Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

1. Поняття і принципи спадкування за законом

Спадкоємцями за законом можуть бути лише особи, прямо названі такими в тексті закону. З глибокої давнини вони об'єднані в певні черги. Причому спадкоємці кожної наступної черги закликаються до спадкування тільки в тому випадку, якщо немає спадкоємців попередніх черг. Це означає, що має місце одна з наступних ситуацій:
- спадкоємці попередніх черг відсутні;
- ніхто з них не має права успадковувати;
- всі вони відсторонені від спадкування;
- всі вони позбавлені спадщини;
- ніхто з них не прийняв спадщини;
- всі вони відмовилися від спадщини.
Спадкоємці тієї ж черги, яка покликана до спадкоємства, успадковують в рівних частках (п. 2 ст. 1141 ЦК) (1). Виняток становлять лише ті, хто успадковує за правом представлення. Вони порівну ділять між собою частку безпосереднього спадкоємця, якого вони представляють у відповідній черзі (2).
---
(1) Принцип поголовного рівності при спадкуванні за законом (in capita) був сформульований в римському праві.
(2) За допомогою спадкування за правом представлення з часів Стародавнього Риму реалізується принцип поколіннями рівності, тобто рівності поколінь (in stirpes). Суть поділу спадщини in stirpes можна виразити таким чином: онуки від раніше померлого сина отримують всі разом, скільки б їх не було, ту частину, яку отримав би їх батько, якби був живий (так зване jus reprasentationis). Детальніше див: Покровський І.А. Указ. соч. С. 392; Хвостов В.М. Указ. соч. С. 457 - 458; Грімм Д.Д. Лекції по догми римського права. М., 2003. С. 462.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 1. Поняття і принципи спадкування за законом "
 1. § 9. Комерційна концесія
  поняття концесія (від латинського concessio - дозвіл) вживалося як договору, укладеного державою з приватним підприємцем, як правило іноземною фірмою, на експлуатацію промислових підприємств або земельних ділянок. Сьогодні йому надано зовсім інший зміст. Відповідно до ст. 1027 ЦК за даним договором одна сторона (правовласник) зобов'язується надати іншій
 2. § 2. Права, обов'язки і відповідальність платників податків
  поняття податкового та бухгалтерського обліку [8]. Представляється, що в цьому є раціональне зерно, а значить і підвищена відповідальність платників податків повинна бути встановлена за порушення порядку ведення саме податкового обліку, що спричинило несплату, неповну або несвоєчасну сплату податків. Держава надає великого значення обов'язки платників податків вести облік доходів і витрат,
 3. § 3. Основні інститути цивільного права зарубіжних держав
  поняття пасивної (passive capacity) і активної правосуб'єктності (active capacity), відповідні правоздатності та дієздатності відповідно. Правосуб'єктністю в ряді випадків наділені особи, що не існують на момент закріплення за ними правомочностей. По англійському праву згідно з Актами 1929 і 1976 рр.. дитина ще до свого народження отримує певну правову захист в області
 4. § 2. Правове становище публічних утворень
  поняття. Участь публічних утворень у цивільному обороті необхідно остільки, оскільки цього вимагає реалізація завдань публічної влади. Однак сама по собі подібна функціональна спрямованість діяльності не замінює і не відміняє юридичної рівності всіх суб'єктів цивільного права. Інакше кажучи, втрата владних повноважень у цивільних правовідносинах який суперечить природі
 5. § 1. Поняття та юридична класифікація речей
  поняттям "майно" можуть охоплюватися речі, гроші та цінні папери (п. 1 ст. 302, п. 1 ст. 307 ЦК). У ряді випадків майном називаються не тільки перераховані вище об'єкти, а й майнові права (ст. 18, п. 1 ст. 56 ЦК). Нарешті, поняття "майно" може позначати всю сукупність готівкових речей, грошей, цінних паперів, майнових прав, а також обов'язків суб'єкта (п. 2 ст. 63 ЦК). В
 6. § 2. Межі здійснення цивільних прав
  поняття ставилося деякими авторами під сумнів * (608), його існування слід визнати теоретично виправданим. Зловживання правом являє собою особливу цивільне правопорушення. Основна його специфіка полягає в тому, що дії порушника формально спираються на належне йому право, однак при конкретній його реалізації вони набувають таку форму і характер, що це призводить
 7. § 3. Позовна давність
  поняттям права на позов. Право на позов є забезпечена законом можливість зацікавленої особи звернутися до суду з вимогою про розгляд і вирішення матеріально-правового спору з відповідачем з метою захисту порушеного або оспорюваного права або охоронюваного законом інтересу особи * (630). Згідно із загальноприйнятою точкою зору право на позов складається з двох правомочностей - права на пред'явлення позову і
 8. § 4. Загальні положення про набуття та припинення права власності
  поняття "спосіб" є легальним (ст. 218 ЦК). Водночас вживання поняття "спосіб" цілком припустимо як взаємозамінні з "підставою" * (757). У більшості випадків припинення права власності у одного суб'єкта спричиняє виникнення такого права у іншого, тому гол. 14 ГК ("Набуття права власності") не можна розглядати у відриві від гол. 15 ГК ("Припинення права
 9. § 6. Похідні підстави набуття права власності
  поняття" повзуча експропріація "(creeping expropriation), тобто прихована націоналізація, коли спеціального закону не приймається, проте створюються настільки нестерпні умови для ведення бізнесу в конкретній країні, що інвестори самі шукають можливість позбутися своїх активів на користь держави. Нині спеціальний федеральний закон про націоналізацію в Росії не прийнятий. Згідно ст.
 10. § 2. Право приватної власності громадян на окремі об'єкти
  поняття: "земля" і "земельна ділянка". Поняття "земля" має соціально-економічне значення, яке визначається як різновид природного об'єкта, що охороняється в якості найважливішої складової частини природи, і природного ресурсу, використовуваного як засобу виробництва в сільському і лісовому господарстві (подп. 1 п. 1 ст. 1 ЗК). На відміну від цього поняття "земельну ділянку" має
© 2014-2022  yport.inf.ua