Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
Е.А. СУХАНОВ. Цивільне право: У 4 т. Том 2: Речове право. Спадкове право. Виключні права. Особисті немайнові права: Підручник., 2008 - перейти до змісту підручника

5. Сторони у справах про захист честі, гідності та ділової репутації

Позивачами у справах про спростування відомостей, що ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію, є громадяни, які вважають, що про них поширені не відповідають дійсності ганьблять відомості . На них покладається обов'язок довести факт поширення таких відомостей відповідачем, а також те, що дані відомості порочать їх честь, гідність чи ділову репутацію. При розповсюдженні наклепів щодо неповнолітніх або недієздатних позови про захист їх честі та гідності відповідно до ст. 37 і ст. 52 ЦПК РФ можуть пред'явити їх законні представники.
Відповідно до ч. 2 п. 1 ст. 152 ГК з вимогою про захист честі і гідності громадянина зацікавлені особи мають право звернутися до суду і після його смерті. Причому зацікавлені особи в даному випадку не повинні асоціюватися тільки з родичами померлої особи. Зацікавленими особами може визнаватися набагато більш широке коло осіб (державні органи, громадські та релігійні об'єднання, інші організації, які володіють правами юридичної особи, колеги по роботі, товариші по навчанню, фронтові товариші і т.п.).
Відповідачами за позовами про спростування відомостей, що ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію, виступають особи, що поширили ці відомості. Згідно п. 1 ст. 152 ГК тягар доведення відповідності дійсності відомостей, що ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію громадянина, покладається на поширила їх обличчя.
У випадках, коли відомості, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію громадянина, були поширені в засобах масової інформації, в якості відповідачів притягуються автор і редакція відповідного засобу масової інформації. При опублікуванні чи іншому поширенні таких відомостей без позначення імені автора (наприклад, в редакційній статті) відповідачем у справі залучається редакція відповідного засобу масової інформації, а якщо редакція засоби масової інформації не є юридичною особою - засновник даного засобу масової інформації.
За наявності обставин, які можуть служити підставою для звільнення редакції засобу масової інформації, її головного редактора і журналіста від відповідальності за поширення відомостей, що не відповідають дійсності і ганьблять честь і гідність, а також ділову репутацію громадян, ст. 57 Закону про засоби масової інформації не виключає можливості розгляду та за наявності необхідних доказів задоволення судом позову про спростування таких відомостей. У цьому випадку до участі у справі повинні бути залучені громадяни та організації, від яких надійшли такі відомості. На цих залучених до участі у справі осіб покладається тягар доведення відповідності поширених відомостей дійсності. На редакцію засоби масової інформації, залучену в якості відповідача, у разі задоволення позову може бути покладено обов'язок повідомити про рішення суду навіть у тому випадку, якщо є підстави, що виключають її відповідальність.
За позовами про спростування ганебних відомостей, викладених у службових характеристиках, відповідачами є особи, їх підписали, а також організація, від імені якої видана характеристика.
Відповідно до п. 6 ст. 152 ЦК, якщо встановити особу, яка поширила відомості, що порочать честь, гідність чи ділову репутацію громадянина, неможливо, громадянин, щодо якого такі відомості поширені, має право звернутися до суду із заявою про визнання поширених відомостей не відповідають дійсності (1). Мова йде про що поширилися чутки, "громадському чи колективному думці" і т.п.
---
(1) Представляється, що звернення до суду із заявою про визнання поширених відомостей не відповідають дійсності є самостійним спеціальним цивільно-правовим способом захисту права на честь, гідність і ділову репутацію громадянина. Враховуючи, що відповідача при розгляді судом таких заяв визначити і залучити до участі у справі неможливо, вимога громадян про визнання поширених відомостей не відповідають дійсності здійснюється в порядку окремого провадження (п. 2 ст. 262 ЦПК РФ).
Згідно ч. 2 ст. 208 ГК на вимоги про спростування відомостей, що ганьблять честь, гідність чи ділову репутацію громадянина, відшкодування збитків та моральної шкоди, заподіяних їх поширенням, а також про визнання поширених відомостей не відповідають дійсності, заявлені в порядку, встановленому п. п. 1 - 3, 5 - 7 ст. 152 ГК, позовна давність не поширюється.
Згідно ч. 3 ст. 45 Закону про засоби масової інформації відмова у спростуванні або порушення встановленого цим Законом порядку спростування можуть бути протягом року з дня поширення спростовуваних відомостей оскаржені до суду відповідно до цивільного законодавства. У зв'язку з цим виникає питання про співвідношення положень ст. 208 ЦК та розглянутої норми Закону про засоби масової інформації. Представляється правильною висловлена А.М. Ерделевскім позиція про те, що російське законодавство пропонує два порядки спростування недостовірних компрометуючих відомостей: загальний, встановлений в п. 2 і п. 3 ст. 152 ГК, і спеціальний (кваліфікований), що міститься в ст. 44 Закону про засоби масової інформації. Тому встановлений у ч. 3 ст. 45 даного Закону скорочений (річний) термін позовної давності підлягає застосуванню тільки щодо спеціального порядку спростування, визначеного в ч. ч. 1 - 3 ст. 44 Закону про засоби масової інформації. Саме вимогу про спростування компрометуючих відомостей в такому спеціальному порядку слід вважати одним з передбачених законом винятків із загального правила ст. 208 ГК. Водночас вимогу про спростування в порядку п. 2 і п. 3 ст. 152 ЦК не схильне до дії позовної давності (1).
---
(1) Див: Ерделевскій А.М. Право на спростування і позовна давність / / Коментар підготовлений для публікації в системах "КонсультантПлюс" 9 січня 2002
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "5. Сторони у справах про захист честі, гідності та ділової репутації"
 1. 28.4. Особливості служби в митних органах
  боку службовців митних органів, володіння технічними засобами, психологією взаємин з клієнтами тощо. Тому служба в митних органах є особливим видом державної служби. Вона організована на особливих принципах: пріоритет прав і свобод громадянина і особи в митній справі; рівний доступ громадян України до служби в митних органах; єдність вимог, які
 2. 15. Завершення операції. Вирішальний довід
  боку, ми були тими, хто ми є, якщо день за днем доводили свою причетність до справи, турбувалися про нього і клієнтів і наша турбота була заразливою для присяжних, то ми готові до вступного слова . Ми заслужили право на вирішальний довід. Але ми ще не виграли справу. Я сказав, що кінець нашої історії допишуть можновладці. Вона може закінчитися трагедією чи радістю і справедливістю.
 3. § 1. Загальні положення
  боку третіх осіб, органів влади та управління і, нарешті, з боку самої держави. Реальна можливість таких ризиків вимагає захисту підприємця від усіх потенційних порушників, включаючи державу. Необхідні підприємцям засоби захисту від можливих порушень з боку держави та її органів може надати тільки ... сама держава шляхом встановлення відповідних
 4. § 2. Способи та механізм захисту прав та інтересів підприємця
  боку компетентних державних органів, що досягається шляхом видачі патентів на винаходи, промислові зразки і корисні моделі, реєстрацією товарних знаків з фірмовими найменуваннями, знаків обслуговування і найменувань місць походження товару , обліком та реєстрацією виконаних науково-дослідних розробок. Згідно ч. 2 ст. 138 ГК використання результатів
 5. § 2. Предмет цивільного права
  сторона. Завдяки тому що Цивільний кодекс характеризує його виходячи не тільки з регульованих суспільних відносин, а й з регульованої діяльності, особливе місце в ньому займають відносини, що складаються і існують у сфері підприємницької (комерційної) діяльності між відповідними суб'єктами (підприємцями або комерсантами). "Цивільне законодавство, - йдеться в
 6. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  сторонніми * (42). В силу абз. 1 п. 2 ст. 7 ЦК формулюються міжнародними договорами норми мають подвійне застосування до цивільних відносин: а) безпосереднє або б) опосередковане, тобто через видання внутрішньодержавного нормативно-правового акту. Можливість безпосереднього впливу міжнародно-правової норми на громадянське ставлення є загальним правилом, в той час як її
 7. § 2. Захист нематеріальних благ
  стороннє сприйняття особистості оточуючими, охоплює, як вірно підкреслив А.П. Сергєєв, ряд правових засобів , що забезпечують об'єктивність такого сприйняття (захист честі та гідності), невтручання в особисте життя (захист особистого життя), належну персоніфікацію (захист імені), недоторканність вигляду (захист зображення) * (476). Таким чином, важливо враховувати, що норми ст. 152 ГК
 8. § 2. Форми цивільно-правової відповідальності
  сторін. У юридичній літературі поряд з терміном "збитки" використовуються і інші поняття - "шкоду", "збиток ", які не є однозначними і строго визначеними. У цивілістиці пропонується розрізняти ці терміни таким чином: шкода - родове поняття негативних майнових наслідків правопорушення; збиток - натурально-речова форма вираження шкоди; грошова оцінка шкоди - це
 9. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  сторонами 33. INTER SE [ІНТЕР се] - взаємно 34. INTRA VIRES [інтра вірес] - в межах повноважень 35. IPSO FACTO [ІПСОА факто] - в силу факту 36. IPSO JURE [ІПСОА юре] - в силу закону, в силу права 37. JUS AD BELLUM [юс ад беллум] - право на війну 38. JUS COGENS [юс когенс] - незаперечне право, тверде право 39. JUS IN BELLO [юс ін Белло] - право війни 40. JUS GENTIUM [юс генціум] -
 10. 9.1. Поняття міжнародного цивільного процесу та визначення підсудності в міжнародному приватному праві
  сторонами. Слід мати на увазі і той факт, що норми національного права про міжнародну підсудності окреслюють межі компетенції тільки своїх власних судових органів і не вирішують питання про можливість і способи вирішення спорів з іноземною участю в судах інших держав. У зв'язку з цим, можна виділити три етапи послідовного визначення підсудності, кожен з яких має
© 2014-2022  yport.inf.ua