Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

4. Наслідки порушення права на честь, гідність та ділову репутацію

Громадянину надається право вимагати спростування не відповідають дійсності, ганьблять його честь, гідність чи ділову репутацію відомостей в судовому порядку (1). Отже, спростування таких відомостей є спеціальним цивільно-правовим способом захисту, пов'язаним з необхідністю звернення потерпілої особи за захистом свого права до компетентних державних органів. Призначенням спростування не відповідають дійсності, ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію громадянина відомостей як цивільно-правового способу захисту є відновлення особистої сфери потерпілої особи, тому воно повинно розглядатися в якості одного з видів державно-примусових заходів регулятивного характеру.
---
(1) У п. 5 Постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 18 серпня 1992 р. N 11 підкреслюється, що законом не передбачено обов'язок попереднього звернення з такою вимогою до відповідача, в тому числі і у випадку, коли позов пред'явлено до засобу масової інформації , поширюючи відомості, що порочать честь, гідність і ділову репутацію громадянина.
У ст. 152 ГК визначаються способи спростування не відповідають дійсності, ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію громадянина відомостей. Згідно п. 2 ст. 152 ЦК, якщо відомості, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію громадянина, поширені в засобах масової інформації, то вони повинні бути спростовані в тих же засобах масової інформації. У ст. 43 і ст. 44 Закону про засоби масової інформації (1) передбачаються особливості порядку спростування таких відомостей. Так, якщо громадянин представив текст спростування, то поширенню підлягає даний текст за умови його відповідності вимогам Закону про засоби масової інформації. Редакція радіо-, телепрограми, яка зобов'язана поширити спростування, може надати громадянину чи представнику організації, потребовавшему цього, можливість зачитати власний текст і передати його в запису. У спростуванні має бути зазначено, які відомості не відповідають дійсності, коли і як вони були поширені даними засобом масової інформації. Спростування в періодичному друкованому виданні повинно бути набрано тим же шрифтом і поміщено під заголовком "Спростування", як правило, на тому ж місці шпальти, що і спростовуване повідомлення або матеріал. По радіо і телебаченню спростування має бути передано в той же час доби і, як правило, в тій же передачі, що й спростовуване повідомлення або матеріал.
---
(1) ВВС РФ. 1992. N 7. Ст. 300; СЗ РФ. 1995. N 3. Ст. 169; N 24. Ст. 2256; N 30. Ст. 2870; 1996. N 1. Ст. 4; 1998. N 10. Ст. 1143; 2000. N 26. Ст. 2737; N 32. Ст. 3333; 2001. N 32. Ст. 3315; 2002. N 12. Ст. 1093; N 30. Ст. 3029, 3033; 2003. N 27 (ч. 2). Ст. 2708; 2003. N 50. Ст. 4855.
Обсяг спростування не може більше ніж удвічі перевищувати обсяг спростовуваного фрагмента поширеного повідомлення або матеріалу. Не можна вимагати, щоб текст спростування був коротший однієї стандартної сторінки машинописного тексту. Спростування по радіо і телебаченню не повинно займати менше ефірного часу, ніж потрібно для прочитання диктором стандартної сторінки машинописного тексту.
Спростування повинно послідувати в засобах масової інформації, що виходять у світ або в ефір не рідше одного разу на тиждень, - протягом 10 днів з дня отримання вимоги про спростування або його тексту, а в інших засобах масової інформації - у підготовлюване або найближчому планований випуск. Протягом місяця з дня отримання вимоги про спростування або його тексту редакція зобов'язана в письмовій формі повідомити зацікавлених громадянина або організацію про передбачуваний термін поширення спростування або про відмову в його розповсюдженні із зазначенням підстав відмови.
Крім того, у ст. 45 Закону про засоби масової інформації передбачаються підстави для відмови у спростуванні. У спростуванні має бути відмовлено, якщо дана вимога або представлений текст спростування є зловживанням свободою масової інформації в сенсі, встановленому ч. 1 ст. 4 Закону, тобто направлено на використання засобів масової інформації з метою вчинення кримінально караних діянь, розголошення відомостей, що становлять державну або іншу спеціально охоронювану законом таємницю, здійснення екстремістської діяльності, а також пропаганди порнографії, культу насильства і жорстокості. У спростуванні також має бути відмовлено, якщо вимога або представлений текст спростування суперечать набрало законної сили рішенням суду або є анонімним.
Разом з тим у спростуванні може бути відмовлено, якщо спростуванню підлягають відомості, які вже спростовані в даному засобі масової інформації, а також якщо вимога про спростування або представлений текст його надійшли до редакції після закінчення одного року з дня поширення спростовуваних відомостей у цьому засобі масової інформації.
Якщо зазначені відомості містяться в документі, що виходить від організації, то такий документ підлягає заміні або відкликання. Якщо ці відомості поширені іншими способами або в інших формах, адекватний їм порядок спростування в кожному конкретному випадку встановлюється судом.
У зв'язку з цим при задоволенні позову суд в резолютивній частині рішення зобов'язаний вказати спосіб спростування ганебних відомостей, визнаних не відповідають дійсності, і при необхідності викласти текст такого спростування, де має бути зазначено, які відомості не відповідають дійсності, коли і як вони були поширені, а також визначити термін, протягом якого воно повинне піти (у тому числі стосовно до встановленого ст. 44 Закону про засоби масової інформації терміну, якщо ці відомості були поширені засобами масової інформації, - п. 13 Постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 18 серпня 1992 р. N 11).
Поряд з цим захист честі, гідності та ділової репутації громадянина може здійснюватися також за допомогою заходів цивільно-правової відповідальності. Відповідно до п. 5 ст. 152 ГК громадянин, щодо якого поширені відомості, що порочать його честь, гідність чи ділову репутацію, вправі поряд із спростуванням таких відомостей вимагати відшкодування збитків та моральної шкоди, заподіяних їх поширенням (1).
---
(1) СЗ РФ. 1997. N 30. Ст. 3591; 2001. N 32. Ст. 3412; 2002. N 52 (ч. I). Ст. 5132; 2003. N 2. Ст. 160; N 50. Ст. 4847; N 52. (Ч. 1). Ст. 5038; 2004. N 10. Ст. 837.
Крім того, судом на порушника може бути накладено штраф, який і стягується в розмірі та в порядку, передбачених ст. 206 ЦПК РФ і ст. 85 Федерального закону від 21 липня 1997 р. N 119-ФЗ "Про виконавче провадження" (1), в доход Російської Федерації, якщо порушник не виконує рішення суду про спростування відомостей, що ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію громадянина. При повторному і наступних порушеннях термінів, встановлюваних судом для виконання рішення, штраф може бути застосований неодноразово. Сплата штрафу не звільняє порушника від обов'язку виконати передбачену рішенням суду дію по спростуванню таких відомостей. Зазначений штраф являє собою міру цивільно-процесуальної відповідальності, що має публічно-правовий характер, і носить яскраво виражену конфискационную спрямованість.
---
(1) Див про це докладніше в п. 11 і п. 12 Постанови Пленуму Верховного Суду Російської Федерації від 18 серпня 1992 р. N 11. Необхідно підкреслити, що відшкодування моральної шкоди в принципі не може застосовуватися для захисту ділової репутації юридичної особи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " 4. Наслідки порушення права на честь, гідність і ділову репутацію "
 1. § 1. Загальні положення
  Завдання правового захисту підприємництва. Здійснюючи правове регулювання суспільних відносин, що складаються в процесі підприємницької діяльності, держава має реалізувати три взаємопов'язані між собою функції: по-перше, визначити основні риси та елементи змісту комерційних правовідносин, тобто виконати конструктивне або творче регулювання, по-друге,
 2. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  Загальна характеристика способів захисту прав та інтересів підприємця. Підприємці забезпечені правовим захистом не в меншому обсязі, ніж інші суб'єкти правових відносин - громадяни-непідприємці, некомерційні організації, державні та муніципальні освіти. Як карально-пресекательние заходи покарання, передбачені адміністративним і кримінальним законодавством, так і
 3. § 2. Предмет цивільного права
  Загальні положення. З розумінням предмета цивільного права і визначенням істоти утворюють його суспільних відносин в літературі пов'язані численні суперечки як за загальними, так і з окремих питань. Не вдаючись зараз в їх аналіз та обмежуючись посиланням на спеціальні джерела * (8), для встановлення предмета цивільного права звернемося до чинного закону. "Громадянське
 4. § 2. Результати інтелектуальної діяльності. Інформація
  Результати інтелектуальної діяльності. Велика група цивільних правовідносин виникає у зв'язку із створенням та використанням результатів інтелектуальної і насамперед творчої діяльності - творів науки, літератури і мистецтва, винаходів, програм для ЕОМ, промислових зразків і т.п. Зазначені продукти творчої діяльності є об'єктами так званої інтелектуальної
 5. § 2. Захист нематеріальних благ
  Загальні положення. Нематеріальні блага захищаються відповідно до положень Цивільного кодексу та інших законів у випадках і в порядку, ними передбачених, а також у тих випадках і тих межах, в яких використання способів захисту цивільних прав (ст. 12 ЦК) випливає із суті порушеного нематеріального права (блага) і характеру наслідків цього порушення (п. 2 ст. 150 ЦК). Інакше
 6. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  Збитки. Форми цивільно-правової відповідальності вельми різноманітні. Традиційно до них відносять: відшкодування збитків, сплату неустойки, втрату завдатку. Останнім часом як форму відповідальності стали розглядати відсотки за неправомірне користування чужими грошовими коштами. Основний універсальною формою цивільно-правової відповідальності є відшкодування збитків, яке може
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  1. AD HOC [ад хок] - для даного випадку, для цієї мети 2. AD REFERENDUM [ад референдум] - до доповіді (відкласти для подальшого розгляду) 3. A FORTIORI [а фортіорі] - тим більше 4. A POSTERIORI [а постеріорі] - на підставі досвіду, з виниклою пізніше точки зору 5. A PRIORI [а пріорі ] - заздалегідь, попередньо 6. BONA FIDE [бона ФІДЕ] - чесно, сумлінно 7. CAUSA [кауза] -
 8. § 3. Загальні умови виникнення зобов'язань внаслідок заподіяння шкоди
  Загальні положення. Питання про заснування та умови цивільно-правової відповідальності взагалі і деліктної відповідальності зокрема є одним з найскладніших, а тому і спірним у теорії цивільного права. Нерідко терміни "підстава" і "умови" розглядаються як синоніми, хоча переважним є думка, що це різні поняття, розмежування яких найбільш загальним чином можна провести
 9. 5.2. Захист особистих немайнових прав
  Останнім часом зростає кількість цивільних справ, пов'язаних із захистом авторських прав на твори науки, літератури і мистецтва. Тому особливу увагу ГК РФ приділяє способам захисту особистих немайнових прав, до яких належать право авторства, право автора на ім'я, право на недоторканність твору, право на оприлюднення твору, а також інші права у випадках,
 10. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  --- --- У текст програми, опублікованій в цьому томі підручника раніше (у 2004, 2005, 2006 рр..), внесено зміни і доповнення, обумовлені зміною і розвитком сучасного законодавства у сфері житлових відносин, а також в галузі електроенергетики, капітального будівництва , транспортної діяльності та деяких інших, які зажадали оновлення та
© 2014-2022  yport.inf.ua