Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
С.С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Права, обов'язки та відповідальність сторін у договорі купівлі-продажу. Відмова від договору


У ГК РФ норми, пов'язані з наслідками невиконання обов'язків сторін договору, структуровані за інституційній системі. Насамперед, фіксується обов'язок однієї зі сторін, пов'язана з конкретним умовою договору. Потім розбираються наслідки невиконання цього обов'язку - такими наслідками виступають, як правило, певна модель поведінки іншої сторони, яка передбачає варіанти його реакції на порушення.
При невиконанні однієї зі сторін своїх обов'язків наступають загальні наслідки, пов'язані з відповідальністю за порушення зобов'язань (гл. 25 ЦК), зокрема універсальним наслідком є обов'язок порушника відшкодувати збитки іншій стороні. Але є й додаткові (особливі) наслідки порушення обов'язків з договору купівлі-продажу.
1. Особливі наслідки невиконання обов'язків продавця можуть бути представлені в наступному вигляді:
--- T - --- -
| Обов'язки продавця: | При невиконанні обов'язків покупець має право: |
+ --- --- + --- --- +
| Передати товар | 1) відмовитися від виконання договору або |
| | 2) вимагати відібрання індивідуально-визначеного |
| | товару |
+ --- - + --- --- +
| Передати товар вільним | 1) вимагати зменшення ціни товару або |
| від прав третіх осіб | 2) розірвання договору купівлі -продажу або |
| | 3) відшкодування збитків при вилученні товару третіми |
| | особами |
+ --- --- + --- --- +
| Передати які стосуються | призначити розумний термін для передачі |
| товару приналежності і | |
| документи | |
+ --- --- + --- --- +
| Передати приналежності і | відмовитися від товару |
| документи в призначений | |
| термін | |
+ --- + - --- T --- --- +
| Передати товар в | Передача в меншому | Передача в більше |
| обумовленому кількості | кількості: | кількості: прийнятий весь |
| | 1) відмовитися від товару | товар (за умови що |
| | або | продавець був сповіщений про |
| | 2) вимагати передати | передачі надлишок) |
| | відсутню кількість | |
+ --- --- + --- + --- --- +
| Передати товар в | Товар не відповідає | Частина товарів не |
| обумовленому асортименті | асортименту цілком: | відповідає асортименту: |
| | відмовитися від товару | 1) відмовитися від усіх |
| | | товарів або |
| | | 2) прийняти тільки товари |
| | | обумовленого асортименту |
| | | чи |
| | | 3) вимагати заміни товарів |
| | | чи |
| | | 4) прийняти усі товари |
+ --- + --- - + --- +
| Передати товар | Істотне порушення: | Несуттєве порушення : |
| належної якості | 1) відмовитися від | 1) вимагати пропорційного |
| | виконання договору або | зменшення ціни або |
| | 2) вимагати заміни | 2) безоплатного |
| | товарів | усунення недоліків |
| | | товару або |
| | | 3) відшкодування своїх |
| | | витрат на усунення |
| | | недоліків товару |
+ --- + --- --- + --- +
| Передати товар в | 1) пред'явити вимоги, аналогічні вимогам за |
| належній тарі та | передачу товару неналежної якості або |
| упаковці | 2) вимагати затарить (упакувати) товар або |
| | 3) замінити тару (упаковку) |
+ --- --- + --- --- +
| Передати комплектний | вимагати: |
| товар | 1) пропорційного зменшення ціни або |
| | 2) доукомплектування товару |
+ --- + --- --- +
| Доукомплектувати товар | 1) відмовитися від виконання договору або |
| | 2) вимагати заміни товарів |
L- --- + --- ---
Якщо покупець вже сплатив товар, то у разі відмови покупця від виконання договору, він завжди має право вимагати повернення сплаченої за товар суми.
Підстави відповідальності за недоліки товару. Продавець відповідає за недоліки товару, якщо покупець доведе, що недоліки або причини їх виникнення були до передачі товару. У відношенні товару, на який надана гарантія якості, продавець відповідає за недоліки товару, якщо не доведе, що недоліки виникли після передачі товару покупцеві внаслідок порушення покупцем правил користування товаром або його зберігання, або дій третіх осіб, випадку або непереборної сили.
Терміни виявлення недоліків. Якщо на товар встановлено гарантійний строк або строк придатності, покупець має право пред'явити свої вимоги при виявленні недоліків протягом гарантійного строку або строку придатності. Якщо на товар не встановлений гарантійний строк (або він становить менше двох років) або строк придатності, покупець може пред'явити свої вимоги в межах двох років з дня передачі товару або в межах тривалішого терміну, встановленого законом або договором.
2. Особливі наслідки невиконання обов'язків покупця можуть бути представлені в наступному вигляді:
--- --- T --- -
| Обов'язки покупця: | При невиконанні обов'язків продавець має право: |
+ --- --- + --- --- +
| Прийняти товар | 1) відмовитися від виконання договору або |
| | 2) вимагати прийняття товару |
+ --- + --- --- +
| Оплатити товар | 1) вимагати оплати товару відсотків за ст. 395 |
| | ГК одночасно |
| | 2) призупинити передачу ненадісланої товарів |
+ --- --- + --- --- +
| Сповістити продавця про порушення | відмовитися повністю або частково від |
| умов договору про кількість, | задоволення вимог покупця (при |
| асортименті, якості, | умови сумлінності продавця і |
| комплектності, тарі і (або) про | доведеності ним факту, що неповідомлення спричинило |
| упаковці | неможливість задовольнити вимоги |
| | покупця або тягне для продавця |
| | несумірні витрати) |
L --- --- + --- -
3. Особливості виконання договору, укладеного на умовах попередньої оплати:
--- - T ---
| Обов'язки покупця: | При невиконанні обов'язків продавець має право: |
+ --- --- + --- --- +
| Оплатити товар повністю або | 1) призупинити передачу товарів повністю |
| частково до його передачі | або частково або |
| | 2) відмовитися від виконання зобов'язання |
L --- --- + --- ---
Обов'язок продавця передати товар підпорядковується правилам про зустрічний виконанні зобов'язань (ст. 328 ЦК).
--- T --- ---
| Обов'язки продавця: | При невиконанні обов'язків покупець |
| | вправі: |
+ --- --- + --- --- +
| Передати товар після оплати | Вимагати: 1) передачі товару або |
| | 2) повернення суми попередньої оплати |
L --- + --- ---
4. Особливості виконання договору, укладеного на умовах продажу в кредит (в розстрочку):
--- --- T --- ---
| Обов'язки продавця: | При невиконанні обов'язків покупець |
| | вправі: |
+ --- --- + --- --- +
| Передати товар | 1) призупинити оплату повністю або частково |
| | 2) відмовитися від виконання зобов'язань |
L --- --- + --- ---
Обов'язок покупця оплатити товар підпорядковується правилам про зустрічний виконанні зобов'язань (ст. 328 ЦК).
--- T --- ---
| Обов'язки покупця: | При невиконанні обов'язків продавець має право: |
+ --- + --- +
| Оплатити товар | Вимагати: 1) оплати переданого товару або |
| | 2) повернення неоплачених товарів |
+ - --- + --- --- +
| Своєчасно проводити | Відмовитися від виконання договору, якщо сума |
| черговий платіж при продажу в | отриманих платежів не перевищує 50% ціни товару |
| розстрочку | |
L - --- + --- ---
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна "Права, обов'язки та відповідальність сторін у договорі купівлі-продажу. Відмова від договору"
 1. § 1. Поняття комерційного права
  права в Росії нерозривно пов'язане з її переходом до ринкової економіки. На рубежі 80-90-х років відбулися глибокі зміни у правовому регулюванні економічної діяльності. Було легалізовано підприємництво. Відносини, що є предметом цивільно-правового регулювання, що виникають між підприємцями [1] або з їх участю, потребували особливому правовому регулюванні. Вони й
 2. § 2. Укладення, зміна і розірвання договорів
  права, але і в першу чергу спеціальним нормам комерційного права. До висновку і виконання торговельних угод застосовуються спеціальні норми комерційного права, не діють стосовно звичайних цивільних угод. Особливості регулювання змісту угод нормами комерційного права проявляються, з одного боку, у спрощенні форми і порядку їх укладення сторонами, а з іншого боку, в
 3. § 3. Виконання зобов'язань
  права кредитора за його зобов'язанням переходять до третьої особи відповідно до норм, що регламентують поступку права вимоги. Охарактеризована норма, мабуть, знайде широке застосування в підприємницькому обороті. Вона, зокрема, може бути застосована в ситуації, коли орендар нежитлового приміщення дізнається про неплатоспроможність свого орендодавця, яка може призвести до
 4. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  правами третіх осіб. У разі невиконання цього обов'язку продавцем покупець має право вимагати зменшення ціни товару або розірвання договору купівлі-продажу, якщо не буде доведено, що покупець знав або повинен був знати про права третіх осіб на цей товар. Основний обов'язок покупця - прийняти переданий йому товар, за винятком випадків, коли він має право вимагати заміни товару або
 5. § 2. Оренда
  права власності на об'єкт оренди до орендаря, а являє собою тимчасове (строкове) володіння і користування або тільки тимчасове користування. Разом з тим відповідно до ГК плоди, продукція та доходи, отримані орендарем у результаті використання орендованого майна, є його власністю. За загальним правилом, орендоване майно передається орендарю в його володіння і
 6. § 2. Розрахунки і кредитування
  правами і обов'язками відносно один одного. Основні обов'язки за договором покладаються на банк як на виконавця-услугодателя, але і клієнт повинен нести певні зобов'язання перед банком, дотримуючись встановлені вимоги, що забезпечує права і інтереси банку як комерційної організації, що реалізує через відкриття та обслуговування розрахункових рахунків інших осіб свої власні цілі -
 7. § 6. Комісія
    права та обов'язки виникають у обох сторін. Сторони договору. Сторонами договору є комісіонер і комітент. Комісіонером може виступати як юридична особа, так і громадянин. Якщо для комісіонера надання послуг за договорами комісії є промислом, тобто комісіонер є підприємцем, йому для здійснення діяльності, пов'язаної з виконанням доручення комітента,
 8. § 9. Комерційна концесія
    права (комплекс виняткових прав), в той час як предметом простого товариства є з'єднання вкладів товаришів і спільні дії для отримання прибутку або досягнення іншої, що не суперечить закону мети (п. 1 ст. 1041 ЦК), предметом агентування - юридичні та інші (фактичні) дії (п. 1 ст. 1005 ЦК), предметом комісії - одна або кілька правочинів (п. 1 ст. 990 ЦК),
 9. § 1. Банківська система. Правове становище кредитних організацій
    права, або з порушенням встановленого порядку, вкладник-громадянин може зажадати негайного повернення суми вкладу, сплати на неї процентів за ставкою рефінансування та відшкодування понад суму відсотків всіх заподіяних вкладникові збитків [20]. Якщо особою, яка діє без лицен-Комерційне право. Ч. II. Под ред. В.Ф. Попондопуло, В.Ф. Яковлевої. - СПб., С.-Петербурзький університет, 1998.
 10. § 1. Економічна основа місцевого самоврядування
    права, надані Конституцією Російської Федерації і Федеральними законами "Про загальні принципи організації місцевого самоврядування в Російській Федерації" як 1995 р., так і 2003 муніципальних утворень і їх органам, дають їм можливість ефективно управляти муніципальними підприємствами і отримувати від них доходи. Наявність у кожного муніципального освіти місцевого бюджету зміцнює
© 2014-2022  yport.inf.ua