Головна
ГоловнаПриродоресурсове, аграрне, екологічне правоАграрне право → 
« Попередня Наступна »
М. Л. Завражнов. Аграрне право. Конспект лекцій, 2007 - перейти до змісту підручника

2. Методи і форми державного регулювання сільського господарства та управління агропромисловим комплексом


Під методами державного регулювання розуміється сукупність певних способів впливу на всіх учасників аграрних правовідносин з боку органів державної влади в процесі реалізації цими органами покладених на учасників аграрних правовідносин завдань і функцій.
У сформованій ситуації дуже важлива необхідність системного, комплексного аналізу діяльності державних органів саме в цій сфері управління економікою.
Тому форми і методи мають дуже важливе значення для дослідження регулятивної діяльності. Виділяють кілька методів державного регулювання сільського господарства. Основними є економічні та адміністративні.
Використання адміністративних методів впливу пов'язано із здійсненням контролю за дотриманням сільськими товаровиробниками законодавства, необхідністю забезпечення раціонального використання землі, інших природних ресурсів, якості с / г сировини та продовольства і т. п. Адміністративні методи представлені методом прямих приписів і заборон з боку держави по відношенню до учасників аграрних правовідносин.
Водночас актуальним залишається проблема здійснення державного регулювання переважно економічними методами, за допомогою використання механізмів фінансування, оподаткування, кредитування, ціноутворення і страхування, що дозволяє впливати на економічний інтерес учасників аграрних відносин.
Адміністративний і економічний методи - основні методи в діяльності державних органів з регулювання сільського господарства.
Вони взаємодоповнюють один одного, тому протиставити їх ніяк не можна. Найбільш оптимальне здійснення діяльності у сфері регулювання сільського господарства може бути досягнуто тільки при єдності даних методів.
Важливе значення мають і інші методи державного регулювання сільського господарства: переконання, дозволу, метод прямих приписів, рекомендаційний. Найбільш поширеним є метод переконань. Цей метод впливу на суспільні відносини являє собою комплекс виховних, роз'яснювальних та заохочувальних дій, які здійснюються з метою забезпечення високої організованості і дисципліни.
Даний метод виступає як постійна роз'яснювальна, виховна робота, сприяли придбанню та поглибленню працівниками власного досвіду, поширенню досягнень науки і техніки, підвищенню правової культури, моральному і матеріальному заохоченню працівників. На практиці все частіше застосовується метод дозволу.
Основа цього методу полягає вдосконаленні самостійності в діяльності господарств, значне зростання кваліфікованих кадрів, підвищенні активності сільськогосподарських виробників в управлінні виробництвом.
При використанні даного методу державні органи надають право самим сільськогосподарським підприємствам вирішувати те чи інше питання. До них належать акти, в яких вказується конкретну поведінку, не допускає будь-яких відхилень, і якими керується суб'єкт у господарсько-виробничої діяльності.
Вони застосовуються при активній участі управлінського персоналу підприємств, фахівців, працівників сільського господарства і має імперативний характер. При державному регулюванні сільського господарства застосовується також рекомендаційний метод. Державні органи пропонують той чи інший варіант рішення, а господарства самі визначають чим їм керуватися.
Особливість рекомендаційної норми полягає в тому, що вона не несе в собі обов'язкового характеру. Рекомендації, зазвичай, містять положення, виконання яких юридичними санкціями не забезпечується. Тому їх не можна вважати правовими законами, так як вони позбавлені властивості обов'язковості виконання. Рекомендаційні норми вказують напрямки вирішення того чи іншого питання, і якщо норма буде прийнята, то вона набуває рис внутрішньогосподарської норми і стає регулюючою для даного господарства.
Форми безпосередньо виражають дії державних органів з регулювання сільськогосподарськими підприємствами, структуру їх діяльності та основи її реалізації. До основних форм діяльності держави відносять правотворчу, правозастосовчу, правоохоронну, організаційну діяльність.
Всі форми діяльності органів державного регулювання в галузі сільського господарства взаємозалежні, тільки їх комплексне використання дозволяє оптимально вирішувати завдання, які виникають перед сільськогосподарським товаровиробником, раціонально використовувати наявні юридичні способи.
Правотворческая діяльність - це діяльність уповноважених органів держави, законодавчої і виконавчої влади з видання відповідних правових актів щодо сільськогосподарської діяльності.
Правозастосовна діяльність. Її суть зводиться до того, щоб реалізовувати в конкретних життєвих обставинах аграрну політику держави, правові норми за допомогою різних способів. Вона є оперативно-творчої, вимагає ініціативи, активності, цілеспрямованості при вирішенні завдань, врахування всіх обставин, які мають місце в конкретній галузі, в кожному господарстві.
Організаційна діяльність. Мета організаційних дій полягає у забезпеченні чіткої, максимально ефективної діяльності сільського господарства і тісно пов'язаних з ним галузей агропромислового комплексу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Методи і форми державного регулювання сільського господарства та управління агропромисловим комплексом "
 1. 54. Методи і форми державного регулювання сільського господарства та управління агропромисловим комплексом
  Під методами державного регулірованіяпонімается сукупність певних способів впливу на всіх учасників аграрних правовідносин з боку органів державної влади в процесі реалізації цими органами покладених на учасників аграрних правовідносин завдань і функцій. У сформованій ситуації дуже важлива необхідність системного, комплексного аналізу діяльності
 2. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 3. § 4. Значення земельної реформи
  (цілі земельної та аграрної реформ; екологічне завдання земельної реформи; дискусії навколо землі) Головною російською проблемою останніх двох століть є питання про землю: його намагалися вирішувати А. Н. Радищев, декабристи, народовольці, прихильники "землі і волі" і "чорного переділу", соціалісти-революціонери, аграрники-марксисти, прихильники колгоспного ладу. Важливе значення має
 4. 29.1. Правові основи управління агропромисловим комплексом
  Агропромисловий комплекс (АПК) - це сукупність галузей економіки, пов'язаних з виробництвом продовольства і предметів широкого вжитку із сільськогосподарської сировини та постачанням їх населенню. Він умовно ділиться на три сфери: групу галузей, які здійснюють виробництво засобів виробництва для сільського господарства, його матеріально-технічне забезпечення та виробниче
 5. 29.3. Форми і методи управління агропромисловим комплексом
  Збільшення масштабів і підвищення складності сільськогосподарського виробництва, якісні зрушення в економіці, докорінні зміни в організації сільського господарства обумовлюють необхідність системного, комплексного аналізу діяльності державного апарату в цій сфері управління економікою. Тому важливо не тільки дослідити поняття регулювання областю, а й розкрити форми і методи
 6. § 9. Адміністративні правопорушення в галузі торгівлі та фінансів
  Торгівля - галузь господарської діяльності, призначенням якої є забезпечення процесу переміщення товарів зі сфери виробництва в сферу споживання. Під фінансовими (фр. finance від СР-лат. Fmancia - дохід) відносинами слід розуміти суспільні відносини у сферах акумуляції та перерозподілу грошових коштів. За допомогою фінансової діяльності забезпечуються
 7. § 5. Інші критерії (системоутворюючі фактори) формування аграрного права як галузі права
  Особливості сільськогосподарської діяльності. Сільське господарство як галузь національної економіки володіє істотними особливостями, що враховуються аграрної політикою і аграрним правом. «Є особливості землеробства, які абсолютно непереборні. ... Внаслідок цих особливостей велика машинна індустрія в землеробстві ніколи не буде відрізнятися всіма тими рисами, які вона має в
 8. Зовнішні аграрні правовідносини, їх види і структура
  . 1. Зовнішні аграрні правовідносини являють собою певну сукупність відносин сільськогосподарських комерційних і некомерційних організацій (підприємств), їх об'єднань та інших учасників сільськогосподарського виробництва між собою, а також з іншими організаціями, громадянами та відповідними державними органами влади, органами місцевого самоврядування. Зовнішні
 9. § 3. Реформування колгоспів і радгоспів. Продовження аграрної реформи
  Реформування колгоспів і радгоспів - головна ланка аграрної та земельної реформ. Необхідність його проведення соціально-економічно була обгрунтована. Вся нормативна правова база, що визначила долю колгоспів і радгоспів, а в кінцевому рахунку і життя не тільки всього сільського (особливо), але і міського населення, була побудована на помилковому ідеологічному постулаті - «повернути селянам землю»,
 10. § 3. Правове регулювання управління агропромисловим комплексом Російської Федерації
  Російський агропромисловий комплекс (АПК) в сучасних умовах - це сукупність взаємопов'язаних галузей економіки, виробництва та окремих виробників, яка забезпечує як виробництво сільськогосподарської продукції, так і її переробку, транспортування , збут. Агропромисловий комплекс крім прямих виробників сільськогосподарської продукції включає також підприємства
© 2014-2022  yport.inf.ua