Головна
ГоловнаКримінальне, кримінально-процесуальне правоКримінальне право → 
« Попередня Наступна »
Людмила Іногамова-Хегай, Олексій Рарог, Олександр Чуча. Кримінальне право Російської Федерації. Загальна частина. Підручник, 2008 - перейти до змісту підручника

§ 5. Підстави кримінальної відповідальності за незакінчений злочин


Єдиною підставою кримінальної відповідальності є-ється вчинення діяння, яке містить всі ознаки складу злочину, передбаченого КК (ст. 8). Це положення повністю і беззастережно застосовно до випадків вчинення закінченого злочину, тобто діяння, яке містить всі призна-ки конкретного складу злочину.
Положення про наявність в діях особи певного скла-ва злочину як єдиному підставі кримінальної відпові-дальності застосовно до випадків замаху.
Найважливішою ознакою як злочину, так і складу пре-ступления є суспільна небезпека. Який же характер суспільної небезпеки при замаху?
Насамперед при замаху створюється безпосередня небезпека заподіяння шкоди охороняється кримінальним законом об'єкту. Більш того, при замаху об'єкту нерідко заподіюється шкода, хоча і не той, що вказаний в законі. Часом заподіяну шкоду настільки значний, що злочин хоча й не закінчено, перед-ставлять високу ступінь суспільної небезпеки.
Суспільна небезпека при замаху полягає в створенні винним реальної можливості настання того злочинного результату, на який був спрямований його умисел.
Цілком обгрунтовано Н.Д. Дурманов вказує, що «поняття со-
става включає ознаки, змальовані не тільки у статті Особен-

ної частини радянського кримінального закону, а й у відповідних статтях Загальної частини »1. Про це ж пише і А.А. Піонтковскій2.
Точно так же склад злочину не зникає і в тих випадках, коли об'єктивна сторона не отримує свого повного розвитку. Від цього вона не перестає бути об'єктивною стороною.
У всіх випадках, як при наявності закінченого злочину, так і при замаху, в наявності основний необхідний ознака об'єктивної сторони складу злочину - суспільно небез-ве дію. При цьому дії не втрачають громадської небезпечно-сті від того, що вони виконані не в повній мірі або фактично не привели до злочинного результату. У цих випадках мова може
йти лише про різного ступеня суспільної небезпеки, але в рамках
складу злочину.
Таким чином, при замаху єдиною підставою уго-ловний відповідальності є загальновизнане з кримінального права підстава: дії особи, що містять ознаки конкретно-го складу злочину.
Що ж стосується відповідальності за готування до переступив-лению, то тут правильне вирішення питання про підстави і межах відповідальності представляє значно більшу складність.
Здається, що і стосовно до приготування немає причин відступати від основного положення про те, що підставою уго-ловний відповідальності є вчинення діяння, утримуючи-ного всі ознаки складу злочину.
В окремих випадках, залежно від характеру приготуємо-них дій і від значення охороняється кримінальним законом об'єкта, приготування до вчинення злочину представля-ет відому суспільну небезпеку.
Згідно ч. 2 ст. 30 КК кримінальна відповідальність наступа-ет за приготування тільки до тяжкого та особливо тяжкого Престо-полон.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 5. Підстави кримінальної відповідальності за незакінчений злочин "
 1. Стаття 29. Закінчений та незакінчений злочини Коментар до статті 29
  підстави кримінальної відповідальності. У таких випадках діє загальновизнаний в теорії кримінального права принцип cogitationis poenam nemo patitur (думки непокараність). При цьому не можна змішувати виявлення наміру, що виражається у встановленні сформованого умислу на вчинення злочину, із злочинами, що створюють загрозу конкретним суспільним відносинам. До таких злочинів належать,
 2. 1. Кримінальний закон. Завдання, які стоять перед ним. Структура кримінального закону
  підстави і принципи кримінальної відповідальності, визначають, які суспільно небезпечні діяння визнаються злочинами, які покарання передбачені за їх вчинення і в яких випадках можливе звільнення від кримінальної відповідальності чи покарання. Відповідно до ст. 71 Конституції Російської Федерації прийняття кримінального законодавства віднесено до компетенції Російської Федерації.
 3. Глава 24 Формування нової системи права
  підстав: знаходження судді "у властивості" з однією з сторін, наявності між суддею і стороною ворожих відносин або боргових зобов'язань. Перша стадія закінчувалася на відповіді відповідача. Така відповідь міг бути "винним", відповідач міг "замкнутися" або зізнатися, але із зазначенням нових обставин справи. Друга стадія процесу починалася з аналізу доказів. Розрізнялися чотири види
 4. Стаття 8. Підстава кримінальної відповідальності Коментар до статті 8
  підставі кримінальної відповідальності має не тільки кримінально-правове, а й політичне, загальногромадянське звучання. Підхід до вирішення цієї проблеми багато в чому визначає рівень правового розвитку держави, гарантованість прав і свобод людини і громадянина. Розглядаючи проблему підстави кримінальної відповідальності, перш за все слід звернути увагу на те, що закон не розкриває його
 5. Стаття 18. Рецидив злочинів Коментар до статті 18
  основу і сприяють адекватній оцінці суспільної небезпеки як самого злочинного діяння, так і вчинила злочин особи, і застосування однакових заходів відповідальності за різні за ступенем суспільної небезпеки злочину без урахування фактора інтенсивності участі конкретної особи у злочині, його поведінки після вчинення злочину і після відбуття покарання, якщо таке
 6. Стаття 30. Приготування до злочину і замах на злочин Коментар до статті 30
  основу для кримінальної відповідальності, є недоведення злочину до кінця з незалежних від особи обставин, тобто це мають бути зовнішні, незалежні від волі даної особи обставини. В іншому випадку можливий добровільна відмова від вчинення злочину і виключення кримінальної відповідальності за вчинення підготовчих дій. Як зазначалося вище, приготування
 7. Стаття 31. Добровільна відмова від злочину Коментар до статті 31
  основанно, що такий поведінковий акт може мати місце тільки на тому етапі, коли злочин ще не завершено і злочинні дії виконані не в повному обсязі. Ці умови є на стадії приготування і частково на стадії замаху. Цілком зрозуміло, що добровільна відмова від злочину можливий на стадії приготування без всяких обмежень. Це обумовлено тим, що приготування
 8. Стаття 59. Смертна кара Коментар до статті 59
  засноване на принципах гуманізму і справедливості. При цьому законодавець виходить з того положення, що смертна кара може призначатися лише у випадках заподіяння смерті іншим особам. І нарешті, обставини вчинення злочину можуть бути такими, що призначення смертної кари буде явно несправедливим. Тому й поблажливість присяжних є фактором, що накладає вето на
 9. Стаття 63. Обставини, які обтяжують покарання Коментар до статті 63
  підставою до визнання у нього будь-якого з видів рецидиву, передбаченого ст. 18 КК РФ. За змістом цієї статті при вирішенні питання про наявність рецидиву злочинів не має значення, чи було закінченим або незакінченим умисний злочин, за який особа засуджується за останнім вироком або засуджувалося раніше, а також чи є особа виконавцем або співучасником будь-якого з цих
 10. Стаття 66. Призначення покарання за незакінчений злочин Коментар до статті 66
  підстав, передбачених ст. 62 КК РФ, три чверті максимального строку або розміру найбільш суворого виду покарання слід обчислювати від встановленого максимального розміру покарання за незакінчений злочин, тобто три чверті від однієї другої - при готуванні до злочину або три чверті від трьох чвертей - при замаху на злочин. Наприклад, скоєно замах на
© 2014-2022  yport.inf.ua