Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття і елементи договору

. За договором возмездного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги (п. 1 ст. 779 ЦК). Як випливає з визначення, даний договір є консенсуальним, взаємним (сіналлагматіческій), оплатним. Договір, за яким виконавець, який здійснює відповідну підприємницьку діяльність, надає громадянину-замовнику послугу, призначену для задоволення особистих (побутових) потреб останнього, є публічним (ст. 730, 783 ЦК) * (488).
Сторонами договору надання послуг є виконавець (услугодатель) і замовник (услугополучатель). У гол. 39 ЦК не передбачено будь-яких вимог до суб'єктного складу даного договору. Отже, за загальним правилом у якості сторін можуть виступати будь-які суб'єкти (фізичні та юридичні особи, публічно-правові утворення), з урахуванням їх обсягу та характеру право-та дієздатності. Разом з тим стосовно до окремих різновидів даного договору законодавець встановлює спеціальні вимоги, що стосуються насамперед фігури виконавця. Так, діяльність з надання певних видів послуг (медичних, ветеринарних і деяких інших) підлягає обов'язковому ліцензуванню. Особливі вимоги пред'являються до виконавців аудиторських послуг * (489), послуг з оцінки * (490) і деяких інших.
Предметом договору є послуга, що надається виконавцем. Умова про предмет має характер суттєвого. Воно вважається узгодженим, якщо в договорі перераховані певні дії, які зобов'язаний вчинити виконавець, або вказана певна діяльність, яку він зобов'язаний здійснити. Стосовно до останнього випадку коло можливих дій виконавця може бути безпосередньо вказаний у договорі або визначений на підставі передують укладенню договору переговорів і листування, практики, яка встановилася у взаємних відносинах сторін, звичаїв ділового обороту, подальшої поведінки сторін і т.п. * (491)
Ціна в договорі возмездного надання послуг, як правило, визначається сторонами і є вільною. Проте в деяких випадках розмір ціни регулюється державою * (492).
Умова про ціну за загальним правилом не є суттєвим. При його відсутності в договорі ціна буде визначатися за правилами п. 3 ст. 424 ГК. Виняток становлять випадки, коли надається послуга унікальна і не має аналогів. Оскільки положення ст. 424 ГК в подібній ситуації не здатні адекватно заповнити відсутнє угода сторін про ціну, така відсутність означає, що договір не укладений.
Ціна може визначатися шляхом складання кошторису (ст. 709, 783 ЦК).
Термін виконання договору надання послуг встановлюється за згодою сторін, а за відсутності такої угоди визначається за правилами п. 2 ст. 314 ГК. Однак найчастіше специфіка наданої послуги надає умові про термін характер суттєвого. Так, в договорах на надання послуг з проведення концертів, театральних, спортивних або музичних вистав у відсутність узгодженого сторонами терміну виконання договір повинен вважатися неукладеним. У багатьох договорах, що передбачають в якості предмета не дія, а діяльність виконавця (освітні послуги, так звані абонементні та інші тривалі послуги * (493), термін договору визначає часові межі, в рамках яких будуть надаватися послуги, а тому вказівка цього терміну є необхідним .
Форма договору надання послуг, в відсутність спеціальних вказівок гл. 39 ГК, визначається за загальними правилами про форму угод (ст. 158-161 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Поняття і елементи договору"
 1. § 3. Договір будівельного підряду
  Загальні положення. Договори будівельного підряду укладаються на будівництво, реконструкцію або капітальний ремонт підприємств, будівель (зокрема житлових будинків), споруд чи інших об'єктів, а також на виконання монтажних, пусконалагоджувальних та інших нерозривно пов'язаних зі споруджуваним об'єктом робіт. Згідно з раніше діючим законодавством виникають при цьому цивільно-правові відносини в
 2. § 4. Договір підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт
  Поняття і елементи договору. За договором підряду на виконання проектних та вишукувальних робіт підрядник (проектувальник, розвідувач) зобов'язується за завданням замовника розробити технічну документацію та (або) виконати пошукові роботи, а замовник зобов'язується прийняти та оплатити їх результати (п. 1 ст. 758 ЦК). Зазначений договір, як і договір будівельного підряду, безпосередньо пов'язаний зі
 3. § 1. Поняття і елементи договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт
  Поняття договорів на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. З переходом до ринкових відносин істотно підвищуються роль і значення цивільно-правових засобів у сфері створення і використання науково-технічної продукції, яка набуває властивості товару і все ширше втягується в цивільний оборот. Одним з важливих засобів регулювання
 4. § 2. Договір надання послуг
  Поняття і елементи договору. За договором возмездного надання послуг виконавець зобов'язується за завданням замовника надати послуги (здійснити певні дії або здійснити певну діяльність), а замовник зобов'язується оплатити ці послуги (п. 1 ст. 779 ЦК). Як випливає з визначення, даний договір є консенсуальним, взаємним (сіналлагматіческій), оплатним. Договір, за яким
 5. § 5. Транспортна експедиція
  Поняття і елементи договору транспортної експедиції. Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 801 ЦК за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. В абз. 2 і 3 п. 1 ст. 801 ГК
 6. 1. Поняття договору купівлі - продажу
  Значення і сфера застосування Договір купівлі - продажу є одним з типів договорів, що регулюють зобов'язання з передачі майна. Цим пояснюється широке застосування договору купівлі - продажу в майновому обороті. Не випадково положення, що визначають відносини, пов'язані з купівлею - продажем, відкривають розд. IV Цивільного кодексу Російської Федерації (далі - ЦК), присвячений окремим
 7. 5. Основні елементи договору міни
  Для характеристики договору міни з метою виявлення його істотних ознак в порівнянні з іншими типами цивільно - правових договорів, що складають єдину категорію договорів на передачу майна, використовується, як і у випадку з договором купівлі - продажу, поняття " елементи договору ". Під елементами договору, як ми вже відзначали, зазвичай розуміються: суб'єкти договору, його предмет, форма
 8. Поняття і елементи договору будівельного підряду
  . За договором будівельного підряду підрядник зобов'язується у встановлений договором термін побудувати за завданням замовника певний об'єкт або виконати інші будівельні роботи, а замовник зобов'язується створити підряднику необхідні умови для виконання робіт, прийняти їх результат і сплатити обумовлену ціну (п. 1 ст. 740 ЦК). Порівнюючи дане визначення з легальним визначенням договору
 9. Поняття і елементи договору транспортної експедиції
  . Відповідно до абз. 1 п. 1 ст. 801 ЦК за договором транспортної експедиції одна сторона (експедитор) зобов'язується за винагороду і за рахунок іншої сторони (клієнта - відправника вантажу або вантажоодержувача) виконати або організувати виконання визначених договором послуг, пов'язаних з перевезенням вантажу. В абз. 2 і 3 п. 1 ст. 801 ГК визначено основні та додаткові послуги, які
 10. § 2. Законодавство про місцеве самоврядування: поняття і структура
  Законодавство - сукупність пов'язаних між собою законів, інших нормативних правових актів, нормативних договорів (міжнародних і внутрішньодержавних) , правових позицій конституційних (статутних) судів. Зв'язки між складовими законодавство актами складні і різноманітні. З їх урахуванням в законодавстві виділяють ряд його внутрішніх структур, зокрема, ієрархічну (вертикальну),
© 2014-2022  yport.inf.ua