Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Обов'язки принципала

. Основний обов'язок принципала полягає в сплаті агентської винагороди (абз. 1 ст. 1006 ЦК). Його розмір встановлюється сторонами в агентській договорі або визначається ними відповідно до п. 3 ст. 424 ГК. Якщо принципал і агент не обумовили порядок сплати агентської винагороди, воно має бути виплачено принципалом до закінчення семи днів з моменту подання йому агентом звіту за минулий період, оскільки з істоти договору або звичаїв ділового обороту не випливає інший порядок сплати винагороди (абз. 3 ст. 1006 ЦК). У разі прийняття агентом на себе поруки за виконання досконалої їм угоди з третьою особою принципал повинен сплатити йому додаткову винагороду (абз. 1 п. 1 ст. 991 ЦК).
При включенні в агентський договір умови, що агент повинен вчиняти юридичні дії від імені принципала, останній зобов'язаний видати агенту довіреність, за винятком випадків, коли повноваження агента будуть випливати з обстановки, в якій він діє (абз . 2 п. 1 ст. 182, п. 1 ст. 975 ЦК), або коли ці повноваження в загальній формі передбачені в агентському договорі, укладеному в письмовій формі (п. 2 ст. 1005 ЦК).
Принципал зобов'язаний забезпечувати агента засобами, необхідними для виконання агентського доручення (абз. 3 п. 2 ст. 975 ЦК), або відшкодовувати йому понесені витрати (абз. 2 ст. 975, ст. 1001 ЦК).
Оскільки агент здійснює доручені йому юридичні дії за рахунок принципала, закон покладає на останнього обов'язок по мірі виконання агентського договору або за закінченні його дії приймати від агента все виконане за договором (п. 3 ст. 975, абз. 2 ст. 1000 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Обов'язки принципала "
 1. § 2. Розрахунки і кредитування
  обов'язків сторін договір банківського рахунку є двостороннім або взаємним, оскільки обидві сторони - банки і клієнт - наділені правами і обов'язками відносно один одного. Основні обов'язки за договором покладаються на банк як на виконавця-услугодателя, але і клієнт повинен нести певні зобов'язання перед банком, дотримуючись встановлені вимоги, що забезпечує права і
 2. § 6. Банківська гарантія
  обов'язків до надання; 3) на відміну від договорів (купівлі-продажу, оренди, підряду і т.д.), що обгрунтовують регулятивні зобов'язання, договір банківської гарантії спрямований на встановлення охоронного зобов'язання, що складається з домагання бенефіціара і кореспондуючий йому обов'язки гаранта і, отже, відноситься до охоронних договорами * (1302), які володіють тією
 3. § 2. Елементи агентського договору
  зобов'язаний сплачувати його протягом тижня з моменту подання йому агентом звіту за минулий період, оскільки з істоти договору або звичаїв ділового обороту не випливає інший порядок сплати винагороди (абз. 3 ст. 1006 ЦК). У тому випадку коли одна зі сторін агентського договору наполягає на включенні до нього того чи іншого умови, воно набуває статус істотного (абз. 2 п. 1 ст.
 4. § 3. Зміст агентського договору
  обов'язком агента є обов'язок до вчинення для принципала юридичних або одночасно юридичних і фактичних дій. Залежно від того, чи діє агент за умовами договору від імені принципала або від свого імені, зміст цього обов'язку визначається приписами Цивільного кодексу про доручення або комісії. Якщо повноваження (уполномочия) агента обумовлені сторонами в
 5. 1. Поняття агентського договору
  обов'язками кожної зі сторін, а рівно з припиненням договору. Ряд його статей присвячений праву агента на винагороду. В них визначаються підстави виникнення відповідного права, порядок встановлення розміру винагороди, а також термінів його виплати. Виконання відповідної цьому праву обов'язки принципала забезпечується наділенням торгового представника правом утримання, від
 6. 7. Права та обов'язки сторін
  обов'язків принципала і агента має проведене в п. 1 ст. 1005 ЦК розмежування ситуацій, що складаються при прямому і при непрямому представництві. З цього, зокрема, випливає, що між третьою особою, з яким була укладена агентом угода, і принципалом може виникнути зобов'язання в разі виступу агента від імені принципала, тобто при прямому представництві. У разі ж,
 7. 5.7. Рекомендації Міжнародної торгової палати для комерційних агентських контрактів
  обов'язки, Типовий контракт покладає на них обов'язок діяти сумлінно і чесно, а також обов'язок сумлінного тлумачення не тільки положень цього контракту, але і будь-яких заяв, зроблених у зв'язку з їх взаємовідносинами. Функції агента обмежені збором замовлень у покупців для принципала при намірі сторін розширити повноваження агента; про це спеціально повинно бути
 8. § 3. Агентський договір у праві Англії і США
  обов'язки безпосередньо для принципала. Судова практика допускає й інші способи вступу агента у відносини з третіми особами при здійсненні покладеного на нього принципалом доручення, а саме: а) агент має право діяти від свого імені, не розкриваючи перед третьою особою існування принципала; б) агент може, вказуючи на те, що він виступає за дорученням і за рахунок принципала, не Припинення зобов'язання з банківської гарантії
 9. обов'язки до повідомлення. Однак якщо внаслідок порушення цього обов'язку у принципала виникли збитки, то він має право вимагати від гаранта їх відшкодування (п. 1 ст. 15
  Звичайні умови агентського договору
 10. зобов'язаний сплачувати його протягом тижня з моменту подання йому агентом звіту за минулий період, оскільки з істоти договору або звичаїв ділового обороту не випливає інший порядок сплати винагороди (абз. 3 ст. 1006 ЦК). У тому випадку коли одна зі сторін агентського договору наполягає на включенні в нього того чи іншого умови, воно набуває статус істотного (абз. 2 п. 1 ст.
  обязан уплачивать его в течение недели с момента представления ему агентом отчета за прошедший период, поскольку из существа договора или обычаев делового оборота не вытекает иной порядок уплаты вознаграждения (абз. 3 ст. 1006 ГК). В том случае когда одна из сторон агентского договора настаивает на включении в него того или иного условия, оно приобретает статус существенного (абз. 2 п. 1 ст.
© 2014-2022  yport.inf.ua