Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Особлива частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 1. Загальна характеристика злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки держави


Родовим об'єктом злочинів, передбачених розділом Х КК, слід вважати сукупність (систему) суспільних відношень, що забезпечують непорушність основ конституційного ладу та безпеку держави, нормальне функціонування державних органів, що відносяться до різних гілок вла-сти, а також інтереси державної служби та служби в органах місцевого самоврядування.
Найбільш небезпечними із злочинів, що входять у цей розділ, є посягання, передбачені гол. 29 КК, оскільки вони зачіпають основи суспільного, політичного го та державного ладу Російської Федерації, її суверенної-тет, зовнішню і внутрішню безпеку. Видовим об'єктом цієї групи злочинів є суспільні відносини, що забезпечують непорушність основ конституційного ладу та безпеку держави.
В деяких складах самостійним ознакою виступає предмет злочину. Наприклад, при шпигунстві (ст. 276 КК) предметом є відомості, що становлять державну таємницю (а за певних умов і інші відомості); при втраті документів, що містять державну таємницю (ст. 284 КК), в якості предмета виступають зазначені документи, а також предмети, відомості про які становлять державну таємницю.
Об'єктивна сторона майже всіх злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки держави характеризує-ся діями. І лише розголошення державної таємниці (ст. 283
КК) і втрата документів, що містять державну таємницю (ст. 284 КК), можуть вчинятися як діями, так і бездіяльністю-ем. Склади цих двох злочинів сконструйовані як матеріальні, а склади інших - як формальні, і визнаються закінченими з моменту вчинення описаних у законі дій, незалежно від настання яких-небудь шкідливих наслідків.

Суб'єктивна сторона майже всіх злочинів розглядає-ваемой групи характеризується тільки прямим умислом: винен-ний усвідомлює суспільно небезпечний характер скоєних дію-вий і бажає їх здійснити. Розголошення державної таємниці (ст. 283 КК) може бути як умисним, так і необережним; склад втрати документів, що містять державну таємницю (ст. 284 КК), характеризується тільки необережною формою вини. Деякі склади в якості обов'язкової ознаки суб'єктів-тивной сторони включають спеціальну мету: припинення дер-жавної чи політичної діяльності потерпілого (ст. 277 КК), повалення або насильницької зміни конституційну ладу РФ (ст. 279 КК), підриву економічної без-ки та обороноздатності РФ (ст. 281 КК). Посягання на життя державного чи громадського діяча (ст. 277
КК) характеризується спеціальним мотивом - помста за государ-
ственную чи іншу політичну діяльність потерпілого.
Суб'єкт злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки держави - особа, яка досягла віку 16 років. Деякі злочини припускають наявність спеціального суб'єкта: громадянин РФ (ст. 275 КК), іноземний громадянин чи особа без громадянства (ст. 276 КК), особа, якій держав-ного таємниця була довірена або стала відома по службі або роботі (ст. 283 КК), особа, яка має допуск до державної таємниці (ст. 284 КК).
Питання про класифікацію аналізованої групи злочини ний є дискусійним. В.В. Лунеев ділить їх на переступив-лення проти основ конституційного ладу (ст. 277-280, 282
КК) і злочини проти безпеки держави (осталь-ні) 1, М.І. Ковальов виділяв посягання на зовнішню (ст. 275, 276, 283 і 284 КК) і внутрішню безпеку Росій-ської Федерації (ст. 277-282 КК) 2. Останню класифікацію С.В. Дьяков доповнює третьою групою (проти економічної
1 Див: Російське кримінальне право. Особлива частина / За ред.
В.Н. Кудрявцева і А.В. Наумова . М., 1997. С. 356.
2 Див: Кримінальне право. Особлива частина / За ред. І.Я. Козаченко,
З.А . Незнамова і Г.П. Новосьолова. М., 1997. С. 567, 568.

безпеки), що включає один злочин - диверсію
(ст. 281 КК) 1.
Виділення двох і навіть трьох груп в системі злочинів про-тив основ конституційного ладу і безпеки держави видається неповним, так як спрямованість деяких пре-ступленій на той чи інший об'єкт залежить від фактичного содер-жания діяння, тому визначення безпосереднього об'єкта як класифікаційного критерію не є абсолютним. Наприклад, розголошення державної таємниці може завдати серйозної шкоди тільки внутрішньої безпеки, не зачіпаючи зовнішньої без-ки країни. І навпаки, терористичні акти, збройні заколоти і міжнаціональні зіткнення здатні серйозно по-дорватися саме зовнішню безпеку держави.
Оскільки виділяються вченими групи злочинів як посягають тільки на зовнішню або тільки на внутрішню безпеку насправді явно неоднорідні і вимагають біль-шей диференціації, залежно від безпосереднього об'єк-єкта їх можна класифікувати на такі види:
1) злочини проти зовнішньої безпеки РФ (ст. 275,
276 КК);
2) злочини, що посягають на основи політичної систе-
ми РФ (ст. 277-279 КК):
3) посягання на економічну безпеку та оборонно-
здатність РФ (ст. 281 КК);
4) посягання на суспільні відносини, забезпечують-
вающие недопущення екстремістської діяльності (ст. 280, 282,
2821, 2822 КК);
5) злочини, що посягають на збереження державної
ної таємниці (ст. 283, 284 КК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 1. Загальна характеристика злочинів проти основ конституційного ладу і безпеки держави "
 1. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  спільна. Душанбе, 1972. С. 79). * (420) Детальніше про множинність осіб у зобов'язанні див.: Новицький І.Б., Лунц Л.А. Загальне вчення про зобов'язання. М., 1950. С. 202-219 (автор глави - І.Б. Новицький). * (421) Детальніше про поняття і сутності толінгу див.: Брагінський М.І., Витрянский В.В. Договірне право. Кн. 3. М., 2002. С. 32-34; Цивільний кодекс РФ. Ч. 1: наук.-практ. коммент. / Під ред. тобто
 2. Тема 8.1. Загальна характеристика кримінального права, його норми і джерела
  загальна декларація прав людини, проголошена ООН, встановлює, що ніхто не може бути засуджений за діяння, яке лише після його вчинення стало кваліфікуватися як злочин. При виявленні такого факту засуджений підлягає негайному звільненню, реабілітації і відшкодування збитку виходячи з міжнародно-правових зобов'язань Росії. Треба мати на увазі, що і багато інших норм
 3. 5. Злочин - кримінально-протиправне діяння
  характеристику властивостей злочину, наприклад, визнати таким заборонене під загрозою покарання суспільно небезпечне і винне діяння. Суть б не змінилася. Але, думається, нинішнє поняття злочину в КК 1996 р. - найбільш досконале з тих, що виробило світове кримінальне законодавство. Набагато більшої уваги заслуговує широко вживане в теорії слово "формальний" і часто
 4. 2. Система і значення Особливої частини кримінального законодавства
  загальна характеристика об'єктів злочинів, що містяться в КК 1996 р., - "охоронювані цим Кодексом інтереси" або "особистість, суспільство і держава" (наприклад, ч. 2 ст . 14). Вживаються терміни "законні інтереси громадян" (див., наприклад, ст. 136 або 137), "інтереси потерпілого" (наприклад, ст. 179). Ієрархія розділів, глав і статей кодексів встановлюється залежно від цінності
 5. 3. Загальна характеристика структури Особливої частини Кримінального кодексу РФ
  характеристика родового об'єкта в розділі VII КК РФ підлягає розширювальному тлумаченню: "Проти людини, особистості і громадянина". Глава 20 "Про злочини проти сім'ї та неповнолітніх", строго кажучи, випадає з групи злочинів з родовими об'єктами "особистість". Напевно, її доречніше перенести в гол. 25 і назвати "Про злочини проти сім'ї, неповнолітніх, здоров'я населення та
 6. 4. Злочини, що порушують загальні правила безпеки. Характеристика окремих видів злочинів проти громадської безпеки
  загальна судову практику по розбою і бандитизму, більше уваги акцентував на якісній характеристиці і включив у поняття стійкості: "попередню змову і злочинні зв'язки між учасниками, єдність злочинних цілей, розподіл функцій між учасниками злочинної спільноти, попереднє встановлення об'єктів і способів злочинної діяльності" * (214) . Пленум Верховного Суду
 7. 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти здоров'я населення і суспільної моралі
  злочинах проти особистості, суспільної безпеки, екологічних злочинах і т.д. Однак завданням цих норм є забезпечення недоторканності здоров'я і моральності окремої (персоніфікованої) особистості. На відміну від відповідних злочинів такі пpеступлений, як незаконний обоpот наpкотическими сpедств, наpушение санітаpно-епідеміологічних пpавил, сокpитіе инфоpмации
 8. Використана література
  характеристика злочинів, скоєних особами, відповідальними за дотримання спеціальних правил у сфері обігу наркотичних засобів та психотропних речовин. Автореф. дисс. канд. юрид. наук. СПб., 2001. С. 11; Турлубеков Б.С . Проблеми вдосконалення кримінально-правової боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів і психотропних речовин за кримінальним законодавством Російської Федерації і
 9. 1. Поняття, загальна характеристика і види злочинів проти правосуддя
  характеристиці інтелектуального моменту умислу винного виключає кримінальну відповідальність і перетворює скоєне в дисциплінарний проступок, якщо мова йде про посадових осіб органів правосуддя. В ряді складів (посягання на життя особи, яка здійснює правосуддя або попереднє розслідування, - ст. 295 КК, провокація хабара - ст. 304 КК та ін.) в якості обов'язкової ознаки
 10. 1. Поняття і загальна характеристика злочинів проти миру і безпеки людства
  загальна, приватна чи конкретна відсилання. При інкорпорації міжнародно -правові норми без будь-яких змін дослівно відтворюються кримінальним правом. При трансформації відбувається певна переробка пакета норм відповідного міжнародного договору. Головна вимога імплементації - строге проходження цілям і змісту міжнародного встановлення. Водночас допустимі
© 2014-2022  yport.inf.ua