Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття права спільної власності

Загальна власність представляє собою приналежність речі не одному власнику, а одночасно кільком особам (співвласникам). Наприклад, брати як спадкоємці після смерті батька отримують у власність належав йому автомобіль; акціонерна компанія спільно з муніципальним освітою фінансує будівництво багатоквартирного житлового будинку, що переходить у їхню власність після закінчення будівництва; два публічно-правових освіти стають власниками побудованого на їхні кошти гідротехнічного об'єкта (греблі , моста, гідроелектростанції) на розділяє їх річці і т.п. Інакше кажучи, в таких ситуаціях два або більше особи спільно стають суб'єктами права власності на одне і те ж майно (річ). Отже, відносини спільної власності характеризуються множинністю суб'єктів права власності на конкретний об'єкт.
При цьому сам майновий об'єкт не ділиться між учасниками відносин спільної власності, а належить їм одночасно і спільно, насамперед тому, що в багатьох випадках він є неподільною річчю (ст. 133 ЦК). Якщо греблю, міст або автомобіль розділити між співвласниками, то й сама ця річ як ціле, і її частини просто втратять своє господарське призначення і тим самим - економічну цінність. Коли ж мова йде про подільних речі, наприклад про земельній ділянці або про житловому котеджі, то їх фактичний розділ між власниками припинить і відносини спільної власності, бо кожен стане власником конкретної, індивідуально-визначеної речі у вигляді відповідної частини земельної ділянки, частини будинку і т . п., між якими залишиться лише фізична, а не юридична "спільність" (загальна стіна, загальний паркан і т.д.).
Саме тому загальна власність відповідно до правила п. 4 ст. 244 ГК виникає насамперед при надходженні у власність двох або декількох осіб речей, неподільних за своєю природою або в силу вказівки закону, а щодо діленого майна - у випадках, прямо передбачених законом або договором (наприклад, щодо майна подружжя в силу правил ст . 33 і ст. 34 Сімейного кодексу або при створенні простого товариства - на підставі ст. 1043 ЦК).
З цього видно, що між учасниками спільної власності в період її існування ділиться НЕ майно в натурі (яке юридично завжди становить єдине ціле), а право на нього, у якого з'являється кілька суб'єктів. Розділ ж спільного майна тягне припинення відносин спільної власності, бо кожен із співвласників у результаті розділу стає одноосібним власником конкретної частини знаходився у спільній власності майна.
Відносини спільної власності можуть виникати між будь-якими суб'єктами цивільного права: фізичними та юридичними особами, державними і муніципальними утвореннями, причому в будь-яких поєднаннях. Так, громадяни як власники приватизованих ними квартир у багатоквартирному житловому будинку одночасно з відповідним публічно-правовою освітою є співвласниками загальних приміщень такого будинку (горищ, підвалів і т.д.), його несучих конструкцій, санітарно-технічного та іншого обладнання (п. 1 ст. 290 ЦК), поки в такому будинку залишаються неприватизовані квартири, що знаходяться в державній або муніципальній власності.
У розглянутій ситуації не з'являється якої особливої, нової форми власності (на кшталт "змішаної" або "колективної"), оскільки кожен з учасників залишається цілком самостійним власником свого майна і не становить з іншими співвласниками ніякого особливого (тим більше правосуб'єктності) "колективу". Не виникає і нового суб'єкта права - юридичної особи - власника (як це має, наприклад, місце при створенні в порядку приватизації господарського товариства з державною участю), оскільки відносно присвоєної речі всі учасники спільної власності виступають як один єдиний власник зі спільною волею по її використанню.
Таким чином, загальна власність є не особливим економічним відношенням ("формою") власності, а лише різновидом існуючих відносин власності, що представляє собою чисто юридичний варіант присвоенности конкретних матеріальних благ: чи не однією особою, а кількома особами . Це положення стало навіть підставою для думки про те, що права спільної власності як суб'єктивного цивільного права взагалі не існує (1), оскільки йдеться про звичаєве право власності, лише ускладненому безліччю суб'єктів. Однак саме юридично (а не економічно) розглянуту ситуацію слід кваліфікувати як речове право декількох осіб спільно і за своїм розсудом володіти, користуватися і розпоряджатися належним їм майном, що є єдине ціле (п. 1 ст. 244 ЦК).
---
(1) Див: Мисник Н.М. Правова природа спільної власності / / Правознавство. 1993. N 1. С. 33.
Суб'єкти спільної власності, як і будь-які власники, за своїм розсудом володіють, користуються і розпоряджаються належним їм спільним майном, але змушені здійснювати ці правомочності спільно, спільно, оскільки жоден з них не володіє всією повнотою права на річ, будучи обмеженим правами інших учасників. Тому поряд із звичайними для власності зовнішніми правовідносинами співвласників з усіма третіми особами між самими співвласниками неминуче складаються внутрішні взаємини за погодженням їх загальної волі, пов'язаної із здійсненням спільно належних їм правомочностей власника. Ці взаємини співвласників по суті і складають предмет регулювання норм, присвячених спільної власності (1).
---
КонсультантПлюс: примітка.
Коментар до Цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (під ред. О.Н. Садикова) включений до інформаційного банку відповідно до публікації - КОНТРАКТ, ИНФРА-М, 2005 (видання третє, виправлене, доповнене і перероблене).
(1) Див: Коментар до цивільного кодексу Російської Федерації, частини першої (постатейний) / Відп. ред. О.Н. Садиков. 2-е вид. М., 2002. С. 556 (автор коментаря - Ю.К. Толстой).
Дані взаємини є абсолютними, а відносними правовідносинами між цілком конкретними суб'єктами і не можуть бути віднесені до категорії речових правовідносин. Необхідність формувати і виражати спільну єдину волю співвласників у відношенні реалізації належного їм права робить необхідним досягнення між ними угод з тих чи інших питань (наприклад, про порядок використання і розпорядження спільним майном). При виконанні таких угод виникають зобов'язальні відносини співвласників, які, однак, не змішуються з їх речовими відносинами з іншими особами (1). Між співвласниками виникають і речові відносини, наприклад у зв'язку з переважним правом купівлі частки у праві спільної часткової власності (див. далі).
---
(1) Не можна тому погодитися з думкою про те, що частка у праві спільної власності "є одночасно і речовим правом (правом власності), і має деякі риси права відносного, що надає певні права і створюючи обов'язки у відносинах з іншими учасниками" (Скловский До . І. Застосування цивільного законодавства про власність та володінні. С. 221). Такі права та обов'язки створюють угоди співвласників чи які замінять їх судові рішення, а не самі по собі їх частки у праві спільної власності, що підкоряються, як там же справедливо зазначає згаданий автор, режиму речових, а не зобов'язальних прав.
Разом з тим зміст і зміст зобов'язальних відносин співвласників складаються в юридичному оформленні спільного здійснення ними характерного для власності господарського панування над присвоєним майном, а не в задоволенні потреб одних (уповноважених) осіб за рахунок поведінки інших (зобов'язаних) осіб. Тому їх взаємини - особливий різновид зобов'язальних відносин, за своєю юридичною природою близька до зобов'язальних відносин по спільній діяльності (1).
---
(1) Див гл. 63 т. IV цього підручника.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття права спільної власності "
 1. ПРОГРАМА КУРСУ" ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО "
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 2. § 2. Структура органів місцевого самоврядування
  поняття "органи місцевого самоврядування" та "посадові особи місцевого самоврядування" не є взаємовиключними: посадова особа місцевого самоврядування залежно від його повноважень може виступати в якості органу місцевого самоврядування. --- Визначення Конституційного Суду РФ від 26 вересня 1996 р. N 92-О. Органи місцевого самоврядування - це
 3. § 1. Органи місцевого самоврядування: загальна характеристика
  поняття "структура органів місцевого самоврядування". Відповідно до ч. 1 ст. 130 Конституції РФ структура органів місцевого самоврядування визначається населенням самостійно. Виникає питання що населення має право визначати самостійно - тільки загальний набір органів місцевого самоврядування та їх взаємне положення або ще й внутрішню організацію даних органів? Можна припустити, що
 4. § 1. Загальна характеристика
  правами юридичної особи. Склад. Чисельний склад представницьких органів, який визначається статутами муніципальних утворень, дуже різноманітний. Причому він далеко не однаковий навіть у представницьких органах муніципальних утворень одного рівня. Багато що залежить від обсягу роботи даного представницького органу, чисельності населення муніципального освіти і т.д. У радянський період
 5. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності. По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 6. § 4. Неспроможність (банкрутство) підприємців
  поняттям неплатоспроможності. Неплатоспроможність може бути обумовлена різними причинами і полягає в тому, що до моменту настання строку платежу у особи відсутні у необхідній кількості засобу платежу. Неплатоспроможність може бути відносною і абсолютною. Відносна неплатоспроможність означає, що при задовільній структурі балансу боржника (пасив не перевищує
 7. § 4. Акціонерні товариства
  поняття, основні риси і встановлюючи основні гарантії прав акціонерів і кредиторів товариства . Більш детальна регламентація статусу акціонерних товариств є предметом спеціального законодавства, де центральне місце займає Закон РФ від 26 грудня 1995 р. № 208-ФЗ «Про акціонерні товариства» [1]. Цей закон визначає правове становище всіх акціонерних товариств, як створених, так і
 8. § 6. Державні і муніципальні підприємства
  поняття дочірнього підприємства. Крім того, засновник затверджує статут дочірнього підприємства і призначає його керівника, директора. Діяльність дочірнього підприємства повинна строго відповідати цілям, для яких це підприємство створюється його засновником. Таку правоздатність можна визначити як цільову. Тут слід звернути увагу на те, що термін «дочірнє підприємство» може бути
 9. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  поняття, відповідні трьох основних моментів в механізмі звернення стягнення на заставлене майно. До них відносяться: підстави звернення стягнення на заставлене майно, порядок звернення стягнення на заставлене майно, реалізація заставленого майна. До підстав звернення стягнення на заставлене майно ст. 348 ГК РФ відносить невиконання або неналежне виконання боржником
 10. § 2. Розрахунки і кредитування
  поняттям для ряду однотипних договорів, якими опосередковуються позикові або, що те ж саме , кредитні зобов'язання. Якими б специфічними або ускладненими не були умови різних варіантів позикових зобов'язань, всі вони вписуються в універсальну формулу договору позики: отримані в борг кошти повинні бути повернені позичальником позикодавцеві. Настільки ж універсальними є багато правових
© 2014-2022  yport.inf.ua