чи пільг щодо податків і використання їх не за призначенням - можуть об'єктивно заподіяти великий збиток громадянам, організаціям або державі.
Створення комерційної організації означає її офіційну реєстрацію, іноді навіть ліцензування конкретного виду діяльності. Цьому передують інші дії: збір пакета доку-ментів, проведення зборів засновників, підготовка статуту або тексту установчого договору, відкриття розрахункового та теку-ного рахунку в банку. Організаційно-правові форми таких орга-нізацій можуть бути різними: виробничий кооператив, господарське товариство, закрите акціонерне товариство та ін Невиконання діяльності, зазначеної в реєстраційному свідоцтві або в ліцензії, означає, що комерційна організація не приступала до цієї діяльності або для прикриття частково її виконувала. Отримання кредитів або звільнення від податків свідчать про створення умов для іншої діяльності, більш вигідною, для вчинення інших комерційних операцій з метою вилучення більшої прибутку і більш легким способом. Наприклад, засновники створюють банк, але не проводять банківських операцій, а використовують вклади громадян для торгово-посеред-чеський діяльності або, отримавши кредити для виробництва ка-ких-небудь товарів, господарське товариство «прокручує» їх у банках. Нерідко лжепредпріятія використовується для прикриття забороненої діяльності, наприклад для торгівлі зброєю або наркотиками. Такі дії кваліфікуються за сукупністю злочинів - за ст. 173 та ст. 222 або 228 КК.
Обов'язковою ознакою об'єктивної сторони є при-чинение великої шкоди громадянам, організаціям, державі. Розмір великого збитку визначено у примітці до ст. 169 КК - понад 250 тис. руб. У розмір великого збитку повинні увійти: сума неповерненого кредиту, загальна сума вкладів громадян, сума податку, не сплачена у зв'язку з застосованої пільгою, та інші збитки, заподіяні злочинними діями.
Склад по конструкції матеріальний. Злочин визнає-ся закінченим з моменту заподіяння великого збитку за наявності причинного зв'язку між діями особи і великим збитком.

Суб'єктивна сторона злочину характеризується пря-мим умислом. Особа усвідомлює, що створює лжепредпріятія, по-лучает кредити та інші матеріальні вигоди і використовує їх не за призначенням, передбачає, що заподіє своїми діями великий збиток, і бажає заподіяти цей збиток, переслідуючи мету збагачення, корисливу мету. Закон також передбачає спе-ціальні цілі: отримання кредитів, звільнення від податків, вилучення інший майнової вигоди чи прикриття забороняє-щенной діяльності, які повинні виникнути у винних до створення комерційної організації. У літературі зустрічають-ся твердження про те, що даний злочин може бути з-вершити як з прямим, так і з непрямим умислом, а деякі автори вважають, що можливий тільки непрямий умисел, що не представляється обоснованним1. Такі позиції зовсім злагоди-потикаються з характером даного злочину, його цілями, а також з нормою Загальної частини КК, що характеризує непрямий умисел.
Суб'єкт злочину - спеціальний: засновник коммер-
чеський організації, керівник.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Лжепредпринимательство (ст. 173 КК). "
 1. § 1. Поняття злочинності
  лжепредпринимательство - ст. 173 КК РФ 1996 р., фіктивне банкрутство - ст. 197 КК РФ. У реальній дійсності немає об'єкта, який був би «злочинністю» (або «злочином») за своїми внутрішніми, іманентними властивостями, sui generis, per se. Злочин і злочинність - поняття релятивних (відносні), конвенціональні («договірні» - як «домовляться» законодавці), вони суть -
 2. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів у сфері економічної діяльності
  лжепредпринимательство, легалізацію (відмивання) грошових коштів або іншого майна, придбаних злочинним шляхом, незаконне отримання кредиту, злісне ухилення від погашення кредиторської заборгованості, примус до вчинення угоди чи до відмови від її здійснення, порушення правил виготовлення та використання державних пробірних клейм, завідомо неправдиву рекламу, незаконне отримання і
 3. 3. Злочини, що посягають на встановлений порядок здійснення підприємницької діяльності
  лжепредпрінімательства полягає у порушенні встановленого порядку здійснення підприємницької діяльності, створенні умов для вчинення або приховування інших злочинів, а також завданні збитків фінансовим інтересам держави, інтересам інших суб'єктів економічної діяльності і окремим громадянам. На відміну від незаконного підприємництва (ст. 171 КК) і незаконній банківській
 4. § 1. Поняття і види злочинів у сфері економічної діяльності
  лжепредпринимательство (ст. 173 КК), незаконне отримання кредиту (ст. 176 КК), прин-ждение до здійснення угоди (ст. 179 КК) та ін Частина злочини ний може відбуватися тільки бездіяльністю: неповернення з-за кордону коштів в іноземній валюті (ст. 193 КК), ухилення від сплати митних платежів (ст. 194 КК), ухилення від сплати податків (ст. 198, 199 КК). Окремі злочини можуть
 5. алфавітно-предметний покажчик
  173. Банкрутство: 195; умисне б. - 196; фіктивне б. - 197. Лихо: 270. Бездіяльність: 14. Безпека: б. громадська - 2, 205, 317, 343, б. людини - 7, б. людства - 2, 3, б. пожежна - 219; вимоги б. - 238, б. морського судноплавства - 253, б. економічна - 281; заходи б. - 311, 320, б. держави - 340, 341. Вагітність: 53, 54, 61, 63, 82, 105, 111, 117, 126,
 6. Стаття 17. Сукупність злочинів Коментар до статті 17
  лжепредпринимательство тільки у випадках реальної сукупності названих злочинів, коли особа отримує також іншу, не пов'язану з розкраданням, майнову вигоду (наприклад, коли лжепредпріятія створено особою не тільки для здійснення розкрадань чужого майна, а й з метою звільнення від податків або прикриття забороненої діяльності, якщо в результаті зазначених дій, не пов'язаних з розкраданням
 7. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  лжепредпринимательство; незаконне отримання кредиту; ухилення від сплати податків з організацій; зловживання повноваженнями і т.д.). Службове становище або наявність договору істотно полегшує можливість скоєння злочину, веде до збільшення збитку, підриває довіру до влади та іншим громадським інститутам. Останньою обставиною, що обтяжує покарання, закон визнає вчинення
 8. Стаття 159. Шахрайство Коментар до статті 159
  лжепредпринимательство тільки у випадках реальної сукупності названих злочинів, коли особа отримує також іншу, не пов'язану з розкраданням майнову вигоду (наприклад, коли лжепредпріятія створено особою не тільки для здійснення розкрадань чужого майна, але і в цілях звільнення від податків або прикриття забороненої діяльності, якщо в результаті зазначених дій, не пов'язаних з розкраданням
 9. Стаття 173. Лжепредпринимательство Коментар до статті 173
  лжепредпрінімательства виражається в дії - створення комерційної організації, надалі у вигляді великої шкоди громадянам, організаціям або державі, причинного зв'язку між діями і наступними суспільно небезпечними наслідками. Під створенням комерційної організації розуміється її державна реєстрація. Моментом такої реєстрації є внесення реєструючим органом
 10. § 11. Адміністративні правопорушення, що посягають на громадський порядок
  лжепредпринимательство. Розглянемо більш детально суб'єктивну сторону 12 проступків, передбачених гл. 13. Окремі правопорушення являють собою цілеспрямовану вольову акцію, яка має на досягнення суспільно небезпечних наслідків : наприклад, нецензурна лайка в громадських місцях (ст. 158 КпАП), стрільба з вогнепальної зброї (ст. 159 КпАП). Особливою різновидом є
© 2014-2022  yport.inf.ua