Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А.Суханов. Цивільне право: У 4 т. Том 3: Зобов'язальне право, 2008 - перейти до змісту підручника

2. Підстави поставки товарів для державних потреб

Поставка товарів для державних потреб повинна здійснюватися на основі державного контракту, а також розроблюваних відповідно з ним договорів поставки товарів для державних потреб, що укладаються між організаціями - виконавцями замовлення для державних потреб і споживачами товарів, що випускаються (п. 1 ст. 525 ЦК).
При поставці товарів для державних потреб можуть використовуватися як проста, так і складна структура договірних зв'язків. У першому випадку поставка здійснюється постачальником (виконавцем) відповідно до умов державного контракту на поставку товарів для державних потреб безпосередньо державному замовнику або вказаним ним одержувачам без укладення з останніми постачальником (виконавцем) яких договорів на поставку товарів для державних потреб.
У другому випадку (при складній структурі договірних зв'язків) державним контрактом на поставку товарів для державних потреб передбачається прикріплення державним замовником постачальника-виконавця до конкретним покупцям для укладання з ними договорів поставки товарів для державних потреб на підставі повідомлення про прикріплення, що видається замовником. При укладенні таких договорів між постачальником-виконавцем і покупцями узгоджуються умови про кількість і якість товарів, порядку їх доставки і прийняття покупцем і т.п.
Федеральний закон "Про державне оборонне замовлення" передбачає особливу структуру договірних зв'язків: державний контракт укладається між державним замовником і головним виконавцем оборонного замовлення, який, у свою чергу, укладає договори (контракти) з постачальниками (виконавцями) сировини, матеріалів і комплектуючих виробів для забезпечення оборонного замовлення.
Державний контракт укладається на основі прийнятого виконавцем замовлення на поставку товарів для державних потреб (державного замовлення). Причому в деяких випадках, передбачених законом, висновок державного контракту є для виконавця (постачальника) обов'язковим. Однак при цьому відносно всякого виконавця (постачальника), за винятком казенного підприємства, має бути дотримано передбачене ЦК вимога про відшкодування державним замовником всіх збитків, які можуть бути завдані постачальнику (виконавцю) у результаті виконання ним умов державного контракту.
Федеральні закони про поставки товарів для державних потреб встановлюють порядок визначення потреб держави у тих чи інших товарах, а також порядок формування відповідних цим потребам державних замовлень і їх розміщення серед організацій, які виробляють (закуповують) зазначені товари. Основний спосіб розміщення державних замовлень - проведення відкритих або закритих торгів (конкурсів). Однак допускається і пряме доведення державних замовлень до постачальників-виконавців.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 2. Підстави поставки товарів для державних потреб "
 1. 4. Горизонтальна ієрархія правових норм
  заснованих на ГК кодифікованих актах) загальні правила. Однак міркування технічного характеру, само по собі безсумнівно важливе, не вичерпує значимості "загальних положень". Вони покликані забезпечити в необхідних межах єдність правового регулювання різних типів (видів) договорів. Крім того, загальні положення дозволяють усунути прогалини у правовому регулюванні окремих типів, а в їх
 2. 3. Державний контракт і договір поставки товарів для державних потреб
  підставі повідомлення про прикріплення, що видається замовником. При укладенні таких договорів між постачальником - виконавцем і покупцями узгоджуються умови про кількість і якість товарів, порядку їх доставки та прийняття покупцем і т.п. Федеральний закон про оборонне замовлення передбачає особливу структуру договірних зв'язків: державний контракт укладається між державним
 3. § 4. Адміністративна відповідальність органів та посадових осіб місцевого самоврядування
  підставою для притягнення до адміністративної відповідальності відповідно до законів суб'єктів Російської Федерації. Згідно ч. 4 ст. 32 Федерального закону "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" за порушення посадовою особою місцевого самоврядування порядку і строку письмової відповіді на звернення громадян до органів місцевого самоврядування законом
 4. § 2. Місцева адміністрація
  заснована на принципах: законності, самостійності в межах повноважень, професіоналізму та компетентності посадових осіб, муніципальних службовців і технічного персоналу, відповідальності співробітників за невиконання або неналежне виконання своїх посадових обов'язків і т.д. Голова місцевої адміністрації. Місцевою адміністрацією керує її глава на принципах єдиноначальності. Він своїми
 5. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  основанно ухиляється від укладення договору, повинна відшкодувати іншій стороні завдані цим збитки. Цивільний кодекс передбачає наступні випадки, коли укладення договору є для однієї зі сторін обов'язком. По-перше, це так званий публічний договір, тобто договір, що укладається між комерційним юридичною особою і споживачами товарів (робіт, послуг), які
 6. § 3. Виконання зобов'язань
  підставі телеграми покупця з проханням про відвантаження продукції у зв'язку з виробничою необхідністю і неможливістю внесення передоплати зважаючи тимчасових фінансових труднощів. У цій ситуації очевидно, що телеграмою з боку покупця і конклюдентні діями (відвантаження продукції) з боку постачальника за згодою змінений встановлений ними в договорі порядок зустрічного виконання, а
 7. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  підставою для визнання його неукладеним. Разом з тим для видів договору купівлі-продажу у сфері підприємництва ЦК встановлює особливі вимоги до їх деяким умовам. Якщо продавцем товару є суб'єкт підприємницької діяльності, то якість продаваного ним товару повинна відповідати обов'язковим вимогам до якості, встановленим законом. Відповідно до Закону
 8. § 1. Поняття сільськогосподарської діяльності і сільськогосподарське законодавство
  підставі правових актів РФ, а саме постанови Уряду РФ № 708. Законодавство про селянське (фермерське) господарство включає, крім спеціального Закону РФ «Про селянське (фермерське) господарство» від 22 листопада 1990 р. З наступними змінами та доповненнями [17], норми цивільного (ст. 257, 258 ЦК), земельного та інших галузей законодавства. [1] Аграрне право: Підручник /
 9. § 3. Правове становище селянського (фермерського) господарства
  заснованих на праві оперативного управління. У систему органів державного управління агропромисловим комплексом входять спеціально уповноважені Урядом РФ федеральні органи виконавчої влади - Державні інспекції. Правове становище таких державних інспекцій визначається положеннями, затвердженими Урядом РФ. Державні інспекції здійснюють у
 10. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
  заснованих рішень, то несприятливі соціальні наслідки, які їх прийняття неминуче спричинить, усувати доведеться державі, що, природно, призведе до прямих (і, як правило, істотним) фінансових втрат. Таким чином, даний принцип повинен діяти як "стримуючий" місцеве самоврядування від непродуманих рішень. З іншого боку, наявність даного принципу не дозволяє
© 2014-2022  yport.inf.ua