Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Є. Н. Абрамова, Н. Н. Аверченко, Ю. В. Байгушева. Цивільне право: підручник: у 3-х томах
Том 1, частина 1., 2010 - перейти до змісту підручника

§ 3. Передача цінних паперів

Передача цінних паперів на пред'явника. Представницькі цінні папери підкоряються дії принципу: "право з паперу слід праву на папір". Стало бути, для того щоб придбати право з представницькою папери, необхідно стати власником паперу. Набуття права власності на пред'явницькі цінний папір спирається на договір про передачу папери у власність, в фактичний склад якого входять два елементи: 1) угоду про перехід права власності на папір, яке саме по собі не є угодою, 2) передача паперу набувачеві. Зазначений договір являє собою абстрактну угоду. Це означає, що він має силу і за відсутності правової підстави передачі права власності на пред'явницькі папір.
Опосередковане договором про передачу папери у власність придбання права власності на пред'явницькі папір є похідним, так як воно грунтується на праві відчужувача, яке становить передумову придбання. Інакше йде справа з придбанням права, посвідченого представницькою цінним папером. Останнє не переходить до набувача папери, а виникає в його особі знову внаслідок того, що він став власником папери * (429). Тому придбання цього права є початковою. Сказане свідчить про помилковість формулювання п. 1 ст. 146 ЦК, в якій йдеться про передачу права, посвідченого цінним папером на пред'явника. Якби це право передавалося набувачеві папери, то він виступав би в якості правонаступника колишнього кредитора по паперу. Проте визнання його правонаступником не узгоджується з притаманним представницькими цінних паперів властивістю публічної достовірності (див. § 2 цієї глави), в силу якого добросовісний набувач паперів отримує незалежне від права попередника право з паперу.
Передача ордерних цінних паперів. Право власності на ордерну цінний папір і засвідчена нею право купуються так само, як і відповідні права стосовно представницькою цінному папері, з тією лише особливістю, що для набуття права власності на ордерну папір крім договору про передачу папери у власність потрібно, щоб папір був забезпечена індосаментом. Індосамент є вміщена на ордерним цінним папером відмітка індосанта про передачу паперу, з якої випливає, що надання по паперу має бути здійснене не йому, а индоссату * (430). Будь індосамент, опосредующий перехід права власності на ордерну папір, має транспортну та легітимаційну функції. Вексельні та чекові індосаменти володіють також гарантійної функцією (ст. 15, 43, 77 Положення про переказний і простий вексель, п. 1 ст. 885 ЦК), яка відсутня у індосаментів, вчинених на інших видах ордерних цінних паперів.
Індосамент може бути іменним або бланковим. Іменний індосамент, який в абз. 2 п. 3 ст. 146 ГК неточно названо "ордерним", містить позначення індосата. У бланковим индоссаменте позначення індосата відсутня. Передана за бланковим індосаментом ордерний цінний папір може передаватися далі як представницькою папір, тобто через один тільки договір про передачу папери у власність без вчинення на ній нового індосаменту, хоча вона і не є цінним папером на пред'явника * (431).
У попередньому викладі йшлося про повне индоссаменте, покликаному опосредовать перехід права власності на ордерну цінний папір. Від цього індосаменту слід відрізняти препоручительной індосамент, який служить засобом передачі ордерної папери з метою отримання индоссатом виконання по паперу для індосанта.
Передбачений абз. 3 п. 3 ст. 146 ГК препоручительной індосамент повинен містити застереження, що має на увазі просте доручення. Доручаючи индоссату здійснити право з ордерної папери, індосант видає йому повноваження, тобто право виступати в якості представника. Воно грунтується не на передорученому индоссаменте, а на односторонній угоді препоручительного індосанта, спрямованої на надання повноваження передорученому индоссату. Що стосується препоручительного індосаменту, то його значення полягає тому, що він обгрунтовує легітимацію препоручительного індосата в якості представника препоручительного індосанта.
У разі препоручительной передачі ордерного цінного паперу індосат не набуває ні права власності на папір, ні права з паперу. Але він може на підставі даного йому повноваження здійснити право з ордерної папери і зробити інші дії, необхідні для виконання покладеного на нього доручення, а саме: витребувати папір з чужого незаконного володіння, подати заяву до суду про оголошення паперу втратила чинність, пред'явити позов про стягнення по паперу, і т.д. * (432)
Передача іменних цінних паперів. Спираючись на п. 2 ст. 146 ГК, деякі цивілісти вважають, що іменні цінні папери передаються у порядку, встановленому для відступлення права вимоги (цесії) * (433). Погодитися з цим поглядом не можна. З тієї обставини, що цесія є засобом передачі, характерним для ректа-паперів * (434), випливає, що за які мають п. 2 ст. 146 і подп. 2 п. 1 ст. 145 ГК словосполученням "іменний цінний папір" ховається ректа-папір. Таким чином, приписи п. 2 ст. 146 ГК розраховані тільки на ректа-паперу. Вони не можуть застосовуватися до іменних цінних паперів * (435), передача яких не врегульована чинним законодавством.
Передача звичайних іменних цінних паперів (ректа-паперів).
На відміну від цінних паперів, що володіють публічної достовірністю, ректа-паперу підкоряються дії принципу: "право на папір слід праву з паперу". Це означає, що той, хто придбав право з ректа-паперу, автоматично стає її власником. Засвідчене ректа-папером право передається через договір поступки (абз. 1 п. 1 ст. 382 ЦК). Передача цього права за допомогою індосаменту неприпустима. У разі передачі ректа-паперу по іменний передавальної написи остання повинна розглядатися як виражена в короткій формі цесія * (436).
Відступлених право переходить від цедента до цессионарию в момент вступу договору поступки в силу, отже, при невідкладно обумовленої поступку - лише з настанням умови. Для переходу права передача папери не потрібно * (437). Але без володіння папером цессионарий не зможе здійснити засвідчене нею право. Тому закон зобов'язує цедента передати папір цессионарию (п. 2 ст. 385 ЦК), якому вона вже належить на праві власності.
Питання про те, чи відповідає цедент за дійсність і фактичну здійсненність відступленого їм права з ректа-паперу, має вирішуватися залежно від характеру лежить в основі поступки каузальне угоди. При безкоштовне характер цієї угоди цедент відповідає за дійсність права, тобто за те, що воно юридично обгрунтоване і необременено запереченнями, але без особливих підстав не відповідає за його фактичну здійсненність, тобто за платоспроможність боржника (ст. 390 ЦК). Якщо каузальна угода є безоплатній, то цедент не відповідає ні за дійсність, ні за фактичну здійсненність права з ректа-паперу (п. 3 ст. 576 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " § 3. Передача цінних паперів "
 1. § 2. Професійні учасники ринку цінних паперів
  передачі довірителю, в забезпечення своїх вимог за договором доручення (п. 3 ст. 972 ЦК). Застосування утримання брокером, чинним на підставі договору не доручення, а комісії, можливе стосовно будь-яких клієнтів, а не тільки є підприємцями, і не залежить від того, чи діє такий брокер як комерційного представника (п. 2 ст. 996 ЦК). За загальним правилом, по
 2. 3. Інші види угод
  передачі грошей, речей, наданні зустрічних послуг, виконання роботи і т.д. У безоплатній угоді обов'язок надання зустрічного задоволення іншою стороною відсутня. Тому оплатним можуть бути тільки двосторонні і багатосторонні угоди. Односторонні угоди завжди безоплатні. Відплатність або безоплатність угод може зумовлюватися їх природою або угодою
 3. 1. Поняття договору зберігання
  передачею на зберігання витрат). Відносини зі зберігання є не тільки найпоширенішими, але і самими різноманітними. Досить вказати на те, що цей договір має найбільше серед інших названих на ГК типів договорів у числі виділених для особливого врегулювання видів. Для порівняння можна вказати на те, що в главах про купівлю-продаж та оренду міститься тільки сім видів
 4. 4. Вексельне "кредитування"
  передача цінних паперів (векселів) не могла становити предмет зобов'язання на стороні банку за кредитним договором, а тому відповідні кредитні договори визнавалися такими, що суперечать положенням ст. 819 ГК РФ про кредитному договорі. Як правильно зазначається в юридичній літературі, наведене судження містить логічну помилку. "Якщо договір вексельного кредиту не відповідає диспозиції
 5. Обов'язки банку з ведення рахунку
  передачі платіжних документів в банк у письмовій формі банк повинен перевірити за зовнішніми ознаками відповідність підписів уповноважених осіб та друку на переданій в банк документі зразкам підписів і відбитка печатки, що містяться в переданої банку картці, а також наявність довіреності, якщо вона є підставою для розпорядження грошовими коштами, що знаходяться на рахунку. Якщо інше не
 6. 5.10. Договір поставки
  передачу майна у власність (господарське відання або оперативне управління) набувача. Однак якщо в силу договору купівлі-продажу реалізується готова річ (товар) і виконання договору може збігатися з моментом його укладення, то договір поставки укладається на тривалий період, так як товар, який поставлятиметься, ще, як правило, не виготовлений, він буде проводитися
 7. Коментар до статті 15.22
  передачу цінних паперів , а при розміщенні емісійних цінних паперів - на підставі повідомлення продавця цінних паперів; - внесенню в систему ведення реєстру всіх необхідних змін і доповнень; - здійснення операцій на особових рахунках власників і номінальних власників цінних паперів тільки за їх дорученням; - доведення до зареєстрованих осіб інформації , що надається емітентом; -
 8. Коментар до статті 15.23
  передачі цінних паперів не будуть порушені обмеження, встановлені законодавством РФ, або статутом емітента, або набрав законної сили рішенням суду . Емітент зобов'язаний надати реєстратору в строк не пізніше 10 календарних днів з дати укладення договору на ведення реєстру, якщо інше не передбачено нормативними актами ФКЦБ: - оригінал рішення про випуск цінних паперів; - копії
 9. § 9. Способи забезпечення виконання зобов'язань
  передачі йому всіх прав і необхідної документації. Завдаток Завдаток (arrhes, Draufgabe, earnast) - це грошова сума, яку при укладанні договору одна сторона передає іншій. Завдаток видається не тільки з метою забезпечення виконання, але також як доказ існування договору. Завдаток може служити забезпеченням виконання зобов'язання однією стороною або обома сторонами.
 10. § 2. Створення комерційних організацій
  передачі їй свого майна та участі в її діяльності. У договорі визначаються також умови і порядок розподілу між учасниками прибутку і збитків, управління діяльністю комерційної організації, виходу учасників з її складу. Статут комерційної організації визначає індивідуально-правовий статус комерційної організації. У статуті відповідно до общедозволітельного правовим
© 2014-2022  yport.inf.ua