Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Колектив авторів. Питання та відповіді до державного іспиту з цивільного права 2012 рік, 2012 - перейти до змісту підручника

Поняття і значення неустойки

. Неустойка є визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредитору в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання (п. 1 ст. 330 ЦК).
Забезпечувального дію неустойки полягає в тому, що обов'язок до сплати неустойки спонукає боржника до належного виконання зобов'язання. При його невиконанні боржником неустойка втрачає свій забезпечувальний характер, а виник зобов'язання щодо її сплати фігурує в якості засобу захисту інтересів потерпілого кредитора.
Неустойка є найпоширенішим способом забезпечення виконання зобов'язання. Це пояснюється тим, що обчислення неустойки на відміну від визначення розміру збитків не передбачає проведення складних розрахунків, а її стягнення не вимагає встановлення причинного зв'язку між неправомірною поведінкою боржника та понесеними кредитором збитками (п. 1 ст. 330 ЦК).
Неустойка розрахована насамперед на забезпечення регулятивних зобов'язань. Однак вона може забезпечувати і охоронні зобов'язання (наприклад, обов'язок поручителя - п. 1 ст. 361 ЦК, обов'язок страховика до сплати страхового відшкодування - п. 1 ст. 929 ЦК).
Приписи про неустойку можуть за аналогією застосовуватися для забезпечення виконання відносних обов'язків, що не кореспондують зобов'язальним суб'єктивним правам (наприклад, обов'язку укласти договір на виконання попереднього договору - ст. 429 ЦК * (1241)).
Aaan Види неустойки. aaak sssnВ Залежно від способу нарахування неустойки розрізняють штраф і пеню (п. 1 ст. 330 ЦК). Штраф нараховується одноразово, а пеня - за певний період часу (за годину, день, місяць і т.д.). Типовим підставою нарахування пені виступає прострочення виконання основного зобов'язання. Штрафи встановлюються на випадок інших порушень (наприклад, за неподання перевізником рефрижераторних вагонів з нього стягується штраф у розмірі 0,2 мінімального розміру оплати праці за кожну незануреному тонну вантажу - абз. 10 ст. 94 Статуту залізничного транспорту * (1242)).
І штраф, і пеня можуть обчислюватися у твердій (наприклад, штраф у розмірі 5 000 руб.) Або пропорційній сумі (наприклад, пеня в розмірі 0,1% від суми простроченої заборгованості). Найменування неустойки в законі або договорі іноді не збігається з її видовою приналежністю. Так, у ст. 101 УЖТ неустойка за затримку універсального залізничного контейнера іменується штрафом, хоча насправді вона є пенею, так як її нарахування провадиться за кожну годину затримки.
Окрім штрафу та пені розрізняють неустойки залежно від:
1) підстави встановлення - договірну (добровільну) і законну (нормативну) неустойку (ст. 331, 332 ЦК). Договірна неустойка встановлюється угодою сторін, а законна - федеральним законом. Встановлений розмір законної неустойки може бути за згодою сторін збільшений, якщо закон цього не забороняє (п. 2 ст. 332 ЦК). Угода про зменшення розміру законної неустойки мізерно;
2) співвідношення уплачиваемой неустойки і стягуваними збитками - залікову, штрафну, виключну та альтернативну неустойку (п. 1 ст. 394 ЦК);
3) виду несправності боржника - неустойку за невиконання зобов'язання і неустойку за його неналежне виконання (п. 1 ст. 330, пп. 1 і 2 ст. 396 ЦК).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " поняття і значення неустойки "
 1. § 2. Неустойка
  Поняття і значення неустойки. Неустойка є визначена законом або договором грошова сума, яку боржник зобов'язаний сплатити кредитору в разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання (п. 1 ст. 330 ЦК). Забезпечувальне дію неустойки полягає в тому, що обов'язок до сплати неустойки спонукає боржника до належного виконання зобов'язання. При його невиконанні
 2. § 1. Поняття комерційного права
  Підприємницька діяльність і відносини, регульовані комерційним правом. Відродження комерційного права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання,
 3. § 3. Виконання зобов'язань
  Принципи виконання зобов'язань. Особливості правової регламентації відносин, пов'язаних із здійсненням підприємницької діяльності, відображені в нормах, присвячених зобов'язального права і, зокрема, виконанню зобов'язань. Цивільний кодекс Російської Федерації закріплює єдиний принцип виконання зобов'язань - належне виконання. Його суть полягає в тому, що
 4. § 4. Забезпечення виконання зобов'язань
  Поняття і способи забезпечення зобов'язань. Виконання прийнятих на себе зобов'язань учасники підприємницької діяльності в переважній більшості випадків здійснює добровільно. Однак в умовах ринкового господарювання завжди є ризик невиконання боржником своїх зобов'язань. Це може статися як через несумлінне поведінки боржника, так і Комерційне право. Ч. I. Під
 5. § 1. Перевезення
  Поняття і види договорів перевезення. В економіці транспорт займає особливе місце. За допомогою транспорту забезпечується доставка споживачам як готової продукції і товарів, так і сировини, напівфабрикатів, комплектуючих виробів, необхідних для виробництва. Транспорт забезпечує не тільки доставку вантажів, а й перевезення пасажирів і багажу. Правове регулювання відносин з перевезення в найбільш
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  Загальна характеристика і система договорів у сфері розрахунків і кредитування. Розрахункові операції являють собою акти виконання зобов'язань. Умова про платіж входить у зміст будь-якого возмездного договору про продаж товарів, виконанні робіт, наданні послуг. Але платежі в безготівковій формі, а в ряді випадків і платежі готівкою, обумовлюють необхідність укладення спеціальних
 7. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 8. § 3. Порядок і способи приватизації державного та муніципального майна
  Порядок приватизації. Закон про приватизацію 1997 чітко прописав порядок приватизації. Ініціатива у проведенні приватизації може виходити від уряду РФ, Мингосимущества РФ, інших федеральних органів (наприклад, міністерств), органів державної влади суб'єктів РФ, фізичних і юридичних осіб. Заявка на приватизацію подається відповідно до Мінгосімущество РФ, територіальні органи
 9. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  Правове становище селянського (фермерського) господарства визначається нормами Цивільного кодексу РФ і спеціальним законодавчим актом - Законом РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 20 листопада 1990 р. (в ред. від 1993 р.). В економічній структурі аграрного сектора селянські (фермерські) господарства займають скромне місце: на їхню частку припадає не більше 1% виробництва товарної
 10. § 3. Умови дійсності і види недійсних угод
  Загальні положення. Для того щоб угода призвела до тих правових наслідків, яких бажають досягти її учасники, необхідний ряд умов, яким вона повинна відповідати. По-перше, здійснювати угоди можуть лише особи, що володіють такою складовою частиною дієздатності, як сделкоспособность. По-друге, потрібно, щоб особа дійсно бажало здійснити операцію і правильно висловило зовні волю на її
© 2014-2022  yport.inf.ua