Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 6. Невинне заподіяння шкоди


Відповідно до ст. 5 КК особа підлягає кримінальній відпові-ності лише за ті суспільно небезпечні дії (бездейст-віє) і суспільно небезпечні наслідки, у відношенні яких встановлено її. Кримінальна відповідальність за невинне заподіяння шкоди не допускається. Чинний КК вперше включив норму про невиновном заподіянні шкоди, пре-чено два його різновиди.
У ч. 1 ст. 28 КК закріплена такий різновид невинного заподіяння шкоди, яка в теорії кримінального права іменується суб'єктивним випадком, або казусом. Стосовно до формаль-ним складам казус означає, що особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, не усвідомлювала і за обставинами справи не могла усвідомлювати суспільної небезпеки своїх дій (бездейст-вия). Подібного роду казусом є, наприклад, розголошення відомостей особою, яка не знало, не повинно було або по йдуть-тельствам справи не могло знати, що ці відомості становлять ком комерційною таємницю. Стосовно до матеріальних складів суб'єктів незалежно єктивного випадок полягає в тому, що особа, які вчинили загально-ного небезпечне діяння, не передбачала можливості настання суспільно небезпечних наслідків і за обставинами справи не повинна була або не могла їх передбачити. Цей різновид суб'єктивного випадку відрізняється від недбалості відсутністю або обох, або хоча б одного з його критеріїв.
Наприклад, К. був засуджений за необережне вбивство, вдосконалення-шенное при наступних обставинах. Запаливши на дорозі, він кинув через плече палаючу сірник, яка потрапила в лежала бочку з-під бензину і викликала вибух бензинових парів. При цьому дно бочки вилетіло і, потрапивши в С., завдало йому смертельний-ве поранення. Враховуючи всі обставини даної справи, Доль-ная колегія у кримінальних справах Верховного Суду РРФСР при-йшла до висновку, що смерть С. настала внаслідок нещасного випадку, оскільки в обов'язки К. не входило передбачення

і попередження фактично настали і по об-
стоятельство справи він не мав і не міг їх предвідеть1.
Для встановлення казусу не вимагається одночасного відсутність про-наслідком обох критеріїв недбалості, досить відсутності хоча б одного з них - або об'єктивного, чи суб'єктивного.
У ч. 2 ст. 28 КК закріплена нова, раніше невідома закону і судовій практиці різновид невинного заподіяння шкоди. Вона характеризується тим, що особа, яка вчинила гро-венно небезпечне діяння, хоча і передбачала можливість настання-ня суспільно небезпечних наслідків своїх дій (бьоздей-наслідком), але не могло запобігти ці наслідки в силу несо-відповідності своїх психофізіологічних якостей вимогам екстремальних умов або нервово-психічних перевантажень. Таким чином, законодавець визнає заподіяння шкоди неви-новних, якщо особа, передбачаючи можливість заподіяння гро-венно небезпечних наслідків, нездатне запобігти їх на-ступление за однією з двох зазначених у законі причин.
По-перше, неможливість запобігти шкідливі наслідки-вия, які охоплюються передбаченням дійової особи, виключає кримінальну відповідальність, якщо вона обумовлена невідповідністю психофізіологічних якостей заподіювача шкоди вимогам екстремальних умов, тобто таким неожі-данно виникли або зміненим ситуацій, до яких особа не готове і за своїми психофізіологічними якостями не спо-собно прийняти адекватне рішення і знайти спосіб запобігання ня шкідливих наслідків (наприклад, в умовах аварії по при-чині конструктивних дефектів або заводського браку машини або механізму; в обстановці стихійного лиха або надзвичай-чайної ситуації; в разі виникнення нештатної ситуації при виконанні робіт водолазами, спелеологами, при занятті альпінізмом і т.д.).
По-друге, діяння визнається невинним, якщо особа, його со-
вершить, не могло запобігти передбачуваної суспільно
1 См .: Збірник постанов Президії і визначень Судової колегії у кримінальних справах Верховного Суду РРФСР. 1957-1959 рр.. М.,
1960. С. 19.

Небезпечні наслідки через невідповідність своїх психофизиол-гічних якостей нервово-психічних перевантажень (втома, фізична або психічне перенапруження в результаті важки-лій фізичної роботи, тривалого безперервного інтелектуального праці, наприклад при роботі пілота літака або махай-ність електровоза другу зміну підряд).
Встановлення невідповідності психофізіологічних якостей
оператора як вимогам екстремальних умов, так і нервово-психічних перевантажень має бути предметом обов'язкового дослідження судово-психологічної експертізи1.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 6. Невинне заподіяння шкоди "
 1. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  невинним, якщо при тому ступені турботливості та обачності, яка від нього потрібна по характеру зобов'язання та умовами обороту, воно вжило всіх заходів для належного виконання зобов'язання (ч. 2 п . 1 ст. 401 ЦК). Протиправне заподіяння шкоди можливе в результаті як винних, так і невинних дій, але оскільки вина - це психічне ставлення особи до здійснюваного їм
 2. 3. Зобов'язання по страхуванню цивільної відповідальності
  невинного заподіяння шкоди, за винятком заподіяння шкоди життю і здоров'ю (п. 2 ст. 963 ЦК), що продиктовано, враховуючи характер порушених благ, необхідністю максимального забезпечення інтересів потерпілого. Перетворення в цьому випадку страхування деліктної відповідальності на інструмент звільнення від наслідків власного винного поведінки виключається застосуванням суброгации (п. 1 ст.
 3. 6. Вина заподіювача шкоди
  невинності необхідно шляхом аналізу ставлення особи до своїх справ і обов'язків. Якщо воно виявляє необхідну дбайливість і обачність, яку можна вимагати від нього з урахуванням характеру обстановки, в якій воно знаходиться і діє, то такого суб'єкта слід визнати невинним у заподіянні шкоди. Однак це відноситься до випадку, коли мова йде про необережності. Вина у формі умислу
 4. 4. Відповідальність за шкоду, заподіяну громадянином, нездатним розуміти значення своїх дій
  невинним у заподіянні шкоди і для звільнення його від відповідальності за заподіяну шкоду. --- Белякова А.М. Майнова відповідальність за заподіяння шкоди. С. 64. Другий виняток із загального правила про звільнення від відповідальності за заподіяну шкоду з тих мотивів, що заподіяв шкоду перебував у такому стані, що не міг розуміти значення своїх
 5. § 4. Кримінальна відповідальність
  невинне заподіяння шкоди, не допускається. Покарання має бути справедливим: відповідати характеру і ступеня суспільної небезпеки злочину, обставинам його вчинення і особи винного. Ніхто не може нести кримінальну відповідальність двічі за одне і те ж злочин. Підставою кримінальної відповідальності є вчинення діяння, яке містить всі ознаки складу
 6. 3. Підстави та умови договірної відповідальності
  невинного заподіяння шкоди і т.д. Таким чином, протиправність допущеного порушення суб'єктивного цивільного права (невиконання чи неналежного виконання зобов'язання) відноситься до числа необхідних умов цивільно - правової відповідальності. Слід також враховувати, що стосовно до переважному числу випадків застосування договірної відповідальності протиправність
 7. Стаття 5. Принцип провини Коментар до статті 5
  невинне заподіяння шкоди, не допускається. Сказане означає, що для настання кримінальної відповідальності необхідна вина, тобто психічне ставлення особи до скоєного нею суспільно небезпечного діяння і його наслідків, виражене у формі умислу або необережності . Відсутність вини виключає кримінальну відповідальність. Так, кримінальної відповідальності не підлягають особи, визнані неосудними,
 8. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  невинне заподіяння шкоди. До елементів складу злочину віднесений і суб'єкт злочину. Дане положення означає, що кримінальній відповідальності підлягає не будь-яка особа, яка вчинила суспільно небезпечне діяння, а тільки особа, яка досягла встановленого законом віку кримінальної відповідальності і осудна, тобто здатне віддавати звіт у своїх діях і керувати ними. Ознаки складу
 9. Стаття 24. Форми вини Коментар до статті 24
  невиновно (об'єктивне зобов'язання), не допускається (ч. 2 ст. 5 КК РФ) . Відповідно до принципу суб'єктивного зобов'язання особа підлягає кримінальній відповідальності лише за суспільно небезпечні дії (бездіяльність) і суспільно небезпечні наслідки, щодо яких встановлено її (ч. 1 ст. 5 КК РФ). Кримінальна відповідальність може наставати тільки за наявності вини відносно
 10. Стаття 28. Невинне заподіяння шкоди Коментар до статті 28
  невиновного причинения вреда установлен в ч. 2 комментируемой статьи: лицо предвидит и осознает возможность наступления общественно опасных последствий своего деяния как предполагаемого результата своего деяния, включая развитие причинной связи между ними, и не желает их наступления, однако экстремальные условия не позволили лицу объективно оценить ситуацию и сосредоточить внимание или не
© 2014-2022  yport.inf.ua