Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття та ознаки юридичної особи

. Сучасний законодавець визначає юридичну особу як організацію, яка має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно і відповідає за своїми зобов'язаннями цим майном, може від свого імені набувати і здійснювати майнові та особисті немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді (абз. 1 п. 1 ст. 48 ГК, ср зі ст. 13 ЦК РРФСР 1922 р., ст. 23 ЦК РРФСР 1964 р., ст. 11 Основ цивільного законодавства СРСР 1961 р. і 1991 р.). Юридичним особам присвячені гл. 4 ЦК та ряд федеральних законів, що регулюють статус окремих їх видів і навіть цілих груп, а також ті чи інші питання їх функціонування * (206).
З наведеного визначення юридичної особи, а також за допомогою залучення інших правил ГК можна виділити наступні чотири ключові ознаки даного явища.
1. Вихідний ознака всякого юридичної особи - її організація або організаційна єдність. Зрозуміло, дана ознака не ставиться під сумнів, якщо юридична особа представляє собою об'єднання (організацію) декількох (двох і більше) осіб, а сама передумова останніх до об'єднання в організацію виступає як ознака і особливості пристрою юридичної особи. Саме так є в господарських товариствах, кооперативних, громадських і релігійних організаціях (об'єднаннях), фондах та багатьох інших. Одні з них передбачають створення організації для здійснення від її імені підприємницької діяльності (ст. 69, 82 ЦК), інші - для організованої спільної виробничої або іншої господарської діяльності або задоволення матеріальних та інших потреб (п. 1 ст. 107, п. 1 ст . 116 ЦК), треті - для організованого задоволення духовних та інших нематеріальних потреб (п. 1 ст. 117, п. 1 ст. 118 ЦК). У таких випадках не доводиться сумніватися в тому, що юридична особа - організація або, кажучи інакше, колектив що у ньому осіб (учасників). Не настільки очевидно справа йде тоді, коли юридична особа створюється однією особою - засновником (громадянином, іншою юридичною особою, державою чи муніципальній освітою), який в той же час є єдиним його учасником, а нерідко і єдиним працівником. У таких випадках сам факт того, що юридична особа є організація, а також класична ознака організаційної єдності, принаймні, неочевидні.
Тим часом ці факт і ознака є системоутворюючими ("несучими") в конструкції юридичної особи: законодавець і колись, і зараз визначає всяке юридична особа саме через організацію, розуміння якої, таким чином, надолужити пов'язувати не з числом її засновників (учасників) і вже тим більше не з наявністю трудового колективу.
Ознака організації та організаційної єдності всякого юридичної особи слід розуміти перш за все з точки зору внутрішньої його організованості (пристрої), тобто наявності у нього єдиного цілісного і самостійно функціонуючого і саморегульованого механізму, який має
індивідуальну внутрішню структуру,
специфічне майнове пристрій (у тому числі у відповідних випадках підприємство - ст. 132 ЦК),
органи управління, що формують і виражають його волю, яка, до речі, не завжди збігається з волею окремого учасника (в тому числі їх компетенцію або правові інструменти, які замінять органи за їх відсутності).
Внутрішнє організаційну єдність, писав О.А. Красавчиков, - система істотних взаємозв'язків всіх структурних підрозділів організації між собою і підпорядкування їх керівному органу, що дозволяє розглядати юридична особа не як "соціальну суму" його елементів, а як єдине організаційне ціле * (207).
З формального боку організованість конкретної юридичної особи та особливості його пристрою характеризують його установчі документи (ст. 52 ЦК).
Таким чином, юридична особа - організація, однак з цього не випливає, нібито всяка організація (нехай навіть добре структурована, стійка і формально відповідає всім вимогам, що пред'являються законом до юридичних осіб) являє собою юридична особа .
Юридична особа - організація, визнана в якості суб'єкта права (носія прав і обов'язків) законом. Визнання тієї чи іншої організації законом як юридичної особи означає:
відповідність даної організації однієї з передбачених (визнаних) законом організаційно-правових форм * (208) і всім пропонованим до даної форми вимогам;
її державну реєстрацію та включення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб (ст. 51 ЦК).
Організації, не визнані юридичними особами законом (зокрема, що не відповідають ні однієї передбаченій законом формі, а придумані зацікавленими особами довільно на їх розсуд), не можуть бути юридичними особами та реєструватися як таких. Відомі випадки, коли закон прямо говорить про те, що організація не є юридичною особою (п. 3 ст. 55 ЦК).
2. Юридична особа - правосуб'єктність організація, яка самостійно (від свого імені) виступає в цивільному обороті, тобто набуває майнові та особисті немайнові права і несе обов'язки, може бути позивачем і відповідачем у суді, тобто бути носієм не лише матеріальних, а й процесуальних прав та обов'язків. Можливість самостійного виступу юридичної особи в цивільному обороті і в процесуальних відносинах забезпечують насамперед:
місце його знаходження;
найменування та інші засоби індивідуалізації;
його органи, учасники, працівники.
Місце знаходження юридичної особи визначається місцем її державної реєстрації, яка, в свою чергу, здійснюється за місцем знаходження його постійно діючого виконавчого органу або (за відсутності такого) - іншого органу або особи, які мають право діяти від імені юридичної особи без довіреності (див. п. 2 ст. 54 ЦК).
Всяке найменування юридичної особи повинно містити вказівку на його організаційно-правову форму (наприклад, громадська організація або акціонерне товариство), а в деяких випадках - і на характер діяльності (п. 1 ст. 54 ЦК) . Особливі вимоги пред'являються до фірмового найменування або фірмі (п. 3 ст. 69, п. 4 ст. 82, п. 2 ст. 87, п. 2 ст. 95, п. 2 ст. 96, п. 3 ст. 107 , п. 3 ст. 113 ЦК). Дані вимоги встановлюються Частиною четвертою ГК та іншими законами. Права на фірму визначаються відповідно до правил розд. VII ГК (абз. 2 п. 4 ст. 54 ЦК).
Наявність у комерційної організації фірми пов'язане з двома принциповими обставинами:
необхідністю її визначення в установчих документах цієї організації і включення до єдиного державного реєстру юридичних осіб при державній реєстрації даної організації (див. п. 1 ст. 1473 ЦК);
включенням фірми комерційної організації до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, визначальний момент виникнення та умова існування виключного права на фірму і захисту даного права (ст. 1474 ЦК).
Виключне право на фірму означає юридичну монополію комерційної організації на використання даного засобу індивідуалізації будь-яким не суперечить закону способом (у тому числі шляхом його вказівки в рекламі, вивісках, бланках, рахунках та іншої документації - п. 1 ст. 1474).
Юридична особа, крім индивидуализирующего його в цивільному обороті найменування (у тому числі фірми), може мати й інші засоби індивідуалізації (у тому числі є об'єктом його виключних прав: товарні знаки і знаки обслуговування - ст. 1477-1515 ГК, комерційні позначення - ст. 1538-1541 ЦК) * (209).
Більшість юридичних осіб мають органи (п. 1 ст. 53 ЦК), які відповідно до їх компетенції (повноваженнями) формують і виконують волю юридичної особи, представляють його у відносинах з третіми особами. У тих особливих випадках, коли юридична особа не має органів, воно набуває цивільні права та обов'язки через учасників (п. 2 ст. 53). Юридична особа бере участь у цивільному обороті і через своїх працівників, дії яких по виконанню зобов'язання юридичної особи вважаються діями самої юридичної особи (ст. 402 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Поняття та ознаки юридичної особи "
 1. § 1. Сутність юридичної особи. Основи побудови та система юридичних осіб
  поняттям про людину (бо всяке право існує заради людини), вирішення цього питання пов'язувалося з фікцією, а наділення організації правоздатністю пояснювалося утилітарними цілями (концепція уособлення, або фікції, Ф. -К. Савіньї). Пізніше, пов'язуючи фіктивність юридичної особи з фактичним його відсутністю, акцент був зроблений на нікому не належить відокремленому майні,
 2. Вопрос_8. Поняття та ознаки юридичної особи як суб'єкта цивільних правовідносин. Засоби індивідуалізації юридичної особи. Співвідношення поняття «юридична особа» з поняттями «організація» і «підприємство».
  Поняття «юридична особа» з поняттями «організація» і
 3. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  поняття і види. Договір виключної ліцензії. Договори про передачу прав на засоби індивідуалізації товарів та їх виробників. Договори на виконання науково-дослідних, дослідно-конструкторських і технологічних робіт. Договір на передачу науково-технічної продукції. Договір про передачу ноу-хау. Тема 39. Зобов'язання з договору комерційної концесії (франчайзингу) Поняття
 4. § 2. Принципи і гарантії виборчого права
  поняття "жителі муніципального освіти" та "корпус виборців муніципального освіти" не збігаються - корпус виборців у чисельному відношенні завжди буде вже, ніж сукупність місцевих жителів. Однак принцип загального виборчого права націлює на залучення до виборів найбільш діяльної частини місцевого населення. Для розкриття змісту названого принципу законодавцем
 5. § 3. Органи місцевого самоврядування як юридичні особи
  ознак юридичної особи вирішальним є майнова відособленість. Згідно ст. 48 ЦК України юридична особа має у власності, господарському віданні або оперативному управлінні відокремлене майно. Друга ознака юридичної особи - самостійна майнова відповідальність; третій - самостійний виступ у цивільному обороті від свого імені; четвертий - організаційне
 6. § 2. Структура і організація роботи представницького органу муніципального утворення
  поняття "засідання". Сесії, засідання дають можливість всебічно враховувати досвід і думку всіх депутатів і представляються ними виборців, приймати рішення, що найповніше відповідають інтересам населення, місцевих умов і традицій. Сесії, засідання представницького органу муніципального району додатково покликані узгоджувати інтереси входять до муніципальний район міських,
 7. § 3. Депутат представницького органу, член виборного органу місцевого самоврядування
  поняттю "депутат" притаманні багато в чому ті ж ознаки, що визначають поняття "посадової особи". Однак депутат - посадова особа особливого роду. Він володіє распорядительно-владними повноваженнями тільки в складі депутатської колегії в цілому. Інші його повноваження не носять розпорядчого характеру. Таке ж посадове становище членів виборних органів. Однак якщо вони, наприклад, одночасно
 8. § 1. Загальна характеристика відповідальності органів, посадових осіб місцевого самоврядування
  поняттю юридичної відповідальності. Одними авторами вона визначається як "міра державного примусу, заснована на юридичному і громадському осуді поведінки правопорушника і виражається у встановленні для нього певних негативних наслідків у формі обмежень особистого і майнового порядку", іншими - як "регламентоване нормами права суспільні відносини між
 9. § 1. Поняття комерційного права
  поняттю підприємницької діяльності, це юридичний (формальний, зовнішній) ознака, вимога, що пред'являється до підприємництва з боку законодавця. Розглянемо докладніше кожен із зазначених ознак підприємницької діяльності . По-перше, підприємницька діяльність - це діяльність самостійна. Ця ознака вказує на вольовий джерело підприємницької
 10. § 2. Джерела комерційного права
  поняттями «комерційне право» і « комерційне законодавство ». Комерційне право - це сукупність загальних і спеціальних норм приватного права, що регулюють відносини між підприємцями або за їх участю при здійсненні підприємницької діяльності. Комерційне законодавство - це сукупність комплексних нормативних актів, тобто нормативних актів, що містять норми різних галузей
© 2014-2022  yport.inf.ua