Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

3. Порядок укладання державних контрактів

За державним контрактом на поставку товарів для державних потреб постачальник (виконавець) зобов'язується передати товари державному замовнику або за його вказівкою іншій особі, а державний замовник зобов'язується забезпечити оплату поставлених товарів (ст. 526 ЦК).
Сторонами державного контракту на поставку товарів для державних потреб є державний замовник і постачальник (виконавець).
В якості державних замовників відповідно до Федерального закону "Про поставки продукції для федеральних державних потреб" можуть виступати федеральні органи виконавчої влади, федеральне казенне підприємство або державна установа. Державним замовником на поставку матеріальних цінностей до державного резерву є федеральний орган виконавчої влади, що здійснює управління державним резервом, а державними замовниками на поставку матеріальних цінностей до мобілізаційного резерву визнаються також і інші федеральні органи виконавчої влади. В якості державного замовника з оборонного замовлення виступає орган виконавчої влади, який має у своєму складі війська або збройні формування.
Постачальниками (виконавцями) є організації, визнані переможцями торгів, що проводилися з метою розміщення державних замовлень, або прийняли доведений до них державне замовлення до виконання.
У випадках розміщення державного замовлення шляхом проведення конкурсу та визначення його переможця або прийняття постачальником (виконавцем) доведеного до нього державного замовлення для державного замовника висновок державного контракту з вказаними постачальниками є обов'язковим. Постачальник (виконавець) також зобов'язаний укласти державний контракт, якщо він прийняв доведений до нього держзамовником державне замовлення або став переможцем конкурсу, проведеного для розміщення державного замовлення.
У деяких випадках прийняття доведеного до постачальника (виконавця) державного замовлення є обов'язковим для останнього. Наприклад, федеральне казенне підприємство ні за яких умов не має права відмовитися від доведеного до нього державного замовлення. Комерційні організації, що діють в інших організаційно-правових формах, зобов'язані прийняти доведений до них державне замовлення, а отже, і укласти державний контракт на поставку товарів для державних потреб, якщо вони займають домінуюче становище на ринку відповідного товару, за умови відшкодування державним замовником збитків, які можуть бути завдані постачальнику (виконавцю) виконанням державного замовлення.
Проект державного контракту розробляється державним замовником і направляється постачальнику (виконавцю), що прийняв до цього замовлення на поставку товарів для державних потреб. Постачальник (виконавець) зобов'язаний розглянути проект державного контракту і в 30-денний термін з дня його отримання повідомити державному замовнику про своє рішення.
Можливі три варіанти такого рішення:
- згода укласти державний контракт на умовах, запропонованих державним замовником. У цьому випадку постачальник (виконавець) підписує державний контракт і один підписаний примірник повертає державному замовнику;
- згода укласти контракт, але на умовах, відмінних від тих, що запропоновані державним замовником. За таких обставин постачальник (виконавець) повинен повернути державному замовнику підписаний проект державного контракту разом з протоколом розбіжностей щодо окремих його умов;
- відмова від укладення державного контракту, про що постачальник (виконавець) повинен повідомити державного замовника в той же 30-денний термін.
Державному замовнику надається 30 днів для розгляду протоколу розбіжностей до державного контракту, складеного постачальником (виконавцем). Тут можливі такі варіанти: державний замовник протягом зазначеного терміну може повідомити постачальнику (виконавцю) про прийняття його редакції спірних умов державного контракту або про відхилення протоколу розбіжностей. В останньому випадку, а також при закінченні 30-денного терміну розбіжності за державним контрактом, укладення якого є обов'язковим для державного замовника або постачальника (виконавця), можуть бути передані іншою стороною в строк не пізніше 30 днів на розгляд арбітражного суду. Якщо ж сторона, для якої укладення державного контракту є обов'язковим, ухиляється від його укладення, інша сторона може звернутися до арбітражного суду з позовом про спонукання до укладення державного контракту.
Основним же правилом, як і в інших цивілізованих країнах, має стати розміщення замовлення на поставку товарів для державних потреб (державного замовлення) шляхом проведення відповідних конкурсів. І в цьому випадку висновок державного контракту з переможцем конкурсу стає для державного замовника обов'язковим. Державний контракт повинен бути оформлений не пізніше, ніж через 20 днів з дня проведення конкурсу.
Державним контрактом може бути передбачено, що поставка товарів здійснюється конкретному покупцеві, який державним замовником прикріплюється до постачальника (виконавцю). Видане державним замовником повідомлення про прикріплення буде служити підставою для укладення безпосередньо між постачальником (виконавцем) і покупцем договору поставки товарів для державних потреб.
Отримавши повідомлення про прикріплення, постачальник (виконавець) повинен у 30-денний термін направити проект договору покупцю. Якщо постачальник (виконавець) отримає від покупця підписаний проект договору з протоколом розбіжностей, він повинен вжити заходів до їх погодженням і в 30-денний термін повідомити покупця про прийняття договору в узгодженій редакції або про відхилення протоколу розбіжностей. Неврегульовані розбіжності можуть бути передані зацікавленою стороною на розгляд арбітражного суду в 30-денний термін.
Постачальник (виконавець) за наявності повідомлення про прикріплення не вправі ухилятися від укладання з покупцем договору поставки товарів для державних потреб. Дана вимога забезпечується наданням покупцю права звернутися в такому випадку до арбітражного суду з позовом про спонукання постачальника (виконавця) укласти договір на умовах розробленого покупцем проекту договору.
Що стосується покупця, то він може відмовитися повністю або частково від товарів, зазначених у повідомленні про прикріплення, і від укладення договору в цілому. За таких обставин питання про прикріплення постачальника (виконавця) до іншого покупця має бути вирішено державним замовником протягом 30 днів з дня отримання відповідного повідомлення постачальника (виконавця). В іншому випадку постачальник (виконавець) отримує право вимагати від державного замовника прийняття і оплати товарів чи відшкодування витрат, пов'язаних з реалізацією цих товарів іншому споживачеві.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 3. Порядок укладання державних контрактів "
 1. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  порядок визначення кількості товару. Якщо договір не дозволяє визначити кількість підлягає передачі товару, договір вважається неукладеним. Решта умов договору купівлі-продажу, які стосуються предмета (якість, асортимент, комплектність, тара і упаковка) - також можуть бути узгоджені в договорі. Якщо ці умови не передбачені договором, правила їх визначення встановлюються
 2. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  порядок участі публічно-правових утворень в речових, зобов'язальних та інших цивільних правовідносинах. Особливості майнової відповідальності публічно-правових утворень. Судовий імунітет держави. Тема 9. Об'єкти цивільних правовідносин Поняття і види об'єктів цивільних правовідносин. Матеріальні та нематеріальні блага як об'єкти цивільних правовідносин. Майно
 3. 2. Особливості правового регулювання
  порядок визначення власне державних потреб, тобто потреб Російської Федерації і суб'єктів Російської Федерації в тих чи інших товарах, роботах чи послугах, і доведення їх до організацій - виконавців. Разом з тим ці закони не регулюють належним чином порядок укладання державних контрактів і їх виконання, залишають без уваги питання формування оптимальної
 4. 4. Порядок укладення державного контракту і його зміст
  порядок його укладення - ст. 528 ГК. Так, зокрема, це відноситься до питання про умови, за яких висновок державного контракту є обов'язковим для сторін. Крім випадків, спеціально зазначених у законі, особливо виділена обов'язок укладення державного контракту для замовника з переможцем конкурсу, тобто маються на увазі спеціальні правила, що визначають порядок укладення
 5. § 5. Підрядні роботи для державних або муніципальних потреб
  порядок формування і виконання на контрактній основі замовлень на закупівлю і поставку товарів, робіт, послуг (далі - продукція) для федеральних державних потреб організаціями незалежно від форм власності. Єдиний порядок розміщення замовлень на виконання робіт для державних або муніципальних потреб встановлено Федеральним законом від 21 липня 2005 р. "Про розміщення замовлень на поставки
 6. 2. Правове регулювання відносин щодо виконання підрядних робіт для державних потреб
  порядок укладення державного контракту визначаються відповідно до положень ст. 527 і 528 ЦК, якими встановлено підстави і порядок укладення державного контракту на поставку товарів для державних потреб. Відсилання до відповідних статей без будь-яких застережень означає, що містяться в названих статтях норми прирівнюються до спеціальним правилам про державний
 7. 4. Висновок, зміст і виконання державного контракту на виконання підрядних робіт
  порядок укладення державного контракту на виконання підрядних робіт для державних потреб, виконують норми, що містяться в ст. ст. 527 і 528 ЦК, якими регулюються підстави і порядок укладення державного контракту на поставку товарів для державних потреб (ст. 765 ЦК). У зв'язку з цим слід зазначити, що державний контракт укладається на основі державного
 8. § 2. Система муніципальних правових актів
  порядок проведення конкурсу на заміщення посади голови місцевої адміністрації (у разі його призначення за контрактом); положення про порядок підготовки і внесення проектів правових актів, перелік і форма доданих до них документів: для глави муніципального освіти; для голови місцевої адміністрації (у разі його призначення за контрактом); для представницького органу; регламент
 9. § 1. Правотворчі повноваження в сфері місцевого самоврядування
  порядок прийняття правових актів, а також місце цих актів у загальній ієрархії видаються в країні правових актів. Конституційне розмежування правотворчих повноважень. Конституція РФ закріплює правотворческие повноваження в сфері місцевого самоврядування за Російською Федерацією , суб'єктами РФ, муніципальними утвореннями. Вона співвідносить компетенцію Російської Федерації і її суб'єктів, виділяючи
 10. § 3. Окремі джерела муніципального права
  порядок їх діяльності, акти органів місцевого самоврядування та порядок їх прийняття). При регулюванні інших відносин місцевого самоврядування пріоритет може належати й іншим актам федерального законодавства. Так, при регулюванні муніципальних бюджетних, податкових відносин більшу юридичну силу повинні володіти відповідно БК РФ і НК РФ. Зрештою на регулювання
© 2014-2022  yport.inf.ua