Головна
ГоловнаЦивільне, підприємницьке, сімейне, міжнародне приватне правоЦивільне право → 
« Попередня Наступна »
З . С. Алексєєв. Цивільне право в питаннях і відповідях, 2009 - перейти до змісту підручника

Особливості договорів роздрібної купівлі-продажу, поставки, контрактації, енергопостачання


1. За договором роздрібної купівлі-продажу продавець, який здійснює підприємницьку діяльність з продажу товарів у роздріб, зобов'язується передати покупцеві товар, призначений для особистого, сімейного, домашнього чи іншого використання, не пов'язаного з підприємницькою діяльністю.
Договір роздрібної купівлі-продажу є публічним договором. Договір вважається укладеним у належній формі з моменту видачі покупцеві касового, товарного чека або інших документів, але відсутність цих документів не тягне застосування наслідків недотримання простої письмової форми. Виділяють роздрібний продаж товару за зразками, з використанням автоматів, з умовою доставки товару покупцеві і договір найму-продажу.
До істотних умов роздрібної купівлі-продажу належить обов'язок продавця з надання покупцеві інформації про товар. Специфічним правом покупця є надана йому можливість обміняти куплений ним непродовольчий товар на аналогічний товар іншого розміру, забарвлення, форми і т.п. Специфіка відповідальності продавця полягає в тому, що відшкодування збитків і сплата неустойки не звільняють його від виконання зобов'язання в натурі.
Відносини роздрібної купівлі-продажу регулюються також Законом РФ "Про захист прав споживачів" від 7 лютого 1992 р. Судова практикою вироблено таке положення: цей закон застосовується, коли він доповнює і конкретизує норми ЦК РФ.
2. За договором поставки постачальник - продавець, який здійснює підприємницьку діяльність, - зобов'язується передати в обумовлений термін чи строки вироблені або купуються їм товари покупцю від використання у підприємницькій діяльності або в інших цілях, не пов'язаних з особистим, сімейним, домашнім та іншим подібним використанням.
У договорі поставки є особливості, пов'язані з процедурою його укладення. Сторона, що направила оферту і яка від іншої сторони пропозиція про погодження окремих умов договору, повинна протягом тридцяти днів, якщо не встановлено інший строк, вжити заходів за погодженням відповідних умов або письмово повідомити іншу сторону про відмову від укладення договору. Сторона, яка не прийняла заходів щодо узгодження умов і не повідомить іншу сторону про відмову від укладення договору, зобов'язана відшкодувати збитки, викликані ухилянням від узгодження умов.
Якщо поставка здійснюється періодами, існують спеціальні правила по заповненню недопоставки і асортименту товарів.
Якщо постачальник не поставив передбачену договором кількість товарів або не виконав вимоги покупця про заміну недоброякісних товарів або про доукомплектування товарів у встановлений строк, покупець має право придбати непоставлені товари в інших осіб з віднесенням на постачальника всіх необхідних і розумних витрат на їх придбання.
3. Поставка товарів для державних або муніципальних потреб здійснюється на основі державного або муніципального контракту на поставку товарів, а також укладаються відповідно з ним договорів поставки товарів для державних або муніципальних потреб.
При встановленні зобов'язальних зв'язків з поставки товарів для державних або муніципальних потреб можливі такі варіанти:
а) відносини сторін регулюються тільки державним чи муніципальним контрактом на поставку товарів. Сторонами договору є державний чи муніципальний замовник і постачальник (виконавець). Державний або муніципальний замовник одночасно є і покупцем товарів. Поставка товарів здійснюється безпосередньо йому. Відносини сторін по виконанню державного або муніципального контракту регулюються нормами про договір поставки;
б) поставка товарів по державному або муніципальному контрактом здійснюється не державного або муніципального замовнику, а, за його вказівкою, третій особі. Покупцем продовжує вважатися державний чи муніципальний замовник, у зв'язку з чим на ньому, за загальним правилом, лежить обов'язок оплатити товар;
в) на підставі державного або муніципального контракту постачальник (виконавець) укладає договір поставки з третьою особою (покупцем). Відносини постачальника (виконавця) і покупця регулюються нормами про договір поставки. Державний або муніципальний замовник не є стороною договору поставки, але несе важливі обов'язки перед постачальником (виконавцем), що гарантують прийняття товарів від постачальника і (або) їх оплату.
При укладанні договору поставки державний чи муніципальний замовник продовжує нести важливі обов'язки перед постачальником (виконавцем), що гарантують прийняття товарів і (або) їх оплату.
4. За договором контрактації виробник сільськогосподарської продукції зобов'язується передати вирощену (зроблену) їм сільськогосподарську продукцію заготівельникові - особі, яка здійснює закупівлі такої продукції для переробки або продажу.
Виробник сільськогосподарської продукції, що не виконав зобов'язання або неналежним чином виконав зобов'язання, несе відповідальність лише за наявності її вини.
5. За договором енергопостачання енергопостачальна організація зобов'язується подавати абоненту (споживачеві) через приєднану мережу енергію, а абонент зобов'язується оплачувати прийняту енергію, а також дотримуватися передбаченого договором режиму її споживання, забезпечувати безпеку експлуатації перебувають у його веденні енергетичних мереж і справність використовуваних їм приладів і обладнання, пов'язаних зі споживанням енергії.
У випадку, коли абонентом за договором енергопостачання виступає громадянин, що використовує енергію для побутового споживання, договір вважається укладеним з моменту першого фактичного підключення абонента в установленому порядку до приєднаної мережі. Якщо інше не передбачено угодою сторін, такий договір вважається укладеним на невизначений термін.
За порушення зобов'язань з оплати енергії енергопостачальна організація має право припинити або обмежити подачу енергії тільки якщо абонентом є юридична особа.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =
Інформація, релевантна " Особливості договорів роздрібної купівлі-продажу, поставки, контрактації, енергопостачання "
 1. § 1. Поняття договору у сфері підприємництва
  особливостями, оскільки, виступаючи правовою формою цих відносин, він не може не нести на собі їх друк. Характер опосредуемих відносин позначається і на самому договорі (його суб'єктах, предметі, порядок укладання, зміст). Відносини, пов'язані із здійсненням підприємницької діяльності, обумовлюють відповідну правову форму - договір у сфері підприємництва. При
 2. § 1. Купівля-продаж. Мена. Рента
  особливостей, встановлених ЦК для роздрібної купівлі-продажу. Особливості має порядок визначення вимог до якості товарів за договором роздрібної купівлі-продажу. Умова про відповідність товару обов'язковим вимогам Держстандартів повинно бути включено в договір. Але оскільки в більшості випадків договір роздрібної купівлі-продажу полягає не в письмовій формі, то умова про якість доводиться до
 3. § 1. Цивільне законодавство в системі нормативного (публічного) регулювання цивільних відносин
  особливостей конкретно-галузевого регулювання тощо, стосовно до кожної національній системі права в цілому, а також окремо взятої правової галузі можливо говорити про основні (специфічних), неосновних (неспецифічних), а також неприпустимих формах (джерелах) права. У Російській Федерації основною формою права є нормативний правовий акт; навпаки, юридична доктрина
 4. § 2. Види цивільно-правових договорів
  особливості економічного життя і відносин, що складаються між учасниками обороту. Тому відповідно до принципу свободи договору законодавець надав суб'єктам цивільного обороту можливість укладати договори, не передбачені в законі (такі угоди іноді іменують договорами sui generis (особливого роду)). Однак свобода укладення договорів, які не пойменованих в
 5. § 1. Загальні положення про купівлю-продаж
  особливості товару і інш.) * (3). Відсутність чітких критеріїв при їх виділенні легко пояснюється тим, що мета права - оптимальне і ефективне регулювання суспільних відносин, а не побудова логічно бездоганних схем і моделей. Саме тому законодавець замість суворого класифікаційного використовує динамічний перечневого підхід, що дозволяє врахувати нюанси тих чи інших відносин
 6. § 4. Договір енергопостачання
  особливостей: а) енергія безтілесна: її не можна асоціювати з звичайними продаваними товарами - предметами матеріального світу (речами можуть бути тільки енергоносії - рідка нафту, нафтопродукти і т.п.), б) енергія - товар подільний і споживаний, причому якщо в договорі купівлі-продажу передача продавцем товару не супроводжується одночасним його споживанням покупцем (не уявляють
 7. Короткий перелік латинських висловів, які використовуються в міжнародній практиці
  особливостей самого товару, можливостей конкретного продавця і техніки торгівлі, тому іноді не тільки організації, а й громадяни змушені купувати товар прямо на складі або, принаймні, "забирати" його зі складу; б) чергу, завжди свідчить про хронічному (тимчасовому) перевищенні попиту над пропозицією на макро-(мікро-) рівні, можна уявити не тільки в торговому залі, але
 8. ПРОГРАМА КУРСУ "ЦИВІЛЬНЕ ПРАВО"
  особливості приватноправового регулювання. Приватне право як ядро правопорядку, заснованого на ринковій організації економіки. Приватне право в Росії. Система російського приватного права. Приватне право в зарубіжних правопорядках. Дуалізм приватного права в континентальних правових системах. Торгівельне (комерційне) право. Критика концепції підприємницького (господарського) права. Тема 2.
 9. 2. Основні розділи курсу цивільного права
  особливості цивільно-правового регулювання майнових і пов'язаних з майновими особистих немайнових відносин, що виникають в результаті творчої діяльності і включаються в сферу дії авторського і патентного права, а також цивільно-правової охорони засобів індивідуалізації товарів та їх виробників. Розділ VII. Цивільно-правовий захист особистих немайнових благ -
 10. 1. Система зобов'язань
  особливостей цивільно-правового статусу що у них осіб. З цієї точки зору в першу чергу відокремлюються зобов'язання, пов'язані із здійсненням їх сторонами підприємницької діяльності. Йдеться про зобов'язання, суб'єктами яких є підприємці - професійні учасники майнового обороту. Враховуючи їх професіоналізм, закон встановлює для них деякі
© 2014-2022  yport.inf.ua